ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Є такі фази промислового циклу: краза, депресія, пожвавлення, піднесення

Головною фазою циклу вважають кризу Економічна криза - це більш або менш регулярному повторювані тимчасові падіння виробництва, що виникають внаслідок порушення економічної рівноваги. Вона характеризується: порушенням макроекономічної рівноваги, розбалансуванням взаємодіючих структур; перевиробництвом з наступним падінням обсягів виробництва, нагромадженням товарних мас в оптовій торгівлі; падінням товарних цін; зростанням безробіття, збільшенням незайнятих виробничих потужностей; падінням рівня реальної заробітної плати, інших доходів, прибутків підприємств, життєвого рівня населення; зниженням платоспроможного попиту населення, зменшенням обсягів оптової та роздрібної торгівлі; крахом грошово-кредитних зв'язків; тощо.

Депресіюсправедливо порівнюють з післяшоковою ситуацією.Ознаками депресії є: стабілізація виробництва на найнижчому рівні; призупинення інфляційних процесів; збереження високого рівня безробіття; норма позикового відсотка висока; починають відновлюватися господарські зв'язки; стабілізуються і поступово зменшуються товарні запаси.

Депресія переходить у наступну фазу циклу - пожвавлення), яка характеризується тим, що тут уперше після початку кризового падіння відбувається розширення попиту на засоби виробництва та робочу силу; оновлюється основний капітал; починається модернізації виробництва; відновлюється економічне зростання; зростають прибуток, заробітна плата, позиковий відсоток; скорочується безробіття.

Піднесенняхарактеризується тим, що економіка виходить на рівень, який перевищує всі попередні рубежі. Економічне зростання прискорюється, поліпшуються всі показники ринкової кон'юнктури, передусім збільшується платоспроможність попиту. Це сприяє зростанню товарних цін, збільшує прибутки, стимулює пропозицію. Особливо великих розмірів досягають кредитно-фінансові операції, а також спекулятивні операції на біржах

Фазам економічного циклу відповідає зміна фаз бізнесової активності в економіці: піднесення означає пік ділової активності, спад супроводжується стисненням ділової активності, депресія - це дно ділової активності, а пожвавлення - розширення ділової активності. Основними індикаторами фази циклу ділової активності служать: рівень зайнятості, рівень безробіття, обсяг випуску.

 

Фази ділової активності

Фаза циклу Економічна суть
Пік В економіці спостерігається повна зайнятість, і виробництво працює на повну потужність. Рівень цін має тенденцію до підвищення, а зростання ділової аістивності припиняється.
Спад (рецесія) Виробництво і зайнятість скорочуються, проте ціни не завжди мають тенденцію до зниження. Вони спадають тільки в тому випадку, коли спостерігається депресія (глибокий і тривалий спад).
Дно Найнижча точка спаду (депресія): виробництво і зайнятість досягають найнижчого рівня.
Пожвавлення Виробництво та зайнятість зростають. Рівень цін може підвищуватися, аж поки не буде досягнуто повної зайнятості і виробництво не почне працювати на повну потужність.

Схема сучасного ділового циклу:

 


Види і причини циклічних коливань. Державне анти циклічне регулювання

Види циклічних коливань

· короткі цикли Кітчина(3- 4 р.)пов’язані з коливанням цін.

· середні цикли Жугляра(7-11р)були виявленні у середині 19 ст.

причиною спадів є спекулятивне процвітання попереднього періоду. Спад, або криза є закономірним явищем. Матеріальною основою серед циклів є оновлення основного капіталу. Раз на 10 років фірми виявляються втягнутими у процес заміни основних виробничих фондів. Для їх оновлення вимагається витрати,а з часом їх заміна призводить до підйому в економіці.

· Довгі цикли Кондратьєва (46 – 60 р.)Кондратьєв визначав, що матеріальною основою довгих циклів є оновлення технологічного способу виробництва. Кондр. сформував такі закономірності:

- основою переходу до підвищеної частині хвилі є глибокі зміни технічного способу виробництва (промислові та науково - технічні революції)

- період піднесення характеризується різноманітними соціальними потрясіннями внаслідок яких змінюється соціально- політична структура суспільства

- на довгі цикли накладаються середні цикли, при чому в межах підвищеної частини довгого циклу середні цикли характеризуються більш стрімким піднесенням і меншими спадами. На частину спаду довгих циклів спади середніх циклів є глибшими, а підйоми меншими.

Причини циклічних коливаньвсі пояснення згрупувалися у 4 групи

· інноваційна теорія циклів (Шумпетер)

циклічний розвиток пояснюється інвестиціями у технічні нововведення

риси: * через інноваційiї пояснюється початок підйому

*імпульс до економічного підйому дають ті підприємства, які першими започатковують технічні нововведення

· зміна у грошовій сфері та кредитуванні (Р.Хоутрі)

циклічні коливання можуть біти спричинені зміною пропозиції грошей, а остання змінюється в результаті діяльності емісійних банків

риси:* пояснюється початок економічного спаду через скорочення пропозиції грошей

*винуватцем такого скорочення є емісійні банки, у яких періодично виникає потреба захистити свою національну валюту від знецінення

· теорія недоспоживання (Дж. Гобсон)

несправедливий розподіл доходів у суспільстві може породити скорочення інвестицій

риси:* недосконалість розподілу доходів пояснюють причини спаду

*багаті схильні заощаджувати у не продуктивній формі (схильні не інвестувати у реальний капітал, а інвестувати у нерухомість, твори мистецтва тощо.)

· теорія диспропорцій розвитку окремих сфер в економіці

пояснювали посаток спаду через невідповідність споживчим та інвестиційним витратам

риси:* підйом в економіці в результаті того, що П підприємств зростає швидше від ЗП найманих працівників, інвестиції змінюються швидше ніж зміна споживчих витрат

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти