ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Безробіття як порушення рівноваги на ринку праці, його види та вимірювання. Втрати від безробіття. Закон А. Оукена

Безробіття - фактор порушення рівноваги на ринку праці, коли пропозиція праці найманих працівників перевищує попит на неї роботодавців.

Факторами формування безробіття можуть бути такі:

• нестача сукупного ефективного попиту;

• негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;

• недостатня мобільність робочої сили;

• структурні зрушення в економіці;

• дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;

• демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;

• сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

Види:

· фрикційне UFR

Фрикційне безробіття пов'язане з переміщенням людей з однієї роботи на іншу, а також із однієї місцевості в іншу. Фрикційне безробіття означає, що існують постійний зв'язок між звільненням з однієї організації і найманням працівників іншими організаціями, заміщення одних професій іншими, рух працівників з одних галузей в інші тощо.

Різновидом фрикційного безробіття є сезонне безробіття – неоднорідність занятих у зв’язку з спеціальними умовами виробництва. Відрізняється від фрикційного тим, що носить суб’єктивний характер, а обумовлюється об’єктивними причинами природного характеру.

· структурне USTR

Виникнення структурного безробіття пов'язане зі структурними зрушеннями в економіці, закриттям застарілих підприємств і виробництв, скороченням випуску продукції у разі переорієнтації виробництва, закриття шкідливих підприємств. Структурне безробіття відрізняється від фрикційного передусім тим, що працівники, які втратили роботу в одних секторах економіки, не можуть бути використані на тих робочих місцях, які пропонуються в інших секторах. Окрім того, структурне безробіття є тривалим і має, як правило, хронічний характер. Причиною структурного безробіття є територіальна і кваліфікаційна невідповідність між вільними робочими місцями і безробітними. У структурному безробітті можна виокремити технологічне й конверсійне безробіття. Технологічнебезробіття пов'язане з переходом до нової техніки і технології, механізацією та автоматизацією виробництва, що (супроводжується вивільненням робочої сили і найманням працівників принципово нових спеціальностей та кваліфікації. Конверсійне безробіття спричиняється скороченням чисельності армії і зайнятих у галузях оборонної промисловості. Розміри цього безробіття можуть коливатися від незначних до великих.

· циклічне

Виникає у період спаду в економіці, коли банкрутують більшість підприємців і наявна не відповідність між сукупним попитом і сукупною пропозицією

· молодіжне

· відкрите

· приховане

Людина не реєструється, може працювати неповний робочий день, людина вважається занятою, але їхні підприємства не працюють

· 1)застійне породжується в результаті відсутності роботи тривалий період часу, має тяжкі наслідки: втрата кваліфікації, відсутність бажання працювати і шукати роботу 2)регіональне 3)основне

для всіх інших груп крім молоді

Природне безробіття U*

U* = UFR + USTR– рівень безробіття

U*означає існування повної зайнятості, тобто ринок праці перебуває в рівновазі

U, - фактичний рівень безробіття

U,=U* -повна зайнятість

U, >U* - неповна зайнятість ( викликана дефіцитом робочих місць)

U, < U* -надмірна зайнятість ( виникла в період економічного буму)

Ринок праці постійно змінюється, тобто одні люди можуть втрати роботу, а інші знайти

U* = l / (l +0)

l –частка працівників

0 –коефіцієнт працевлаштування

 

Втрати від безробіття

Визначаючи втрати від безробіття слід розрізняти природне і циклічне безробіття. Оскільки природне безробіття є нормальним явищем, то втрати називають витрати часу на пошук роботи

Витрати для суспільства в цілому:

· скорочення темпів економічного зростання

· втрата довіри до уряду

· політична та соціальна нестабільність

· невиробнича продукція

 

Закон Оукена

Невироблений обсяг продукції означає відставання фактичного ВВП від потенційного. Емпіричну залежність між безробіттям і страто ВВП було виявлено А.Оукеном і відображено в законі.

y = ( U, - U*)

( U, - U*) –кон’юнктурне безробіття

y – приріст ВВП

– коефіцієнт Оукена

На основі розриву ВВП можна розрахувати потенційний ВВП

Yp = Y 100% / (100 - y)

Кожен % перевищення фактичним його природного рівня означає втрату 2.5 - 3 %

Втарти ВВП від циклічного безробіття

Y = Y p - Y

% Y = % Y p - % Y

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти