ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОБОТА 3. Логічні відношення між судженнями.

Конспект. Висвітлити питання. 1) Судження і пропозиція, класифікація суджень. 2) Правила розподілу термінів. 3) Правила обертання, перетворення, протиставлення предикату, за логічним квадратом. 4) Логічний квадрат. 5) Види складних суджень.

 

Практичне завдання : В 5 (3), В 6 (1,2)

Форми контролю : перевірка конспектів, письмове опитування, захист індивідуальних завдань.

 

 

РОБОТА 4. Правила і помилки мислення.

Конспект. Висвітлити питання : 1) Істотні риси мислення, які виражені законами : визначеність, непротирічність, послідовність, обґрунтування. 2) Закон тотожності, ідентифікація та розпізнавання. 3) Закон не протиріччя. Види несумісності : протилежність та протиріччя. 4) Закон виключеного третього та закон достатньої підстави. 5) Логічні помилки, які виникають у порушені законів.

Практичне завдання : В 1 (2), В 10 (1), В 11 (4)

Форми контролю : перевірка конспектів, усне опитування, рішення задач, індивідуальне письмове опитування.

 

РОБОТА 5. Правила безпосередніх умовиводів і силогізмів.

Конспект. Висвітлити питання : 1) Види дедуктивних умовиводів : безпосередні, простий категоричний силогізм. 2) Безпосередні умовиводи : перетворення, обернення, протиставлення. 3) Будова простого категоричного силогізму. 4) Правила термінів, засновків та фігур простого категоричного силогізму.

 

Практичне завдання : В 2 (3), В 3 (2), В 4 (4), В 12 (4)

Форми контролю : перевірка конспектів, рішення задач, захист індивідуальних рефератів.

 

РОБОТА 6. Основні методи популярної і наукової індукції.

Конспект. Висвітлити наступні питання : 1) Індивідуальні умовиводи, їх відмінності від дедуктивних умовиводів. 2) Види індукції: повна і неповна, наукова, популярна. 3) Індуктивні методи встановлення причинно – наслідкових зв’язків та відношень. 4) Методи наукової індукції : схожості, відмінності, залишків, супровідних змін. 5) Помилки в індуктивних умовиводах.

 

Практичне завдання : В 1 (3)

Форми контролю : перевірка конспектів, виконання вправ, усне опитування.

РОБОТА 7. Типові помилки відносно тез, аргументів, демонстрації.

Конспект. Висвітлити наступні питання : 1) Доведення як вершина піраміди мислення людини. Доведення як умовивід. 2) Логічна структура доведення : тези, аргументи, демонстрація. 3) Правила доведення та спростування і основні помилки. 4) Правила аргументів і їх помилки. 5) Правила і помилки в демонстрації.

 

Форми контролю : перевірка конспектів, усне опитування.

 

РОБОТА 8. Дискусія. Полеміка. Диспут.

Конспект. Висвітлити наступні питання : 1)Полеміка, її види та форми. 2) Дебати, дискусія, полеміка, диспут. 3) Правила полеміки. 4) Способи обґрунтування тези : прямі, непрямі, дедуктивні, індуктивні, тредуктивні, аналогічні, розділові. 5) Правила аргументів і демонстрації.

 

Практичне завдання : продемонструвати уміння захищати свою тезу у диспуті.

Форми контролю : перевірка конспектів

 


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Логічна структура поняття та судження. Наведіть приклад.

2. Вкажіть, вимоги яких формально – логічних законів порушені в наведеному уривку :” Сподіваюсь, Том, я не побачу як ти списуєш з чужого зошита”. Том :”Я теж на це сподіваюсь, сер”.

3. Чи можна отримати даний висновок за допомогою повної індукції :”Щасливі часу не помічають.”

4. Зробіть висновок з посилки по одному з модусів розділово – категоричного умовиводу, побудуйте його схему :

“Судження може бути простим або складним. Судження “ Мєдвєдєв – старшина міліції – просте судження.

_________________________________________

Отже,……..

 

Варіант 2

1. Логічне відношення між поняттями.

2. Дайте повну логічну характеристику поняттям : атеїст, рота, судимість, регрес, невинність.

3. Зробіть висновок (якщо це можливо) шляхом протиставлення предикату :

- Всі слідчі – юристи.

- Деякі угоди не є односторонніми.

4. Правила та помилки в доведеннях.

Варіант 3

1. Підберіть поняття, рівнозначні данним : Квадрат, конституція, статуя, рука, декрет.

2. Зробіть висновок з помилок : за допомогою загальних правил силогізму, встановіть чи вживаються з необхідністю висновки :

- Всі лікарі мають вищу освіту.

- Деякі лікарі працюють в судово – слідчих органах

Отже ……..

3. Види дедуктивних умовиводів. Наведіть приклади кожного виду.

4. Визначте вид відношення між поняттями, зобразіть його за допомогою кругових схем : - піраміда і конус; літератор та публіцист; літак і гелікоптер.

 

Варіант 4

1. Логічні операції з судженнями.

2. З’ясуйте, чи є данні поняття безвідносними або співвідносними : причина, захисник, адвокат, копія.

3. Вкажіть властивості відношень на основі яких зроблено висновок; запишіть схему висновку :

- Казбек вищий за Монблан

- Ельбрус вищий за Казбек

Отже, Ельбрус вищий за Монблан.

4. Зробіть висновок з посилок за допомогою загальних правил фігур силогізму. Встановіть, чи є необхідність висновку :

- Квартет – ансамбль з чотирьох музикантів

- “Квартет” – байка А.І. Крилова.

Отже …….

Варіант 5

1. Вкажіть конкретні та абстрактні поняття : патріот, самосвідомість, супутник, передовий, рівність.

2. Вкажіть властивості відношень на основі яких зроблено висновок. Запишіть схему висновку : А подібно В , В подібно С. Отже, А подібно С.

3. Визначте логічні відносини між такими судженнями за допомогою логічного квадрата :

- всі злаки - організми

- деякі злаки не організми.

4. Правила фігур простого категоричного силогізму.

Варіант 6

1. Розгляньте складні судження, передайте їх у символічному записі : - “Якщо він під час пожежі вистрибне з вікна, то ризикує отримати опіки, або травми або і те і інше.

2. Знайдіть поєднувальне та розділове судження, в останніх вкажіть вид диз’юнкції (сильна та слабка), приведіть символічний запис судження :”Сучасна війна не буде знати ні фронту, ні тилу, ні воюючих, ні нейтральних”.

3. Використовуючи умовну посилку, побудуйте умовивід :

- за стверджувальним модусом

- за заперечним модусом

Побудуйте їх схему у символічному записі :

- Біда, коли пироги буде пекти чоботар, а чоботи латати пекар.

4. Види запитань та відповідей. Наведіть приклади.

Варіант 7

1. Відновіть пропущену частину силогізму :

-“ Перекладачу належить авторське право на виконаний ним переклад.

- Л - є перекладач.

2. Утворіть додаток до класу. Операцію зобразіть схемою та запишіть формулою :

- Вироки та звинувачувальні вироки

- Музиканти та скрипалі

3. Методи наукової індукції.

4. Зробіть висновок шляхом перетворення :

- “Деякі вироки суду не є звинувачувальними”.

 

Варіант 8

1. Запишіть за допомогою деонтичних опереторів норми права : -“ Громадяни України зобов’язані берегти природу, охороняти її багатства.

2. Правила та помилки в індуктивних умовиводах.

3. Відновіть пропущену частину силогізму :-“ Миколаїв не може бути представником у суді, так як він ще не досяг повноліття.”

4. Дайте об’єднану класифікацію суджень, зобразіть відношення між термінами за допомогою кругів Ейлера.

Варіант 9

1. Визначте епістемічну модальність суджень, запишіть їх за допомогою операторів : - “Вироки районного суду можуть бути оскаржені в суді другої інстанції.”

2. Визначте вид судження, наведіть схеми атрибутивних суджень та суджень існування.

3. Види та методи доведення. Наведіть приклади кожного виду.

4. Розгляньте складне судження, передайте його у символічному записі : “Якщо сталось збільшення або зменшення сім’ї наймача, то ця обставина тягне за собою зміни умов договору найму житлового приміщення.”

 

Варіант 10

1. Опираючись на закон протиріччя, установіть чи можуть бути одночасно істинними або хибними дані судження :

- В деяких державах не має монархічної форми правління.

- Деякі держави мають монархічну форму правління.

2. Зробіть висновок (якщо це можливо) шляхом обернення : “Кит – не риба”, “Коханню покірні в будь – якому віці”.

3. Утворіть додаток до класу. Операцію виразіть схемою та запишіть формулою : “ Д ерева – хвойні дерева”, “Студенти та спортсмени”, “Птахи та лебеді”.

4. Відновіть пропущену частину силогізму : “Рабовласницьке суспільство є експлуататорським, а всяке експлуататорське суспільство пригнічує особистість.”

 

Варіант 11

1. Назвіть основні правила поділу понять. Які логічні помилки виникають при порушенні цих правил? Наведіть приклади.

2. Визначте чи є наведені нижче поняття співвідносними чи безвідносними : злочин і покарання, батько й син, вчитель і учень, війна і мир, перемога і поразка, мета і засіб, колонія і метрополія, спадок і спадкоємець.

3. Встановіть співвідносність істинності і хибності за “логічним квадратом” взявши за вихідні такі судження :

А) Всі люди смертні.

Б) Життя – оборотний процес.

В) Деякі війни справедливі.

4. Яка логічна помилка зроблена в наведених нижче міркуваннях :

А) Людина – розумна тварина, тому що вона може міркувати, а міркувати вона може тому, що вона – розумна тварина.

Б) В повісті Екзюпері змальовується діалог Маленького Принца із П’яницею : “Коли він з’явився на цій планеті, п’яниця мовчки сидів і дивився на вишиковані перед ним армії пляшок – порожніх і повних.

- Що ти робиш? – запитав Маленький Принц.

- П’ю, - відповів п’яниця.

 

Варіант 12

1. Яка логічна структура судження? Наведіть приклади елементів цієї структури.

2. Здійсніть поділ наступних понять : доказ, економічні науки, функції грошей, форми економічного співробітництва країн, міркування.

3. Чи є судженням наступні речення? Відповідь обгрунтуйте :

А) Що день наступний нам готує?

Б) Який студент не мріє отримати на іспиті добру оцінку?

В) Він сьогодні не з’явився на роботі.

Г) Вдаримо автопробігом по бездоріжжю!

4. Вкажіть правила посилок які порушено в наступних силогізмах :

А) Деякі рослини – лікарські

Деякі організми – лікарські

___________________________

Отже …………………..

Б) Словники не є підручниками

Ця книга - не словник

___________________________

Отже …………..

Варіант 13

1. Що таке тавтологія? Які вам відомі її різновиди? Наведіть приклади кожного виду.

2. Чи рівнозначні такі пари понять : курйоз і забавний випадок, лісник і лісничий, арешт і затримання, рентабельність і прибуток, будівельник і каменяр, вирок суду і рішення суду, порада і попередження.

3. Вкажіть структурну особливість і наведіть приклади суджень :

А) порівняльних

Б) підпорядкованих

В) суперечливих

Г) контрарних

Д) підконтрарних

4. Наступні силогізми привести до першої фігури :

А) Всі німці добре виховані.

Всі німці – солдати.

Деякі солдати добре виховані.

Б) Жодна зірка не є планетою.

Всі планети – круглі тіла.

Деякі круглі тіла не зірки.

В) Деякі судді неупередженні.

Всі судді незалежні.

Деякі незалежні люди неупередженні.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

До теми 1.

1. Логіка Давньої Індії, Греції, Риму.

2. Аристотель як засновник логіки.

3. Розвиток логічних уявлень у середньовіччі.

4. Логіка Нового часу.

5. Логіка Китаю.

6. Логічні ідеї Х1Х-ХХ ст

7. Призначення логіки.

8. Логічна та філософська істина.

9. Логіка класична та неокласична.

10. Формальна та діалектична логіка.

11. Логіка, мислення, мова.

12. Концепт і денотат.

 

До теми 2.

13. Поняття і слово.

14. Види понять.

До теми 3.

15. Зміст та обсяг понять.

До теми 4.

16. Операції з класами.

17. Дефініція.

18. Узагальнення та обмеження понять.

19. Класифікація та її види.

До теми 5.

20. Судження як форма мислення.

21. Судження та пропозиція.

22. Класифікація суджень.

23. Кількість та якість простих суджень.

24. Розподіл термінів у категоричних судженнях

До теми 6.

25. Відношення між порівняними судженнями.

26. Логічний квадрат.

27. Таблиці істинності.

28. Модальні судження.

29. Види складних суджень.

30. Проблема істинності суджень.

31. Принципи верифікації.

32. Питання та проблема в пізнанні.

33. Структура й види запитань.

До теми 7.

34. Закони логіки і закони науки.

35. Закони тотожності і непротиріччя.

36. Закон достатньої основи.

37. Істотні риси правильного мислення.

38. Ідентифікація та розпізнавання.

39. Види несумісності. Закон протиріччя.

До теми 8.

40. Специфіка індуктивних умовиводів.

41. Види індукції.

42. Індукція та детермінізм.

43. Бекон як засновник індуктивної логіки.

44. Дж.Ст.Міль та розвиток індукції.

45. Індукція та науковий експеримент.

46. Індукція та імовірні висновки.

До теми 9.

47. Доведення як умовивід.

48. Логічна структура доведення.

49. Види доведень.

50. Спростування. Способи спростування.

51. Правила доведення й спростування.

52. Помилки доведення і спростування.

53. Види полеміки.

54. Полеміка та диспут.

55. Аналогія та полеміка.

56. Побудова та перевірка гіпотези.

57. Засоби доказу та заперечування гіпотези.

58. Аргументація як логічна процедура.

59. Суб’єкти аргументації.

60. Способи аргументації.

61. Правила аргументації.


 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Логіка як наука. Предмети значення логіки.

2. Поняття логічної форми. Форми мислення.

3. Співвідношення логіки і філософії. Логіка й інші науки про мислення.

4. Загальні характеристики законів логіки. Характерні риси законів логіки.

5. Закон тотожності.

6. Закон протиріччя.

7. Закон включеного третього.

8. Закон достатньої підстави.

9. Закон контрапозиції.

10. Закон подвійного заперечення.

11. Поняття як форма мислення.

12. Види понять за обсягом.

13. Види понять за змістом.

14. Відношення між поняттями. Порівнянювальні і не порівнювальні поняття.

15. Визначення понять. Правила визначення понять.

16. Логічний розподіл понять. Правила розподілу понять.

17. Судження як форма мислення. Структура простого судження.

18. Види суджень.

19. Види простих категоричних суджень за кількістю і якістю.

20. Складні судження. Види складних суджень.

21. Модальність суджень.

22. Розподіленість термінів у простих категоричних судженнях.

23. Відношення між простими категоричними судженнями. Логічний квадрат.

24. Умовивід як форма мислення. Логічна структура і види умовиводів.

25. Дедуктивний умовивід. Структура і правила побудови дедуктивних умовиводів.

26. Безпосередні умовиводи, та їх види: перетворення, обернення і протиставлення предикативи.

27. Простий категоричний силогізм та його структура.

28. Фігури і модулі простого категоричного силогізму.

29. Правила фігур простого категоричного силогізму.

30. Загальні правила простого категоричного силогізму.

31. Умовно – категоричний умовивід.

32. Розділово – категоричний умовивід.

33. Ентимема. Види ентимем.

34. Складні силогізми (полісилогізми).

35. Індуктивний умовивід та його структура.

36. Види індуктивних умовиводів.

37. Методи наукової індукції.

38. Помилки в індуктивних умовиводах.

39. Не дедуктивний умовивід за аналогією.

40. Види аналогії

41. Правила умовиводу за аналогією.

42. Логіка природи і роль гіпотези у її вивченні.

43. Види гіпотез.

44. Побудова та розвиток гіпотези.

45. Аргументація і її роль у мисленні.

46. Доведення та його логічна структура.

47. Види і методи доведення.

48. Критика і спростування.

49. Логічна структура спростування та його види.

50. Правила доведення і спростування.

51. Софізми і парадокси.

52. Основні помилки в доведенні.

53. Способи перевірки істинності гіпотез.

54. Спростування гіпотез.

55. Логіка питань і відповідей.

56. Логіка стародавньої Індії.

57. Логіка стародавньої Греції.

58. Логіка Середньовіччя і епохи Відродження.

59. Розвиток логічних ідей в епоху Нового часу.

60. Сучасна формальна логіка.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти