ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст методу Дельфи й методу «мозкового штурму».

Ме́тод Де́льфі. Суть цього методу полягає в тому, щоб за допомогою серії послідовних дій — опитувань, інтерв'ю, мозкових штурмів — домогтися максимального консенсусу при визначенні правильного рішення. Аналіз за допомогою дельфійського методу проводиться в кілька етапів, результати обробляються статистичними методами.

Базовим принципом методу є те, що деяка кількість незалежних експертів (часто непов'язаних і не знають один про одного) краще оцінює і пророкує результат, ніж структурована група (колектив) особистостей. Дозволяє уникнути відкритих зіткнень між носіями протилежних позицій тому виключає безпосередній контакт експертів між собою і, отже, груповий вплив, що виникає при спільній роботі і складається в пристосуванні до думки більшості. Дає можливість проводити опитування екстериторіально, не збираючи експертів в одному місці (наприклад, за допомогою електронної пошти).

Суб'єкти :

· Групи дослідників, кожен з яких відповідає індивідуально в письмовій формі.

· Організаційна група — зводить думки експертів воєдино.

Метод «Дельфі» характеризується трьома особливостями, що відрізняють його від звичайних методів групової взаємодії експертів. До таких особливостей відносяться:

· анонімність експертів;

· використання результатів попереднього туру опитування;

· статистична характеристика групової відповіді.

Недоліком даного методу є те, що проблема науково-технічних зрушень, що корелюють, є дуже складною, тому що в реальному житті величину кореляції дуже важко вимірити, кореляційні зв'язки нечіткі і варіюють у широких межах у залежності від розглянутих досягнень.

«Мозкови́й штурм»— популярний метод висування творчих ідей у процесі розв'язування наукової чи технічної проблеми, сеанси якого стимулюють творче мислення.

Для проведення сеансу комплектують спеціальну групу з представників науково-дослідних, конструкторських, виробничих та інших підрозділів фірми — переважно від 6 до 10 чол. Призначають голову групи, який добре обізнаний з технікою застосування методу «М.ш.». До групи, як правило, входять 1-2 чол., які взагалі не обізнані з проблемою і є спеціалістами з інших галузей науки і техніки.

Сеанс здійснюється в два етапи. На першому допускається (й навіть заохочується) висування навіть безглуздих, як на перший погляд ідей, що їх записують, як правило, на магнітну стрічку всі без винятку за принципом: що більше ідей, то краще. Критикувати висловлені ідеї забороняється, тому що передчасне оцінювання ідей може вбити творчий ентузіазм, особливо у неспеціалістів. Допускається уточнення та комбінування ідей.

На другому етапі всі висунуті ідеї уважно вивчають висококваліфіковані спеціалісти-експерти й оцінюють за допомогою спеціальних таблиць критеріїв, розроблених заздалегідь. Більшу частину висловлених пропозицій відкидають, а ті ідеї, які найбільшою мірою відповідають усім критеріям, передають на розробку і впровадження у виробництво.

Ефективність методу «мозкового штурмування» зменшується, якщо в групі є сильна особа, що домінує над іншими, якщо недостатня кваліфікація учасників або якщо їх дуже багато.

Виділяються наступні модифікації (різновиди) традиційного методу мозкового штурму:

• чергування п'ятихвилинних мозкових штурмів з обдумуванням його результатів;

• чергування коротких (по 5-10 хвилин) періодів генерування ідей, дискусії та групового прийняття рішень з приватним аспектам розв'язуваної проблеми із загальною тривалістю до 2 годин;

• послідовні етапи висування пропозицій та їх обговорення (без різкої критики, але з оцінками і доповненнями) і заключний етап прийняття рішення.

Отже, Методи опитування - усне опитування: інтерв'ю, бесіда, експертна оцінка.

Опитування - прийом отримання інформації про суб'єктивний світ людей, їх уподобання, мотиви діяльності, думках і відносинах.

Опитування метод збору первинної інформації за допомогою звернення з питаннями до певної групи людей.

Опитування можуть бути:

· Письмові (анкета, твір) та усні (інтерв'ю, бесіда, експертна оцінка).

· Очні та заочні (поштові, пресові і т.д.).

· Експертні та масові.

· Вибіркові і суцільні.

· Первинні та повторні.

Опитування найбільш зручний спосіб отримання інформації. Він легко піддається обробці, інтерпретації, зберігання. У проведенні опитування беруть участь два учасники:

Кореспондент - дослідник.

Респондент-опитуваний.

Сутність методу фокусування в групі.

Фокус-група є груповим інтерв'ю, що проводиться модератором у формі групової дискусії за заздалегідь розробленим сценарієм з невеликою групою "типових" представників частини населення, що вивчається, схожих за основними соціальними характеристиками.

Основні завдання вирішувані за допомогою даного методу:

- виявлення відношення реальних і потенційних споживачів до продукції/послуги і марці товару;

- виявлення слабких і сильних сторін продукту/послуги;

- виявлення структури споживчої поведінки при купівлі;

- виявлення глибинних мотивацій при споживанні продукту/послуги;

- визначення системи цінностей споживачів;

- виявлення і опис основних типів споживачів;

- оцінка концепції існуючого продукту/послуги;

- визначення ціни на продукт/послугу;

- тестування

- тестування і розробка упаковки

- тестування і розробка рекламної стратегії;

- виявлення найбільш прийнятних каналів отримання інформації.

Метод фокус-груп, або групове глибоке інтерв'ю, належить до так званих "гнучких" або "якісних" методів соціологічного дослідження. Нині в розвинених країнах "гнучкі" методи опитувань (індивідуальне і групове інтерв'ю) зробилися не просто різновидом дослідницьких методик в маркетингу. Але і галуззю індустрії, обслуговуючої функціонування інститутів ринку (маркетинг).

Фокус-групи можуть випереджати кількісні дослідження і проводитися після них. У першому випадку, як правило, основне завдання фокус-груп - визначити основні напрямки проведення кількісного дослідження, тобто звузити область досліджуваних питань, і висунути гіпотези для вирішення проблеми. У другому випадку, фокус-групи, як правило, спрямовані на уточнення даних кількісного дослідження, його доповнення за рахунок більш докладної опрацювання отриманої раніше інформації.

Особливості та специфіка проведення фокус-групи

Ініціатором проведення маркетингового дослідження методом фокус-групи зазвичай є фірма або організація, зацікавлена ​​у вивченні реакції споживачів на вироблений нею продукт або послугу.

Найчастіше проведенням такого дослідження займаються великі маркетингові центри, що володіють достатніми фінансовими ресурсами для обладнання та утримання приміщення під фокус-групи та фахівцями - модераторами, аналітиками, технічними працівниками.

Характеристики учасників фокусування.

фокус – група;(обговорення маркетингової проблеми в групі з 5-12 чоловіками + модератор)

Метод фокус - груп (метод групового фокусування інтерв'ю, або метод фокусування в групі) полягає в опитуванні 8 - 12 респондентів в певному тимчасовому інтервалі (від 1 до 2,5 годин) під управлінням модератора.

Опитування проводитися в спеціальній фокус - кімнаті, оснащеною відеокамерою і звукозаписними пристроями.

Фокус-групи застосовуються у випадку, коли необхідно отримати докладні дані від існуючих або потенційних споживачів з приводу їх сприйняття об'єкта дослідження, асоціацій і думок з ним пов'язаним, а також для моделювання можливого споживчої поведінки.

В основі цього методу лежить спеціальна форма глибинного інтерв'ю, проведеного в групі. У процесі фокус-групи учасники вільно обмінюються думками під керівництвом модератора, який має спеціальне психологічне утворення, за певним сценарієм (гайду), погодженим із замовником. Для цього спеціально, за особливими критеріями, запрошуються люди певної групи населення, як правило, є цільовою аудиторією замовника цього дослідження.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти