ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік

Програма підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік (далі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка», Програми Президента України «Україна для людей», Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2012 рік.

Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована Програма

 

Упродовж останніх років в області існує тенденція до зменшення обсягів виробництва продукції тваринництва, особливо м’яса ВРХ і молочної продукції.

 

У Львівській області має місце значне зменшення поголів’я ВРХ, у тому числі корів, як у сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення.

 

 

Специфіка тваринницької галузі Львівської області зумовлена тим, що 92 % великої рогатої худоби і майже 95 % корів зосереджені в господарствах населення, в яких виробляється близько 50 % м’яса та 96 % молока. У той же час, товарність молока виробленого особистими селянськими господарствами становить лише 12,2 %, що негативно відображається на забезпеченні населення молокопродуктами власного виробництва.

Тому одним із важливих пріоритетів продовольчої безпеки області є розвиток тваринницької галузі, зокрема, молочного скотарства. З урахуванням структури виробників молока та яловичини у Львівській області важливе значення набуває створення належних умов для розвитку галузі тваринництва, стимулювання та підтримки виробництва продукції молочного скотарства в усіх категоріях господарств, особливо в господарствах населення.

Основними причинами виникнення проблеми є:

- тривалий термін окупності вкладених інвестицій, що не приваблює інвесторів до вкладення коштів;

- монополізація каналів ринку закупівлі сировини та відсутність їх альтернативи;

- диспаритет цін на продукцію вироблену сільськогосподарськими виробниками та розрібними цінами на товари, вироблені із сільськогосподарської сировини (м'ясо-молочні товари);

- недостатність заходів, спрямованих на захист інтересів вітчизняних виробників молока і м’яса яловичини;

- незабезпеченість населення області до потреби споживання молоком і м’ясом яловичини власного виробництва;

- недостатність, непослідовність та часті зміни напрямів фінансової підтримки галузі тваринництва за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, що не сприяє підвищенню мотивації товаровиробників до нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва;

- відсутність власних коштів у товаровиробників для розвитку галузі та висока вартість залучених фінансових ресурсів банків.

Завдання Програми

- Стабілізація і нарощення чисельності поголів’я в галузі тваринництві.

- Стимулювання закупівлі генетичних ресурсів.

- Стимулювання утримання особистими селянськими господарствами 4-ох і більше корів.

- Активізація розвитку виробників молока та м’яса яловичини у великотоварних, фермерських і селянських господарствах.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення фінансово-економічних умов розвитку тваринництва, зокрема, молочного скотарства, створення альтернативних каналів збуту виробленої продукції шляхом вдосконалення механізмів підтримки галузі.

Обсяги та джерела фінансування

Кошти обласного бюджету - 4,8 млн грн.

Інші джерела фінансування:

- власні кошти сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб;

- кошти вітчизняних та іноземних інвесторів;

- кредити, залучені в установах комерційних банків;

- кошти міжнародних фондів і міжнародні гранти;

- кошти державного бюджету, спрямовані на підтримку сільського господарства.

 

Напрями фінансової підтримки

1. Часткова компенсація вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів у сумі 2100 тис. грн.

2. Спеціальна дотація фізичним особам на утримання корів молочного напряму продуктивності в сумі 1800 тис. грн.

ІІІ.Часткове здешевлення придбання теличок, закуплених у населення (фізичних осіб) для вирощування та відтворення в сумі 700 тис. грн.

ІV. Підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створених на базі територіальної громади та суб’єктів малого підприємництва у сфері молочного скотарства в сумі 200 тис. грн.

 

Порядок використання коштів

Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється у вигляді часткової компенсації понесених витрат на виконання Програми, за винятком спеціальної дотації на утримання корів молочного напряму продуктивності.

Розподіл коштів обласного бюджету здійснюється конкурсною комісією головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та погоджується з постійною комісією з питань розвитку села та АПК обласної ради.

Кошти на часткову компенсацію вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів, спеціальну дотацію фізичним особам на утримання корів молочного напрямку продуктивності, часткове здешевлення придбання теличок, закуплених у населення (фізичних осіб) для вирощування та відтворення надаються у вигляді субвенцій районним бюджетам та їх обсяги визначаються конкурсною комісією головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Крім цього, для використання субвенцій, виділених районним бюджетам, в кожному районі наказом начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації створюється конкурсна комісія за участю начальника та спеціалістів управління агропромислового розвитку, голови постійної комісії з питань агропромислового розвитку районної ради (за згодою), спеціалістів фінансового управління (за згодою), яка визначає виконавців робіт.

З визначеними виконавцями Програми управління агропромислового розвитку райдержадміністрації укладає угоду, оформляє протокол засідання комісії, копії яких

разом із листом-клопотанням скеровує головному розпорядникові коштів.

Кошти на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створених на базі територіальної громади та суб’єктів малого підприємництва у сфері молочного скотарства, надаються головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації на рахунки, відкриті сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та суб’єктами малого підприємництва в установах банків.

Кошти виділяються з обласного бюджету на безповоротній основі.

1. I. Часткова компенсація вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів.

З метою поліпшення генетичної цінності сільськогосподарських тварин вітчизняної та зарубіжної селекції, підвищення економічної ефективності та конкурентноздатності галузі тваринництва, за кошти обласного бюджету здійснюється фінансування здешевлення придбання племінних сільськогосподарських тварин.

Виконавцями цієї Програми можуть бути господарства всіх форм власності, наукові та навчальні заклади, що мають у своєму складі виробничі сільськогосподарські підрозділи, фізичні особи, які утримують 3 і більше корів.

Часткова компенсація за придбання племінних (генетичних) ресурсів встановлюється в розмірі 50% їх вартості, але не більше за 1 голову: в молочному та м’ясному скотарстві (племінні корови, племінні нетелі, племінні телиці) – 4000 грн, у вівчарстві - 50% вартості, для комплектування племпідприємств області, племінних заводів та племрепродукторів, які займаються штучним осіменінням у скотарстві за придбання бугаїв, бугайців – у розмірі 50% від загальної вартості.

Для одержання компенсації в разі придбання племінних (генетичних) ресурсів виконавець Програми (юридична особа) подає головному управлінню агропромислового розвитку (головному розпорядникові коштів) такі документи:

- протокол засідання комісії та лист-клопотання управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- договір між управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації та виконавцями Програми;

- відомість придбаних племінних (генетичних) ресурсів (додаток 1);

- племінні свідоцтва на закуплені племінні (генетичні) ресурси;

- документи, що підтверджують племінний статус господарства - продавця;

- довідку про ідентифікацію придбаного поголів’я;

- накладну на придбання;

- платіжне доручення про сплату з відбитком печатки банку про проведену оплату;

- копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідку про наявність (відсутність) протермінованої заборгованості по сплаті податку з доходів фізичних осіб;

- довідки, видані відповідними органами:

- Державної податкової адміністрації щодо відсутності заборгованості із сплати податків і платежів до бюджетів;

- Пенсійного фонду України щодо відсутності заборгованості зі сплати платежів до Пенсійного фонду;

- зобов’язання про повернення до бюджету в місячний термін зайво отриманих коштів у разі виявлення контролюючими органами факту незаконного та/або нецільового їх отримання;

Для одержання компенсації в разі придбання племінних (генетичних) ресурсів виконавець Програми (фізична особа) подає головному управлінню агропромислового розвитку (головному розпорядникові коштів) наступні документи:

- лист-клопотання управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- довідку сільської, селищної, міської ради про наявність 3-х і більше корів, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта корови та ветеринарної картки до паспорта;

- паспорт, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі та номер рахунку в банку;

- накладну на придбання;

- платіжний документ-квитанцію до прибуткового касового ордера;

- документи, що підтверджують племінний статус господарства-продавця;

- племінні свідоцтва на закуплені племінні (генетичні) ресурси;

- письмове зобов’язання про повернення в місячний термін коштів до обласного бюджету у випадку зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року.

Після прийняття рішення конкурсною комісією головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та погодження реєстру з постійною комісією з питань розвитку села та АПК обласної ради, кошти розподіляються як субвенція з обласного бюджету районним бюджетам розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

На підставі вищевказаних рішень головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації скеровує реєстр виконавців Програми в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, а також подає пропозиції головному фінансовому управлінню облдержадміністрації для перерахування субвенцій відповідним районним бюджетам.

Господарства, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, фінансуються за місцем провадження господарської діяльності.

У разі зменшення поголів’я на 1 січня наступного року з урахуванням кількості закупленого поголів’я бюджетні кошти повертаються до обласного бюджету.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти