ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модель IS-LM як теорія сукупного попиту

Модель IS-LM е теоретичним поясненням кривої сукупного попиту AD. Вона дає змогу проаналізувати фактори, які визначають положення і нахил кривої сукупного попиту. Щоб сполучити криву сукупного попиту AD з моделлю IS-LM, маємо зняти припущення про фіксований рівень цін у моделі і припустити гнучкість цін.

Графічне виведення кривої AD з моделі IS-LM дозволяє продемонстру­вати взаємозв'язок рівня цін і доходу, який складається в економіці. Щоб пояснити цей зв'язок, розглянемо, яким чином зростання цін впливає на економічну систему в моделі IS-LM. При заданій пропозиції грошей (М) і зростаючому рівні цін (Р) запаси реальних грошей (М/Р) зменшуються. Зниження М/Р зсуває криву LM ліворуч вгору вздовж кривої При цьому процентна ставка зростає, що призводить до скорочення запланованих інве­стицій і зниження доходу. Отже, внаслідок підвищення цін в економічній си­стемі встановлюється новий рівноважний рівень доходу. Крива сукупного попиту AD показує цей взаємозв'язок рівня цін (Р) і доходу (У): чим вищий рівень цін, тим нижчий рівень доходу. Оскільки крива AD відбиває обернену залежність між У та Р, то вона має від'ємний нахил (див. мал. 8.17).

Зсуви кривої сукупного попиту AD визначаються змінами в бюджетно-податковій (зсув кривої IS) та грошово-кредитній (зсув кривої LM) політиках. Відомо, що при заданому рівні цін збільшення державних видатків (G), скорочення податків (7) або зростання пропозиції грошей (М) підвищують сукупний попит в економіці і, відповідно, зсувають криву сукупного попиту AD праворуч (див. част. II, тема 4). Таким чином, Т, G та М є екзогенними 


змінними, які визначають положення кривої AD. Графічно зсуви кривої AD при фіксованих цінах показані на мал. 8.18.

, Рівняння сукупного попиту можна отримати з алгебраїчного виразу для рівноважного доходу (Y) за умови введення до нього гнучких цін (Р). У загальному вигляді це можна показати таким чином. Нагадаємо, що крива IS описується рівнянням:

а крива LM рівнянням: 


Підставивши у рівняння кривої ставку процента з рівняння LM і провівши деякі математичні перетворення, отримаємо алгебраїчне рівняння для кривої сукупного попиту:

Рівняння стверджує, що рівноважний рівень доходу (У) залежить від бюджетно-податкової політики (G,T), грошово-кредитної політики (М) та рівня цін (Р). Крива AD дає поєднання можливих комбінацій У і Р при фіксованих значеннях G, Т, М.


хТаким чином, взаємозв'язок кривої сукупного попиту AD і моделі IS-LM з гнучкими цінами показує, що зміна рівня доходу (F) у моделі IS-LM, яка відбувається при фіксованих цінах (Р), супроводжується зсувом кривої AD. Зміна рівня доходу (У) у моделі IS-LM, яка виникає внаслідок зміни цін (Р), супроводжується зсувом уздовж кривої AD. .

7.2. Проблема дефляції в моделі IS—LM

Аналізуючи взаємозв'язок кривої AD і моделі IS-LM, ми з'ясували, що зростання цін зменшує рівень рівноважного доходу. Тепер розглянемо, як змінюється доход внаслідок зменшення цін в економіці. У моделі IS-LM з


гнучкими цінами зменшення рівня цін впливає на рівень доходу через різні механізми і має як стабілізуючі, так і дестабілізуючі наслідки.

Стабілізуючий вплив дефляції на доход — зростання доходу внаслідок зниження цін — пов'язаний зі збільшенням реальних грошових коштів в умовах дефляції. При заданому рівні номінальної пропозиції грошей (М) нижчим цінам (Р) відповідає вищий рівень реальної пропозиції грошей (М/Р). Зростання реальної пропозиції грошей призводить до зсуву кривої LM праворуч вниз і, відповідно, до підвищення рівня доходу. Аналогічним чи­ном зниження цін скорочує і попит на реальні грошові запаси, а отже, при­зводить до падіння ставки процента і, відповідно, до зсуву кривої LM праворуч вниз. Вплив зниження цін на зсув кривої LM отримав назву ефекту Кейнса.Інший механізм, пов'язаний зі зсувом кривої IS, має назву ефекти реальногобагатства, або ефекту Піґу. Ефект Піґу розкриває взаємозв'язок споживання і багатства, реальний обсяг якого змінюється під впливом зміни цін. Якщо ціни падають, то запаси реальних грошей (М/Р) збільшуються. Оскільки М/Р є частиною багатства домашніх господарств, то вони почина­ють більше витрачати. Споживання зростає, зростає сукупний попит, отже, крива IS зсувається праворуч вгору і відповідно збільшується рівень доходу. Ефект Кейнса та ефект Піґу разом показують, що при зниженні цін відбува­ється одночасний зсув кривих IS та LM праворуч, і йому відповідає вищий рівноважний рівень доходу в економіці.

Дестабілізуючий вплив дефляції, коли падіння цін викликає зменшен­ня рівня доходу, пояснюють теорія дефляції боргу та теорія очікуваної де­фляції.

Теорія дефляції боргу показує, яким чином на рівень доходу впливає зміна реального обсягу боргу в економіці, що відбувається внаслідок неспо­діваного падіння рівня цін. Несподіване зниження цін викликає збільшення

реального розміру боргу. Це при­зводить до перерозподілу багатства від позичальників до кредиторів і, відповідно, до зростання витрат кредиторів та їх зменшення у по­зичальників. Але кредитори і по­зичальники мають різну схильність до витрат: у останніх вона вища, тому відбувається загальне скоро­чення витрат в економіці. Таким чином, дефляція викликає змен­шення сукупного попиту і зсув кривої IS ліворуч вниз, а отже, скорочення рівня доходу.

Згідно теорії очікуваної де­фляції, зсуви кривої IS пов'язані також з наслідками очікуваного


зниження цін. Оскільки і, відповідно, то IS містить в собі
очікувану інфляцію як змінну: Очікуване падіння цін
збільшує реальну ставку процента (г) при кожній даній номінальній
процентній ставці (і). Зростання витрат інвестування (г) призводить до
скорочення планових інвестицій У свою чергу, скорочення інвестиційних
видатків зсуває криву IS ліворуч вниз і викликає падіння рівня доходу
(мал. 8.19).

Отже, і очікуване, і несподіване зниження цін в економіці може зсувати криву IS ліворуч вниз і, таким чином, створює однаковий дестабілізаційний ефект — викликає скорочення рівноважного рівня доходу в економічній системі.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти