ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Валютний ринок і фактори обмінного курсу

Теорія намагається дати відповідь на питання: як саме й чому змінюють­ся валютні курси? Якими факторами вони визначаються?

Напрямок зміни валютних курсів у довгостроковій тенденції визначаєть­ся умовами паритету купівельної спроможності. Короткострокові коливання залежать насамперед від співвідношення внутрішніх і зовнішніх процентних ставок, очікуваних валютних курсів і торговельного балансу країни, які впли­вають на поведінку економічних аґентів.

Рівновага на валютному ринку.

Попит, пропозиція й рівноважний обмінний курс.

Валютним ринком називається ринок обміну валют. Валютний курс є рівноважною ціною взаємного попиту і пропозиції двох валют, що обміню­ються. Рівновага на валютному ринку встановлюється за такого курсу, коли попит на кожну з валют дорівнює її пропозиції.

Пропозиція на валютному ринку є запасом валюти, який може бути за­пропонований для обміну на іншу валюту за певного обмінного курсу. По­пит є запасом певної валюти, який може бути куплений на кількість іншої валюти, запропонованої для обміну, за певного обмінного курсу. Отже, рівноважний валютний курс - це співвідношення пропозицій валют для обміну на певний момент часу. Резиденти обмінюють національну валюту на іно­земну для імпорту товарів і послуг, здійснення закордонних інвестицій, виплати доходів і трансфертів нерезидентам. Іноземна валюта пропонується для обміну на внутрішню валюту певної країни з метою придбання її товарів та послуг (експорту), інвестування коштів в активи даної країни, виплати доходів та трансфертів її резидентам.

Пропозиція кожної з валют на зовнішньому і внутрішньому валютних ринках залежить від загального обсягу пропозиції грошей на даний момент часу. Обсяг пропозиції грошей не залежить від обмінного курсу і визнача­ється перед усе політикою центрального банку. Попит на іноземну валюту для іноземних інвестицій та виплати доходів за кордон залежать від про­центних ставок і не залежать від обмінного курсу. Пропозиція національної валюти з метою імпорту товарів та послуг визначається в наших моделях доходом та граничною схильністю резидентів до імпорту, отже, також не залежить від обмінного курсу. Якщо загальна кількість національної валю­ти в обігу залишається незмінною, то за інших рівних умов її пропозиція Для обміну на іноземну валюту є також величиною постійною і представле­на стабільною часткою загальної пропозиції національних грошей.

Ринок двох валют.

Валютний ринок може бути показаний у вигляді моделі попиту і пропозиції двох валют, наприклад, гривні та долара (мал. 11.1). Припустімо, Що долар - єдина валюта міжнародних розрахунків між резидентами та нерезидентами України. Але купувати товари та послуги за долари можна і


в інших країнах. Відповідно з
нашими припущеннями, крива про­
позиції гривні на валютному рин­
ку будується для фіксованого об­
сягу пропозиції гривні, не залежить
від обмінного курсу і тому пред­
ставлена вертикальною лінією
Крива попиту на гривні з боку
доларів відбиває доларовий
попит іноземців на українські то­
вари та послуги, який залежить від
ціни українських товарів у доларах.
Крива попиту на гривні показує:
скільки гривень бажають придбати
іноземці за при будь-якому мож­
ливому курсу гривні е. Чим вище
курс гривні, тим вище доларова ціна
українських товарів, тим менше по­
пит на них і на гривню з боку доларів. Тому крива попиту на гривні з боку
доларів є спадною. За пропозиції гривні та пропозиції доларів для об­
міну на гривню рівновага валютного ринку встановлюється в точці А.
Рівноважний курс гривні дорівнює е. Зміни в пропозиції гривні, попиті
резидентів України на імпорт, закордонних інвестиціях і переказах нерези­
дентам пересувають праворуч або ліворуч криву пропозиції гривні
Незалежні від валютного курсу зміни пропозиції доларів на ринку гривні,
пов'язані з експортом українських
товарів, іноземними інвестиціями в
Україну та переказами доходу із-за
кордону відповідно пересувають
криву попиту на гривні

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти