ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Якщо не нарощувати виробництво, то за 1 рік, прибуток становить 49152 грн.

 

 

Бізнес-план

Для відгодівлі м’ясного молодняка свиней

 

Виконавці:

к.е.н. Михалюк Н.І.,

к.е.н. Балаш Л.Я.

 

Дубляни - 2012

 

 

Зміст

 

Резюме

1. Аналіз ринку

2. Характкеристика підприємства

3. Управління і власність

4. Фінансове планування

5. Фінансове планування

6. Оцінка можливих ризиків

 

Резюме

 

 

Бізнес-план - письмовий документ це засіб втілення підприємницької ідеї за допомогою якої можна якомога швидше спланувати діяльність підприємства на певний період та при необхідності обґрунтувати доцільність використання додаткових фінансових ресурсів.

Маркетинговий аналіз дозволяє зробити висновок, що саме закупівля молодняка і його відгодівля та реалізація є найбільш вигідним для приватних господарств. Для збуту цієї продукції є надійні ринки, а ринкова кон’юнктура в даній галузі є сприятливою. Згідно проведених економічних розрахунків і можливостей приміщень для утримання тварин доцільно закупити 100 поросят.

При забезпечені запланованої продуктивності племінного поголів’я можна буде уже в наступному році виробити 90 ц живої ваги. З доведенням поголів’я до оптимальних розмірів розмір виробництва продукції буде зростати. Рівень товарності продукції свинарства в підприємстві буде коливатись від 80 до 90 %.

Фінансова стратегія підприємства полягає у підвищенні доходності. Протягом запланованого періоду основним джерелом надходження коштів буде від реалізації продукції. Підприємство зможе реалізувати продукції на суму 176000 грн. і отримати чистого прибутку 50050 грн., що забезпечить рівень рентабельності 16%. При розробці бізнес-плану використано вітчизняні і зарубіжні методики бізнес-планування, спеціальну літературу і економічну інформацію.

Бізнес-план викладено на 19 сторінках, містить 10 таблиць.

 

1. 1. Аналіз ринку

 

Збалансований розвиток свинарського підкомплексу АПК, виробничо-господарська конструкція економічних зв'язків суб'єктів, стабілізація існуючих диспропорцій між переробною і виробничою сферами, виробництво широкого асортименту м'ясних продуктів, вихід на зовнішні ринки з конкурентоспроможними товарами є важливими передумовами організації ефективного функціонування всієї системи АПК.

Особливе місце в період становлення аграрного ринку в Україні, в тому числі ринку м'яса і племінних тварин, відводять агромаркетингу, як основі формування взаємовідносин між підприємствами та удосконалення управлінського процесу виробництва конкурентоспроможної продукції.

Продукція свинарства, що виробляється сільськогосподарськими підприємствами повинна бути орієнтована як на кінцевих споживачів, так і на заклади громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні та інші організації). Тому, здійснюючи розрахунки перспектив розвитку галузі, необхідно насамперед передбачити зміни у чисельності населення.

 

Рис. 2.1. Обсяг виробництва та споживання м’яса всіх видів на одну особу

у Львівській області, кг.*

 

Розглядаючи структуру каналів реалізації аграрними формуваннями Львівщини встановлено, що в се­редньому за останні роки заготівельними організаціями реалізовано 78,8 % загального обсягу продукції, населенню, через систему громадського харчування - 5,1 %, на ринку, через власні магазини, палатки, ятки - 7,9 %, видано пайовикам в рахунок орендної оплати за землю та майнових паїв - 0,1 %, за іншими каналами - 8,19 %. За цінами реалізації продукції найкращими каналами збуту є ринок (базар, лотки, ятки), однак, розглядаючи специфіку даного каналу зрозумілим стає те, що тут існує невелика можливість реалізувати значні обсяги продукції, тому актуальними і надалі залишатимуться заготівельні організації, серед яких на Львівщині можна визначити: ВАТ "Львівський м'ясокомбінат"; ЗАТ "Дрогобицький м'ясокомбінат"; ПФ "Білаки", м. Самбір; ТзОВ "Плай", м. Пустомити; ПП Тал-Ексім"; ТзОВ "Акцент", м. Львів; ТзОВ "Євро-Вік", м. Сколе; Барс - прод ЛТД, м. Радехів; КП "Інтеркомерс", м. Жовква;

На ринку сільськогосподарської продукції існує кілька виробників аналогічної продукції. Тому, дуже важливо знати, хто саме та в якому обсязі виробляє таку ж продукцію, за якими цінами вона продається та чи користується вона попитом? Основними завданнями дослідження як конкурентів, так і ринку в цілому є виявити які заходи потрібно вжити підприємству для того, щоб завоювати чи підтримати високу конкурентоспроможність.

Існує багато джерел інформації щодо діяльності конкуруючих фірм: рекламні проспекти, щорічні звіти, огляди в комерційній періодиці, торгові виставки, ярмарки. Крім того, вивчення діяльності конкурентів повинно спиратися на оперативні джерела інформації, в тому числі на відомості, отримані від споживачів, експертів ринку, з державних правових та комерційних установ. Важливий метод отримання даних про діяльність конкурентів - опитування споживачів.

 

Таблиця 2.1.

Потенційні переваги і недоліки перед конкурентами на ринку

 

Оціночні фактори Проектне підприємство Підприєм-ство 1 Підприєм-ство 2 Підприєм-ство 3
Собівартість
Якість
Доставка
Репутація
В середньому 4,5 4,8 4,3 3,8

 

* Примітка: оцінювання здійснювалось за 3-5 — ти бальною шкалою: "З " - посередньо; "4" -добре; "5"-дуже добре.

Отже, якщо підприємство для організації виробництва і реалізації продукції використає всі свої можливості та потенціал, він має великі шанси отримати хороші конкурентні позиції на регіональному ринку племінного скотарства.

Таблиця 2.2.

Оцінка можливостей підприємства та її конкурента з виробництва і реалізації м’яса свиней

Фактор Максимальна кількість балів (1-10) Проектне підприємство Підприємство 1
Продукція
Ціна
Собівартість
Якість
Технічне обслуговування
Імідж
Відомість підприємства
Звязки з споживачами
Місце знаходження
Термін доставки
Додаткові послуги
Загальна кількість балів

 

Оціночні фактори для підприємства є високими в першу чергу за рахунок того, що має свою довгу, відому та плідну історію становлення і розвитку, тобто внутрішню силу, яка дозволяє отримати перед конкурентом значні переваги в деяких позиціях аналізу. В даному випадку показниками внутрішньої сили є фінансові джерела, наявність прогресивних технологій, кращі можливості збуту, наявність певного ринкового іміджу, стратегічне партнерство.

Повна інформація про конкуренцію на ринку продукції скотарства подана в табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

 

Підсумковий аналіз конкурентів підприємства на ринку продукції

Питання Характеристика та оцінка фактичного стану справ Прогноз та стан справі, оцінка показників тп дії щодо покращення
Хто основні конкуренти вашого підприємства на кожному сегменті? ТЗОВ «Галичина Захід», ФГ «Едем», ТЗОВ «Барком» Для покращення позиції на ринку необхідно удосконалювати виробництво
Які методи конкурентної боротьби вони використовують? Проводять рекламу, зменшують ціни, шукають втгідні ринки збуту Зменшити собівартість і збільшити продуктивність
Які перспективи розвитку конкуренції? Конкурентна боротьба має тенденції до зростання Постійно підвищувати конкурентоспроможність продукції
Які в конкурентів: цінова політика, якість товарів? Ціна нижча, але якість товарів не достатня Підвищити якість і знизити ціну продукції
По відношенню до яких конкурентів ваші дії успішні? ФГ «Едем», ПАФ «Білий Стік» За рахунок нових технологій знизити собівартість
Чи можна поширити цей досвід на інших конкурентів? Певні елементи можна використати Потрібно проводити постійний аналіз конкурентів
Чи відповідають вимо-ги конкурентів таким вимогам продукції як: споживчі властивості, вага, колір, смак? Продукція конкурентів не повністю задовільняє всі вимоги В господарстві планується подальше підвищення якості продукції  
Яка можлива реакція конкурента на: - Зміну ціни - Збільшення частки - Ринку підприємства? Будуть намагатись повторити дії Стабільна пропозиція господарства на ринку
Що відомо про техно-логію виробництва конкурентів? Технологія є не зовсім застарілою, але не має можливості обновити через брак коштів Планується запровадити нові технології
Які офіційні дані конкурентів про прибутки ї збитки? Діяльність конкурентів не є докінця відомою Провести аналіз діяльності конкурентів
Як вони рекламують свої товари? Недостатня реклама через брак коштів Збільшити витрати на рекламу
Як вони підбирають собі менеджерів? Менеджери залишилися зі «старих» кадрів Збільшити частку висо-кокваліфікованих моло-дих спеціалістів
Яка в них ситуація щодо постачання та комплектуючих? Наявні постійні постачальники Пошук постачальників, які пропонують високоякісні матеріали за нижчими цінами
Які комерційні резуль-тати їхньої діяльності на виставках та ярмарках? Рідко беруть участь у виставках і ярмарках Планується постійна участь на виставках і ярмарках

 

Основною метою підприємства в найближчі три роки є отримання прибутку від реалізації продукції свинарства, потрібно реалізувати наступні завдання: - закупити поросят мясного напрямку; розрахувати потребу в кормах та визначити оптимальні шляхи їх придбання; організувати виробничий процес; оптимізувати конкурентну боротьбу та ринки збуту.

З огляду на це, основними маркетинговими стратегіями підприємства є: зростання обсягів виробництва і продажу м'ясної продукції; завоювання лідерства по показниках якості товару й обслуговування покупців; проведення політики ціноутворення, спрямованої на забезпечення максимального задоволення споживачів при одночасній підтримці прибутковості.

Реалізація маркетингових стратегій базується на ціновій політиці, прогнозах обсягів збуту, виборі каналів збуту продукції та просуванні продукції на ринок.

Ціноутворення. Визначення ціни на продукцію - це складний процес, оскільки ціна впливає на такі основні параметри бізнесу, як обсяги продажу, прибуток, динаміку попиту, конкурентоспроможність продукції. Під час формування реалізаційних цін на продукцію, необхідно враховувати собівартість продукції, наявність унікальних властивостей продукції (особливо що стосується племінного поголів'я свиней), ціни на продукти конкурентів, можливості отримання достатнього прибутку. З огляду на це, доцільним методом ціноутворення на продукцію підприємства вважаємо встановлення ціни, яка виходить з реальної вартості продукції (не витрати підприємства, а реакція покупців на конкретний розмір ціни на продукцію). При цьому можна використовувати спеціальні прийоми тиску на покупця і здійснювати відповідні дослідження поведінки покупця).

Прогноз обсягів продажу. З огляду на те, що в галузі свинарства планується виробляти певні види товарної продукції, то прогноз річного продажу м'яса на плановий рік м'яса 90 ц:

Розташування підприємства поблизу Львова, недалеко від переробних підприємств дозволяє організовувати прямий збут м'яса і племінного поголів'я, тим самим скоротивши витрати з їх реалізації. Однак, при територіальній розгалуженості ринку фермі доцільно використовувати в системі збуту посередників. Враховуючи особливості та специфіку продукції, пропонуються наступні канали розподілу:

а) для м'яса:

 

НДФ М'ясо-переробні підприємства Оптова Кінцевий

ННДЦ (ТЗОВ «ПЛАЙ», і роздрібна споживач

ЛНАУ ТЗОВ «Акцент» торгівля

КП «Інтеркоменс»,

ВАТ «Львівський мясокомбінат»)

 

З метою підвищення ефективності побудови та функціонування каналів збуту продукції свинарства фермі доцільно запровадити наступні стандарти товароруху: опрацювання замовлень протягом трьох діб; виконання укладених угод та підписаних контрактів на 99,9 %; гарантія якості продукції, що продається; для постійних партнерів використання системи знижок. На початку просування нової продукції свинарства доцільно використати інформативну, ознайомчу рекламну, далі - переконувальну, потім - нагадувальну, а коли товар не користуватиметься активним попитом - підкріплювальну, яка дозволить утримувати постійних клієнтів, яскравих прихильників. Кожен з визначених видів реклами вимагає коректування свого змісту, часу і періодичності виходу, оскільки має свою мету і завдання.

Сервіс полягатиме у наданні консультацій споживачам стосовно технології виробництва і споживчих властивостей продукції свинарства. Конкурентні стратегії. Якщо продукція, яку вироблятиме навчально-демонтстраційна ферма, користуватиметься попитом, це спровокує до появи більшої кількості конкурентів. Тоді надзвичайно актуальною є проблема правильного вибору стратегії конкуренції (табл. 2.4).

Таблиця 2.4.

Переваги, недоліки та особливості застосування конкурентних стратегій

Стратегія Суть стратегії Ризик від застосування стратегії Необхідні передумови Переваги стратегії
«Найменші сукупні витрати» Всі дії та рі-шення скеро-вуються на зменшення витрат. Інші характери-тики (якість сервіс) є необхідними Принципові технологічні зміни можуть знецінити по-передні інвес-тиції і ефект досвіду; конкуренти мо-жуть перехо-пити методи зниження вит-рат; неможливо своєчасно вия-вити зміни ви-мог ринку; непередбачуване підвищування витрат на сировину Велика частка ринку; чіткий контроль за витратами Підприємство отримує при-буток навіть в тому випадку коли інші кон-куренти в ре-зультаті силь-ної боротьби отримали збитки; підприємство захищене від сильних по-купців; пере-ваги щодо по-стачальників, оскільки підви-щення цін не торкається лідера
Стратегія диферен-ціації Товар повинен відрізнятися від товарів- конкурентів і мати відмінні особливості, визнані споживачами Відрив у ціні лідера по витратах може бути настільки великим, що для покупців фінансові мотиви будуть важливіші, ніж при-хильність до марки; характерис-тики товару на якій базується диферент-ціація, може втратити своє значення в результаті зміни цінностей у споживача Особлива відомість підприємства, значні дослід-ження, відповідний дизайн; інтенсивна робота із споживачем У споживачів створюється неухильна прив’язаність до марки, що знижує їх чуттєвість до ціни і створює додаткові барєри для виходу на ринок, високі прибутки полегшують стосунки з постачальника по і забезпечують дієвий захист проти товарів-замінників
Концентра-ція зусиль Опрацювання одного або декількох сегментів ринку і досягнення там або лідерства або особливого становища. Можливі сегменти: вибрані групи клієнтів, географічно-обмежені ринки Відрив в ціні лідерів по вит-ратах може стати настільки великим, що переважить у сприйнятті споживачами переваги спе-ціалізованих товарів для даного сег-менту; небезпека зниження потреб окремого сегменту і всього ринку; ризик подальшої спеціалізації конкурентів на сегментах в се-редині сегменту Підприємство має працювати на сегменті ринку ефективніше, ніж конкуренти, які охоплюють весь ринок Переваги попередніх стратегій по відношенню до п’яти конкурентних сил можуть бути реалізовані і на окремому сегменті ринку

 

Кожна із описаних конкурентних стратегій є доречною в окремих специфічних випадках, тому доцільно їх враховувати при виборі методу та стилю конкурентної боротьби.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти