ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тип годівлі Структура раціону

1.Відгодівля на хлібній бразі А. 40%

2.Відгодівля на жомі Б. 50-60%

3.Відгодівля на зелених кормах В. 55-60%

4.Силосно-концентратний Г. 75-80%

5.Сінажно-концентратний Д. 80-85%

6.11. У спеціалізованому м′ясному скотарстві телят від корів відлучають у віці:

1.1-2 дні 4. 6-8 міс

2. 5-7 днів 5. 8-10 міс

3. 2-3 міс

6.12. Отелення м′ясних корів проводять:

1. У стійлах

2. У денниках на глибокій підстилці

3. В боксах на щілинній підлозі

4. Вільно на пасовищі

6.13. Питома вага корів у структурі стада м’ясного напрямку продуктивності складає __________%.

6.14. В м′ясному скотарстві з метою створення стада, позбавленого ускладнень при отеленнях, перебіг отелень оцінюють за ___ бальною шкалою.


6.15. При виробництві яловичини в умовах молочного скотарства для ферм і комплексів з повним циклом виробництва відбирають телят віком та живою масою:

1. 40-60 днів, 50-70 кг

2. 60-80 днів, 120-130 кг

3. 10-30 днів, 40-55 кг

6.16. Яку систему утримання м′ясної худоби застосовують у зонах з високою розораністю землі?

1. Пасовищну

2. Вигульну

3. Стійлово-пасовищну

4. Стійлову

5. Вільно-вигульну

6.17. Фронт годівлі худоби на відгодівлі на вигульних майданчиках в залежності від віку становить:

Групи тварин 1.Корови 2.Телиці парувального віку 3.Телята у віці 6-12 місяців 4.Телята у віці до 6 місяців Фронт годівлі А.0,3 Б.0,5 В.0,6

6.18. Відгодівельні майданчики з годівницями та напувалками можуть бути сезонної або цілорічної дії. Майданчики цілорічної дії обладнують навісами та приміщеннями за таких умов:

Розрахункова температура, оС 1.Вище ніж – 20 2. 20 і нижче Обладнання А.Трьохстінні навіси з вітрозахисними пристроями Б.Закриті приміщення з вільним виходом тварин на майданчики

6.19. Відповідність технології підсисного вирощування, що застосовується у м’ясному скотарстві з його основними елементами така:

Термін підсису, міс. 1. 3-4 2. 5-6 3. 6-8 4. 8-10 Спосіб утримання А.Прив’язний Б.Безприв’язний Використання пасовищ І.З використанням ІІ.Без використання

6.20. Оптимальні розміри ферм з м’ясною худобою з закінченим оборотом стада (корів) в умовах основних зон України згідно Відомчих норм є такі:

Зона Розміри (голів)

Полісся А.800-1200

2.Лісостеп Б.400-600

3.Степ В.600-800

6.21. В м’ясному скотарстві бажано проводити ___________ отелення.


6.22.При безприв’язному утриманні м’ясної худоби прибирання гною на фермах проводиться бульдозером в кількості _____ разу на рік.

6.23. Із зазначених нижче систем утримання м’ясної худоби найбільш ефективна та маловитратна є:

1.Стійлово-вигульна без використання пасовищ

2.Стійлово-вигульна з використанням пасовищ

3.Стійлово-табірна без використання пасовищ

4.Стійлово-табірна з використанням пасовищ

5.Цілорічна стійлова

 

6.24. Основним напрямом збільшення виробництва яловичини в Україні є:

1.Забезпечення кормами та повноцінна годівля худоби

2.Використання енергоресурсозберігаючих технологій

3.Використання промислового схрещування молочної худоби з м′ясною

4.Збільшення чисельності поголів′я молочних і комбінованих порід

5.Розвиток галузі м′ясного скотарства

 

6.25.Коефіцієнти переходу вказаних радіонуклідів з годівлею тварин у молоко коров′яче наступні:

1. Цезій 137 А. 0,32

2.Стронцій – 90 Б. 0,42

В. 0,44

Г. 0,54

Д. 0,62

Е. 0,64

6.26.Коефіцієнти переходу радіонуклідів з годівлею тварин у яловичину:

1. Цезій 137 А. 0,02

2. Стронцій – 90 Б. 0,03

В. 0,04

Г. 2

Д. 4

Е. 6

6.27.У годівлі тварин, які знаходяться на забрудненій радіонуклідами території застосовують наступні кормові добавки:

1.Природні А.Глина

2.Штучні Б.Цеоліти

В.Одержані з морських водоростей

Г.Одержані з панцирів крабів

6.28. Відгодівля молодняку великої рогатої худоби на зерновій бразі потребує доповняти раціон:

1. Протеїновими кормами;

2. Грубими кормами;

4. Азотомісткими неорганічними добавками;

3. Фосфорними добавками.


6.29. В умовах молочного скотарства використовується трьохстадійна технологія відгодівлі худоби. Відповідність періодів вирощування та середньодобових приростів при її застосуванні така:

Періоди вирощування Середньодобові прирости,г

1. Вирощування А. 1000 та більше

2. Дорощування Б. 900

3. Відгодівля В.800

6.30. Перетравність яловичини організмом людини сягає ___%.

6.31. При комплектуванні комплексів молодняком у віці 10-20 днів формують групи по живій масі та віку. Різниця між тваринами не повинна перевищувати по віку_____днів.

6.32. Однією з основних умов роботи комплексу з виробництва яловичини на промисловій основі є _____________ надходження молодняку.

6.33. Переваги безприв’язного утримання худоби такі:

1. Навантаження на оператора збільшується до 1000 голів

2. Індивідуальне обслуговування

3. Моціон для худоби

4. Не потрібно споруджувати стійла, прив’язі

6.34.Найбільш дешевою з найменшими витратами праці на 1 ц продукції і екологічно чистою технологією утримання худоби на відгодівлі в умовах України є:

1. Безприв’язне боксове

2. Безприв’язне комбібоксове

3. Безприв’язне на глибокій довго незмінній підстилці

4. Прив’язне утримання

6.35. Для виробництва яловичини в умовах молочного скотарства переважно використовується така группа худоби:

1. Бугаї-плідники

2. Повновікові корови

3. Ремонтний молодняк

4. Вибракувана худоба

5. Понадремонтний молодняк

6.36. Для зменшення собівартості приросту худоби у літній період необхідно максимально використовувати _____________.

6.37. Калорійність 1 кг яловичини в середньому становить, ккал:

1. 500 4. 2000-2500

2. 500-800 5. 3000-3500

3. 900-1000

6.38 Площа відпочинку для м’ясної худоби при безприв’язному утриманні в приміщеннях становить:

Групи тварин 1.Корови 2.Телиці парувального віку 3.Телята у віці 6-12 місяців 4.Телята у віці до 6 місяців Площа, кв.м. А.3,5-4 Б.3 В.2,5  

6.39 Площа відпочинку для м’ясної худоби при безприв’язному утриманні на вигульних майданчиках становить:

Групи тварин 1.Корови 2.Телиці парувального віку 3.Телята у віці 6-12 місяців 4.Телята у віці до 6 місяців Площа, кв.м. А.20 Б.15 В.4 Г.10

6.40. Закладання глибокої незмінної підстилки у приміщеннях здійснюють восени, до переведення худоби на стійлове утримання, шляхом укладання шару сухої соломи ______ см з наступним додатковим внесенням її з розрахунку ___ кг на голову за добу.

6.41. Для відпочинку худоби на вигульних майданчиках влаштовують “кургани” з розрахунку _____м2 на одну тварину.

6.42. Для забезпечення худоби водою використовують групові автонапувалки типу ______ .

6.43. Жомовий тип відгодівлі молодняку великої рогатої худоби передбачає долю жому в раціонах, % по поживності:

1.10-15 3. 30-40

2. 20-25 4. 50-60

6.44. Еталоном якості яловичини є м′ясо такої м′ясної породи:

1. Лімузинська

2. Санта-гертруда

3. Абердин-ангуська

4. Кіанська

6.45. Оптимальні показники технологічного процесу вирощування до 1 року молодняка молочних і комбінованих порід на м’ясо при безприв’язному утриманні на глибокій підстилці з годівлею на вигульно-кормових майданчиках наступні:

Вікова група Норма площі приміщення, м2/гол
1. 14-20 днів-3 міс А.2,5
2. 3-6 міс Б.1,5
3. 6-12 міс В.1,2

6.46. Оптимальні показники технологічного процесу вирощування до 1 року молодняка молочних і комбінованих порід на м’ясо при безприв’язному боксовому утриманні на решітчастій підлозі:

Вікова група Норма площі приміщення, м2/гол
1. 14-20 днів-3 міс А.1,3
2. 3-6 міс Б.1,1
3. 6-12 міс В.1,8

6.47. Привести у відповідність способи переробки м′яса та жиру і ступінь зниження концентрації радіоцезію в продукції:

Спосіб Ступінь зниження вмісту радіоцезію в продукції, разів
1. Варіння м′яса 30-40 хв. А.1,3
2. Перетоплення жиру Б.1,1
3. Миття м′яса в проточній воді протягом 12 год чи в розчині кухонної солі В.1,8

 


Відповіді на тестові завдання з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для студентів за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації

МОДУЛЬ 1

№ теста Відповіді № теста Відповіді
1.1. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5Б,6Ж, 7Є 1.39 1АДЕ, 2Г, 3Є 4БВ
1.2 1.40 2,3,5,6
1.3 1,2,3 1.41 2,3,4
1.4 1.42 1БВГЄЗ, 2АДЕ, 3ЖІ
1.5 1,2 1.43 Герефордська
1.6 1ДЕЄ, 2АБВГД, 3ЖЗ 1.44 1,4,6,7
1.7 1АГ, 2А, 3АВ 1.45 1,2
1.8 1АДЕ, 2БВГЄ 1.46 Європейського тура
1.9 1.47 Джерсейська
1.10 1.48 1Б, 2А, 3В
1.11 1.49 Монбельярдська
1.12 1А, 2В 1.50 Голландська чорно-ряба
1.13 1В, 2Б, 3А 1.51 Більше 1000
1.14 1Б, 2А 1.52
1.15 1В, 2Б, 3А 1.53 Абердин-ангуська
1.16 2,3,5,6,9 1.54 1А, 2Б, 3В, 4Г
1.17 Молочного 1.55 1,2,3,5,6,7
1.18 Більший 1.56 2,3,4,6,7
1.19 Менший 1.57
1.20 Найбільшу 1.58 4,5,6
1.21 1В, 2А, 3Б 1.59 2,3,4,5
1.22 1Б, 2А 1.60 1ДЕ, 2АБ, 3Є 4ВГ
1.23 Зменшується 1.61
1.24 Більший 1.62 1Б 2Б 3Б
1.25 1,3,4,5,6 1.63
1.26 1Б, 2Г, 3В, 4А 1.64 2,3
1.27 1Б, 2В, 3Г, 4А    
1.28 Немає    
1.29 1АБ, 2В    
1.30    
1.31    
1.32 1Б, 2В, 3А, 4А    
1.33 80, 40    
1.34    
1.35 1АБВ, 2Г, 3Д    
1.36 1А, 2Б, 3В    
1.37 1А, 2БВ, 3ГД    
1.38    

 

МОДУЛЬ 2

№ теста Відповіді № теста Відповіді
2.1 1А, 2Б, 3Г, 4В    
2.2 2-3    
2.3 1А, 2В, 3Б    
2.4 1Б, 2В, 3А    
2.5    
2.6    
2.7    
2.8 6-6,5 глобулінів    
2.9 1, 3    
2.10 Зменшуються    
2.11    
2.12 5%    
2.13 1, 3, 4    
2.14 60-80    
2.15 1Б 2А 3В    
2.16    
2.17    
2.18    
2.19 1Б 2А 3В    
2.20 1Б 2А 3В 4Г 5Д    
2.21 7-8; 11-12    
2.22 1БІв    
2.23 2,4,7,8    
2.24 За сумарною масою приплоду    
2.25 1Д 2В 3Г 4Б 5А    
2.26 Більше 70%    
2.27    
2.28 4,1,3,2    
2.29 1Б 2Г 3В 4Д 5А    
2.30    
2.31 Б    
2.32 2,4,5,6    
2.33 6-6,5; 7,5-8    
2.34    
2.35    
2.36    
2.37 4,6    
2.38    
2.39 3,4    
2.40 1,2,3    
2.41    
2.42 2, 3    
2.43 1,.4, 5    
2.44    
2.45 1АБ, 2ВГД    

 

 

МОДУЛЬ 3

 

№ теста Відповіді № теста Відповіді
3.1 1ВІІ    
3.2 1Д, 2В, 3Г, 4А, 5Б    
3.3 1А, 2Г, 3Д, 4В, 5Б    
3.4 1Г, 2А, 3Б, 4Г    
3.5 1,3    
3.6 Інбредна депресія    
3.7 2,4    
3.8    
3.9 1Д, 2А, 3В, 4Г, 5Г    
3.10 2-3    
3.11    
3.12 Породність    
3.13 1БВ, 2АГД    
3.14 10-12    
3.15    
3.16 1БВДЕ, 2АБВГД, 3БВД    
3.17 2,3,5    
3.18 1АГД, 2БВЕ    
3.19    
3.20    
3.21 2,3,5    
3.22 2,3,5,7    
3.23 2,3,5,6,7,9    
3.24 1В, 2А, 3Б, 4Г    
3.25 Гетерозису    
3.26 1, 2, 3    
3.27 Великомасштабна селекція    
3.28 Рівня продуктивності маток та кормозабезпечення    
3.29 Генетичним трендом    
3.30 2,4,5,6,7,8    
3.31 2АІІб    
3.32 3ВІІаб    
3.33 1А, 2А, 3Б, 4В, 5Г    
3.34 1Б, 2А, 3В, 4В, 5Г    
3.35 1Б, 2А, 3В    
3.36 3,4,5,6    
3.37 1,4,6,7,9,10    
3.38 1,4,6,7    
3.39 1,4,5,7,8,9,10    
3.40 1,4,5,7,8    
3.41 10%, 5%    
3.42 1Д, 2Е, 3В, 4А, 5Б, 6Г, 7Є    
3.43    
3.44    
3.45 1Б, 2А    
       
       
МОДУЛЬ 4
№ теста Відповіді № теста Відповіді
4.1 5-11    
4.2 1/5-1/6    
4.3 Інтенсивним ростом    
4.4 1ВІІб, 2БІІа    
4.5 1ВІІб, 2БІІб    
4.6    
4.7    
4.8 1А, 2Б, 3В    
4.9    
4.10 30-36    
4.11 1Б, 2А    
4.12 1А, 2В, 3Б    
4.13 10-12    
4.14    
4.15 8,6    
4.16    
4.17    
4.18    
4.19    
4.20 А    
4.21 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А    
4.22    
4.23    
4.24 1Г, 2В, 3Б, 4А    
4.25 Генетичну    
4.26    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

МОДУЛЬ 5

 

№ теста Відповіді № теста Відповіді
5.1 5-6 5.48
5.2 2,3,5,6,8,9 5.49
5.3 1АГДВ, 2ЕЄ, 3ЗЖІИБ 5.50 1А, 2Б
5.4 З 5; за 1 5.51 1Б, 2А
5.5 40-45 5.52
5.6 5.53
5.7 1,4 5.54 1Б, 2А
5.8 2, 3, 4, 5 5.55
5.9 5.56
5.10 25 стійл 5.57 1,4,5
5.11 5.58
5.12 14-20 5.59
5.13 5.60
5.14 5.61
5.15 1Б, 2В, 3А 5.62 1А, 2А, 3А, 4А
5.16 1Б, 2В, 3А 5.63
5.17 40-50 5.64 1Б, 2Г, 3А, 4В
5.18 25-30 5.65 2, 3, 4,5
5.19 1,5-2,0 5.66 1, 2, 3, 4
5.20 20-40 5.67 1, 2
5.21 30,2 5.68
5.22 5-8 5.69
5.23 1АІІ 5.70
5.24 5.71 1, 3, 5, 6
5.25 20-30 5.72
5.26 1АIVб, ВIVб, 3ГІІІб, 4БІІб 5.73 1АБДЕ, 2ВГЄЖЗ
5.27 1Б, 2А, 3Б, 4В    
5.28    
5.29    
5.30 1АІІб, 2АІб    
5.31 2АІа    
5.32 1БІІІа    
5.33 1В, 2Б, 3А    
5.34 75 л    
5.35 1А 2Б 3В 4Г 5Г    
5.36 1Б, 2В, 3А    
5.37    
5.38    
5.39 1АДЕ, 2БВГ    
5.40    
5.41    
5.42    
5.43    
5.44    
5.45    
5.46 1,2,3    
5.47 1, 2, 4, 5    

 

МОДУЛЬ 6

№ теста Відповіді № теста Відповіді
6.1    
6.2 1ВІа; 2БІІв; 3АІІб    
6.3 Не кастровані    
6.4    
6.5    
6.6    
6.7 1А, 2А, 3Б    
6.8 1, 3, 4, 6    
6.9 1Б, 2А, 3ВГД    
6.10 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В    
6.11    
6.12    
6.13 40-60    
6.14    
6.15    
6.16    
6.17 1В, 2В, 3Б, 4А    
6.18 1А, 2Б    
6.19 3 Б І    
6.20 1Б, 2В,3А    
6.21 Сезонні (турові)    
6.22    
6.23    
6.24    
6.25 1Д, 2Г    
6.26 1Г, 2Е    
6.27 1АБ, 2ВГ    
6.28    
6.29 1Б, 2В,3А    
6.30    
6.31 10-15    
6.32 Ритмічне    
6.33 1, 3, 4    
6.34    
6.35    
6.36 Пасовища    
6.37    
6.38 1А, 2Б, 3Б, 4В    
6.39 1А, 2Б, 3Г, 4В    
6.40 30-40 см; 3 кг    
6.41 3-5 м2    
6.42 АГК-4А    
6.43    
6.44    
6.45 1В, 2Б, 3А    
6.46 1Б, 2А, 3В    
6.47 1Б, 2В, 3А    

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти