ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рівень продуктивності корів Характер лактаційної кривої

Високий А.Висока рівномірна з поступовим спадом

Середній Б.Низька рівномірна з поступовим спадом

3.Низький В.Висока з різким спадом

2.4.Забійний вихід залежить від виробничого напрямку продуктивності худоби і у дорослої худоби він становить:

Напрям продуктивності Забійний вихід , %

1.Молочний А.50-55%

2.М’ясний Б.45-50%

Молочно-м’ясний В.55-60 і вище

2.5.Збільшення живої маси молочних корів підвищує їх молочність тоді, коли вона становить:

1.Не менше 450 кг 4.Не перевищує 800 кг

2.Не менше 550 кг 5.Зберігається молочний тип

3.Не перевищує 700 кг

2.6.Вміст жиру і білка в молоці корів згідно інструкції з бонітування визначають:

На 3-му місяці місяці лактації 4.Не рідше одного разу за місяць

На початку і в кінці лактації 5.На 2-му місяці лактації

Тричі за лактацію

2.7.Молозивний період згідно Норм триває не більше __________ днів.

 

2.8.Молозиво порівняно з молоком містить більше у ______ разів білків, особливо ________________.


2.9.Особливо негативно впливає на жирність молока нестача в кормах:

1.Клітковини 3.Білку

2.Крохмалю 4.Жиру

2.10.З підвищенням надоїв корів витрати корму на кожен кілограм молока ___________________.

2.11.Нормальною вважається тривалість лактації __________ днів.

2.12. Різниця між надоями за лактацію, визначена при щоденному контролі і на основі контрольних доїнь при 30-денному інтервалі не перевищує _____%.

2.13. Вказати кількісні показники молочної продуктивності корів:

1.Надій за добу 4.Молочний жир

2.Вміст жиру в молоці 5.Вміст білку в молоці

3.Надій за лактацію

2.14.Вважають, що нормальна тривалість сервіс-періоду для молочних з середньою продуктивністю корів становить ______________.

2.15. Для кожного із наведених термінів відповідне визначення таке:

Визначення Термін

1.Період від отелення корови А.Сухостійний період

до її плідного осіменіння (парування) Б.Сервіс-період

2.Період від припинення лактації В.Лактаційний період

до наступного отелення корови

3.Період від отелення до її запуску

2.16.Середня тривалість тільності великої рогатої худоби становить __________днів.

2.17.Статева зрілість у великої рогатої худоби настає:

1.У 3-4 місяці 4.12-14 міс.

2.6-9 міс. 5.6-12 міс.

3.10-12 міс. 6.14-16 міс.

2.18.Індекс плідності являється високим, якщо він дорівнює ______.

2.19. Для кожної із наведених стадій онтогенезу відповідна характеристика така:

Стадія онтогенезу 1. Зародковий 2. Перед плодовий 3. Плодовий   Характеристика А.Триває з 34 до 60 доби пов’язана з інтенсивним органогенезом і формуванням основних анатомічних особливостей органів. Маса 8-25 г, ембріон схожий з організмом новонародженого теляти Б.Починає з утворення зиготи і триває 34 доби. Інтенсивний ріст і диференціювання основних систем і органів В.Тривалість 225 діб. Інтенсивний ріст кісткової, м’язової та жирової тканини. Розвиваються мозгові центри, які регулюють здатність до дихання, ссання, травлення, теплопродукції

 


2.20. Для кожної із наведених стадій онтогенезу дати відповідну характеристику:

Стадії онтогенезу 1. Новонародженості 2.Молочного живлення 3.Статевого дозрівання 4. Зрілості 5. Старіння   Характеристика А.Триває від 2 до 6-8 міс. Основний корм молоко поступово замінюється рослинними кормами. Інтенсивний ріст передшлунків. До кінця періоду стабілізуються процеси рубцевого травлення Б.Триває 2-3 тижні, від народження до відносної їх незалежності від материнського організму. Відбуваються зміни характеру дихання, кровообігу і живлення, становлення терморегуляції, вироблення умовних рефлексів на зовнішні фактори В.Це період найбільш інтенсивного росту після молочного періоду; у тварин регулярно повторюються статеві цикли, розвиваються вторинні статеві ознаки Г.Починається після закінчення загального росту тіла тварин. Тривалість залежить від експлуатації тварин, в середньому 8-10 років. У цей час проявляється максимальна продуктивність Д.Відбувається зниження обміну речовин і продуктивності тварин

2.21.Оптимальним вважають вирощування ремонтних телиць молочних та комбінованих порід при збільшенні живої маси від народження до 6 міс у _____ разів, до 18- міс віку _____ разів.

2.22. Умови за яких планують відтворення стада у молочному скотарстві такі:

Тривалість сервіс-періоду, діб Тривалість тільності, міс. Включення бракованих корів у план осіменіння Рівень бракування корів, %
1.30-60 А.8-9 I.Не включають а.10
2.60-90 Б.9-10 II.Включають б.15
3.90-120 В.10-11   в.На рівні ремонту

2.23.Показники м′ясної продуктивності худоби, які оцінюють після забою такі:

1.Жива маса 6.Передзабійна маса

2.Маса туші 7.Морфологічний склад

3.Середньодобовий 8.Хімічний склад

приріст 9.Оплата корму

4.Забійний вихід

5.Вгодованість


2.24.При народженні декількох телят молочність м′ясних корів визначають_________________________________________.

2.25.Визначення вказаних понять наступне:

Назва понять Визначення

1.Вихід туші А. Відношення маси туші (кг) до її довжини (см)

2.Забійна маса у відсотках

3.Забійний вихід Б. М’язова і сполучна тканина з жировим

4.М’ясо накопиченням на кістках

5.М’ясність туші В. Маса туші + маса внутрішнього сала

Г. Відношення забійної маси до передзабійної

виражене у %

Д. Відношення маси туші до передзабійної маси

виражене у %

2.26. Мускульна тканина в тушах великої рогатої худоби займає _____%.

2.27. Віковий період найбільшого нарощування м’язової тканини такий:

1. До 6 міс. 3. З 12 до 18 міс.

2. До 12 міс.

2.28. Послідовність відкладення жиру в окремих частках тіла при відгодівлі великої рогатої худоби така:

1.Поміж мускулами

2.В середині мускулів

3.Підшкірна

4.На внутрішніх органах

2.29. Вказані поняття мають таке визначення:

Поняття Визначення

1.Тіло тварин А.Відношення маси туші (кг) до її довжини (см)

2.Вирізка у %.

3.Жир-сирець Б.Маса тварини після 24-годинної голодної

4.М’якуш витримки без вмісту шлунково-кишкового

5.М’ясність туші тракту і сечового міхура.

В.Жир сорочковий, навколо нирковий, шлунко-

вий

Г.Це здухвиннопоперековий м’яз

Д.М’ясо без кісток і сухожилок

2.30.Оптимальний варіант живої маси, віку першого плідного осіменіння та першого отелу маток великої рогатої худоби такий:

Варіант Ознака
Жива маса, % від маси дорослої худоби Вік першого плідного осіменіння, міс. Вік першого отелу
20-24 29-33
70-75 15-18 24-27
14-16 23-25

2.31.Оптимальний веріант величини показників відтворної здатності молочних корів такий:

Показник Варіант
А Б В
1.Запліднюваність після першого осіменіння, %: -корів     60 і більше
2.Індекс осіменіння 1,3-1,5 2,0 2,5
3.Коефіцієнт відтворної здатності 0,85 0,75 0,35-1
4.Індекс плодючості (за Дохі) 41 і більше

2.32.Інтенсивність використання корів характеризують такі показники:

1.Коефіцієнт постійності лактації

2.Коефіцієнт молочності

3.Надій на середньорічну корову

4.Витрати корму на 1 кг/ц молока

5.Оплата корму молоком

6.Кількість молока виробленого на 100 га с.-г.угідь

2.33. Для виробництва яловичини використовують тварин, які можуть інтенсивно рости без зайвого відкладення жиру. Витрати корму на 1 кг приросту від народження до року повинні складати ____к.од і до 1,5 років ___ корм. од.

2.34.Вміст жиру в останніх порціях молока разового удою такий:

1. 0,5 4. 9

2. 1 5. 3

3. 2

2.35.Молоко вважається анормальним з вмістом таких речовин:

1.З збільшеним вмістом соматичних клітин

2.З збільшеним вмістом вітамінів, мінеральних речовин

3.Молоко нормального складу

2.36.Нормалізація молока проводиться з такою метою:

1.Для збільшення або підвищення вмісту білка в сировині

2.Для збільшення вітамінів в молоці

3.Для зниження або підвищення вмісту мінеральних речовин

4.Для зниження або підвищення вмісту сухого знежиреного молочного залишку

5.Для зниження або підвищення вмісту жиру в сировині

2.37.Основними методами визначення вгодованості забійних тварин являються:

1.За формою тіла

2.За ступенем розвитку м′язової тканини

3.За ступенем виступання остистих відростків і ребер

4.Промацуванням

5.Ступінь виступання маклоків


6.Окомірний

7.За допомогою приладів

8.За допомогою промірів

2.38.При виникненні суперечок щодо правильності визначення категорії вгодованості забійних тварин питання вирішують:

1.Шляхом проведення їх зважування

2.Шляхом проведення їх контрольного забою

3.Шляхом взяття промірів

2.39.Відбиток клейма на туші означає:

1.Вік 4.Ветсаногляд

2.Стать 5.Вид м′яса

3.Вгодованість

2.40.Залозистими клітинами вимені синтезуються такі речовини:

1.Жир 4.Глобулін

2.Лактоза 5.Мінеральні солі

3.Казеїн 6.Вітаміни

2.41.Назвати складові міжотільного періоду корів:

1.Сервіс-період і лактація

2.Лактація і сухостійний період

3.Ембріональний і сервіс-період

4.Тільність і сухостійний період

2.42.Найбільше впливають на відтворну здатність корів:

1.Тривалість сухостійного періоду

2.Тривалість міжотільного періоду

3.Тривалість сервіс-періоду

4.Оцінка за власною продуктивністю

2.43.Вказати особливості організації відтворення у інтенсивному молочному скотарстві:

1.Цілорічні отелення

2.Сезонні отелення (лютий, березень)

3.Природнє парування, інколи штучне осіменіння

4.Штучне осіменіння

5.Осіменіння протягом року

6.Проведення парувальної компанії (травень-червень)

2.44.Вказати нормальну тривалість родів великої рогатої худоби:

1. 10-15 хвилин 4. 0,5-4,0 години

2. 3-8 хвилин 5. 6,5-7 годин

3. 5-6 годин

2.45.Назвати причини неплідності тварин:

1.Природжена неплідність А.Інфантилізм

2.Набута неплідність Б.Фримартинізм

В.Неповноцінна годівля

Г.Вік тварин

Д.Технологія осіменіння


МОДУЛЬ 3

3.1. Терміни проведення у племзаводах вказаних контрольних заходів обліку кількості та якості молока у корів залежно від періоду лактації такі:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти