ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Струму з омічним опором і індуктивністю»

Мета роботи:Перевірити закон Ома для нерозгалуженого кола змінного струму. Отримати практичні навички в будуванні векторних діаграм.

Змінним називають такий електричний струм, який змінюється у часі за величиною і напрямом. У колах змінного струму змінюються також напруга, потужність і енергія, яка накопичується в пристроях,що створюють електричні та електромагнітні поля.

Елементи кола, в яких електрична енергія перетворюється на теплову, мають активний опір R. Це лампи освітлення, нагрівальні прилади, електропечі, реостати, короткі проводи та інші. Ці елементи споживають активну потужність Р.

Реактивний опір ХL має котушка з індуктивністю L і дуже малим активним опором,який практично можна вважати рівним нулю. Протидія проходження струму по котушці пояснюється ЕРС самоіндукції, яка пропорційна швидкості зміни струму. Реактивна потужність Q є мірою величини обмінної енергії, вона коливається між генератором і споживачем.

При проходженні змінного струму через послідовно з’єднані активний опір і індуктивність, на кожному з елементів виникає спад напруги, який знаходиться в певних фазових співвідношеннях зі струмом.

Так напруга на активному опорі співпадає за фазою з напругою і визначається:

UA= IR

Напруга на реактивному опорі котушки випереджає струм за фазою на 90° і дорівнює:

UL=IXL

 

Напруга кола визначається за формулою

 

Активна потужність: ;

Реактивна потужність:

Повна потужність: =UI

Прилади і обладнання (табл. 2.1 технологічного звіту):

1. Амперметр Э525 1А -2 шт.;

2.Вольтметр Э533 150В -1 шт.;

3.Ватметр Д50042 375 Вт -1шт.;

4.Блок “R, L”;

Порядок роботи

1.Ознайомитися з приладами та обладнанням, що використовуються при виконанні роботи;

2.Зібрати схему з активним опором і показати її викладачу:

Рисунок 1 - Схема досліду один

 

3.Підключити коло до джерела змінного струму напругою 100 В. Виміряти силу струму, напругу UR і активну потужність Р;

4.Зібрати схему з котушкою і показати її викладачу:

Рисунок 2 - Схема досліду два

 

5.Підключити коло до джерела змінного струму напругою 100 В. Виміряти силу струму Uк і потужність;

6.Зібрати схему послідовного з’єднання котушки і активного опору і показати її викладачу:

Рисунок 3 - Робоча схема (п.З технологічного звіту)

 

7.Підключити коло до джерела змінного струму напругою 100 В. Виміряти силу струму, напругу джерела і напругу на елементах UR, UK;

8.Зробити обчислення за формулами:

- активний опір

- повний опір ;

- індуктивний опір ;

- коефіцієнт потужності ;

- активна складова напруги ;

- індуктивна складова напруги

- повна потужність S = UI;

- реактивна потужність

Кут φ зсуву фаз між струмом і загальною напругою визначається за таблицею Брадіса;

9.Результати вимірювань і обчислень занести в таблицю 4.2 технологічного звіту;

10.Побудувати в масштабі векторні діаграми кола з активним опором, кола з котушкою і геометричну суму напруг та нерозгалуженого кола;

11. Зробити висновки по роботі;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗВІТ

Дослідження нерозгалуженого кола змінного

Струму з омічним опором і індуктивністю

1.Мета роботи:Перевірити закон Ома для нерозгалуженого кола змінного струму. Отримати практичні навички в будуванні векторних діаграм.

 

Обладнання та прилади

Таблиця 2.1 – Технічні дані приладів.

Найменування Тип Система Номінальне значення Ціна поділки Клас точності
Амперметр          
Вольтметр          
Ваттметр          
Блок “R , L”          

 

Проведення досліду

3.1.Робоча схема

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 
4.Результати вимірювань та обчислень

Таблиця 4.1

  № Виміряно Обчислено
U I P UR UK Z R XL cosφ φ Ua UL Q S
B A BT B B OM OM OM   град B B вар BA
                           
                           
                           

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 
5.Векторні діаграми

Висновки

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти