ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс

Термін "ефективний обмінний курс" вживається у двох значеннях:

1) дійсна ціна валюти — обмінний курс, скориґований на усереднений ефект тарифів, субсидій та інших платежів, пов'язаних з експортом або імпортом (традиційне значення);

2) багатосторонній курс — усереднений курс національної валюти до інших валют в угодах з основними торговельними партнерами (поширене сучасне значення).

Ефективний обмінний курс розглядається нами лише в значенні ба­гатостороннього.

Двосторонні валютні курси визначаються двосторонніми зовнішньо­економічними потоками між країнами. Основними потоками, які залежать від курсу національної валюти і активно впливають на нього, є експорт та імпорт. Між двосторонніми торговельними балансами і валютними курсами існує певний взаємозв'язок. Зниження курсу національної валюти сприяє збільшенню експорту, зменшенню імпорту і зростанню торговельного балансу країни. Але збільшення балансу зовнішньої торгівлі викликає протилежну тенденцію до підвищення валютного курсу. Тим самим значення двосторонніх курсів національної валюти і торговельних балансів з відповідними країнами завжди рухаються в напрямку досягнення взаємної рівноваги. Порівняння індексів валютного курсу і складових зовнішньоторгового обороту країни дає змогу визначати їхні рівноважні значення і прогнозувати напрямок змін у торговельному балансі. Загальне значення має сумарний результат змін двосторонніх валютних курсів. Але останні можуть змінюватися і одночасно впливати на торговельний баланс у різних напрямках. Загальна тенденція курсу національної валюти з урахуванням впливу на експорт та імпорт країни визначається через ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс.

Ефективним (багатостороннім) обмінним курсом (EER) називається середньозважене значення двосторонніх індексів номінальних обмінних курсів


національної валюти країни по відношенню до валют її основних торго­вельних партнерів. Аґреґування абсолютних значень двосторонніх номі­нальних обмінних курсів позбавлене економічного змісту. Усереднюватись можуть лише тенденції до зростання або зниження двосторонніх курсів. Отже, багатосторонній обмінний курс — це усереднене значення індексів зростання або зменшення двосторонніх курсів національної валюти за певний період. Індекс двостороннього обмінного курсу IER є відношенням курсу національної валюти до валюти г'-го торговельного партнера у звітному періоді е. по її курсу в базовому періоді е.„: 


Індекси двосторонніх курсів можуть узагальнюватись середнім ариф­метичним значень двосторонніх курсів національної валюти до валют торговельних партнерів, зваженим пропорційно до часток кожного з партнерів у зовнішньоторговому обороті. Багатосторонній обмінний курс національної валюти, розрахований як арифметичне середньозважене двосторонніх курсів, дорівнює:

де: EERtбагатосторонній обмінний курс внутрішньої валюти з п торговельними партнерами за період t;

індекс двостороннього курсу національної валюти до іноземної валюти розрахунків з і-ю країною за період t;

- усереднена частка г-го торговельного партнера в сумі експорту та імпорту країни за період t, де

На умовному прикладі розрахуємо багатосторонній обмінний курс гривні щодо валют умовних провідних торговельних партнерів України. Припустімо, у 2002 р. оборот зовнішньої торгівлі України склав 120 млрд. гривень. Основними торговельними партнерами України були Росія, США й Німеччи­на, сумарна частка яких у зовнішньоторговому обороті України склала 82,5% (табл. 11.1). Частки решти 150 країн — торговельних партнерів України в обороті її зовнішньої торгівлі настільки незначні, що кожною з них окремо можна знехтувати. Курс гривні до валют основних торговельних партнерів — російського рубля (RUR), американського долара (USD) та німецької марки (DM) - змінювався неоднозначне. Порівняно з попереднім, 2001 р., курс гривні до російського рубля впав на 4%, але, з іншого боку, — підви­щився на 4% до німецької марки і на 12,5% — до американського долара. Яка ж загальна тенденція курсу гривні з точки зору його можливого впливу на торговельний баланс України? На перший погляд, середній курс гривні значно зріс і слід очікувати значного збільшення торговельного дефіциту. 


Але звернемось до розрахунків.

За даними табл. 11.1 розрахуємо двосторонні індекси курсу гривні до рубля, долара й марки, розділивши курс гривні поточного, 2002 р. et на ЇЇ курс в базовому, 2001 р. до валюти кожної з трьох країн - основних торговельних партнерів. Усередненими значеннями вагомості країн-партне-рів можуть бути їхні частки в загальному обороті зовнішньої торгівлі даної країни:

На практиці багатосторонній курс розраховується лише відносно валют країн з вагомими частками в зовнішньоторговому обороті даної країни. Валютні курси країн з невеликими торговими значеннями при обчисленні EER не враховуються.

У нашому прикладі курси гривні до валют країн з незначними частками в обороті торгівлі країни при обчисленні ЕЕR також не враховуються. Але ми не можемо зважити курси гривні до рубля, німецької марки та долара


США за фактичними частками відповідних країн в обороті української зов­нішньої торгівлі, оскільки сума часток решти країн, впливом яких ми знех­тували, досить значна — 17,5%. Тому при розрахунку EER торговельні частки нормалізуються: сума часток основних торговельних партнерів береться за "1", тобто частки кожного з них перераховуються відносно суми їхніх часток у загальному товарообороті України:

де: W. - нормалізоване торгове значення г'-го торговельного партнера;

Перемножимо індекси двосторонніх валютних курсів гривні і нор­
малізовані торговельні частки Росії, США та Німеччини, потім складемо
їх у підсумку таблиці 11.1 і одержимо багатосторонній реальний обмінний
курс гривні Отриманий результат свідчить, що з урахуванням
вагомості курсу гривні до окремих валют для торговельного балансу Ук­
раїни курс гривні незначно підвищився і не дає змоги розраховувати на
покращення торговельного балансу. Разом з тим негативний вплив значного
підвищення курсу гривні до долара США на торговельний баланс України
виявився набагато меншим, ніж здавалося на перший погляд. Внаслідок
зниження курсу гривні до рубля позитивне сальдо торгівлі з Російською
Федерацією (50% в обороті зовнішньої торгівлі України) швидше за все
зросте і майже нейтралізує збільшення дефіциту торгівлі із США та
Німеччиною (32,5% в обороті зовнішньої торгівлі України), викликане
підвищенням курсу гривні до долара США та німецької марки.

Головною вадою арифметичного EER є його чутливість до котировки, за
якою обчислюються двосторонні обмінні курси. Якщо, скориставшись
даними таблиці 11.1, ми розрахуємо EERsa двосторонніми курсами іноземних
валют до гривні, то побачимо, що багатосторонній курс іноземних валют до
гривні не буде оберненою величиною багатостороннього курсу
гривні, визначеного за тими ж самими валютними курсами
Цього недоліку позбавлений EER, розрахований як середнє геометричне
двосторонніх курсів.

Середнє геометричне двосторонніх валютних курсів - це добуток індексів двосторонніх валютних курсів, ступенем кожного з яких є нормалізована частка відповідного торговельного партнера в обороті зовнішньої торгівлі країни.

Геометричний середньозважений EER національної валюти визначається за формулою:


Розраховані за даними таблиці 11.1, середній геометричний індекс
двосторонніх курсів гривні а індекс двосторонніх курсів
іноземних валют Значення обох індексів є оберненими величинами:
і приблизно відповідають середнім значенням належних
"арифметичних" EER, обчислених за оберненою та прямою двосторонніми
валютними котировками.

Значна частина міжнародних угод здійснюється у вільно конвертованих валютах інших країн. Валюти торговельних партнерів можуть не обертатися на валютних ринках і не котируватися на ринках один одного. У таких випадках співставляються їхні котировки до міжнародних валют, а багато­сторонній курс національної валюти країни може бути обчислений через співвідношення курсів валют торговельних партнерів до третьої валюти. Такий курс має назву багатосторонній крос-курс.

Реальний обмінний курс

Реальний обмінний курс (RER) — співвідношення цін на внутрішньому і зовнішньому ринках, яким визначається експортна або імпортна орієнтація економіки у міжнародній торгівлі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти