ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Не залежні від ставки процента зміни в інвестиціях.

Збільшення інвестицій за не­змінного рівня процентної ставки (започаткування великомасштаб­них інвестиційних проектів, на­дання податкових пільг інвесторам, зменшення політичних ризиків або інші причини) пересувають криву інвестицій на графіку "інвестиції— заощадження" праворуч. Зменшення

інвестицій за незмінного рівня процентної ставки пересуває криву інве­стицій ліворуч.

Незалежні зміни інвестицій у решті країн світу впливають на платіжний баланс невеликої відкритої економіки тому, що впливають на рівень світо­вої процентної ставки. Збільшення інвестицій у решті країн світу при даному рівні процента підвищують світову процентну ставку і впливають так само, як і стимулювальна бюджетно-податкова політика в решті країн світу. Не­залежне зменшення інвестицій у решті країн світу зменшує вартість за­ощаджень і призводить до зниження світової процентної ставки, тобто впливає як стримувальна бюджетно-податкова політика в решті країн світу. Внутрішні коливання інвестиційного попиту в невеликій відкритій еко­номіці не змінюють рівня процентної ставки, але впливають на платіжний баланс як зміна світової процентної ставки. Збільшення інвестицій діє як зниження світової процентної ставки, незалежне збільшення - як її підви­щення.

Автономне збільшення інвестицій в невеликій економіці (мал.12.5) збіль­
шує внутрішній попит на інвестиції. Крива на мал. 12.5.а зсувається
праворуч. За незмінної світової процентної ставки інвестиційний попит
на заощадження стає більшим від пропозиції внутрішніх заощаджень
Крива балансу фінансового рахунку на мал. 12.5.6


зсувається ліворуч до рівня
Додатковий притік іноземного ка­
піталу збільшує попит на націо­
нальну валюту. Реальний обмінний
курс національної валюти країни
зростає з Виника­
ють позитивне сальдо капітального
рахунку і дефіцит по
рахунку поточних операцій

Торговельна політика.

Протекціоністські заходи уряду
збільшують чистий експорт за
незмінного реального обмінного
курсу (мал.12.6). Впровадження
імпортних тарифів та квот ско­
рочує імпорт, а надання експортних
субсидій вітчизняним виробникам
збільшує експорт, пересуваючи
криву чистого експорту країни пра­
воруч з (мал.
12.6.а). На перший погляд, чистий

експорт країни має зрости. Проте цього не відбувається. Обмеження імпор­ту зменшує попит на іноземну валюту, а успішне стимулювання експорту збільшує її пропозицію. Гнучкий курс національної валюти підвищується, але заощадження та інвестиції залишаються незмінними (мал. 12.6.6). Тому підвищення реального обмінного курсу зменшує експорт і збільшує імпорт країни на таку величину, що її чистий експорт залишається незмінним. З іншого боку, гнучкий валютний курс захищає платіжний баланс країни від торговельних обмежень інших країн. Протекціонізм решти країн світу зсу- 


ває криву чистого експорту невеликої відкритої економіки ліворуч, і гнуч­кий курс її валюти знижується. Імпорт країни зменшується, а експорт зростає. Але обсяг чистого експорту, як і в попередньому випадку, залишається незмінним. Негативним наслідком протекціоністських заходів є те, що оборот зовнішньої торгівлі при цьому в будь-якому випадку скорочується. Отже, в умовах гнучкості валютних курсів протекціоністська політика неефективна для країн, що застосовують обмеження, і шкідлива для світової торгівлі й економіки в цілому.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Відкрита економіка Капітальні трансферти

Невелика відкрита економіка Прямі інвестиції

Реальні потоки Портфельні інвестиції

Фінансові потоки Резервні активи (офіційні резерви)

Чистий експорт Помилки та недогляди

Рахунок поточних операцій Статистичні помилки

Рахунок операцій з капіталом та фінан- Баланс офіційних розрахунків

Совий рахунок Платіжний баланс

Торговельний баланс Баланс автономних угод

Баланс послуг Баланс компенсаційних угод
Поточні трансферти

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти