ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


На курсову роботу з методики художнього навчання

На курсову роботу з методики художнього навчання

студентки 4 курсу групи А спеціальності 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Вілентко Наталії

на тему: «ТЕХНІКИ ДЕКОРАТИВНИХ РОЗПИСІВ В КУРСІ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ»

Курсова робота написана протягом 2012-2013 н.р.

Курсова робота містить 30 сторінок основного тексту та додатки, які супроводжуються ілюстративними матеріалами.

Усі розділи курсової роботи відповідають вимогам до курсових робіт та повністю висвітлюють теоретичні дослідження, заплановані при виконанні курсової роботи.

Практичним завданням студентки було – теоретично обґрунтувати сутність технологічного процесу виготовлення вишитої жіночої сукні.

При виконанні як теоретичної, так і практичної частини курсової роботи студентка проявила самостійність, творчий підхід, наполегливість при складанні техніко-технічної документації, підборі тканин, підборі кольорової гами, фурнітури, оздоблення в процесі виготовлення сукні.

Опрацьовані необхідні літературні джерела, складена техніко- технологічна документація, акуратно та якісно виготовлена вишита сукня.

Зміст виконаної роботи відповідає курсовому завданню, повноті її частин та встановленим вимогам. А, отже, може бути допущена до захисту і заслуговує на високу оцінку.

Керівник роботи ________________Л.Г. Дембровська

(підпис)

Роботу захищено з оцінкою “________________”

 

Рецензія

На курсову роботу з методики художнього навчання

студентки 4 курсу групи А спеціальністі 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Данилюк Маргарити

На тему: «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ГУРТКА ХУДОЖНЬОГО ВИШИВАННЯ «ЕТНОДИЗАЙН»

Курсова робота написана протягом 2012-2013 навчального року та

містить 30 сторінок основного тексту і додатки, які супроводжуються ілюстративними матеріалами, кресленнями, інструкціями. Також в додатках розміщено фотозвіт про роботу власного гуртка під час переддипломної практики

Усі розділи курсової роботи відповідають вимогам до курсових робіт та повністю висвітлюють теоретичні дослідження, заплановані при виконанні курсової роботи.

Студентка теоретично обґрунтовує сутність технологічного процесу виготовлення виробів художнього вишивання на гурткових заняттях в школі

При виконанні як теоретичної, так і практичної частини курсової роботи проявляє творчий підхід, старанність. Виготовлення виробів та показ художніх прийомів потребує навиків вишивання.

Опрацьовані необхідні літературні джерела. Зміст виконаної роботи відповідає курсовому завданню, повноті її частин та встановленим вимогам. А, отже, робота може бути допущена до захисту і заслуговує на позитивної оцінку.

Керівник роботи ________________Л.Г. Дембровська

(підпис)

Роботу захищено з оцінкою “________________”

 


Рецензія

на курсову роботу з методики художнього навчання

студентки 4курсу, групи А, спеціальності 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Сподинюк Іванни Анатоліївни

На тему «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ГУРТКА З ДИЗАЙНУ «В’ЯЗАНИЙ СУВЕНІР»

Курсова робота написана протягом 2012-2013 навчального року,

містить 31 сторінку основного тексту та додатки, в яких розміщено інструкції виконання основних елементів в’язання гачком, тематичний план роботи гуртка, та розробки занять Усі розділи курсової роботи відповідають вимогам до курсових робіт, а також висвітлюють теоретичні дослідження, заплановані при виконанні курсової роботи.

При виконанні як теоретичної, так і практичної частини курсової роботи студентка детально аналізує методику організації та проведення занять гуртка з дизайну, описує найбільш ефективні форми і методи навчання для підвищення якості знань та умінь гуртківців. Але студенткою недостатньо вивчено досвід роботи керівника гуртка під час проходження переддипломної практики в школі. А також не висвітлено результати роботи власного гуртка.

Опрацьовані необхідні літературні джерела, Зміст виконаної роботи відповідає курсовому завданню, повноті її частин та встановленим вимогам. А, отже, може бути допущена до захисту і заслуговує позитивної оцінку.

Керівник роботи ________________Л.Г.Дембровська.

(підпис)

 

Роботу захищено з оцінкою “________________”

 

 

Рецензія

На курсову роботу з методики художнього навчання

студента 4 курсу групи А спеціальності 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Дудинського Романа

На тему: «МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ»

Курсова робота написана на протязі двох навчаньних семестрів, містить 25 сторінок основного тексту та додатки, які супроводжуються ілюстративними матеріалами.

Усі розділи курсової роботи відповідають вимогам до курсових робіт та повністю висвітлюють теоретичні дослідження, заплановані при виконанні курсової роботи. У практичній частині роботи студент детально аналізує навчальну програму з образотворчого мистецтва. На основі досвіду з переддипломної практики групує теми з образотворчого мистецтва, рекомендує маршрути екскурсій (на основі місцевого матеріалу) Студент у додатках подає конспекти уроків-екскурсій, презентації, які можна використати під час проведення заочних екскурсій.

При виконанні як теоретичної, так і практичної частини курсової роботи студент проявив наполегливість .Опрацьовані необхідні літературні джерела, Зміст виконаної роботи відповідає курсовому завданню, повноті її частин та встановленим вимогам. А, отже, може бути допущена до захисту і заслуговує на позитивну оцінку.

Керівник роботи ________________Л.Г.Дембровська.

(підпис)

 

Роботу захищено з оцінкою “________________”

 

 


Рецензія

На курсову роботу з декоративно-прикладного мистецтва

Курсу групи А спеціальністі 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Швай Ірини

На курсову роботу з декоративно-прикладного мистецтва

Курсу групи А спеціальністі 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Царук Ольги

На тему: «ДЕКОРАТИВНІ НАСТІННІ РОЗПИСИ В СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ. КОМПОЗИЦІЯ «ПЕЙЗАЖІ РІДНОГО МІСТА»

Курсова робота написана протягом 2012-2013 н.р.

Курсова робота містить 30 сторінок основного тексту та додатки, які супроводжуються ілюстративними матеріалами, кресленнями, інструкціями.

Усі розділи курсової роботи відповідають вимогам до курсових робіт та повністю висвітлюють теоретичні дослідження, заплановані при виконанні курсової роботи. Студенткою вивчено та проаналізовано традиції монументально –декоративних настінних розписів України в історичному контексті, виявлено сучасні особливості мистецтва стінописів.

Практичним завданням студентки було – теоретично обґрунтувати сутність технологічного процесу виготовлення стендів у вигляді імітації настінного декоративного розпису на картоні та виготовлення диптиху «Пейзажі рідного міста », який би став доповненням диптиху «Княже місто» та увійшов композицію з чотирьох стендів під загальною назвою «Освітні традиції княжого міста».

 

При виконанні як теоретичної, так і практичної частини курсової роботи студентка проявила творчий підхід, старанність. Опрацьовані необхідні літературні джерела, складена техніко- технологічна документація, якісно виготовлені оригінальні композиції для оздоблення інтер’єру.

Зміст виконаної роботи відповідає курсовому завданню, повноті її частин та встановленим вимогам. А, отже, робота може бути допущена до захисту і заслуговує на позитивну оцінку.

Керівник роботи ________________Л.Г. Дембровська

(підпис)

Роботу захищено з оцінкою “________________”

 


Рецензія

На курсову роботу з декоративно-прикладного мистецтва

Курсу групи А спеціальністі 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Шворак Тетяни

Ткачук Світлани

Щербачук Людмили

Мартинюк Ірини

на курсову роботу з методики художнього навчання

студентки 4 курсу групи А спеціальності 5.02020501 “ Образотворче мистецтво” Володимир – Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Вілентко Наталії

на тему: «ТЕХНІКИ ДЕКОРАТИВНИХ РОЗПИСІВ В КУРСІ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ»

Курсова робота написана протягом 2012-2013 н.р.

Курсова робота містить 30 сторінок основного тексту та додатки, які супроводжуються ілюстративними матеріалами.

Усі розділи курсової роботи відповідають вимогам до курсових робіт та повністю висвітлюють теоретичні дослідження, заплановані при виконанні курсової роботи.

Практичним завданням студентки було – теоретично обґрунтувати сутність технологічного процесу виготовлення вишитої жіночої сукні.

При виконанні як теоретичної, так і практичної частини курсової роботи студентка проявила самостійність, творчий підхід, наполегливість при складанні техніко-технічної документації, підборі тканин, підборі кольорової гами, фурнітури, оздоблення в процесі виготовлення сукні.

Опрацьовані необхідні літературні джерела, складена техніко- технологічна документація, акуратно та якісно виготовлена вишита сукня.

Зміст виконаної роботи відповідає курсовому завданню, повноті її частин та встановленим вимогам. А, отже, може бути допущена до захисту і заслуговує на високу оцінку.

Керівник роботи ________________Л.Г. Дембровська

(підпис)

Роботу захищено з оцінкою “________________”

 

Рецензія

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти