ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Глава 4. Рубки і поновлення лісу - синоніми о о

^ оо

4.1 Проблема відновлення лісів в Україні............ 88

4.2 Класифікація головних рубок.................. 91

4.3 Вибіркові рубки, їх обгрунтування та способи ...'.'.. 93

4.4 Класифікація та проведення поступових рубок .... 99


4.5 4.6 4.7 4.8


7.6 7.7 7.8 7. Ч /10 /.11 /.12 7.13


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

7.16

7.17 7.18 7.19


K.I К.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5


7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

1. 2. 3.

Поступові рубання - екологічна основа лісовідновлення Групово-вибіркові та групово-поступові рубки, їх різновиди .....................................

Комбіновані способи головних рубок .............

Суцільнолісосічні рубки ............. . . ........

Глава 5. Екологічна, економічна і лісівнича ефективність поступових рубок

Методи визначення економічної ефективності .....

Витрати та відновлення лісостанів .... .... ..... .

Вартісна оцінка світлового приросту .... .........

Скорочення періоду лісовирощування ............

Збереження екологічних функцій лісу ............

Загальний баланс порівняльної економічної ефективності.................................

Лісівнича ефективність поступових рубань .......

Ефективність поступових рубок у рівнинних районах України ..................... .........

Глава 6. Сприяння процесу природного поновлення лісу

Заходи сприяння природному поновленню ... .....

Технологія лісосічних робіт.....................

Рубання і поновлення лісу у рівнинних умовах .....

Особливості головних рубань у гірських лісах .....

Очищення вирубок як захід сприяння поновленню лісу Способи очищення вирубок .....................

Очищення вирубок в інших країнах ..............

Догляд за підростом лісотворних порід ...........

Визначення та залишення на вирубках засівачів ....

Особливості формування росту і розвитку підросту сосни .......... .............................

грунт, трав янии

Механічний вплив на підстилку, покрив, підлісок, деревостан .......

Шпиговка жолудів ...............

Глава 7. Теорія і практика формування і вирощування лісостанів

Догляд за лісом, його методи та екологічні, біологічні й економічні основи ..................

Завдання та цілі рубок догляду ..................

Класифікація рубок догляду ....................

Класифікація дерев у процесі рубання в лісостані. . . Методи рубок догляду та способи зріджування .....


Час початку і завершення формування лісостанів . . . 207

Час проведення рубок догляду ...... ............ 208

Інтенсивність зріджування деревостанів та

інтенсивність рубки догляду .................... 209

Черговість рубок догляду в лісостанах ............ 212

Розрахунок лісосіки рубок догляду ............... 213

Відведення лісосік рубок догляду ............... 214

Технологія рубок догляду і облік деревини ........ 215

Контроль за якістю відводу лісосік і проведення рубок

догляду................................. 216

Ефективність оглядових рубань ................. 217

Моніторинг рубок догляду ...................... 220

Догляд за підростом та сприяння природному

поновленню в насадженнях віку рубок догляду .... 221

Вибіркові санітарні рубки ....................... 222

Заходи догляду за лісом . . ...................... 222

Догляд за узліссям ............................. 225

Глава 8. Особливості доглядових рубань у лісо­
станах основних лісотвірних порід
227

Доглядові рубання в насадженнях сосни ........ . . 227

Доглядові рубання у модринниках, насадженнях

дугласії та сосни Веймутова ..................... 231

Рубки догляду у ялинниках ..................... 232

Формування ялицевих лісостанів ................ 235

Вирощування лісостанів дуба ................... 240

Вирощування бучинників ....................... 244

Вирощування продуктивних березняків та осичників 245

Рубки догляду в грабняках ...................... 247

Рубки догляду в лісах особливого призначення ..... 248

Глава 9. Проблема підвищення продуктивності

лісів та її вирішення в Україні250

Поняття продуктивності лісів ... ................ 250

Кількісні та якісні показники деревної продуктивності. 252
Методика моніторингу деревної продуктивності
лісостанів.................................... 254

Заходи підвищення деревної продуктивності лісу ... 255
Нерозв'язані проблеми лісівничої науки і практики . . 264
Післямова.................................... 272

Додатки...................................... 276

Таксони лісотипологічного районування України . . 276
Середньопросторові кліматичні параметри таксонів
лісотипологічного районування .................. 277

Типи лісу рівнинної України .................... 278


 


4. Класифікація типів лісу Українських К;Іри;п (ча

З.Ю.Герушинським)........................... 280

5. Класифікація типів лісу Криму (за П.П.Посохоним) 283

6. Лісотипологічна поясність округів гірського Криму . 286

7. Висотно-поясні комплекси типів лісу гірських округів

Криму .... ...... ..................... 2S7

Предметний покажчик ... ......... ............ 288

Про автора................................... 296

Основні праці автора ........................... 298


Вступ

Вимоги людини до лісів як важливого компоненту природного середовища в другій половині XX століття надзвичайно зросли. Це викликало протиріччя з давньою традиційною організацією лісового господарювання, яке було (орієнтоване лише на вирощування деревини як домінуючого ІІісового ресурсу.

Потреби в середовищезахисних і соціальних
корисностях лісів збільшились до такого рівня, коли їх
задоволенню почали перешкоджати способи головних рубок, а
також інші способи ведення лісового господарства і принципи
організації побічних і рекреаційних лісокористувань. Тому
виникла необхідність зміни цих способів і переходу на більш
соціальне й екологічно прогресивні.

Назріла потреба у фінансуванні заходів по відновленню і збільшенню недеревного користування лісом. Реалії сьогодення вимагають від лісівників впровадження нової концепції багатоцільового використання лісів.

Проблема багатоцільового використання лісів розглядалась на Світовому Лісовому Конгресі ще в 1979 році. Тоді було відзначено, що "збалансоване розуміння всіх цінностей, які відтворюються в лісах для блага людей, для поліпшення якості їх життя є провідною вимогою до лісівників при розробці стратегії використання лісів і прийнятті конкретних господарських рішень на перспективу".

У XXI ст. лісівники України мають забезпечити функціонування багатоцільового високопродуктивного лісового господарства. При його організації лісові ресурси не повинні протиставлятись один одному: кожен з них є життєво необхідним для людства!

Щоб ця мета здійснилася, кожному лісівникові (від лісничого до міністра) необхідно бути всевидющим. Тому важливо започаткувати постійне стеження за станом лісового


фонду, а найперше - моніторинг деревної продуктивності лісостанів.

Найшвидше подолаєш відстань, якщо знаєш дорогу до цілі, якщо знаєш, як краще рухатись - по катетах чи гіпотенузі?

Для досягнення успіху на лісовій ниві, треба знати стан
лісового фонду; продуктивність лісостанів; типи лісу, в яких
вони ростуть і розвиваються; складові та концепції
лісокористування. Отже, лісівник, який працює, і студент, що
набуває фаху, повинні бути зрячими. Саме тому, вважаємо за
необхідне ввести до підручника "Лісівництво" нові розділи:
"Лісівництво, його початок, розвиток і напрямки у XXI
столітті", "Географія типів лісу України" та "Принципи і І
концепції складових багатоцільового лісового
природокористування". Лісівники мають бути обізнані зі
станом лісів і тими завданнями, які доведеться виконувати.

У підготовці підручника, над яким автор працював сім років, велику допомогу надали: професори Остапенко Борис Федорович, Свириденко Володимир Єфремович, Руденко Валерій Петрович; кандидати с.г. наук Бузун Владлен Олександрович, Турко В.М., Приступа Г.К.; доцент Данілова Ольга Миколаївна, асистент Бойко Ірина Дмитрівна, магістр Гищук Роман Миколайович та інші фахівці. Всім їм наша щира подяка.

Чи вдалося викласти все важливе з цього основного курсу, хотілось би знати думку читача. Будемо вдячні всім, хто надішле свої відверті міркування та пропозиції.


Глава 1. Лісівництво, його початок,

розвиток і напрямки у XXI столітті

Предмет і метод лісівництва

Лісівництво - друга частина "Загального лісівництва", в якій висвітлюються стан лісового фонду держави та системи головного рубання лісу, його природне поновлення, форму-нання і вирощування лісостанів, лісокористування деревними і иедеревними ресурсами лісу, методи підвищення комплексної продуктивності лісостанів, засоби збереження і використання нсіх суспільне корисних та екологічних функцій лісу.

Практичне лісівництвобазується на лісознавстві, яке є його азбукою, серцем, науковим потенціалом і невід'ємною часткою; економіці лісогосподарського виробництва і досягненнях вітчизняної та світової науки і практики.

У перших підручниках курс лісівництва викладався дуже широко, всеосяжно, бо охоплював різні складові лісової діяльності людини. У зв'язку з розвитком лісівничої науки і практики протягом чотирьох століть значно збільшилось різноманіття і глибина пізнання лісу як природної системи. Всеосяжність лісівничих знань і виникнення нових напрямків лісівничої практичної діяльності, зокрема, розширення робіт по залісненню величезної площі вирубок, пісків; розвиток полезахисного лісорозведення спонукало до поділу великого курсу "Загального лісівництва" на частки, Ці окремі частки "Загального лісівництва" виділились як специфічні дисци­пліни: лісова таксація, лісова дендрологія, лісовпорядкування, ентомологія (спочатку називалась зоологія), лісові культури, фітопатологія, економіка й організація лісового господарства, лісомеліорація, лісоексплуатація (лісова технологія). Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування виділилась ще в 1862 році. У 1902 році за ініціативою Г.Ф.Морозова "Загальне лісівництво" поділили на дві дисципліни: "Загальне лісівництво" і "Часткове лісівництво". Загальне лісівництво охоплювало вчення про ліс, його природу (лісознавство), методи природного поновлення і вирощування лісостанів, лісівничі системи і способи рубання та багато інших складових. Часткове лісівництво, яке згодом (у 30-ті роки) назвали "Лісові культури", мало за мету вивчення і розробку методів штучного відновлення та розведення лісів; у 20-ті роки виділилась економіка та організація лісового господарства; потім інші


дисципліни; в останні чотири десятиріччя - лісова пірологія, технологія побічних користувань лісом. Чекають свого часу "Лісова типологія", "Основи продуктивності лісів".

На початку 60-х років минулого століття у зв'язку з відокремленням у самостійний курс "Лісової пірології" загальне лісівництво почали називати його синонімом - просто "Лісівництво", яке тепер складається з двох невід'ємних частин - лісознавства і лісівництва.

Аспекти лісівництва, його зональні та функціонально-цільові особливості.Територія України в кліматичному відношенні вкрай неоднорідна. Тому у XXI столітті в нашій державі на екологічній основі розвиватимуться: гірське лісівництво в лісах Карпат і Прикарпаття, гірське аридне лісівництво в лісах Криму, степове і напівпустельне на Півдні України, лісостепове і Поліське, заплавне у заплавах Дніпра, Дністра тощо. Уже напрацьована достатня лісівнича інформа­ція, яка дає змогу лісівникам підготувати підручники з "Загаль­ного лісівництва" на зональній основі. Це сприятиме успіш­ному вирішенню практичних завдань лісівництва. Лісівникам XX століття зробити цього не вдалося. Сьогодні немає сумніву, що в XXI столітті в Україні вийдуть у світ нові підручники з лісівництва, .в яких питання практичної діяльності в українських лісах розглядатимуться на типологічній основі і зважаючи на їх зональну специфіку. Курси - "Степове лісів­ництво", "Гірське карпатське лісівництво", "Гірське аридне лісівництво", "Лісостепове і поліське лісівництво , "Заплавне і плавневе лісівництво", "Лісівниц-тво на засолених ґрунтах", "Аграрне лісівництво" - викладатимуться на принципових сновах і законах "Загального лісівництва" як єдиної

інтегральної лісівничої дисциплі­ни. При цьому в кожному курсі лісівництва розглядатимуться три основні аспекти лісівництва: відновлення лісів, формування і вирощування високопродуктивних лісостанів, багатоцільове лісоко­ристування деревними, недерсвни-ми і невагомими ресурсами (корисностями) лісу (рис. 1).

Академік І.С.Мелехов
відзначав, що "сучасне лісівництво
можна поділити також за


функціонально-цільовим принципом, наприклад, лісівництво рекреаційне, лісівництво ґрунтове- і водозахисне..."

Сьогодні винятково важливого значення набула необхідність розробки питань протирадіаційного лісівництва (И.С.Мелехов, 1989: с. 7). Організаційна перебудова агропромислового комплексу і нагальне завдання зберегти систему лісових смут і захисних насаджень на землях його підприємств вимагає подальшого розвитку аграрного лісівництва. Отже, курси лісівництва за зональною специфікою повинні охоплювати питання функціонально-цільового підходу до ведення лісового господарства.

Лісівництво - науково-практична основа лісо­господарського виробництва.Все різноманіття продуктів і корисностей лісів можна об'єднати у 8 основних груп:

1. Деревина як головний продукт лісу та її похідні.

2. Недеревні продукти з деревних рослин: живиця, кора, листя (хвоя), квіти, плоди, насіння, сік, олія тощо .

3.Продукти з лісових недеревних рослин: лікарські рослини, ягоди, гриби, зелень.

4.Продукти бджільництва з квітуючих лісових рослин.

5.Продукти рибництва і рибальства на базі лісових річок, озер і ставків.

6.Ліс - кліматотвірний, ґрунтозахисний, водорегулюючий, водозахисний, полезахисний, садо-захисний чинник.

7.Ліс - оселя і середовище розведення мисливських та інших тварин і птахів.

8.Ліс - природне рекреаційне середовище, сприятливе для відпочинку і життя людини.

Всі ці напрямки лісокористування розвиваються у лісових підприємствах багатоцільового призначення.

Значення лісів як найважливішої складової частини біосфери людство особливо відчутно усвідомило в другій половині XX століття у зв'язку з антропогенним забрудненням оточуючого людину середовища, вирубкою тропічних лісів, дефіцитом питної прісної води, обезлісненням великих регіонів Землі, погіршенням якості і складу лісів планети.

У минулому столітті зазнали значної втрати і ліси України внаслідок знищення їх під час трьох війн, бездумної експлуа­тації, нав'язаної плановими органами Радянського Союзу і лісо­промислового відомства, яке перенесло методи лісозаготівель, якими користувалось на Півночі, в Сибіру і на Далекому Сході, в умови України. 


Подібне відбувається і в наші дні, коли, не розуміючи значення лісів, їх ролі сьогодні і для життя майбутніх поколінь українського народу, лісовий фонд розпорошують між великою кількістю лісокористувачів. Особливо шкідливий чинник для збереження і раціонального використання лісового фонду є розпорошеність третини лісів держави між великою кількістю лісокористувачів; безконтрольність за станом і використанням лісів, закріплених за ними. Для забезпечення життєвих умов і щастя народу України лісовий фонд повинен знаходитись у єдиній скарбниці держави і під постійним контролем єдиного лісового відомства, підпорядкованого Уряду.

Ліси - поновлюваний природний ресурс. Завдання лісів­ників XXI століття поліпшити їх стан, склад і продуктивність, забезпечити відновлення всіх зруйнованих лісових масивів держави, постійне невичерпне раціональне користування лісовим фондом, підвищення продуктивності лісостанів, поліпшення їх охорони і безумовне збереження. Лісівнича діяльність і державна політика в лісовій галузі повинна розвиватись у відповідності з головною лісовою концепцією XXI століття: Всебічне постійне багатоцільове невичерпне лісокористування і комплексне використання всіх лісових сировинних ресурсів під жорстким контролем держави.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти