ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Гранична схильність до споживання

Середня схильність до споживання

Гранична схильність до заощадження

Функція інвестицій

Автономні інвестиції

Приватні заощадження

Державні заощадження


Національні заощадження Графік планових витрат Інвестиції в товарно-матеріальні запаси Кейнсіанський хрест Мультиплікатор автономних витрат Мультиплікатор державних витрат Податковий мультиплікатор Рецесійний розрив Інфляційний розрив


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

і. Гранична схильність до споживання не може дорівнювати граничній схильності до за­ощадження.

2. Динаміка і обсяг заощаджень та інвестицій визначаються дією одних і тих самих факторів.

3. Якщо відома функція споживання, то завжди можна побудувати графік функції заощад­ження.

4. Якщо гранична схильність до споживання незмінна, то при зростанні доходу в моделі Ксйнса середня схильність до споживання скорочується.

5. "Процентні ставки під час підйому економіки звичайно є вищими, ніж у період спаду. Але те ж саме можна сказати і про інвестиційні витрати. Цс означає, що високий рівень процентної ставки сприяє інвестиціям, а низький - перешкоджає їм". Відхиліть цс тверд­ження.

6. Економіка, яка перебуває у стані повної зайнятості ресурсів, вступає в період високої очікуваної інфляції. Яке з наведених тверджень найточніше описує ймовірний результат:

а) більшість людей накопичує заощадження для того, щоб якнайкраще підготуватися до підвищення ціп, стимулюючи таким чином інвестиції та економічне зростання і підтриму­ючи па нижчому рівні процентні ставки;

б) більшість людей накопичує заощадження з метою збільшення поточного споживання та інвестицій, стимулюючи таким чином економічне зростання і підтримуючи на низькому рівні процентні ставки;

в) більшість людей збільшує заощадження для того, щоб краще підготуватися до зростан­ня цін, скорочуючи таким чином інвестиції, пригнічуючи економічне зростання і підтриму-


ючи на низькому рівні процентні ставки;

г) більшість людей скорочує заощадження з метою збільшення поточного споживання, скорочуючи таким чином інвестиції, пригнічуючи економічне зростання і підтримуючи на вищому рівні процентні ставки.

Питання множинного вибору

7. За інших рівних умов, підвищення процентної ставки призведе до:

а) скорочення попиту на інвестиційні товари;

б) підвищення попиту на інвестиційні товари;

в) залишить цей попит без змін;

г) іноді це викликає підвищення, а іноді скорочення попиту на інвестиційні товари.

8. У рівноважному стані загальні інвестиції дорівнюють:

а) приватним заощадженням;

б) державним заощадженням;

в) національним заощадженням;

г) все перераховане є невірним.

9. При зрівноваженому рівні доходу в кейнсіанському хресті:

а) незаплановані інвестиції дорівнюють нулеві;

б) планові витрати дорівнюють дійсним;

в) тенденції до зміни доходу не спостерігається;

г) все перераховане є правильним.

10. Уряд, прагнучи подолати рецесійний, розрив, повинен:

а) збільшити витрати та податки;

б) збільшити витрати та скоротити податки;

в) зменшити витрати та збільшити податки;

г) скоротити як податки, так і витрати.

Задачі

11. Якщо функція споживання має вигляд і податки збільшаться на одну
одиницю, тоді заощадження:

а) скоротяться на 0,85 одиниці;

б) скоротяться на 0,15 одиниці;

в) зростуть на 0,85 одиниці;

г) зростуть на 0,15 одиниці..

12. Якщо особистий доход після сплати податків — 4000, споживання — 3500, урядові вит­
рати — 1000, а податкові надходження — 80, чому дорівнюють національні заощадження:
а) 300; б) 500; в) 700; г) 1000?

13. Якщо функція споживання має вигляд - податки, що задаються
функцією T=0,2-Y, якою буде величина мультиплікатора державних витрат:
а) 0,8; б) 0,64; в) 5; г) 2,78?

14. Якщо припустити, що графік функції споживання має такий же нахил, що й крива сукупних витрат, то на якому із графіків:


1) доход при повній зайнятості дорівнює зрівноваженому доходові?

2) існує рецесійний розрив?

3) існує інфляційний розрив?

4) найнижча гранична схильність до споживання?

5) найнижчий рівень витрат у випадку відсутності доходів?

6) найнижчий мультиплікатор? Можлива не одна правильна відповідь. 15.Нехай економіка описується такою системою рівнянь:

1) Якою є гранична схильність до споживання в такій моделі?

2) Яким є зрівноважений рівень доходу?

3) Розрахуйте, наскільки зростуть небажані інвестиції в запаси, якщо У=3000.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М.: Республи­ка, 1992. —Т. 1. — Гл. 12, 13. (Пер. с англ.)

2. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — Гл. 9. (Пер. с англ.)

3. СаксДж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. — М.: Дело, 1996. — Гл. 4, 5. (Пер. с англ.).

4. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1995. — Розд. 7, 9. (Пер. з англ.)

5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалепзи Р. Экономика. — М.: Дело, 1993. — Гл. 25. (Пер. с англ.)


Тема 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти