ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характкеристика підприємства

 

Тваринництво в економіці підприємств займає важливе місце, разом з тим виробництво валової продукції з кожним роком зменшувалося. Однією з причин погіршення справ в тваринництві є постійне зниження продуктивності тварин, що пояснюється погіршенням породного складу тварин.

Сьогодні виробництво та реалізація продукції свинарства розглядається як найбільш перспективна частина господарської діяльності. Саме в цю галузь доцільно залучати кошти, з метою підвищення її ефективності. Прибутковість в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від продуктивності тварин. В Україні існує достатньо вузькоспеціалізованих високопродуктивних порід свиней, без яких ефективне ведення свинарства неможливе.

Основними напрямками діяльності є вирощування свиней та для підприємства характерний розподіл загальної маси свині на наступні категорії: м'ясо класу № 1 - 30%; м'ясо класу № 2 - 35%;
сало - 10%; субпродукти - 15%; Інше - 5%.

Вибір місії є першим і самим відповідальним рішенням при стратегічному плануванні, оскільки місія служить орієнтиром для всіх наступних етапів планування і одночасно накладає певні обмеження на напрями діяльності організації при аналізі альтернатив розвитку.
У менеджменті під місією організації розуміють основну загальну мету, чітко виражену причину існування організації.

Місію підприємства можна сформулювати наступним чином:
максимальне задоволення потреб найширшого кола клієнтів у м'ясних виробах високої якості за рахунок застосування індивідуального і чуйного підходу кваліфікованих працівників до клієнта і при забезпеченні справедливого ставлення до своїх співробітників. Стратегічні цілі є фундаментом для встановлення тактичних цілей, на досягнення яких має орієнтуватися вище керівництво. У діяльності можна виділити такі стратегічні цілі: розширення частки ринку; збільшення NPV у другому році діяльності на 200%; розширення бізнесу.

Тактичні цілі: придбання обладнання для виготовлення напівфабрикатів; розширення голів свиней на 200%; розширення чисельності персоналу у зв'язку з розширенням виробництва; поліпшення умов праці; вихід на ринок з власною мережею збуту; проведення маркетингової кампанії; підтримка відносин зі старими партнерами.
Для відгодівлі м"ясного свинарства на належному рівні необхідно також закупити поросят вітчизняних або зарубіжних м"ясних порід. Проте, такий шлях реорганізації свинарства вимагає чималих коштів. Господарство має достатньо тваринницьких приміщень для нарощування поголів’я свиней. Кормовиробництво також не є обмежуючим чинником для збільшення виробництва продукції свинарства. Однак формування поголів’я доцільно проводити за рахунок закупівлі та покрашення породного складу.

 

Управління і власність

Проектоване підприємство буде створене і функціонуватиме у формі фермерського господарства. Перевагами вибору даної юридичної форми є спрощена система оподаткування та незначні витрати на управління. Позитивним є також те, що підприємство сплачуватиме фіксований сільськогосподарський податок. Керівництво господарством здійснюватиме власник, він же ж, з метою економії коштів, виконуватиме функції менеджера зі збуту продукції та тракториста-машиніста. Трудовий колектив складатиме сім'я фермера, за необхідності залучатимуться сезонні працівники. Ветеринарні, зоотехнічні та інші послуги надаватимуться відповідними структурами на договірній основі.

 

Планування діяльності

 

Основний напрям розвитку м'ясного свинарства - це створення оптимальних розмірів підприємств з повним циклом виробництва м'яса, розробка нових підприємств ведеться на принципах: економічної доцільності типорозміру підприємства; запровадження малозатратної технології утримання тварин; максимального рівня механізації й автоматизації технологічних процесів; компактності та універсальності виробництва. Важливим фактором підвищення продуктивності тварин є забезпечення їх повноцінними і збалансованими кормами власного виробництва.

Таблиця 2.5.

Раціон годівлі для відгодівельних поросят при живій масі 70 кг і середньодобових приростах 600-650 г

Корм     Добова даванка, кг Кормові одиниці Пере-травний протеїн, г Кальцій, г Фосфор, г Каротин, мг Кухонна сіль, г
норма Х 3,20 320,00 21,00 18,00 14,00 15,00
Дерть ячмінна 1,30 1,46 110,50 2,31 3,98 1,30 X
Дерть кукурудзяна 0,40 0,48 28,00 0,54 0,93 1,20 X
Дерть вівсяна 0,60 0,46 48,60 0,66 1,26 0,60 X
Висівки пшеничні 0,90 0,65 100,80 2,34 5,94 0,90 X
Шрот соняшниковий 0,10 0,08 29,70 0,43 0,99 0,00 X
Крейда кормова 0,04 0,00 0,00 14,96 0,00 0,00 X
Динатрійфосфат 0,05 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 X
Кухонна сіль 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Премікс 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
ВСЬОГО 3,44 3,12 317,60 21,25 17,40 4,00 15,00

Утримання ремонтного молодняка.Свинок і кнурців утримують роздільно групами по 10 голів. У зимовий період молодняк потрібно систематично випускати 2-3 рази на день на прогулянки загальною тривалістю не менше 2-2,5 год. на відстань 1,5-2 км в обидва кінці.

Таблиця 2.6.

Раціон годівлі для ремонтних свинок при живій масі 61-70 кг

Корм Добова даванка, кг Кормові одиниці Пере-травний протеїн, г Кальцій, г Фосфор, г Каротин, мг Кухонна сіль, г
норма Х 2,70 287,00 21,00 17,00 16,00 13,00
Дерть ячмінна 1,10 1,23 93,50 1,96 3,37 1,10 X
Дерть кукурудзяна 0,30 0,36 21,00 0,41 0,70 0,90 X
Дерть вівсяна 0,50 0,39 40,50 0,55 1,05 0,50 X
Висівки пшеничні 0,90 0,65 100,80 2,34 5,94 0,90 X
Шрот соняшниковий 0,10 0,08 29,70 0,43 0,99 0,00 X
Крейда кормова 0,04 0,00 0,00 14,96 0,00 0,00 X
Динатрійфосфат 0,06 0,00 0,00 0,00 5,16 0,00 X
Кухонна сіль 0,013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
Премікс 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
ВСЬОГО 3,04 2,70 285,50 20,65 17,21 3,40 13,00

Утримання відгодівельних свиней. Свиней на відгодівлі розміщують у спеціальних приміщеннях групами по 10-15 голів у станку з площею підлоги 0,8 м2 на одну голову.

Таблиця 2.7.

Раціон годівлі для відгодівельних поросят при живій масі 70 кг і середньодобових приростах 600-650 г

Корм Добова даванка, кг Кормові одиниці Пере-травний протеїн, г Кальцій, г Фосфор, г Каротин, мг Кухонна сіль, г
норма Х 3,20 320,00 21,00 18,00 14,00 15,00
Дерть ячмінна 1,30 1,46 110,50 2,31 3,98 1,30 X
Дерть кукурудзяна 0,40 0,48 28,00 0,54 0,93 1,20 X
Дерть вівсяна 0,60 0,46 48,60 0,66 1,26 0,60 X
Висівки пшеничні 0,90 0,65 100,80 2,34 5,94 0,90 X
Шрот соняшниковий 0,10 0,08 29,70 0,43 0,99 0,00 X
Крейда кормова 0,04 0,00 0,00 14,96 0,00 0,00 X
Динатрійфосфат 0,05 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 X
Кухонна сіль 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Премікс 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
ВСЬОГО 3,44 3,12 317,60 21,25 17,40 4,00 15,00

Використання даних технологічних і технічних рішень, як у плануванні розміщення обладнання та виробничих груп тварин, так і в організації технологічних процесів, забезпечують техніко-технологічну концепцію розвитку механізації і автоматизації процесів, яка ставиться перед.

Для запроектованої технології затрати праці на одну голову не перевищують 0,32 люд.год на добу, коефіцієнт завантаження працюючого наближається до 1,0. Рівень механізації і автоматизації у тваринництві формується на основі передових технологій, які застосовуються як в Україні так і у світі.

Таблиця 2.8.

Рекомендований перелік технологічного обладнання для забезпечення комплексної механізації і автоматизації для обслуговування 100 голів відгодівельного поголів’я свиней

Операція Назва технологічного обладнання Марка Ціна, грн Кількість, шт
Утримання Бокси ОС 00.000
Прибирання екскрементів Скреперна установка УСГ-4
Приготування кормів, змішування і роздавання навантажувач- побрібнювач- змішувач- кормороздавач ИСРК-12Г
  Вага РП-150Ц 13 Т
  Насос для води ВКС - 2/6

Вартість обладнання для забезпечення комплексної механізації і автоматизації для відгодівельного поголів’я свиноферми на 100 голів становить 307490 грн. Для організації виробничих процесів необхідно залучити таку кількість працівників:

 

Таблиця 2.9.

Рекомендований склад персоналу для обслуговування 100 голів

м'ясних свиней

1 № Посада К-сть працівників Зарплата
1. Бухгалтер-обліковець
Тракторист-машиніст
Свинарі
Сторож

 

Для ефективності використання кормів і одержання максимальної продуктивності від тварин необхідно використовувати у годівлі збалансовані комбікорми у складі концентрованих кормів.

 

 

5. Фінансове планування

Фінансова стратегія фермерського господарства полягає у підвищенні доходності господарства. Протягом запланованого періоду основним джерелом надходження коштів є реалізація продукції свинарства, а основним напрямком витрат є витрати на виробництво.

Таблиця 2.10.

Дохід від реалізації свинини у проектованому господарстві грн. на 100 гол.

 

Показники Значення
Загальний обсяг продажу
Собівартість реалізованої продукції
Собівартість 1 кг живої маси 11,45
Валовий прибуток
Чистий прибуток

 

Оскільки метою виробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу та оцінка ефективності основних виробничих і оборотних фондів, то на підставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат розрахований прибуток та рівень рентабельності становитиме відповідно 50050 та 16%.

Оцінка можливих ризиків

Основними ризиками, які можуть загрожувати успішній реалізації цього бізнес-плану можуть бути ризики пов"язані із внутрішнім та зовнішнім

економічним середовищем.

Ринкова ситуація є достатньо стабільною і корисною. Наявні конкуренти не загрожують витіснити ННДЦ ЛНАУ та його продукцію з традиційних та перспективних ринків збуту продукції.

Трудовий колектив підприємства є достатньо стабільним, не має надмірної споживацької орієнтації.

Продукція галузі в яку буде спрямовуватись фінансова підтримка, має постійний і стабільний попит, ціни на неї мають тенденцію до зростання.

Господарські та комерційні партнери відрізняються різною ефективністю та фінансовим станом. Серед них є такі, які мають недостатню платоспроможність, або навіть їм загрожує банкрутство. Однак, навіть в такому випадку це не матиме критичного впливу на фінансовий стан нашого підприємства.

Для ННДЦ ЛНАУ джерелами ризику можуть бути: поява нових конкурентів, недостатній рівень кваліфікації залучених працівників, зміна системи оподаткування, інфляційні процеси, зміна валютних курсів, стихійні лиха.

При виникненні такого ризику, як втрата частини ринку, господарству необхідно прискоренимитемпами шукати нові ринки збуту. Для цього доцільно постійно підвищувати конкурентоспроможність сільськогосподар­ської продукції.

Для того, щоб технологія виробництва не стала застарілою господарство повинно слідкувати за всіма новинками і нововведеннями у галузі тваринництва, при потребі закуповувати сучасне обладнання. ННДЦ ЛНАУ повинен всіма способами не відставати від своїх конкурентів. Проблеми які можуть стати на заваді інтересів господарства можуть бути:

· недосконала система оподаткування;

· кредитна політика в галузі сільського господарства;

· стихійні лиха.

Одним із головних ризиків проекту - зниження обсягів виробництва продукції під впливом природних факторів.

Щоб застерегтися від цього ризику господарство повинно укласти страховий контракт, за яким страхова компанія бере на себе зобов'язання сплатити компенсацію у випадку коли станеться непередбачувана подія, що завдасть шкоди. За це господарство буде сплачувати страхові внески.

Керівництво, спеціалісти та апарат управління нагромадили певний досвід роботи в ринкових умовах, мають навики запобігання кризових ситуацій і невиправданих ризиків.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти