ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виробничий тип Тип конституції

1.Молочний А.Міцний

2.Молочно-м’ясний Б.Грубий рихлий

3.М’ясний В.Ніжний рихлий

Г.Ніжний щільний


1.8.Масть у ряді випадків є типовою і стійкою породною ознакою. із вказаного переліку до простих і складних відносяться такі:

1.Проста Масть

2.Складна А.Руда

Б.Строката

В.Сіра

Г.Чала

Д.Червона

Е.Чорна

Є.Ряба

1.9.Окрема частина тіла тварини це:

1.Інтер′єр 3.Екстер′єр

2.Стать 4.Конституція

1.10.При бонітуванні великої рогатої худоби застосовується такий метод екстер′єрної оцінки:

1.Окомірна оцінка 4.Побудова графіка-профілю

2.Вимірювання 5.Фотографування

3.Розрахування індексів

1.11.Роги у рогатої худоби з’являються на ____________ місяці після народження.

1.12.Ванноподібна та чашеподібна форма вим′я має таку характеристику:

1.Ванноподібне А.Поширене далеко вперед, довжина на 15%

2.Чашоподібне і більше перевищує ширину

Б.Середнє за довжиною і шириною.

В.Довжина на 5-15% перевищує ширину.

1.13.Округла, козина, примітивна форма вим′я має таку характеристику:

1.Округле А. Малорозвинене,напівкругле з маленькими

2.Козине малорозвиненими дійками

3.Примітивне Б.Має недорозвинені передні або сильно

гіпертрофіровані відвислі задні частки

В.Має невелику площу прикріплення,

довжина приблизно дорівнює ширині.

1.14. Вказані індекси характеризують такі особливості будови тіла великої рогатої худоби:

1.Високоногості А.Відносну довжину тварини порівняно з

2.Розтягнуті висотою

Б.Відносний розвиток кінцівок у висоту

1.15.Вказані індекси характеризують такі особливості будови тіла худоби:

1.Збитості А.Ніжність, грубість конституцій

Тазогрудний Б.Відносний розвиток передньої третини

3.Костистості порівняно з задньою

В.Відносний розвиток маси тіла

 


1.16. Правильно виміряти тварину забезпечують наступні умови:

1.Стоїть на прив’язі у стійлі

2.Стоїть на рівному майданчику

3.Тварина спокійна

4.Тварина збуджена

5.Задні кінцівки закривають передні і

навпаки якщо оглядати тварину ззаду

6.Вимірювання проводять вранці до

годівлі або через 3-3,5 год. після неї

7.Коли тварина не голодна

8.З правого боку

9.З лівого боку

1.17.Найдовша голова буває у худоби __________________напрямку продуктивності.

1.18.Індекс високоногості у порід молочного напрямку продуктивності _____________________ніж м’ясного.

1.19.Індекс костистості у британських м’ясних порід ________________ніж у молочних.

1.20.Індекс збитості має _______________величину у м’ясних порід.

1.21.Вказані проміри тіла худоби мають такі місця взяття:

Назва промірів Місця взяття

1.Висота в холці А.Від заднього краю остистого

2. Висота в спині відростка останнього спинного

3.Висота в крижах хребця до землі

Б.Від найвищої точки крижової кістки до

землі

В.Від землі до найвищої точки холки

1.22.Місця вимірювання названих промірів та використання мірних інструментів при їх взятті такі:

Назва промірів Місця взяття

1.Глибина грудей А.Від крайньої передньої точки

2.Коса довжина кістки плеча до крайнього

заднього внутрішнього виступу

сідничного горба

Б.По вертикалі (від холки до

грудної кістки) дотичній до

задніх кутів лопаток

1.23.З віком тазо-грудний індекс ___________________.

1.24.Грудний індекс, як правило, у заводських порід __________________ніж у примітивних.

1.25. Для оцінки функціональних властивостей вим’я використовуються наступні показники:

1.Величина разового надою 4.Тривалість доїння
2.Форма вим’я 5.Тривалість холостого доїння
3.Індекс вим’я 6.Інтенсивність доїння

1.26.Вказані індекси тілобудови худоби обчислюються наступним чином:

Індекси Формула

1.Костистості А. Коса довжина тулуба х 100

Висота в холці

2.Компактності Б. Обхват п’ястка х 100

Висота в холці

3.Високоногості В. Висота в холці – глибина грудей х 100

Висота в холці

4.Розтягнутості Г. Обхват грудей_____х 100

Коса довжина тулуба

1.27.Вказані індекси будови тіла худоби обчислюються наступним чином:

Індекси Формула

1.Грудний А.Ширина грудей х 100

Ширина в маклоках

2.Формату таза Б.Ширина грудей х 100

Глибина грудей

3.Перерослості В.Ширина в тазостегнових зчленуваннях х100

Ширина в маклоках

4.Тазо-грудний Г.Висота у крижах х 100

Висота у холці

1.28.На верхній щелепі різців у великої рогатої худоби __________.

1.29. Існує 2 метода обліку молочної продуктивності корів – щоденний (точний) облік і метод контрольних доїнь. Переваги кожного такі:

Методи 1. Щоденний 2.Контрольний Переваги А.Виявляє порушення годівлі та утримання Б.Використовується при наукових дослідженнях В.Зменшуються витрати праці на облік

1.30.Конверсія кормового протеїну в харчовий протеїн при виробництві молока великою рогатою худобою становить ___ кг.

1.31.На виробництво 1 кг протеїну яловичини потрібно ___ кг кормового протеїну.

1.32.Велика рогата худоба має такий період адаптації:

Умова Період

1.До нового клімату, років А.3 доби

2.До нових умов утримання, діб Б.3 роки

До нової групи, доба В.15 діб

4.До нових елементів утримання, доба

1.33.Згідно з науково-обгрунтованими нормами споживання м’яса і м’ясопродуктів на душу населення повинно становити _____ кг, у тому числі _____ кг яловичини.

1.34. В структурі споживання молока та молочні продукти, як джерело харчового продукту населення, повинні становити біля ________кг.


1.35.В залежності від ареалу поширення названі породи худоби відносяться:

1.Глобальні А.Швіцька

2.Локальні Б.Симентальська

3.Що зникають В.Чорно-ряба

Г.Лебединська

Д.Сіра українська

1.36.Згідно краніологічної класифікації названі породи худоби відносяться до такого типу:

Тип Породи

1.Довгоголовий А.Чорно-ряба

2.Широколобий Б.Симентальська

3.Короткорогий В.Лебединська

1.37.До вказаних груп порід худоби відносяться такі породи:

Групи порід Породи

1.З високим надоєм і А.Чорно- ряба

зниженим вмістом жиру Б.Джерсейська

2.Жирномолочні В.Англерська

3.З середнім надоєм і Г.Червона степова

вмістом жиру в молоці Д.Червоно- ряба

1.38.Найбільшу питому вагу серед молочних порід України в теперішній час займає:

1.Українська чорно-ряба молочна

2.Українська червоно-ряба молочна

3.Українська червона молочна

4.Симентальська

5.Білоголова українська

1.39.До вказаних груп споріднених порід худоби відносяться наступні породи:

Групи споріднених порід Перелік порід

1.Чорно-рябі А.Українська чорно-ряба молочна

2.Червоні Б.Симентальська

Бурі В.Монбельярдська

4.Сименталізовані Г.Англерська Д.Голштинська чорно-ряба

Е.Голландська чорно-ряба

Є.Лебединська

1.40. Із наведеного переліку порід використовувались при створенні української червоно-рябої молочної червоно-рябі породи наступні:

1.Червона степова 4.Червона датська

2.Симентальська 5.Айрширська

3.Монбельярдська 6.Червоно-ряба голштинська

1.41.Із наведеного переліку порід використовувались при створенні української бурої молочної породи такі:

1.Симентальська 4.Джерсейська

2.Лебединська 5.Чорно-ряба голштинська

3.Швіцька


1.42. Із переліку порід належать до худоби різних напрямів продуктивності відносяться такі:

Напрям продуктивності Породи

1.Молочні А.Симентальська

2.Комбіновані Б.Червоно-ряба

3.М’ясні В.Чорно-ряба

Г.Червона степова

Д.Лебединська

Е.Бура карпатська

Є.Айрширська

Ж.Герефордська

З.Голштинська

І.Кіанська

1.43.Серед м’ясних порід у світі найбільш поширена ____________ порода.

1.44.Із наведеного переліку порід використовувались при створенні української червоної молочної породи такі:

1.Червона степова 5.Червона горбатівська

2.Айрширська 6.Червона датська

3.Джерсейська 7.Червоно-ряба голштинська

4.Англерська

1.45. При селекції голштинської породи історично враховувались наступні показники:

1.Величина надою

2.Тип тварин

3.Жива маса та величина надою

4.Величина надою та жирномолочність

1.46. Сіра українська порода походить від _________________________.

1.47. Найкращою за жирномолочністю є _________________________ . порода.

1.48. Вказані породи худоби відносяться до такого краніологічного типу:

Порода Краніологічний тип

1. Симентальська А. Bos taurus brachyceros

2. Швіцька Б. Bos taurus troutosus

3. Голландська чорно-ряба В. Bos taurus primiqenius

1.49 Спорідненою породою симентальській породі є _______ порода.

1.50.Найбільше на світове скотарство вплинула ________________ порода.

1.51. У світі нараховується ________ порід великої рогатої худоби.

1.52. Найбільшу питому вагу серед м′ясних порід України в теперішній час займає :

1. Українська м′ясна 3.Поліська м′ясна

2.Волинська м′ясна 4.Південна м′ясна


1.53. Найбільш скоростиглою м′ясною породою у світі вважають __________ породу.

1.54. Вказані породи мають таку масть:

Порода Масть

1. Кіанська А.Біла та світло сіра

2.Абердин-ангуська Б.Чорна

3.Шаролезька В.Кремово- біла без плям

4.Лімузинська Г.Яскраво червона, більш світла внизу

живота

1.55. При створенні поліської м′ясної породи великої рогатої худоби використовувались такі породи:

1.Чорно- ряба 5.Шаролезька

2.Симентальська6.Кіанська

3.Сіра українська 7.Абердин - ангуська

4.Шортгорнська

1.56. При створенні волинської м’ясної породи великої рогатої худоби використовувались такі породи:

1.Симентальська 5.Шаролезька

2.Чорно-ряба 6.Герефордська

3.Червона польська 7.Лімузинська

4.Абердин –ангуська

1.57. Серед м’ясної худоби усі рекорди за живою масою належать породі:

1.Кіанській

2.Абердин-ангуській

3.Шаролезькій

4.Українській м’ясній

1.58. Із наведеного переліку м’ясних порід худоби до скороспілих відносяться такі:

1.Українська м’ясна 5.Герефордська

2.Кіанська 6.Абердин-ангуська

3.Лімузинська 7.Санта-гердруда

4.Шортгорнська

1.59. Із наведеного переліку порід худоби використовувались при створенні української м’ясної породи наступні:

1.Чорно-ряба 4.Шароле

2.Симентальська 5.Кіанська

3.Сіра українська 6.Лімузинська

1.60. Згідно класифікації м’ясних порід великої рогатої худоби вони розподіляються на британські, франко-італійські, американські та вітчизняні. Вказані породи відносяться до таких:

Класифікація Породи

1.Британські А.Шаролезька

2.Франко-італійські Б.Кіанська

3.Американські В.Поліська

4.Вітчизняні Г.Волинська


Д.Герефордська

Е.Шортгорнська

Є.Санта-гертруда

1.61.Для видачі паспорта великої рогатої худоби та ветеринарної картки до нього необхідний такий документ:

1.Картка племінного бугая

2.Картка племінної корови

3.Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби

4.Реєстраційна картка великої рогатої худоби

1.62.Час затвердження, інтенсивність росту молодняку на відгодівлі та забійний вихід у південної м′ясної породи такі:

Показник Варіант
А Б В
1.Час затвердження, рік
2.Інтенсивність росту, г 1100-1350
3.Забійний вихід, % 55-60 60-63 64-65

1.63.Максимальне споживання сухої речовини коровами на 100 кг живої маси при масі 500 кг і надою 30 кг молока складає:

1. 2,4 кг 2. 3,4 кг 3. 4,4 кг

1.64.Найбільша біоенергетична ефективність виробництва молока та яловичини при утриманні:

1. Прив′язному 2. Безприв′язному 3.На глибокій підстилці


МОДУЛЬ 2

Організація відтворення поголів′я, молочна продуктивність великої рогатої худоби. М′ясна продуктивність худоби

2.1.Вказані показники молочної продуктивності мають такі формули розрахунку:

Показники Формули

1.Коефіцієнт А.Надій за лактацію х 100

молочності Жива маса

2.Коефіцієнт Б.Фактичний надій за лактацію______ х 100

постійності надоїв Найвищий добовий надій х дійні дні

3.Середній вміст В.Сума 1% молока

жиру в молоці 100

4.Кількість Г.Сума 1% молока за період

молочного жиру Кількість натурального молока

за цей же період

2.2.Найвищі добові надої у корів молочних порід спостерігаються на _____ місяці лактації.

2.3. Характер лактаційної кривої залежно від рівня продуктивності і типу нервової діяльності корів наступний:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти