ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Крива IS Механізм грошової трансмісії

Крива LM Ефект Шґу

Модель IS-LM Ефект Кейнса

Мультиплікативний ефект Ефект реального багатства

Ринок позичкових коштів Теорія дефляції боргу

Зовнішні шоки Теорія очікуваної дефляції

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Питання множинного вибору

і. Крива IS виводиться для даної:

а) бюджстио-податкової політики;

б) грошово-кредитної політики;

в) процентної ставки;

г) величини рівня доходу.

2. Крива LM виводиться для даного рівня:

а) реального доходу;

б) попиту на гроші;

в) пропозиції грошей;

г) процентної ставки.

3. Покажіть, як при падінні виробництва можуть зсуватися криві IS та LM, якщо ставка процента залишається незмінною. Яке сполучення заходів бюджстно-податкової та гро­шово-кредитної політики у моделі IS-LM відповідає цій ситуації?

4. Як зміниться нахил кривих IS та LM, якщо інвестиції стануть менш чутливі до процентної ставки:

а) крива LM станс крутішою;

б) крива LM станс пологішою;

в) крива IS стане крутішою;

г) крива IS станс пологішою.

5. Згідно моделі IS-LM, зростання державних видатків спричиняє-

а) збільшення доходу і падіння процентної ставки;

б) зменшення і доходу, і процентної ставки;

в) збільшення і доходу, і процентної ставки;

г) зменшення доходу і зростання процентної ставки.


6. Ефект витіснення виникає тоді, коли:

а) скорочення пропозиції грошей призводить до зростання процентних ставок, і чутливі до них витрати у приватному секторі витісняються;

б) зростання податків зменшує використовуваний доход і витрати у приватному секторі;

в) зменшення прибуткового податку з громадян підвищує ставки процента, і чутливі до них витрати у приватному секторі витісняються;

г) скорочення державних видатків викликає вимушене скорочення споживчих витрат.

7. Припустімо, що в економіці зростає рівень оподаткування. Згідно з моделлю IS-LM, яку грошово-кредитну політику має проводити центральний банк, щоб забезпечити незмін­ний рівень доходу? Яким чином грошово-кредитні заходи вплинуть на процентну ставку?

а) Пропозиція грошей має зрости; процентна ставка не зміниться.

б) Пропозиція грошей має зрости; процентна ставка впаде.

в) Пропозиція грошей має скоротитися; процентна ставка не зміниться.

г) Пропозиція грошей має скоротитися; процентна ставка зросте.

8. Згідно з теорією дефляції боргу, непередбачена дефляція веде до нижчого рівня доходу тому, що^,

а) зниження цін перерозподіляє доходи від кредиторів до боржників, які мають вищу схильність до витрат;

б) зниження цін перерозподіляє доходи від боржників до кредиторів, що призводить до падіння середньої схильності до споживання;

в) зростання рівня заощаджень внаслідок падіння цін веде до нижчого рівня реального боргу в економіці, що зменшує споживання, а отже, й доход;

г) падіння рівня заощаджень веде до зростання процентної ставки і падіння доходу.

Задача

9. Закрита скпоміка описується такими рівняннями:

Y=C+I+G - основна макроскоіюмічна тотожність; С=170+0,6-(У-7) - функція спожи­вання; 7Л=200 - податки; /=100-40т - інвестиційна функція; G=350 - державні видатки; М(;=(0,75-У-6-г)-р - функція попиту па гроші; Ms=735 - пропозиція грошей; р=і -рівень цін.

а) Виведіть рівняння кривої LM та рівняння кривої IS.

б) Визначте рівноважну процентну ставкуrта рівень доходу Y.

в) Виведіть рівняння кривої сукупного попиту і побудуйте її графік, виходячи з того, що ціни зросли до рівня р=2.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бпауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1994. — Гл.16. (Пер. с англ.)

2. Долан Эд. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кре­дитная политика.— Л., 1991. — Гл. 19. (Пер. с англ.)

3. Мэпкыо Н. Г. Макроэкономика. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — Гл. 9, 10. (Пер. с англ.)

4. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. - М.: Дело, 1996. — Гл. 12. (Пер. с англ.).

5. MishkinFr. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets/4th ed. — N.Y., 1995, Chap. 24—25.

6. Hall R. E., Taylor J. B. Macroeconomics / 3rd ed. — Chap. 7.


Тема 9 ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ОСНОВНІ ПИТАННЯ

/. Теорія абсолютної переваги. Виграш від зовнішньої торгівлі внаслідок спеціалізації.

Теорія порівняльної переваги.

Торгівля при постійних витратах заміщення. Максимізація виграшу від зовнішньої торгівлі за умови повної спеціалізації.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти