ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Валютний курс у короткостроковому періоді

У короткостроковому періоді обмінний курс визначається факторами, які узагальнюються співвідношенням коефіцієнтів поведінки економічних агентів (k) на грошовому ринку. "Коефіцієнт поведінки" (k) є бажанням економічних аґентів утримувати частку доходу у внутрішній валюті певної країни. Схильність до утримання доходу у формі реальних залишків внутрішньої валюти k може зазнавати як довгострокових, так і коротко­строкових змін. Довгостроковий коефіцієнт поведінки залежить від розміру й періодичності одержання заробітної плати, регулярності сплати податків, техніки розрахунків, розвитку кредиту тощо. В короткостроковому періоді коефіцієнт k залежить переважно від трьох факторів: внутрішньої процент­ної ставки, торговельного балансу країни та очікуваної інфляції.

За інших рівних умов, підвищення внутрішньої процентної ставки збільшує попит на фінансові активи, деноміновані в національній валюті. Зовнішній попит на внутрішню валюту по відношенню до доходу країни зростає, і коефіцієнт k збільшується. Спекулянти продають фінансові активи в іноземних валютах і купують національну валюту даної країни для при­дбання доходніших фінансових активів. Курс національної валюти при цьому зростає:

Вплив інфляційних очікувань.Зростання очікуваної інфляції зменшує попит на реальні грошові залишки. Коефіцієнт поведінки k знижується і, за інших рівних умов, курс національної валюти падає:

Вплив торговельного балансу.Збільшення чистого експорту означає збільшення зовнішнього доходу, отриманого в іноземній валюті, на одиницю


внутрішнього доходу, отриманого в національній валюті. Якщо доходи від експорту конвертуються в національну валюту, попит на неї за даного рівня доходу зростає, тобто коефіцієнт поведінки k збільшується, і курс націо­нальної валюти зростає: 


З урахуванням коефіцієнтів поведінки обох країн, коливання обмінного курсу визначатимуться співвідношенням внутрішніх та зовнішніх процентних ставок, інфляційних очікувань та змінами у торговельних балансах країн:

З урахуванням очікуваної зміни валютного курсу, загальна зміна валютного курсу під впливом довгострокових та короткострокових факторів приблизно відповідатиме: 


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


Валюта

Котировка

Девальвація

Ревальвація

Підвищення валютного курсу

Зниження валютного курсу

Гнучкий обмінний курс

Фіксований курс

Режим валютного курсу

"Незалежне плавання"

"Кероване плавання"

"Спільне плавання"

Жорстке прив'язування

М'яке прив'язування

Двосторонній обмінний курс


Багатосторонній обмінний курс

Ефективний обмінний курс

Номінальний обмінний курс

Реальний обмінний курс

Паритет купівельної спроможності

Товари для внутрішнього споживання

Товари для міжнародної торгівлі

Валютна інтервенція

Стерилізація

Золотий стандарт

Золото-девізний стандарт

Резервна валюта

Спеціальні права запозичення (СПЗ)

Конвертованість валюти

Вільно конвертована валюта


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

1. Країна, економічне зростання якої випереджає зростання її головних торговельних парт­нерів, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти підвищиться.

2. Країна, у якій процентні ставки зростають швидше, ніж в інших країнах, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти знизиться.

3. Валюта країни подорожчає, якщо темпи інфляції в пій нижчі, ніж в інших країнах світу.

Питання множинного вибору

4. Збільшення ціни інших валют, вираженої в гривнях, призведе до:

а) здешевлення українських товарів для іноземців;

б) подорожчання українських товарів для іноземців;

в) здешевлення іноземних товарів для українців;

г) подорожчання іноземних товарів для нерезидентів України.


5. Якщо при фіксованому валютному курсі ціни в країні зростатимуть швидше, ніж у її торговельних партнерів, тоді:

а) її експорт зростатиме, а імпорт зменшуватиметься; 6) її експорт зменшуватиметься, а імпорт зростатиме;

в) зростуть ЇЇ валютні резерви;

г) зменшуватиметься ціна іноземних валют, виражена в національній валюті.

6. Якщо при гнучкому валютному курсі рівень інфляції в країні нижчий, ніж у її основних торговельних партнерів, то:

а) її валюта зміцниться;

б) її валюта девальвується;

в) курс валюти не зміниться;

г) виникне дефіцит платіжного балансу.

7. Громадяни країни, які збираються провести відпустку за кордоном, виграють від:

а) зростання курсу національної валюти;

б) зниження курсу національної валюти;

в) девальвації національної валюти;

г) зниження дефіциту платіжного балансу.

8. Припустімо, дослідження покажуть, що горілка з перцем — еліксир здоров'я. Тоді це призведе до:

б) зниження попиту на гривню; а) підвищення попиту на гривню;

в) збільшення пропозиції гривні;

г) зниження пропозиції гривні.

9. Якщо валютні спекулянти на Московській міжбанківській валютній біржі дійдуть до висновку, що курс гривні до долара підвищуватиметься, вони почнуть:

а) продавати долари;

б) купувати долари;

в) купувати гривні;

г) продавати гривні.

10.На валютному ринку виник надлишковий попит па долари. Щоб зберегти курс гривні незмінним, Національний банк України може: а) купити долари; в) знизити резервні вимоги; б) продати долари; г) підвищити податки.

Задачі

11.Індекс споживчих цін в Україні в 1997 р. склав 112%, індекс споживчих цін у США -103%, курс гривні до долара США знизився протягом року з 1,81 грн./дол. до 1,90 три./ дол. Як саме і чому змінився індекс реального обмінного курсу гривні за 1997 р.?

12.Виходячи з умов попередньої задачі, підрахуйте: яким має бути курс гривні за умовами паритету купівельної спроможності, якщо на початку року він був вищим від паритетного на 10%?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Долап Эд. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредит­ная политика. — Л., 1991. — Гл. 21, 22. (Пер. с англ.)

2. Долап Э. Дж., ЛипдсейД. Макроэкономика. — СПб.: Литера-плюс, 1994. — Гл. 16. (Пер. с англ.)

3. Линдерт П. X. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс, 1992, — Гл. 14, 15, 17, 18,22. (Пер. с англ.)


4. Маккопнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т. — М.: Дело, 1992. — Т. 2. — Гл. 40. (Пер. с англ.)

5. Семюелсоп П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1997. — Розд. 21. (Пер. з англ.)

6. Фишер С., Дорибуш Р., Шмалензи Р. Экономика. — М.: Дело, 1993. — Гл. 38. (Пер. с англ.)

7. Effective Exchange Rate Indices / INST / 95-XVI / I-A-13. — Washington: IMF Institute, 1995.

8. Yarbrough B. V., Yarbrough R. M. The World Economy: Trade and Finance. — USA, Orlando, FL, 1991, Chap. 12, 15,19,20.


Тема 12 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ОСНОВНІ ПИТАННЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти