ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

5.1 Описати роботу схеми підстанції.

5.2 Розрахувати для всіх режимів роботи трансфор-маторів активну та реактивну потужності, які споживаються підстанцією, а також її коефіцієнт потужності.

Результати розрахунків звести у табл.. 10.11, табл. 10.12, табл. 10.13.

5.3 Побудувати графіки залежності вторинної напруги U2 , вторинних струмів І А1 і І А2 трансформаторів, коефіцієнта потужності соsφ підстанції від струму навантаження І А3 для наступних випадків:

- увімкнений тільки трансформатор Т1 з первинного та вторинного боку:

- U2= f( I A3 ), I A1 = f (I A3 ), cos φ = f (I A3 );

- увімкнений тільки трансформатор Т2 з первинної та вторинного боку:

- U2= f( I A3 ), I A2 = f (I A3 ), cos φ = f (I A3 );

- обидва трансформатори Т1 і Т2 увімкнені на паралельну роботу

- U2= f( I A3 ), I A1 = f (I A3 ), I A2 = f (I A3 ), cos φ = f (I A3 ).

 

Побудову графіків U2= f( I A3), cos φ = f (I A3 ) для всіх видів навантаження слід здійснювати в одній системі координат, для решта графіків – можлива інша.


Таблиця 10.9 – Результати розрахунків при роботі Т1

  № досліду З боку первинної напруги З боку вторинної напруги   Наванта- ження Т1,%
U1AB, В IA, A cos φ за фазо- метр. P, кBт Q, квар cos φ за лічиль-ником U2 AB,В IA1, А
             
                0,25R
                0.5R
                1R
                R+FR

Таблиця 10.10 – Результати розрахунків при паралельній роботі Т1 і Т2

№ п\п З боку первинної напруги З боку вторинної напруги Наван- та- ження Т1, Т2,
U1AB, В IA cos φ, за фазо- метр. P,кBт Q, квар cos φ за лічиль-ником U2AB, В IA1, А IA2, А IA3, А
              0R
                    0,25R
                    0.5R
                    1R
                    R+FR

Проаналізувати побудовані графіки, дати висновки про вплив неробочого ходу трансформатора Т2 на коефіцієнт потужності, при якому трансформаторна підстанція працює з однаковим коефіцієнтом потужності при одному та двох паралельно увімкнених трансформаторах.

5.4 Знайти середньозважений коефіцієнт потужності.

5.5 Враховуючи, що трансформаторна підстанція працює безперервно протягом місяця при середньому навантаженні, рівному 75 % номінального, визначити фактичну вартість спожитої активної і реактивної електроенергії за діючими тарифами.

 

6 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

6.1 Від чого залежить кількість трансформаторів на підстанції?

6.2 Умови увімкнення трансформаторів на паралельну роботу .

6.3 Які перевантаження допускаються на трансфор-матори?

6.4 Як визначити за лічильниками, встановленими на підстанції, величину активної та реактивної потужності, споживану підприємством.

6.5 Як за показами лічильників знайти середньо-зважений коефіцієнт потужності ?

6.6 Від чого залежить фактична вартість 1 кВт∙год електроенергії, спожитої підприємством ?

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ

 

Мета роботи: дослiдження електроприводу пiдйомної установки в робочому i гальмiвному режимах, побудова навантажувальної дiаграми, розрахунок i вибiр потужностi електродвигуна.

 

1 ОСНОВНI ТЕОРЕТИЧНI ПОЛОЖЕННЯ

 

 
 

Оскiльки тахограма пiдйомної лебiдки триперiодна (рис. 11.1), то розрахунок i вибiр потужностi двигуна здiйснюється за наступною методикою.

Рисунок 11.1 – Тахограма підйомної лебідки

 

 

Швидкiсть обертання барабану визначається за формулою

 

ωб = , об/хв,(11.1)

 

де V - швидкiсть руху вантажу, м/с ( V = 0.0477 м/с );

D - дiаметр барабану лебiдки, м ( D = 0.058 м ).

Швидкiсть елетродвигуна

 

ωд = ωб і , об/хв,(11.2)

 

де ωб - швидкiсть обертання барабану, об/хв;

i - передавальне число редуктора (i=12).

Момент опору на валу двигуна

 

МО= ,кГм,(11.3)

 

де G - вага вантажу, Н (G=92 кГ);

- ККД механiзму ( =0,8).

Необхiдна потужнiсть на валу електродвигуна для подолання моменту опору:

 

P = , кВт. (11.4)

 

Номiнальний момент на валу електродвигуна

 

MНОМ=975 , кГм,

де ωНОМ - номiнальна швидкiсть обертання двигуна, об/хв;

РНОМ - номiнальна потужність двигуна, кВт;

абоMНОМ= , Нм.(11.5)

 

Час розгону електродвигуна

tp= =

= , с , (11.6)

 

де - приведений до валу електродвигуна маховий момент приводу, кГм2.

Час гальмування електродвигуна

 

tг = = , с. (11.7)

 

=+ + + ,(11.8)

 

де - маховий момент двигуна ; = 0,195 кГм2;

- маховий момент редуктора;

= 0,12 кГм2;

- маховий момент барабана ;

= 0,035 кГм2.

Шлях, пройдений вантажем за час розгону

 

h1 = 0,5 . V . tр, м.(11.9)

Шлях, пройдений вантажем за час гальмування

 

h2 = 0,5 . V . tг, м.

 

Шлях рiвномiрного руху:

 

h = H - ( h1 + h2), м, (11.10)

 

де Н - висота пiднiмання вантажу ( Н=1,45 м ).

Час рiвномiрного руху:

 

t = , c.(11.11)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти