ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

6.1 До складу основного комплекту робочих креслень будівельних конструкцій (Далі - конструкцій) включають:

а) загальні дані по робочих кресленнях;

б) схеми розміщення елементів конструкцій;

в) специфікації до схем розміщення елементів конструкцій.

До складу робочих креслень монолітних залізобетонних конструкцій додатково включають:

а) схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій;

б) відомість витрати сталі на монолітні конструкції згідно з формою 5.

У відомість не включають стандартні вироби: дюбелі, болти, шайби тощо.

До складу робочих креслень інших видів конструкцій додатково включають креслення, перед­бачені відповідними нормативними документами.

6.2До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають:

а) дані про навантаження і впливи, прийняті для розрахунку конструкцій будинків або споруд;

б) дані про ґрунти (підвалини), рівень і характер ґрунтових вод, глибину промерзання*;

в) вказівки про заходи із улаштування підготовки під фундаменти і про особливі умови виконання робіт*;

г) дані про заходи з антикорозійного захисту конструкцій (за відсутності основного комплекту робочих креслень марки АЗ);

д) вказівки про заходи при виконанні робіт у зимовий час;

е) перелік актів огляду прихованих робіт.

Схеми розміщення елементів конструкцій

6.3.1На схемі розміщення елементів конструкцій (далі - схемі розміщення) вказують у вигляді умовних або спрощених графічних зображень елементи конструкцій та їх сполучення.

6.3.2Схему розміщення виконують для кожної групи елементів конструкцій, які зв'язані умовами і послідовністю виконання будівельних робіт.

Приклади

1 Схема розміщення елементів фундаментів і фундаментних балок.

2 Схема розміщення блоків стін підвалу (розгортка блочних стін підвалу).

3 Схема розміщення колон, зв'язок по колонах, підкранових балок.

4 Схема розміщення ферм (балок).

5 Схема розміщення панелей стін і перегородок.

6 Схема розміщення перемичок.

6.3.3Схему розміщення виконують у вигляді планів, фасадів або розрізів відповідних конструкцій зі спрощеним зображенням елементів.

6.3.4На схему розміщення наносять:

а) координаційні осі будинку (споруди), розміри, які визначають відстань між ними і між крайніми осями, розмірну прив'язку осей або поверхонь елементів конструкцій до координаційних осей будинків (споруд) або, за необхідності, до інших елементів конструкцій, інші необхідні розміри;

б) відмітки найбільш характерних рівнів елементів конструкцій;

в) позиції (марки) елементів конструкцій;

г) познаки вузлів і фрагментів;

д) дані про допустимі монтажні навантаження.

6.3.5Однакові позиції (марки) послідовно розміщених елементів конструкцій на схемі розміщення допускається наносити тільки по кінцях ряду, вказуючи кількість позицій.

6.3.6Схему розміщення панелей стін при багатоярусному розміщенні панелей у межах поверху виконують у площині стін на виді, при однорядному розміщенні - у плані.

6.3.7У найменуванні схем розміщення, за необхідності, наводять дані, які визначають положення конструкції в будинку (споруді). Допускається схемам розміщення надавати порядкові номери.

Приклад

Схема розміщення елементів перекриття на відм. 7,200 між осями 1-15, В-Г (схема 1).

6.3.8 На схемі розміщення наносять познаки для встановлення в проектне положення елементів конструкцій, які мають несиметричне розміщення закладних виробів та інші відмінні ознаки.

Приклади виконання схем розміщення елементів збірних конструкцій наведені в додатку Л.

На схемі розміщення перемичок виконують відомості перемичок згідно з формою 3 та специ­фікацією елементів перемичок згідно з формою 7. Приклади заповнення відомості і специфікації елементів перемичок наведено в додатку В.

6.3.9Якщо монолітна залізобетонна конструкція складається із декількох елементів (балок, плит та інше), на кожний із яких виконують окремі схеми армування, то цим елементам надають позиційні позначення або марки згідно з рисунком 1.

 

Рисунок 1

 

 

6.3.10У технічних вимогах до схеми розміщення, за необхідності, наводять вказівки про порядок монтажу, замонолічування швів, вимоги до монтажних з'єднань.

6.3.11Робочі креслення арматурних і закладних виробів, розроблених для монолітних залізобетонних конструкцій як самостійні документи, до складу основного комплекту робочих креслень не включають, а записують у відомість документів, що додаються і на які роблять посилання, в розділ "Документи, що додаються".

6.3.12 На схему армування монолітної залізобетонної конструкції наносять:

а) координаційні осі будинку (споруди);

б) контури конструкцій - суцільною товстою основною лінією;

в) розміри, які визначають положення арматурних і закладних виробів та товщину захисного шару бетону. Арматурні і закладні вироби на схемі зображають дуже товстою суцільною лінією.

За необхідності на схемі вказують фіксатори для забезпечення проектного положення ар­матури.

6.3.13 На схемі армування використовують такі спрощення:

а) каркаси і сітки зображують контуром згідно з рисунком 2;

 

Рисунок 2

 

б) для забезпечення правильної установки в проектне положення несиметричних каркасів і сіток вказують тільки їх характерні особливості (діаметр стержнів, які відрізняються за діаметром, тощо) згідно з рисунком 3;

 

Рисунок З

 

в) якщо залізобетонна конструкція має декілька ділянок із рівномірно розміщеними однако­вими каркасами або сітками, то їх контури наносять на одній із ділянок, вказуючи номери позицій і в дужках - число виробів цієї позиції. На інших ділянках проставляють тільки позиції і в дужках -число виробів цієї позиції згідно з рисунком 4;

 

Рисунок 4

 

г) на ділянках з окремими стержнями, які розміщені на рівних відстанях, зображують один стержень із зазначенням на полиці лінії-виноски його позиції, а під полицею лінії-виноски - крок стержнів згідно з рисунком 5.

 

Розподільну арматуру (поз. 6) укладати в межах поз.1 і 2 знизу, у межах поз. 3-5 - зверху.

Рисунок 5

 

Якщо крок стержнів не нормується, то біля позначення стержнів вказують в дужках число стержнів згідно з рисунком 6;

 

Рисунок 6

 

д) арматуру елементів, які перетинають елемент, що зображується, як правило, не вказують (рисунок 7);

Рисунок 7

 

е) при зображенні каркаса або сітки однакові стержні, розміщені на рівних відстанях, наносять тільки по кінцях каркаса або сітки, а також у місцях зміни кроку стержнів. При цьому під полицею лінії-виноски з позначенням позиції стержня вказують їх крок згідно з рисунком 8;

ж) у складній схемі армування допускається позиції вказувати в обох кінцях одного і того самого арматурного виробу або окремого стержня згідно з рисунком 8;

Рисунок 8

 

і) розміри гнутих стержнів вказують на зовнішніх, а хомутів на внутрішніх гранях згідно з рисунком 9.

 

Рисунок 9

 

6.3.14 Допускається креслення на прості деталі, які безпосередньо входять до складу моно­літної залізобетонної конструкції, не виконувати, а всі необхідні дані для їх виготовлення наводити в специфікації і, за необхідності, розміщувати зображення цих деталей на кресленні монолітної конструкції. При великій кількості деталей дані, необхідні для їх виготовлення, наводять у відомості за формою 6.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку М.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти