ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ

 

Розрахунок сил і засобів

при гасінні пожежі на електростанції „ Південна ”

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежіна електростанції „ Південна ” є трансформатори № 5, №6 які містять відповідно 77 та 59 тонн масла. При горінні обвалувань трансформаторівна момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу розміром близько 460 м. кв.

 

Вогнегасні засоби:для гасіння пожежі на електростанції „ Південна ” застосовуються розпилені струмені води та розчин піноутворювача з водою.

Основним способом гасіння пожежіє подача стволів „ ГПС – 600 ” на гасіння пожежі.

На захистсусідніх та горючих трансформаторів передбачається подача ств. А .

Площа гасіння пожежі(Sгас), враховуючи глибину гасіння стволом „ ГПС – 600 ” і розміри пожежі в плані обвалування трансформатора №5 (9,55м х 20,25 м) та самого трансформатора № 5 (3,51 м х 9,97м), обвалування трансформатора №6 (12,77 х 15,6) та самого трансформатора №6 (3,6 х 8,68) та дорівнює площі пожежі (Sпож):

 

Sгас=Sпож=460 м2

Необхідну витрату води на гасіння пожежі(Qгас) визначаємо за формулою:

Qгас=Iгас · Sгас, (1)

 

де Iгас – необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2·с (за довідковими даними приймаємо – 0,05 л/м2·с).

 

Qгас=0,05·460= 23 л/с.

Необхідну витрату води на захист(Qзах) суміжних приміщень визначаємо за формулою:

Qзах=0,25·Iгас · Sгас (2)

 

Qзах=0,25·0,05·460=5,75 л/с.

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі(QФгас ) та захист(QФзах ) сусідніх трансформаторів визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння пожежі (Nств.гас) та захист (Nств.зах ) і витрату води із ствола „ А ” (QАств ), яка дорівнює 7,4 л/с, ств. ГПС – 600 яка дорівнює 5,64 л/с.

 

QФгас= Nств.гас х QГПСств

QФгас= 4 х 5,64 = 22,56 л/с

QФзах= Nств.зах х QАств

QФзах= 8 х 7,4 = 59,2 л/с

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.

 

Визначення необхідної кількості пожежних стволів для гасіння пожежі за площею:

Nгпр = Iгас · Sгас / qпрр-ну

Nгпр = 0,05 *460/ 6 = 4

 

Визначення необхідної кількості пожежних стволів для гасіння пожежі за площею:

 

Визначення загальної кількості піноутворювача для гасіння пожеж:

 

 

Wзагпу = 4 · 0,36 · 60 ·10 · 3 = 2592 л

 

де Wпузаг – загальна кількість піноутворювача, л;

qпу СПП,ГПС – витрата одного СПП (ГПС) за піноутворювачем, л/с

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних лінійвизначаємо за формулою:

 

Nмаг.р=1.2 х х L / 20

 

де nm – кількість магістральних рукавних ліній;

L – сумарна довжина магістральних ліній.

 

Nмаг.р=1.2 х 8 х 200 / 20 = 96 - приймаємо 96 рукава

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних лінійвизначаємо з урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів.

Nроб.р=1.2 х 6 х 60 / 20 = 22

 
Кількість пожежних автомобілів основного призначення( АЦ ) для ліквідації пожежі необхідно 10 відділень в повному складі на пожежних автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі № 3 згідно з гарнізонним розкладом виїзду.

Вид та кількість спеціальної технікивизначаємо з урахуванням необхідних дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме:

забезпечення подачі води на гасіння та захист резервуарів

– 1 автомобіль ( ПНС );

забезпечення зв‟язку та освітлення на пожежі

– 1 автомобіль зв‟язку та освітлення (АЗО);

забезпечення резерву піноутворювача

– 1 автомобіль ( АППГ ):

Мінімальну чисельність особового складувизначаємо з урахуванням необхідної кількості людей, задіяних у гасінні трансформаторів (NГас.о/с) та позиціях ствольщиків по захисту сусідніх трансформаторів (NЗах.о/с), кількості людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем (NНРС.о/с ).

 

N.о/с = NГас.о/с+ NЗах.о/с+ NНРС.о/с

 

N.о/с = 8 + 16 + 8 = 32

 

  Q л/с Стволи „А” Стволи ГПС - 600 Особовий склад Напірні рукава Техніка
Ø 66 Ø 77 АЦ ПНС АППГ АЗО
Потрібно на гасіння 22,56 - -
Потрібно на захист 59,2 - - -
Всього 81,76

 

Розставлення сил і засобів

 

ДПРЧ – 25 1-е відділення Встановлює АЦ на ПГ №3 та подає 2 ств « А » на захист сусіднього трансформатора АТ №4.
ДПРЧ – 4 1-е відділення Встановлює АЦ на ПГ №5 та подає 2 ств « А » на захист сусіднього ВДТ.
ДПРЧ – 30 1-е відділення Встановлює АЦ на ПВ та прокладає магістральну лінію до гребінки АППГ та подає від гребінки через розгалуження 1 ств. ГПС- 600 гасіння палаючого трансформатора.
ДПРЧ – 29 1-е відділення Встановлює АЦ на ПВ та прокладає магістральну лінію до гребінки АППГ та подає від гребінки через розгалуження 1 ств. ГПС- 600 гасіння палаючого трансформатора.
ДПРЧ – 2 1-е відділення Встановлює АЦ на ПВ та прокладає магістральну лінію до гребінки АППГ та подає від гребінки через розгалуження 1 ств. ГПС- 600 гасіння обвалування палаючого трансформатора.
ПНС В резерві
ДПРЧ – 1 1-е відділення Встановлює АЦ на ПВ та прокладає магістральну лінію до гребінки АППГ та подає від гребінки через розгалуження 1 ств. ГПС- 600 гасіння обвалування палаючого трансформатора.
ДПРЧ – 3 1-е відділення Від розгалуження ДПРЧ 25 подає1 ств « А » на охолодження палаючого трансформатора АТ №5.
ЧСТ ЗТС АЗО Забезпечує зв'язок та освітлення на пожежі.
АППГ Встановлюється для подачі вогнегасячих речовин (піноутворювача), для гасіння обвалування трансформаторів № 5, №6.
ДПРЧ – 19 1-е відділення Від розгалуження ДПРЧ 4 подає 1 ств « А » на охолодження палаючого трансформатора АТ №6.
ДПРП – 45 1-е відділення Від розгалуження ДПРЧ 25 подає1 ств « А » на охолодження палаючого трансформатора АТ №5.
ДПРЧ – 23 1-е відділення Від розгалуження ДПРЧ 4 подає 1 ств « А » на охолодження палаючого трансформатора АТ №6.

 

 

 

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають представники енергослужби (енергонагляду).

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями.

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно:

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.);

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім;

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового складу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Оперативного плану пожежогасіння на електростанцію „ Південна ”

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти