ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Заходи Період лактації Термін проведення

1.Кількість молока А.Роздоювання І.1 раз в декаду

2.Вміст жиру Б.Середина та ІІ.1 раз в місяць

3.Вміст білку завершення лактації

В.На протязі всієї лактації

3.2.Вказані терміни генетичних параметрів добору мають таке визначення:

Термін 1. Спадковість 2. Повторюваність 3. Кореляція ознак 4. Регресія 5. Препотентність   Визначення А.Тенденція повернення ознак до середніх Б.Здатність тварин стійко передавати свої якості потомству В.Форма реалізації в потомстві одного покоління генетичної інформації батьків у різному віці чи при зміні умов середовища Г.Установлює взаємозалежність ознак Д.Частина загальної фенотипової мінливості, обумовленої генетичними відмінностями

3.3. Терміни методичного добору мають таке визначення:

Термін 1. Масовий 2. Генотиповий 3. Непрямий 4. Стабілізуючий 5. Технологічний   Визначення А.Добір ведеться за індивідуальними показниками тварин: продуктивністю, екстер’єром і конституцією, загальним розвитком Б.Добір тварин, що найбільшою мірою відповідають умовам їхнього використання В.Закріплення в організмі не окремих позитивних ознак, а стабілізацію загального типу, властивому обраному напряму продуктивності Г.Включає оцінку тварин за походженням і за якістю нащадків Д.Ґрунтується на законі співвідносної мінливості

3.4. Для кожного із наведених термінів видів схрещування є таке визначення:

Термін 1. Поглинальне 2. Увідне 3. Відтворне 4. Промислове   Визначення А.Застосовують тоді, коли існуюча порода за своїми ознаками відповідає вимогам, але потребує поліпшення окремих ознак Б.Використовують тварин двох чи більшої кількості порід для одержання потомства, що поєднує їхні позитивні особливості В.Застосовується для одержання ефекту гетерозису Г.Малопродуктивних маток однієї породи схрещують у ряді поколінь з плідниками іншої високопродуктивної породи

3.5.Умови, які дають можливість застосування чистопородного методу розведення у скотарстві такі:

Наявність чистопородних плідників визначеної породи

Наявність 2-х порідних маток

Наявність чистопорідних маток

Наявність помісних плідників першого та другого покоління

3.6.Можливі наслідки близькоспорідненого спарування, що виявляються у зниженні життєвої, плідності, продуктивності, конституціональної міцності називають ___________.

3.7.Основними показниками молочної продуктивності корів при бонітуванні є такі:

1. Надій за лактацію

2. Молочний жир за лактацію

3. Молочний білок за перші 305 днів, або скорочену лактацію

4. Сумарна кількість молочного жиру та молочний білок за перші 305 днів, або скорочену лактацію

Надій за перші 305 днів лактації

3.8. Коровам молочних та комбінованих порід присвоюють розряд племінної цінності „Екстра”, якщо вони:

1. Мають дочок класу еліта-рекорд

2. Походять від батьків-поліпшувачів

3. Мають клас еліта-рекорд з довічним надоєм 50000 і більше кг

4. На 50% перевищують стандарт породи по надою

3.9.Згідно інструкції з бонітування молочних і комбінованих порід поголів’я великої рогатої худоби бонітують у такі терміни:

Статево вікові групи 1. Бугаї-плідники 2. Корови 3. Корови-первістки з незакінченою лактацією 4. Племінні бугайці 5. Племінні телички   Термін бонітування А.Після закінчення чергової лактації Б.Після закінчення повновікової лактації В.За прогнозом молочної продуктивності Г.З 6-місячного віку Д.У віці 18 місяців та у 2-5 років на дату народження  

3.10.Визначення швидкості молоко виділення у первісток проводять на ____ місяці лактації.

3.11. Оптимальна відстань від дна вим’я до підлоги у корів, придатних до машинного доїння:

1.30-40 см 4.60-70 см

2.45-50 см 5.75-80 см

3.55-60 см

3.12.Виразність породних рис, це _________________.


3.13.Із переліку ознак зазначте ті, які характеризують морфологічні та функціональні властивості вим’я такі :

Властивості 1. Морфологічні 2. Функціональні   Ознаки А.Величина разового надою Б.Форма вим’я В.Обхват вим’я Г.Тривалість доїння Д.Інтенсивність молоковиділення

3.14.Ремонтних бугайців молочних порід ставлять на перевірку та оцінку з ____ місячного віку.

3.15.Перше бонітування племінного молодняку молочних та комбінованих порід проводять у _____ місячному віці.

3.16.Основними ознаками при визначенні комплексного класу худоби молочних та комбінованих порід є:

Статево вікові групи 1. Бугаї-плідники 2. Корови 3. Молодняк     Ознаки А.Молочна продуктивність Б.Тип будови тіла В.Жива маса Г.Інтенсивність молоковіддачі Д.Походження Е.Інтенсивність росту  

3.17.Із наведеного переліку ознак продуктивності молочної худоби мають відносно високий рівень спадковості наступні:

1.Надій за лактацію

2.Вміст жиру в молоці

3.Вміст білка в молоці

4.Сталість лактаційної кривої

5.Інтенсивність видоювання

6.Витрати корму на одиницю продукції

3.18.До селекційних методів та технологічних прийомів створення худоби бажаного типу відносяться такі:

Методи та прийоми 1. Селекційні 2. Технологічні   Характеристика А.Методи розведення Б.Вирощування молодняку В.Системи утримання і годівлі Г.Відбір Д.Добір Е.Роздоювання корів
   

3.19. Телят після народження нумерують у такі терміни:

1.Не раніше ніж через 5 діб

2.У першу добу

3.Не пізніше ніж через 30 днів

4.У кінці молочного періоду


3.20.В основу діючої інструкції по оцінці бугаїв-плідників покладено такий метод:

1.Дочки – стандарт породи

2.Дочки-ровесниці

3.Дочки-матері

4.Дочки-середнє по стаду

5.Дочки-дочки інших бугаїв, яких оцінювали

одночасно в однакових умовах

3.21. Основні ознаки, за якими встановлюють комплексний клас племінних бугайців та теличок молочних і комбінованих порід такі:

1.Продуктивність матері за вищу лактацію

2.Походження

3.Тип будови тіла

4.Величина основних промірів

5.Жива маса до стандарту породи, %

3.22. Основні ознаки, за якими встановлюють комплексний клас племінних бугаїв молочних і комбінованих порід наступні:

1.Висота в холці

2.Тип будови тіла

3.Жива маса до стандарту породи,%

4.Жива маса при народженні

5.Інтенсивність росту

6.Продуктивність матері по найвищій лактації

7.Походження

3.23. Основні ознаки, за якими встановлюють комплексний клас корів молочних і комбінованих порід:

1. Надій за найвищу лактацію

2.Сумарна кількість молочного жиру і білка до стандарту породи

3.Кількість молочного жиру до стандарту породи

4.Висота в холці

5.Тип будови тіла

6.Жива маса до стандарту породи

7.Інтенсивність молоковіддачі

8.Найвища продуктивність матері

9.Походження

3.24. Наведені терміни мають таке визначення:

Термін 1. Однорідний підбір 2. Індивідуальний підбір 3. Груповий підбір 4. Неоднорідний підбір   Характеристика А.Обґрунтоване закріплення плідників до кожної матки Б.Коли до групи маток добирають основного і резервного плідника В.Підбір з вираховуванням спорідненості між тваринами Г.Підбір маток і плідників, несхожих за основними ознаками відбору

3.25.Посилення життєздатності, підвищення міцності, витривалості і продуктивності потомства, отриманого в результаті схрещування споріднених, вирощених в різних умовах особин, одержало назву ______.

3.26.Зазначте розподіл корів на групи після бонітування:

1.Селекційне ядро 3.Корови, що підлягають вибракуванню

2.Виробнича група або виранжируванню

4.Ялові корови

3.27.Система ведення племінної роботи з великими масивами худоби в масштабах цілих порід це _______________.

3.28.Підбір бугаїв-плідників до маточного стада різної продуктивності треба вести з урахуванням ____________________________________.

3.29.Зміна племінної цінності, що виникла в результаті переміщення тварин з одних умов середовища в інше за одиницю часу називають _________.

3.30. Ефективність селекції великої рогатої худоби визначають такі фактори:

1. Умови годівлі тварин

2.Мінливість ознак

3.Умови утримання тварин

4.Рівень успадкованості ознак

5.Підбір тварин

6.Відбір тварин

7.Інтервал між поколіннями

8.Точність оцінки генотипу

3.31. Корови-матері нових поколінь ремонтних бугайців основних порід України повинні відповідати таким вимогам:

Надій % жиру % білку Жива маса
1.200% А.На 0,2 > стандарту І.На 0,1%>стандарту а.Більше за стандарт
2.150% Б.На рівні стандарту ІІ.На рівні стандарту б.На рівні стандарту
3.100% В.На 0,4 >стандарту ІІІ.На 0,2%<стандарту в.95% від стандарту

3.32. Корови-матері нових поколінь ремонтних бугайців повинні мати такі технологічні якості молочної залози:

Індекс вим’я Швидкість молоковіддачі Прикріплення Форма вим’я
1.40 % А.1,0 І. відвисле а. ванно подібне
2.42% Б.1,5 ІІ. щільно б. чашоподібне
3.не менше 43% В. 1,8 ІІІІІІІ. не досить щільно в. примітивне

3.33. Для визначення розвитку тварин м′ясних порід всіх вікових груп зважують до годівлі в наступні вікові періоди:

Групи тварин Визначення

1.Бугаї-плідники А.Один раз в рік до 5-річного віку.

2.Корови Б.При народженні, при відлученні від

3.Бугайці матерів, у віці 210 днів, у 12,15 міс.

4.Бугайці, що знаходяться В.В кінці кожного місяця контрольного

на контролі періоду з 8 до 15-міс. віку.

5.Телиці Г.При народженні, при відлученні від

матерів,у віці 210 днів,у 12 міс., при першому спарюванні (з вказівкою віку)

3.34. Екстер’єр м′ясної худоби оцінюють у такі терміни :

Групи тварин Визначення

1.Бугаїв А. У віці 3-х; 5-ти років відповідно

2.Корів до шкали.

3.Бугайців Б.Один раз на рік до 5 річного віку

4.Телиць відповідно до шкали

5.Бугайців, що знаходяться В.При призначенні до спарювання з

на контролі вказівкою віку.

Г.Після закінчення періоду контролю з вказівкою віку.

3.35. У стаді м’ясної худоби у відібрані групи корів залежно від племінної цінності входить така кількість маточного поголів’я:

Відібрані групи 1.Племінне ядро 2.Селекційна група 3.Виробнича група Кількість маточного поголів’я А.18-20% від загального маточного поголів’я Б.50-60% від загального поголів’я корів В.Корови, що не включені до племінного ядра  

3.36. Ознаки, за якими встановлюють сумарний клас молодняку м’ясних порід такі:

1.Витрати корму на 1 кг приросту 2.Індекс м’ясності 3.Конституція і екстер’єр 4.Жива маса 5.Породність   6.Походження 7.Пряма довжина тулуба 8.Обхват грудей  

 

3.37. Сумарний клас м′ясних корів встановлюють за такими ознаками:

1.Жива маса 2.Коса довжина тулуба 3.Індекс м’ясності 4.Конституція і екстер’єр 5.Витрати корму на 1 кг приросту 6.Молочність 7.Породність 8.Довговічність 9.Походження 10.Відтворна здатність

 


3.38. Сумарний клас м’ясних корів-первісток, у яких приплід на час бонітування не досяг 6 місячного віку встановлюють за такими ознаками:

1.Жива маса 2.Індекс м’ясності 3.Молочність 4.Конституція і екстер’єр 5.Витрати корму на 1 кг приросту 6.Породність 7.Походження 8.Оцінка за власною продуктивністю 9.Відтворна здатність 10.Пряма довжина тулуба

3.39. Сумарний клас бугаїв-плідників м’ясних порід встановлюють за такими ознаками:

1.Жива маса 2.Пряма довжина тулуба 3.Обхват грудей 4.Конституція і екстер’єр 5.Відтворна здатність 6.Витрати корму на 1 кг приросту 7.Оцінка за власною продуктивністю 8.Оцінка за якістю потомства 9.Плодючість 10.Походження

3.40. Бугаїв-плідників м’ясних порід за якостями нащадків оцінюють за такими ознаками:

1.За інтенсивністю росту у віці від 8 до 15 міс

2.За основними промірами у віці 15 міс

3.За живою масою у віці 10 міс

4.За живою масою у віці 15 міс

5.За витратами кормів на 1 кг

6.За типом нервової діяльності

7.за забійним виходом

8.За повном’ясністю і поливом жиру

3.41. Молочність м’ясних корів оцінюють за живою масою потомків у віці 210 днів в залежності від віку корів та кількості приплоду. При оцінці молочності молодих корів фактичну масу потомків у віці 210 днів збільшують:

у первісток ____ %; за другим отеленням на ____ %.

 

3.42.Форми племінного обліку у м′ясному скотарстві мають таку назву:

№ форми Назва форми

1. 1-мяс. А.Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку

2. 2-мяс. Б.Журнал бонітування корів м’ясних порід

3. 3-мяс. В. Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби

4. 4- мяс. Г.Журнал бонітування племінного молодняку великої

5. 5-мяс. рогатої худоби м’ясних порід

6. 6-мяс. Д.Картка племінного бугая м’ясної породи

7. 7-мяс. Е. Картка племінної корови м’ясної породи.

Є.Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності відповідної породи


3.43. Згідно діючої інструкції молодняк м’ясних порід оцінюють за ____ бальною шкалою.

3.44. Згідно діючої інструкції дорослу худобу м’ясних порід оцінюють за ____ бальною шкалою.

3.45. Для ремонту стада м′ясної худоби використовують молодняк, що одержали:

Стать Група тварин

1. Бугайці А. Від корів племінного ядра

2. Телиці Б. Від корів селекційної групи

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти