ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Електричні апарати електромагнітного керування

До цієї групи електричних апаратів керування слід віднести електромагнітні (в деяких випадках зустрічається назва - магнітні) пускачі, контактори й електромагнітні реле. Основною відміною цих апаратів від розглянутих раніше є те, що причиною зближення контактів у цих апаратах є сила взаємодії електромагніту і рухомого осердя, а віддалення контактів забезпечується за рахунок енергії пружин, які деформуються під дією електромагніту на осердя.

Контактні системи таких апаратів мають деяку відміну, від раніше розглянутих: нерухомі контакти віддалені один від одного, а рухомі контакти розміщуються над ними і при зближенні ніби перекривають, як міст ріку, проміжок між нерухомими контактами.

Схематично будову апарата електромагнітного керування представлено на рис. 6.2.

Електромагніт 1 - не котушка, намотана ізольованим дротом і закріплена нерухомо на основі. При проходженні струму по обмотці така котушка має властивості електромагніту, тобто може притягнути феромагнітне осердя 2. Осердя 2 жорстко зв'язане (сполучене) із ізолюючою тягою 3, на якій закріплені рухомі контакти 6. На шляху рухомих контактів 6 знаходяться з одного боку нерухомі контакти 4, з протилежного - нерухомі контакти 5. Ізолююча тяга 3 прикріплена до основи через пружину 7. На рис.6.2 приведено взаємне розміщення деталей, коли по електромагніту 1

 

 

Рис. 6.2.

струм не протікає. Якщо по електромагніту 1 пропустити струм керування, то осердя 2 втягнеться в порожнину електромагніту 1, змістить тягу 3 і рухомі контакти 6. Пружина 7 при цьому деформується (розтягується), а проміжки між нерухомими контактами 4 і 5 перекриватимуться контактними "містками" - рухомими контактами 6. У такому положенні деталі знаходитимуться протягом часу, доки буде струм у котушці електромагніту 1- Якщо струм у котушці зникне, деталі приймуть положення, що зображене нарис. 6.2.

Особливістю конструкції апаратів електромагнітного керування є те, що сила струму електромагніту на 2-3 порядки менша сили струму, який протікає через контакти апарата при їх замкненому положенні. З цієї причини електромагнітні реле можуть використовуватись як підсилювачі. Струм, що протікає по електромагніту, називається струмом керування. Цей струм може виникнути при замиканні спеціального контакту а колі керування. Пристрої, які комутують струм керування, одержали назву - командоапарати. Командоапарати за принципом дії бувають ручні і автоматичні. В ручних командоапаратах його контакт замикає рука людини (оператора), Якщо ручний командоапарат віддалений від електроприймача, таке керування називають дистанційним. В автоматичних командоапаратах контакт замикається без участі людини, за зміною контрольованих параметрів чи часу. Таке керування роботою електроприймача називають автоматичним.

Вибір електричних апаратів керування

Електричні апарати керування повинні забезпечувати потрібний режим роботи електроприймача, перед яким вони встановлені. Це буде забезпечено тільки при правильному виборі апарата керування. При такому виборі порівнюються електричні параметри апарата керування і електроприймача. При правильному виборі необхідно забезпечити, щоб

1) Іап > Іел.пр, (6.1)

тобто скла струму Іап, що вказана не електричному апараті керування, повинна перевищувати або дорівнювати силі струму Іел.лр, що буде споживати електроприймач з мережі;

2) Uап > Uмер, (6.2)

тобто напруга Uап, що вказана на електричному апараті керування, повинна перевищувати або дорівнювати напрузі Uмер електричної мережі, до якої буде приєднано споживач електроенергії.

Для апаратів електромагнітного керування потрібно перевіряти виконання ще однієї умови

3) U кот= U мер, (6.3)

тобто напруга Uкот, що вказана на електромагнітній котушці, повинна дорівнювати напрузі U мер електричної мережі, (лінійній або фазній, що й зумовлює спосіб приєднання котушки до мережі).

Електроприймач можна приєднувати до електричної мережі тільки за умови відповідності напруг електроприймача і мережі:

U мер = Uел.пр

 

Вказівки до виконання роботи

1. Ознайомитись з будовою електричних апаратів керування, зразки яких виставлено на робочому місці. Найважливіші характеристики досліджуваних апаратів керування занести в таблицю 6.1.

 

Найважливіші характеристики поширених електричних

Апаратів керування

№ п/п Назва апарата керування Тип Керування Характеристики, наведені в паспорті
Тип Uап, В І ап, А Uкот,В
1. Рубильник Ручне        
2. Пакетний вимикач Ручне        
3. Автоматичний вимикач Ручне        
4. Електромагнітний пускач Електромагнітне        

2. Скласти електричну схему за рис. 6.3, після перевірки її викладачем подати напругу і упевнитись у тому, що робота елекnроприймача (електричної лампи розжарювання) залежить від одного з двох можливих положень апарата керування: ввімкнуто або вимкнуто.

3. Скласти електричну схему за рис. 6.4, після перевірки якої викладачем, подати напругу й упевнитись у тому, що робота електроприймача (трифазного електродвигуна) залежить від наявності струму в колі керування (в котушці електромагніту).

4. Порівняти за величиною силу струму керування (Ікер) і силу струму електроприймача (Іел.пр).

 

Питання для самоконтролю

1. Яке призначення електричних апаратів керування?

2. В яких місцях електричних схем встановлюють електричні апарати керування?

3. Які основні елементи можна вичленити в будові різних контактних електричних апаратів керування?

4. Яке призначення приводу контактних електричних апаратів керування?

5. Які за типом приводи використані в існуючих електричних апаратах керуванні?

6. Яку кількість полюсів мають електричні апарати керування?

7. У мережі якого струму використовують триполюсні електричні апарати керування?

8. Які електричні величини наводяться в паспорті електричного апарата керування?

9. Що таке електроприймач?

10. Які умови правильного вибору апаратів керування?

 
 

 

 


Рис. 6.3 Схема перевірки дії електричних апаратів ручного керування:

QF – вимикач автоматичний триполюсний;

QS1, QS2 – вимикачі однополюсні;

EL1, EL2 – лампи розжарювання (електроспоживачі)

 

 

 


Рис. 6.4 Схема перевірки дії електричного апарату електромагнітного керування:

QF – вимикач автоматичний триполюсний;

КМ – пускач електромагнітний;

SВ1 – кнопка „Пуск”;

SВ2 – кнопка „Стоп”;

М – електродвигун трифазний;

РА1, РА2 – амперметри.


Лабораторна робота № 7

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти