ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вступна. Ознайомлення з обладнанням, дослідження мультиметра універсального.

Мета роботи:

Виконанням цієї роботи передбачається:

1) ознайомлення студентів з основними правилами техніки без­пеки при виконанні лабораторних робіт в лабораторіях радіотехнічного відділення;

2) ознайомлення з робочим міс­цем - універсальним навчально-дослідним лабораторним стендом (УНДЛС), вивчення інструкції, що регламентує умови його експлуа­тації;

3) надання студентам первинних навичок складання схем електричних кіл

на стендах УНДЛС;

4) ознайомлення із принципом роботи та набуття навичок роботи із мультиметром універсальним.

 

Короткі теоретичні відомості:

 

Порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися із режимами роботи мультиметра універсального

2. Зібрати схему зображену на рис1.

Рис1.

3. За допомогою мультиметра виміряти напругу кола у точках а-б при опорах заданих викладачем

4. За допомогою мультиметра виміряти струм у точці а і точці б при опорах заданих викладачем

5. Отримані дані занести в таблицю 1

 

U живлення,В R1, Ом R2, Ом U a-б, В І а, А І б, А
           
           
           
           

6. Розрахувати отримані експериментальним способом дані теоретичними методами з якими ознайомлювалися на лекції

 

7. Порівняти отримані результати та зробити висновки

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке мультиметр ?

2. Який принцип його роботи?

3. Що таке резистор?

4. Що таке конденсатор?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ.

Мета роботи:

Виконанням цієї роботи передбачається:

1) визначення параметрів еквівалентної схеми джерела живлення (на прикладі джерела постійної напруги) та визначення опору навантаження.

2) побудова вольт-амперних характеристик активних та пасивних ділянок електричного кола.

Порядок виконання роботи

 

1. Набрати на складальному полі електричне коло, схема якого зображена на рис.1.1.

Рис.1.1.

2. Підключити до точок "а" і "б" вольтметр і визначити ве­личину електрорушійної сили Е джерела живлення; одержаний результат занести в таблицю 1.1.

3. Набрати на складальному полі електричне коло, схема якого зображена на рис.1.2. У якості опору навантаження RН брати опори R1 =, R2 , R3 з блоку опорів на правій стійці учбово-дослідного стенду.

Рис.1.2

4. Підключити до точок "а" і "б" вольтметр і визначити ве­личину напруги U на затискачах джерела живлення, а за допомогою амперметра - струм І в електричному колі для трьох опорів навантаження; одержані ре­зультати занести в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

U I Е
U0 = I0 =   Rн = ∞
U1 = I1 =     R1 =
U2 = I2 =     R2 =
U3 = I3 =     R3 =

5. Вирахувати величину внутрішнього опору R0 джерела живлення та опір навантаження Rн в кожному з дослідів; одержані результати занести до таблиці 1.1. Опори R1, R2, R3 з блоку змінних опорів на правій стійці дослідного стенду.

6. Повторити п.п.4,5 для другого джерела і записати їх в таблицю 1.2, структура якої аналогічна таблиці 1.1.

7. За даними з таблиць 1.1. та 1.2. побудувати вольт амперні характеристики: кожного з джерел UЕ(І) та кожного з опорів навантаження UR(І).

Методичні вказівки

Будь-яке джерело енергії характеризується величиною його електрорушійної сили (ЕРС) та внутрішнього опору . ЕРС чисельно дорівнює різниці потенціалів на затискачах джерела при відсутності струму через нього . Внутрішній опір характеризує втрати енергії в джерелі при протіканні через нього електричного струму . Напруга на затискачах джерела енергії звичайно залежить від струму через нього . Якщо цією залежністю можна знехтувати, тобто якщо напруга на затискачах джерела практично дорівнює його ЕРС при будь-якому струмі , таке джерело називають ідеальним джерелом або джерелом ЕРС (напруги).

Рис.1.3

Для вказаного на рис.1.3 напрямку струму, ЕРС, напруга та струм на вихідних затискачах джерела електричної енергії зв’язані законом Ома для ділянки кола, що містить джерело Е.Р.С.: . Звідки: ; .

Опір навантаження обчислюємо за законом Ома для пасивної ділянки кола: .

При складанні електричного кола в цій лабораторній роботі необхідно використовувати шунтуючий (баластний) опір . Цей опір забезпечує належне протікання струму через випрямляч, який разом з ним використовується як джерело енергії постійного струму.

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке внутрішній опір джерела живлення та чим воно викликане ?

2. Чи існує джерело живлення із нульовим опором ?

3. Яким чином визначити опір джерела живлення ?

 

Лабораторна робота № 3 та 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти