ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Логічна структура суджень і тлумачення норм права

Норми права мають накази державної влади, обов'язкові до виконання. У логічному відношенні норми права виража­ються завжди у формі суджень. Одні норми права виражені законодавцем у формі атрибутивних суджень, другі — у формі умовних, треті — у вигляді кон'юнктивних або диз'юнктив­них суджень.

Знання логічної структури суджень, їхньої особливості мають важливе значення для з'ясування змісту правової нор­ми "тлумачення закону" та його застосування. Так, якщо кримінально-правова норма виражена у формі єднально-роз­подільного судження, то для обґрунтування кримінальної відповідальності необхідна наявність у діях особи не всіх перелічених у диспозиції статті ознак, а тільки однієї з них, причому будь-якої. Якщо ж стаття закону (норма права) ви­ражена у формі єднального (кон'юнктивного) судження, то склад злочину у діях особи буде мати місце лише тоді, коли в її діях наявні усі ознаки, зазначені в законі.

Покажемо це на прикладах. Стаття 185 КК України, части­на друга, описуючи кваліфіковану крадіжку, наголошує: "Кра­діжка, яка спричинила значну шкоду потерпілому, і вчинена за попередньою змовою групою осіб або повторно, — карається..."

Тут склад злочину виражений у формі єднально-розпо­дільного судження (S є Р1( або Р2, або Р3). Отже, у діях особи буде склад крадіжки як у тому випадку, коли в її діях будуть наявні усі названі ознаки 1, Р2 і Р3), так і в тому, коли в діях обвинувачуваного наявна лише одна, причому будь-яка із перелічених ознак.

Інакше розв'язується питання про наявність чи відсутність у діях обвинувачуваного складу злочину, коли стаття кодек­су, що передбачає той чи інший склад злочину, виражена у формі кон'юнктивного (єднального) судження.

Так, стаття кримінального кодексу, яка передбачає відпо­відальність за спекуляцію, визначає останню так: "Спекуля­ція, тобто скуповування і перепродаж із метою наживи то­варів чи інших предметів". Перша частина цієї статті вира­жена у формі єднального (кон'юнктивного) судження: "Спе­куляцією називається скуповування і перепродаж і т. д (S є Р1 і Р2)". Отже, склад спекуляції буде мати місце лише у тому випадку, коли у діях особи наявні обидві ознаки, зазначені в предикаті: і скуповування (Р1), і перепродаж (Р2). Якщо ж пред­мет думки (дії особи) має одну ознаку, а саме, мало місце тільки скуповування товарів з метою перепродажу, але перепродаж з якоїсь причини не відбувся, то така дія не є спекуляцією (вона буде кваліфікуватися як спроба спекуляції).

Другий приклад. Стаття кодексу, яка перелічує ознаки юридичної особи, виражена у формі кон'юнктивного суджен­ня: юридичні особи, які "...мають відособлене майно, можуть від свого імені придбавати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, ар­бітражі або у господарському суді" (S є Р1і Р2, і Р3). Отже, пере­лічені ознаки належать юридичній особі одночасно.

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ

1. Які види складних суджень ви знаєте?

2. Які судження називаються єднальними?

3. Що характерне для розділових суджень?

4. Які судження відносяться до умовних?

5. Яке значення має логіка висловлювань?

6. Які ви знаєте типи складних висловлювань?

7. Які висловлювання називаються «завжди істинними» (за­конами логіки)?

8. Які висловлювання називаються «завжди хибними»?

9. Які висловлювання належать до невизначених (викону­ваних)?

10. За яких умов кон'юнкція є істинною?

11. За яких умов є істинною нестрога диз'юнкція?

12. За яких умов є істинною строга диз'юнкція?

13. За яких умов є хибною імплікація?

14. За яких умов є істинною еквіваленція?

15. Що характерне для операції заперечення?

 

Вправи

 

1. Визначте, які з виразів, наведених нижче, є формулами логіки висловлювань:

р q; •(р q) s;

•р ~ q; V q ~.

 

2. Нехай р буде «Сьогодні ясно», q — «Сьогодні йде дощ», S — «Сьогодні йде сніг», r— «Учора було хмарно». Пере­кладіть українською мовою такі формули:

Р ~(qа s);(r q) V р;

• r p;• p<-> ((q~ s) V r);

• r V q);• (р q)(~ s V r).

3. Формалізуйте висловлювання, тобто визначте формули, які їм відповідають:

• Жарко і йде дощ;

• Йде дощ, але не жарко;

• Дощ не йде, але не жарко;

• Або я тебе не розумію, або ти не розумієш мене;

• Ця людина — юрист, якщо тільки він не лінгвіст;

• «Хто вмер, але не забутий, той безсмертний» (Лао-цзи);

• «Хто є мудрим, той є добрим» (Сократ);

• Не замісивши глини, не виліпиш глечик;

• «Лише найрозумніші і найдурніші не можуть змінитися» (Конфуцій);

• 5 більше 4, але менше 6;

• Честь і ганьба разом не живуть;

• Люди — смертні, слава — невмируща;

• Добра робота швидко не робиться;

• Уміти втішатися прожитим життям — означає жити двічі;

• Старість — не радість;

• «Поети прагнуть приносити або користь, або насолоду» (Горацій);

• «Ці заняття (наукою) живлять юнаків, приносять насоло­ду старим, прикрашають у щасті, дають притулок і розраду в нещасті» (Ціцерон);

• Ораторами стають, поетами народжуються;

• Лиш той життя і волі гідний, Хто б'ється день у день за них.

(Й.-В. Гете);

• «Хто риє яму, той впаде до неї; і хто покотить вгору камінь, до того він і повернеться» (Соломон);

• Поганий початок — поганий кінець;

• Лихої жінки, вогню і води не побороти;

• Я — тобі, ти — мені;

• «Знання — сила» (Ф. Бекон);

• Те дерево не плодоносить восени, яке не розквітло навесні;

• Щире слово, добре діло душу й серце обігріло;

• Якщо він розумна людина, то він побачить свою помилку, якщо він щира людина, то він визнає її;

• «Доки батьки живі, не від'їжджай далеко; а якщо від'їхав, обов'язково живи в певному місці» (Конфуцій);

• «Доброчесність не поділяється на частки; вона або є, або її немає» (О. Бальзак);

• «Альтернатива відома: або ми не є вільними і відповідь за зло лежить на всемогутньому Бозі; або ми вільні і відпові­дальні, а бог не є всемогутнім» (А. Камю);

• Не є злочином дія, вчинена в стані необхідної оборони;

• Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає осо­ба, яка вчинила передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння;

• Призначаючи покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності діянь, вчинених винним, ступінь здійснення злочинного наміру і причин, через які злочин не було доведено до кінця;

• Якщо особа, стосовно якої порушена кримінальна справа, не вважає себе винною або з яких-небудь причин наполягає на розгляді справи у суді, припинення справи та передача на по­руки не дозволяється;

• Особа, яка вчинила злочин, звільняється за вироком суду під покарання, якщо визнається, що на підставі наступної без­доганної поведінки і чесного ставлення до праці ця особа на час розгляду справи у суді не вважається суспільно небезпеч­ною.

Вправи

(ЛОГІЧНІ СПОЛУЧНИКИ ТА ЇХНЄ ТАБЛИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)

1. Які логічні сполучники розглядаються у логіці вислов­лювань?

2. Як можна визначити логічний сполучник? Що таке таб­лиця істинності?

3. Істинна кон'юнкція складається з трьох висловлювань -р, q, r. При цьому встановлено, що р і q— істинні. Яке значення істинності r?

4. Чи можна стверджувати істинність кон'юнкції, яка скла дається з чотирьох висловлювань, якщо три з них істинні, значення істинності четвертого невідоме?

5. Яка диз'юнкція (строга чи нестрога) застосовується в наведених висловлюваннях:

• Він здібний або старанний;

• Він навчається на юридичному або філософському фа­культеті;

• Обвинувачений учора був на місці злочину або на роботі;

• Вирок суду буває обвинувальним або виправдувальним;

• «Треба запастися або розумом, щоб розуміти, або мотуз­кою, щоб повіситися» (Антісфен з Афін);

• «Мені все одно, буду я багатим чи бідним, оскільки я не шлю, що для мене краще» (Умар Б. Ал-Хаттаб);

• Або зі щитом, або на щиті;

• Чи пан, чи пропав;

• Не можна сказати, що читання цього роману приємне або корисне;

• Новий рік він буде зустрічати або в Києві, або в Харкові;

• «Дев'ять десятих тих людей, з якими ми зустрічаємося, є тим, що вони є — добрими чи злими, корисними чи неко­рисними, — завдяки вихованню» (Джон Локк);

• «Важко сказати, чого більше заслуговує нерішучість — жалості чи презирства, і невідомо, що небезпечніше — прий­няти помилкове рішення або не прийняти ніякого» (Жан де Лабрюйєр);

• «Ми такі сліпі, що не знаємо, коли нам журитися і коли радіти: ми майже завжди переживаємо чи хибний смуток, чи хибну радість» (Монтеск'є);

• «Випадковості не існує — все на цьому світі або випро­бування, або покарання, або нагорода, або передбачення» (Вольтер);

• Або ви погоджуєтеся з моєю думкою, або ви втрачаєте все, чим володієте;

• Злочин може бути вчинений умисно або з необережності;

• Угоди можуть укладатися усно або в письмовій формі;

• Діяльність юридичної особи припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

• Виправно-трудові роботи призначаються з позбавленням свободи або без нього;

• Судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості;

• Адвокат може прохати або задовольнити позов (заяву, скаргу) повністю чи частково, або відмовити в їх задоволенні, або припинити провадження по справі, або залишити їх без розгляду;

• У судовому засіданні прокурор або підтримує обвинува­чення, або відмовляється від нього;

• Розбійний напад здійснюється або однією людиною, або групою осіб.

6. Вставте замість слів, які пропущені у наведених вис­ловлюваннях, словосполучення «необхідно, але недостатньо», «достатньо, але не необхідно», «необхідно та достатньо» так, щоб отримати істинні висловлювання:

• Попередня змова групи осіб є.........умовою для того, щоб вважати розбій кваліфікованим;

• Усунення причин та умов, які сприяють породженню злочинності, є.........умовою для ліквідації злочинності;

• Наявність випадків прояву злочинності є.........умовою для застосування суворих мір покарання до осіб, які вчинили небезпечні для суспільства злочини;

• Застосування кримінальної репресії є.........умовою для ліквідації злочинності;

• Обвинувальний вирок суду є.........умовою для застосування кримінального покарання;

• Здійснення злочину є.........умовою для покарання зло­чинця;

• Подільність числа на 2 є.........умовою для визнання пев­ного числа парним;

• Те, що Кай — людина, є ......... умовою для того, щоб визнати його смертним;

• Складання вступних іспитів є.........умовою для вступу до вузу;

• Те, що дахи на будинках мокрі, є.........умовою того; що пройшов дощ.

7. Нехай р — «Я складу іспит з логіки», q— «Я буду систематично розв'язувати логічні задачі». Запишіть у символічній формі такі висловлювання:

• Я складу іспит з логіки, якщо буду систематично розв'язувати логічні задачі;

• Систематичний розв'язок логічних задач є необхідною умовою для того, щоб скласти іспит з логіки;

• Складання іспиту з логіки є достатньою умовою для того, щоб я систематично розв'язував логічні задачі;

• Я складу іспит з логіки в тому і тільки в тому випадку, що я буду систематично розв'язувати логічні задачі;

• Систематичний розв'язок логічних задач є необхідною і достатньою умовою для того, щоб я склав іспит з логіки.

8. Проаналізуйте з точки зору логіки наведені статті Кримі­нального кодексу України. Для цього з'ясуйте їх логічну фор­му, звернувши особливу увагу на визначення логічних сполуч­ників, які застосовуються у цих статтях:

• «Злочином визначається передбачене кримінальним зако­нодавством суспільно небезпечне діяння, що посягає на сус­пільний лад України, її політичну та економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права, свободи громадян, а також інше передбачене кримінальним за­конодавством суспільно небезпечне діяння, яке посягає на пра­вопорядок» (стаття 11 «Поняття злочину»);

• «Не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законодавством, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті інтересів держави, гро­мадських інтересів, особи чи прав того, хто обороняється, або іншої людини від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було до­пущено перевищення меж необхідної оборони» (стаття 15 «Не­обхідна оборона»);

• «Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадя­нином України на шкоду суверенітету, територіальній недотор­каності, обороноздатності або державній безпеці України ка­рається...

Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання інозем­ної держави, іноземної організації або їх представників не вчи­нив ніяких дій і добровільно заявив органам влади України про свій зв'язок з ними» (стаття 111 «Державна зрада»);

• «Передача або збирання з метою передачі іноземній дер­жаві, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну чи військову таємницю, вчинені іно­земним громадянином або особою без громадянства на шкоду інтересам України, — караються...

Передача або збирання за завданням іноземної розвідки відо­мостей, що не становлять державної чи військової таємниці для використання їх на шкоду інтересам України, вчинені іноземним громадянином або особою без громадянства, —

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, але добровільно припинила злочинну діяльність і повідомила органам влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено нанесення шкоди інтересам України» (стаття 114 «Шпигунство»).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти