ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СУТО УМОВНІ ТА УМОВНО-КАТЕГОРИЧНІ МІРКУВАННЯ

2. Чи можуть міркування, наведені в розповідях В. Білібі-на — російського письменника початку XX ст., вважатися суто умовними?

• Якби на світі не існувало Сонця, то треба було б постійно палити свічки і гас.

Якби треба було постійно палити свічки і гас, то чиновни­кам було б недостатньо їх платні і вони брали б хабарі.

Отже, чиновники не беруть хабарів тому, що на світі існує Сонце.

• Якби бики та кури ходили б засмаженими, то не потрібно було б запалювати плити і, отже, було б менше пожеж.

Якби було менше пожеж, страхові товариства не підвищили б так жорстко страхову премію.

Отже, страхові товариства підвищили так жорстко страхову премію тому, що бики і кури не ходять засмаженими.

3. Побудуйте міркування у формі суто умовного силогізму. Запишіть їх у вигляді формули логіки висловлювань:

• При розслідуванні справи про масове падіння худоби шля­хом розтину кожної тварини було встановлено, що причиною падіння було виснаження організму тварин, подальше розслі­дування показало, що причиною виснаження була нестача кормів, причиною ж нестачі кормів було їх розкрадання і роз­базарювання;

• При розслідуванні причин пожежі в гастрономі було вста­новлено, що за декілька місяців до пожежі там був проведений капітальний ремонт. Зробили нову електропроводку, заново склапи печі та димоходи. До того ж нічні роботи були доручені людині, яка не мала достатньої кваліфікації у цій справі, клад­ку димоходу він провів із поганою перев'язкою швів, застосу­вав неякісній розчин. Усе це призвело до послаблення міцності димоходу, в якому з'явилися щілини. У день пожежі був силь­ний мороз і піч підсилено топилася ящичною тарою, яка ство­рює довге іскристе полум'я, через щілини димоходу гарячі па­ливні гази, а можливо, й іскри подіяли на конструкції перекриття. Горіння, яке спочатку протікало у вигляді тління, дов­гий час могло залишатися непомітним, тому що дим потрапляв на горище, де він розвіювався. Пожежу помітили значно пізніше, коли горіння набуло відкритого характеру;

• У процесі розслідування обставин смерті К. було встанов­лено, що квартирні двері були зачинені на ключ. Інших ключів, що належали К., у квартирі не було. Пристрій замка не дозво­ляв зачинити двері без ключа. Отже, двері зачинили зовні, у той час, як К. залишився у квартирі. Це міг зробити тільки Р., котрий останнім виходив із квартири.

4. У наведених міркуваннях покажіть, до якого виду вони належать. Де немає висновку, зробіть його. Якщо в міркуванні наявна помилка, з'ясуйте яка і чому.

• Якщо людина не винна, то її виправдовують. Дану люди­ну не виправдали. Отже...;

• Якщо підсудний не є винним, то його виправдовують. Підсудний не є винним. Отже...;

• Якщо вода нагрівається, то вона випаровується. Вода на­грівається. Отже...;

• Якщо на полі стоїть опудало, то сторож спить спокійно. Сторож спить спокійно. Отже...;

• Якщо людину позбавти останньої надії, то вона занепаду духом. Н. занепав духом. Отже...;

• Якщо урок важкий, то учні його погано засвоюють. Даний урок учні погано засвоїли. Отже...;

• Якщо бухта замерзне, то кораблі не зможуть заходити в неї. Кораблі не можуть заходити в бухту. Отже...;

• Якщо потягу загрожує небезпека, то стрілочник виходить з червоним ліхтарем. Стрілочник не вийшов з червоним ліхта­рем. Отже...;

• Якщо у людини є совість, вона визнає свої помилки. Ця людина не визнає своїх помилок. Отже...;

• Якщо кожний день пити каву, то рано чи пізно до голови прийде хороша ідея. Ця людина п'є каву кожного дня. Отже...;

• Якщо бувають сильні морози, то хліб гине. Хліб загинув. Отже...;

• «Легко людині, якщо вона повна Тобою; я не повен То­бою і тому є тягарем для себе» (Августин Блаженний);

• Кримінальна справа може бути порушена тільки в тих Випадках, коли мають достатні дані, які вказують на наявність Складу злочину. Дії В. мають такі ознаки. Отже, кримінальна справа проти В. може бути порушена;

• Якщо X. — великий драматург, то його твори ставляться в .Театрах. Твори X. ставляться в театрах. Отже, X. — великий драматург;

• Це міркування скоріше за все не є доведенням, тому що Його засновки хибні, а у випадку доведення вони повинні бути Істинними;

• Якщо вирок не обгрунтований, то він буде відмінений. Даний вирок відмінений. Отже, він не обгрунтований;

• Якщо обвинувачений був у себе вдома, то він не був на місці злочину. Але обвинуваченого не було вдома. Отже, він був на місці злочину;

• Якщо не розв'язувати задачі, то оволодіти логікою не­можливо. А ти задачі не розв'язуєш. Отже...;

• Палити — здоров'ю шкодити. Він не шкодить своєму здо­ров'ю. Отже...;

• «— ...Ти злий?

— Ні. Навіщо?

— А, на мою думку, хто злий, той і дурний. Я ось теж не їлий. Отже, ми обидва з тобою не дурні будемо» (М. Горький);

• «Ти говориш, ми повинні вважати себе щасливими, що ми не знаємо цього брехливого, мерзотного світу з його брехли­вими, мерзотними людьми. Мабуть, я одна з нещасних, бо я ж то знаю цей брехливий, мерзотний світ з його брехливими, мерзотними людьми» (Шолом Алепхем «Мій перший роман»).

5. Визначте модус умовно-категоричного міркування, запишіть його у вигляді формули:

• Якщо обвинувачений займався шахрайством, він повинен бути притягненим до кримінальної відповідальності. Обвину­вачений А. займався шахрайством. Отже, він повинен бути притягненим до кримінальної відповідальності;

• Кримінальна справа не може бути порушена, якщо відсутній склад злочину. Склад злочину відсутній. Отже, кримінальна справа не може бути Порушена;

• До складу суду, який розглядає кримінальну справу, не можуть входити особи, які є родичами. Р. та М. не можуті, увійти до складу суду, тому що вони родичі;

• На початку судового слідства заява не оголошувалася, отже, по даній справі проводилося попереднє слідство або дізнання, оскільки відповідно до ст. 297 КПК України судове слідство починається оголошенням заяви потерпілого, якщо попереднє слідство або дізнання по справі не проводилися.

6. Зробіть висновок із засновків за одним із модусів умов­но-категоричного міркування:

• Якщо особа винна у вчиненні злочину, то вона підпадає під кримінальну відповідальність й покарання. В. винний у вчиненні злочину. Отже...;

• Вирок не може бути залишений у силі, якщо об'єктивніш свідчень свідків викликає сумнів. Вирок по справі К. може бути залишений у силі. Отже...;

• Одна й та сама особа не може бути захисником обвинувачених, якщо інтереси одного з них суперечать інтересам іншого. Інтереси обвинуваченого К. суперечать інтересам обвину­ваченого М. Отже...;

• Якщо суд прийде до висновку про підробку документа, він усуває його з числа доказів. Даний документ не усунуто з числа доказів. Отже...

7. Чи можна отримати достовірне знання із наведених засновків?

• Суддя не може брати участі в розгляді справи, якщо він є потерпілим. Суддя Н. не є потерпілим. Отже...

• Суддя не може брати участі в розгляді справи, якщо він брав участь у даній справі як експерт. Суддя А. може брати участь у розгляді даної справи. Отже...

• Якщо обвинувачений займався контрабандою, то він по­винен бути притягненим до кримінальної відповідальності за ст. 70 КК України. Але К. контрабандою не займався. Отже...

• Якщо обвинувачений займався контрабандою, то він по­винен бути притягнений до кримінальної відповідальності за ст. 70 КК України. К. повинен бути притягнений до кримі­нальної відповідальності за ст. 70 КК України. Отже...

8. Розгляньте такий засновок: «Якщо він не знає законів, то він не може діяти правильно». Визначте, які висновки із наведених нижче є правильними:

• Він діяв правильно, отже, він знає закони;

• Він знає закони, отже, він зможе діяти правильно;

• Він не знає законів, отже, він не зможе діяти правильно;

• Він не зміг діяти правильно, бо не знав законів.

9. Визначте, які із запропонованих умовно-категоричних іркувань є правильними:

• Якщо в людини підвищена температура, то вона хвора. У лцієї людини температура не підвищена. Отже, вона не хвора;

• Якщо в людини підвищена температура, то вона хвора. У цієї людини температура підвищена. Отже, вона хвора;

• Якщо в людини підвищена температура, то вона хвора. Дя людина не хвора. Отже, у цієї людини не підвищена температура;

• Якщо в людини підвищена температура, то вона хвора. Ця людина хвора. Отже, у цієї людини підвищена температура.

10. Відновіть умовно-категоричні міркування з наведених юнтекстів:

• Н. не був на місті злочину, оскільки у нього є алібі;

• Оскільки Н. намагався заховати речі, ясно, що він їх украв;

• Якщо б він не був злочинцем, то напевно був би порядною людиною. Але його «порядність» вже бачили;

• Якщо б я не пам'ятав, що це за предмет, то я б не зміг його знайти.

11. Проаналізуйте наведені тексти. Виділіть умовні та умовно-категоричні міркування. Якщо міркування наведені не пов­ністю, то відновіть їх:

• «Якщо боги існують, то вони живі істоти. Отже, вони повинні мати почуття. Якщо вони мають почуття, то повинні відчувати не тільки солодке, але й гірке. Будучи незадоволеним деякими відчуттями, бог буде здатним до сприйняття турботи, зміни до гіршого. Отже, він тлінний. Звідси випливає, що він — не бог» (Карнеад);

• «Що змінюється, те руйнується і, отже, гине» (Лукрецій їит Кар);

• «Філософи стверджують, що вони шукають; отже, вони ще не знайшли» (Тертулліан).

• «Якщо все трапляється за попередніми причинами, то отже, все трапляється в силу природного, безперервного зчеп лення і сплетення причин; і якщо це так, то усім крутить не обхідність. А якщо це вірно, ніщо не в наших силах. У дійснос: ж дещо в наших силах. А якщо б все звершувалося долею, т це означало б, що все трапляється за попередніми причинами (Карнеад);

• «Життя дароване мені як милість, отже, я можу повернуті його, коли воно перестане бути благодіянням: якщо припи няється причина, повинна припинитися і дія» (Монтеск'є);

• «Я уявляв собі так, що Ти, Великий, на безкрайньом просторі; звідки проймаєш великий світ... У такому випаду найбільша частина землі отримала б найбільшу частину Тебе, і менша — меншу... Насправді це не так...» (Августин Блажен ний); «І навіщо багато говорити про те, що Божественна сутністі не може стати гіршою? Якщо б могла, то Бог не був би Богомі (Августин Блаженний); • «Погіршення приносить шкоду: якщо б воно не зменшува ло доброго, воно б шкоди не приносило» (Августин Блаженний);

• «Мама вчила мене, щоб я кинув одного з вас у воду і оскільки ти говориш, що тобі хочеться у воду, ясно, що тобі ні хочеться у воду. То стрибай же в каламутну воду річки Амазонки. Живо!» (Р. Кіплінг «Звідки взялися броненосці»);

• «Одного разу при світлі місяця Ходжа виймав відро з криниці, і побачив він, що у криницю впав місяць. Щоб ви­тягнути місяця, він прив'язав до мотузка гак і спустив його вниз. Випадково гачок зачепився за камінь, і коли він сильне потягнув мотузок, гачок зірвався, а Ходжа впав на спину. Він підняв очі на небо і побачив, що місяць там. «Ну, слава Госпо­ду, помучився я немало, але місяць повернувся на небо» (Анек­доти про Ходжу Насреддіна);

• «На цей раз вона знайшла на столі невелику пляшечку, до горлечка якої була прикріплена, паперова етикетка з написом «Випий мене»... Добре сказати — «Випий мене», але розумна маленька Аліса зовсім не хотіла робити це поспіхом.

— Ні, я подивлюся спочатку, — сказала вона, — написано там «отрута» чи «ні», оскільки вона часто читала веселі розповіді про дітей, які згоріли або яких з'їли дикі тварини, і про інші неприємні речі, що трапляються з дітьми, бо вони цінували прості правила, яким їх вчили їхні друзі: наприклад, що розжарена кочерга обпече вас, якщо ви будете тримати її дуже довго, що, якщо ви поріжете палець ножем дуже глибоко, з нього піде кров, і Аліса ніколи не забувала, що якщо ви занадто багато п'єте із пляшечки, на котрій написано «отрута», то це напевне розладнає вам шлунок раніше чи пізніше.

Але на цій пляшечці не було написано «отрута», тому Аліса відважилася і покуштувала те, що в ній було, і знайшовши його дуже приємним, вона швидко покінчила з ним» (Л. Керролл «Аліса в Дивосвіті»).

12. Одного разу в присутності Конан Дойла зайшла розмова про одного есквайра. Коли автора славнозвісних детективів по­прохали висловити свою думку, то він відразу ж відповів:

— Готовий заприсягтися, що цей есквайр негативно ставився до м'ясних пудингів.

— Яке тонке спостереження, — вигукнули присутні, — але як ви здогадалися, сер Артур?

— Тільки за допомогою дедукції, — скромно пояснив Конан Дойл, — на смокінгу цього джентльмена не було масних плям.

Відновіть міркування Конан Дойла повністю.

13. Чи випливає з висловлювання апостола Павла те, що невіруючі не врятуються?

«Бо, якщо устами твоїми будеш сповідувати Іісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то врятуєшся» (Посл. до Римлян 10:9).

14. Що ви можете сказати про Цезаря, Івана IV і Чезаре Ііорджіа на основі наведених текстів?

• Якщо б Цезар був забобонним, то він поступився б про­ханням Кальпурнії не йти до сенату. Якщо б він був обереж­ним, то він прогнав би Брута. Але Цезар не поступився про­ханням Кальпурнії і не прогнав Брута;

• Якщо б Іван IV був злим за природою і не турбувався про інтереси держави, то він не заборонив би оприччини. Але, як відомо, він заборонив оприччину;

• «Чезаре Борджіа переміг би будь-які труднощі, якщо б його не тіснили з обох боків ворожі армії або не доймала хвороба» (Н. Макіавеллі «Государ»).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти