ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Контроль за виконанням Програми

З метою здійснення контролю за виконанням Програми її учасники надають щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, відповідно, таку інформацію:

- обслуговуючий сільськогосподарський кооператив – інформацію щодо основних показників фінансово-господарської діяльності у відповідності до встановленої форми (протягом усього періоду).

- суб’єкти малого підприємництва у сфері молочного скотарства – інформацію за встановленою формою про чисельність поголів’я корів, обсяги виробленого молока та кількість молока, реалізованого через сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (протягом 3-х років з моменту отримання фінансової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету).

Прикінцеві положення

З метою забезпечення повного та ефективного використання бюджетних коштів за підсумками дев’яти місяців при потребі проводиться їх перерозподіл у межах напрямів фінансування Програми, а також перерозподіл субвенцій районним бюджетам відповідно до фактичних потреб. Перерозподіл здійснюється на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації за поданням головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, погодженого з постійною комісією з питань розвитку села та АПК обласної ради.

Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, передбачених Програмою, покладається на головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій та виконавців Програми.

Керуючий справами

(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

 

 

Додаток 1

до Програми

В І Д О М І С Т Ь

Придбаних племінних (генетичних) ресурсів

за ____________ 2012 рік

№з/п Назва підприємства- продавця, його статус та місцезнаходження (район) Назва підприємства- покупця, його статус та місцезнахо- дження (район) Номер і дата рахунку на реаліза- цію племінних ресурсів Вид та кіль- кість тварин Загальна вартість придбаних племінних ресурсів, сума, грн, та сума без ПДВ
           

 

Керівник _____________ ____________

( підпис) ( ініціали та прізвище)

М.П.

 

Головний бухгалтер _____________ ______________

( підпис) ( ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 2

до Програми

 

В І Д О М І С Т Ь

Про наявність 4-х і більше корів в особистих селянських господарствах

Станом на 1 січня 2012 року

№з/п Назва району Назва сільської ради, населеного пункту Прізвище, ім’я, по батькові власника тварини Ідентифікацій-ний номер корови Порода
        1. 2. 3. 4. і т. д.    

 

Кількість фізичних осіб __________

 

 

Поголів’я корів ______________

 

М.П

 

Додаток 1

до Порядку розроблення

обласних Програм

ПАСПОРТ

( загальна характеристика обласної цільової програми )

Програма підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік

1. Ініціатор розробленої Програми головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  
3. Розробник Програми головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.
4. Відповідальний виконавець Програми головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, районні управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
5. Учасники Програми господарства всіх форм власності, включаючи господарства, які починають розвивати галузь тваринництва, фізичні особи, міські та селищні ради, племінні заводи та племінні репродуктори.
6. Термін реалізації Програми 2012 рік
6.1. Етапи виконання Програми (для довготривалих програм) -
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми ( для комплексних програм ) обласний
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: 4800,0 тис. грн
у тому числі:  
8.1. коштів місцевого бюджету  

Керуючий справами

(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

 

 

Додаток 2

до Порядку розроблення

обласних Програм

 

Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік

 

тис. грн

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання Програми   Усього витрат на виконання Програми
I
  рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: місцевий бюджет   районні, міські ( міст обласного підпорядкування ) бюджети   бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування   кошти небюджетних джерел   4800,0   4800,0       4800,0   4800,0  

Керуючий справами

(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

 

 

Додаток 3

до порядку розроблення

обласних Програм

 

Перелік напрямів діяльності та заходи Програми підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік

№ з/п Назва напряму діяльності ( пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування у 2012році, тис. грн Очікуваний результат
Часткова компенсація вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів Здешевлення вартості придбання племінних тварин на 50 % 2012 рік Господарства всіх форм власності Обласний бюджет 2100,0 Очікується збільшення продуктивності корів на 500 кг, за рахунок покращення генетичного потенціалу
Спеціальна дотація фізичним особам на утримання корів молочного напряму продуктивності Дотація надається фізичним особам за утримання 4-х і більше корів 2012рік Головне управління АПР облдержадміністрації, районні управління Обласний бюджет 1800,0 Збільшення кількості та покращення якості молока, запропонованого для реалізації, на 10%
Часткове здешевлення придбання телиць, закуплених у населення(фізичних осіб) для вирощування та відтворення Здешевлення вартості придбання телиць живою масою не нижче 300кг на 50 % 2012 рік Головне управління АПР облдержадміністрації, районні управління сільськогосподарські підприємства всіх форм власності і господарювання Обласний бюджет 700,0 Сприятиме нарощуванню маточного поголів’я та підвищенню продуктив- ності в сільськлогосподарських підприємствах
Підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створених на базі територіальної громади та суб’єктів малого підприємництва у сфері молочного скотарства Створення малих ферм, здешевлення сільськогосподарської техніки і обладнання, покращення пасовищ 2012 рік Головне управління АПР облдержадміністрації, районні управління Обласний бюджет 200,0 Сприятиме нарощуванню обсягів виробництва молока, створення додаткових каналів реалізації, підвищенню реалізаційних цін, підвищення рівня життя сільського населення

Керуючий справами

(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

 

ТзОВ „Галичина-Захід”

Історія господарства із 100% датськими інвестиціями ТОВ «Галичина — Захід» (генеральний директор Оле Йоргенсен) почалася у 2006 році. Після тривалих реконструкцій та будівництва комплекс запрацював 2008 році. Загальна територія господарства складає 412 га, під будівлями свинокомплексу — 42 га. Господарство спеціалізується на продажі високоякісних товарних поросят (Ландрас х Йоркшир х Дюрок) і відгодівлі . Завершили будівництво двох нових комплексів і загалом введено в експлуатацію 8 відгодівельних ферм . Крім того побудовано кормо завод,нові гноєсховища та системи комунікацій.Налагоджено роботу племінно-репродуктивного цеху,який забезпечує власні потреби господарства.З 2006 року інвестовано у виробництво 35 млн.євро На комбікормовому заводі знаходиться своя маленька лабораторія, де можна зробити спектроаналіз готового корму чи інгредієнтів. Та все ж для більш детального аналізу (наприклад, на вміст мікотоксинів) відправляють зразки в Данію.

На етапі відгодівлі застосовують рідку годівлю, що не дуже поширено серед українських свиногосподарств. На господарстві впроваджені кращі технології та обладнання з Європи, що і є однією з вагомих причин високих показників.

Під урожай 2012 року посіяно 1220га озимих в т.ч зернових 690 га,ріпак 530 га.

Ярих всього 1270 в т. ч ячмінь 110га,кукурудза на зерно 1160 га.

В 2011 році було зібрано зернових культур на площі 1472 гектарів.Валовий збір після доробки –98213 центнерів.Середня урожайність – 66,7 центнерів з гектара.Озимий ріпак зібрано на площі 670гектарів.Валовий збір – 19721 центнерів.Середня урожайність – 29,4 центнерів з гектара. Станом на 1.05.2012 року поголів”я свиней по ТзОВ „Галичина-Захід” склало 65334 голів,що на 13358 голів більше до рівня минулого року,отримано приросту (вирощено) 39490 цент-нери,що на 4605цнт. більше до рівня минулого року.Реалізовано м”яса свинини –37078цнт, що на +1971 цнт більше до рівня минулого року.Середньодобові прирости склали 732грам..Отримано поросят 32612 голів,що на +5677голови більше до рівня минулого року.

 

За 2011 рік підприємством сплачено до бюджету податки :5003500грн.

Частка підприємства у виробництві мяса свинини в області за 2011 рік 58%

Середньооблікова чисельність працівникі складає - 178 чол.

Середньомісячна зарплата 5 734 грн.

На підприємстві працює 3 іноземних працівники.

 

.

Основні виробничі показники

№ п/п Показник Значення
Породи Йоркшир, Ландрас, Дюрок
Кількість свиноматок, шт
Кількість кнурів
Народжено живими за опорос, гол 14,7
Кількість відлучених поросят на свиноматку / рік 29,7
Кількість опоросів на рік, шт 2,32
Вік при відлученні, днів
Вага при відлученні, кг 7,5–8,5
Рівень заплідненості свиноматок, %
Середньодобі прирости на дорощуванні, г 450 — 500
Середньодобі прирости на відгодівлі,г 850-900
Термін перебування на дорощуванні, днів
Середньодобі прирости на відгодівлі, г 800–1000
Середня забійна вага, кг 105–115
Конверсія корму,кг/кг приросту 2,8-2,83
Кількість мяса у живій вазі на одну свиноматку на рік,кг
Термін досягнення забійної ваги, днів
     

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти