ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дослідження на осцилографі форми, величини напруги в схемах випрямлення.

1.Мета роботи:Вивчити роботу осцилографа і провести дослідження

вихідної напруги в схемах одно- і двонапівперіодного випрямлення.

 

Обладнання та прилади

Таблиця 2.1 – Технічні дані приладів.

Найменування Тип Система Номінальне значення Ціна поділки Клас точності
Осцилограф          
Вольтметр          
Блок «Випрямляч»

 

Проведення досліду

3.1 Робоча схема однонапівперіодного випрямляча

 

 

3.2 Робоча схема двонапівперіодного випрямляча

 

Осцилограми схеми

4.1 Однонапівперіодного випрямляча

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 

 

 


4.2 Двонапівперіодного випрямляча

 

Результати вимірювань та обчислень

Таблиця 5.1

Схема Uвх. Ud,B K
Однонапівперіодного випрямляча      
Двонапівперіодного випрямляча      

 

Висновки

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Й Н А К А Р Т А

для проведення лабораторної роботи з теми

«Дослідження електронного реле часу»

Мета роботи:Вивчити роботу електронного реле часу та провести його

градуїровку.

 

Електронне реле часу використовують для комутації ділянок при певній витримці (до декількох хвилин).

В роботі використовується найпростіше реле часу. У вихідному стані конденсатор С заряджається до напруги джерела живлення, транзистор закритий і електромагнітне реле К в колі колектора вимкнено. Електронне реле включається при переключені тумблера вправо. Від’ємний вихід конденсатора С підключається до бази транзистора, при цьому транзистор закривається, колекторний струм зростає і при певному значені струму спрацювання включається електромагнітне реле К і замикає контакти. Одночасно відбувається розрядження конденсатора С по двом паралельним віткам R1,R2, та R3,перехід база-емітер, R4.

Час витримки, тобто час з моменту включення реле до моменту його виключення визначається швидкістю розрядження конденсатора, тобто зміну опору резистора R2 можна забезпечити різним часом витримки.

 

Прилади та обладнання (таб. 2.1 технологічного звіту):

1. Блок «Реле часу»

2. Секундомір

 

Порядок роботи

1.Ознайомитися з приладами та обладнанням, що використовуються при виконанні роботи;

2. Встановити блок «Реле часу»:

3.Виконати градуїровку шкали пристрою. Для цього поставити ручку резистора R2 на першу поділку шкали. Включити конденсатор на зарядку. Через певний час переключити тумблер і одночасно включити секундомір. Помітити час відпускання реле по згасанню лампи HL. Так само проградуювати всю шкалу і побудувати градуїровочну криву;

4. Зробити висновки;

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗВІТ

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 
Дослідження електронного реле часу

1. Мета роботи:Вивчити роботу електронного реле часу та провести його градуїровку.

 

Обладнання та прилади

Таблиця 2.1 – Технічні дані приладів

Найменування Тип Система Номінальне значення Ціна поділки Клас точності
Блок «Реле часу»          
Секундомір          

 

Проведення досліду

3.1 Робоча схема

 

 

Результати вимірювань і обчислень

Таблиця 4.1

Поділка шкали
t, c

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
 
5. графік градуїровочної кривої

Висновки

 

Питання для самоконтролю з електротехніки

1. Енергія й потужність електричного кола. Баланс потужностей. Перетворення електричної енергії в теплову. Закон Джоуля - Ленца.

2. Джерела електричної енергії. Електричне коло. Основні елементи, умовні позначення. Е.Р.С. джерела і напруга на його клемах.

3. Електропровідність. Провідники, діелектрики, напівпровідники. Провідники, діелектрики в електричному полі.

4. Втрата напруги та потужності у проводах ліній електропередач.

5. З’єднання джерел у батареї.

6. Магнітне поле, його характеристики. Закон повного струму.

7. Електромагнітна сила. Взаємодія паралельних провідників із струмом.

8. Явище електромагнітної індукції. Перетворення механічної енергії в електричну і навпаки.

9. Явище самоіндукції і Е.Р.С самоіндукції. Індуктивність. Взаємоіндукція.

10. Феромагнітні матеріали та їх намагнічування. Явище гістерезису. Магнітом’які та магнітотверді матеріали.

11. Синусоїдальний змінний струм, графічне зображення, параметри.

12. Нерозгалужене коло змінного струму з R, L, С. Резонанс напруг.

13. Розгалужене коло змінного струму з R, L, С. Резонанс струмів.

14. Реактивна потужність, її значення та засоби компенсації.

15. Трифазна система Е.Р.С. і струмів. Синхронний генератор.

16. З’єднання обмоток трифазних генераторів зіркою та трикутником.

17. Класифікація електровимірювальних приладів. Похибки, клас точності приладів.

18. Вимірювання напруги, струмів, опорів.

19. Розширення меж вимірювання амперметрів і вольтметрів.

20. Будова й принцип дії однофазного трансформатора.

21. Робота трансформатора під навантаженням. Зовнішня характеристика.

22. Втрати потужності. Коефіцієнт корисної дії трансформатора.

23. Будова та принцип дії машин постійного струму в якості генератора.

24. Будова та принцип дії машин постійного струму в якості двигуна.

25. Схеми включення обмоток збудження машин постійного струму.

26. Характеристики генераторів постійного струму. Е.Р.С. генератора, гальмовий електричний момент.

27. Механічні характеристики двигунів постійного струму. Обертальний момент, проти - Е.Р.С. в обмотці.

28. Будова та принцип дії асинхронного двигуна. Ковзання. Обертальний електромагнітний момент.

29. Пуск в хід асинхронних двигунів, регулювання швидкості, реверс, коефіцієнт корисної дії.

30. Будова й принцип дії синхронного генератора.

31. Пускорегулювальна комутаційна апаратура в електричних полях, рубильники, вимикачі, пакетні перемикачі.

32. Апаратура автоматичного керування: контактори, електромагнітне реле.

33. Сучасні схеми електрозабезпечення промислових підприємств.

34. Магнітний пускач. Його будова, схема.

35. Захисні заземлення, призначення, будова, контроль стану.

 

 

Питання для самоконтролю з електроніки

1. Фізичні основи роботи електровакуумних ламп. Діоди, принцип дії.

2. Електронно-вакуумний тріод. Будова, принцип дії. Багатоелектродні лампи.

3. Електрофізичні властивості напівпровідників. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників.

4. Електронно-дірковий ( р-п ) перехід, вентильний ефект. Вольт-амперна характеристика.

5. Випрямні напівпровідникові діоди, будова, принцип дії.

6. Кремнієві стабілітрони, будова, принцип дії.

7. Біполярні транзистори, структура, принцип дії.

8. Біполярні транзистори, характеристики, параметри.

9. Схеми вмикання біполярних транзисторів.

10. Структура та принципи дії польового транзистора з ізольованим затвором.

11. Структура та принцип дії польового транзистора з керованим р-n переходом.

12. Тиристори; структура, принцип дії.

13. Фотодіоди, будова, принцип дії.

14. Фототранзистори, будова, принцип дії.

15. Фоторезистори, будова, принцип дії.

16. Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Фотопомножувачі.

17. Однопівперіодна схема випрямлення. Принцип дії, графіки струмів і напруг.

18. Двопівперіодна схема випрямлення. Принцип дії, графіки струмів, напруг.

19. Трифазна схема випрямлення. Принцип дії, графіки струмів і напруг.

20. Мостова схема випрямлення. Принцип дії. Графіки струмів і напруг.

21. Фільтри для згладжування пульсацій в схемах випрямлення.

22. Загальні відомості про підсилювачі. Основні технічні характеристики підсилювачів.

23. Міжкаскадні зв’язки в багатокаскадних підсилювачах.

24. Резистивний підсилювач на транзисторі.

25. Каскади попереднього підсилювання.

26. Електронно-променева трубка.

27. Склад та принцип дії LC генератора синусоїдальних коливань.

28. Кінцевий каскад підсилювання.

29. Електронний осцилограф; структурна схема.

30. Стабілізатори постійної напруги.

31. Двохтактний вихідний каскад транзисторного підсилювача.

32.Схема резистивного підсилювача з фіксованою напругою зміщення на базі.

33.Гібридні інтегральні мікросхеми.

34.Напівпровідникові інтегральні мікросхеми.

35.Трифазна мостова схема випрямлення.

 

Методичне забезпечення:

1. Електротехніка та радіоелементи (початкові відомості)[ А.Ю. Кіпніс, О.В. Кабановський, С.М. Домашевський, Ф.С. Познанський]/-К.,2009.-176 с.

2. Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: підруч. [за ред. В.І. Мілих 2-е вид.]/ Мілих В.І., Шавьолкін О.О.- К.:Каравела,2008.-688 с.

3. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: навч. посібник/ Мілих В.І.- К.:Каравела,2005.-376 с.

4. Рябенький В.М. Електротехніка: навч. посібник [Рябенький В.М.,Кінаш А.Т., Краюшкін А.В.].- К.:ВД «Професіонал»,2005.-464 с.

5. Титаренко М.В. Електротехніка: навч.посібник для студентів інженерно-технічних (не електротехнічних) спеціальностей вузів/ Титаренко М.В.- К.:Кондор,2004.-240 с.

6. Келим Ю.М. Типовые елементы систем автоматического управления: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования./ Келим Ю.М.: ФОРУ:ИНФРА-М, 2004.-384 с.

7. Паначевний Б.І. Загальна електротехніка:теорія і практикум/ Паначевний Б.І.- К.:Каравела,2003.-440 с.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти