ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Необхiдна потужнiсть двигуна

 

Pд= , кВт.(11.12)

 

Умова вибору асинхронного двигуна з фазним ротором за каталогом:PНОМ ³PД .

Максимальний момент двигуна:

 

ММАХ = l МНОМ ,

де l - коефіцієнт перевантаження за моментом (l=1,8 - 2,4 ).

Визначаємо номiнальне i критичне ковзання

 

SНОМ= ,SКР =SНОМ( l + ),(11.13)

 

де ω0 - синхронна швидкість.

Пуск двигуна здiйснюється в три ступенi при пусковому моментi

 

МП=0.8 ММАХ.

 

Ковзання на природній характеристиці при цьому моменті:

,(11.14)

де ; .

 

Показник перемикання:

 

, (11.15)

 

Опiр обмотки ротора:

Rр =, Ом,(11.16)

 

де Eрот - е.р.с. ротора, В;

Iном.р - номiнальний струм ротора, А.

Опори ступенiв пускового резистора:

 

, Ом;

, Ом;(11.17)

, Ом.

 

Для перевiрки вибраного електродвигуна за навантажувальною дiаграмою необхiдно зняти покази ватметра вiд tр до tг , тобто за час перемiщення вантажу вiд нижнього до верхнього кiнцевих вимикачiв.

Еквiвалентна потужнiсть

, кВт. (11.18)

Умова перевiрки Рекв £ Рн.

2 ПРОГРАМА РОБОТИ

 

2.1 Ознайомитись з конструкцiєю пiдйомної установки i апаратурою схеми керування.

2.2 Записати технiчнi данi апаратури.

2.3 Зiбрати i налагодити схему автоматичного керування.

2.4 Дослiдити режими пiднiмання i опускання вантажу, побудувати дiаграму навантаження.

2.5 Розрахувати i вибрати потужнiсть двигуна пiдйомної установки.

3 ОПИС СХЕМИ УСТАНОВКИ

 

Для роботи схеми пiдйомної установки (рис. 11.2), необхiдно увімкнути автоматичні вимикачі QF i SF, при цьому рукоятка командо-контролера КК повинна бути поставлена в нейтральне положення "0".

Після увімкнення автомата SF спрацьовують котушки реле прискорення КT1, КT2, КT3, розмикаються їх контакти в колах живлення котушок контакторiв прискорення КМ1, КМ2, КМ3. На сигнальному табло висвiтлюється напис "Коло управлiння" (КУ).

Далі необхiдно натиснути кнопку “Пуск” SBC. По колу SBT, SBC, КК спрацьовує котушка КМ i замикає блок-контакт КМ, що шунтує коло SBC i КК. Тому при відпусканні кнопки SBC лiнiйний контактор залишиться у робочому станi. Одночасно замикаються силові контакти КМ, які підготовлюють коло увімкнення обмотки статора двигуна.

При русi вантажу вверх рукоятка командоконтролера ставиться в положення "1", при цьому отримує живлення котушка контактора КМB. Силові контакти КМB замикаються і подається живлення на обмотку статора двигуна. Електродвигун починає обертатись з мiнiмальною швидкiстю, оскiльки в коло ротора введенi всi опори RRД. Блок-контакти контактора КМB розмикаються в колi котушки контактора КМH, і в колі котушки КТ1.

Котушка реле КТ1 знеструмлюється, його блок-контакт в колi котушки КМ1 з витримкою часу замикається, пiдготовлюючи коло живлення котушки прискорення КМ1 .

В колах сигналiзацiї висвiтлюється табло П ( "Підйом" ).

При русi вантажу вниз ручка командоконтролера ставиться в положення "2", при цьому спрацьовує котушка контактора КМH. Силові контакти замикаються, отримують живлення обмотки статора двигуна, при цьому здійснюється зміна фаз і отже напрям обертання електродвигуна. Електродвигун обертається з мiнiмальною швидкiстю. Блок-контакти контактора КМH розмикаються в колi котушки контактора КМB, і в колi котушки реле КТ1. Дiя реле КТ1 в схемі подібна, до руху вантажу вверх. В колах сигналiзацiї висвiтлюється табло С ( "Спуск" ).

В третьому положенні пiднiмання (опускання) вантажу утворюється коло для увімкнення котушки КМ1 через розмикаючий контакт КТ1, в результатi чого силові контакти КМ1 замикаються і шунтують частину опору в колi ротора. Крiм цього розмикаючий контакт КМ1 розмикається, котушка реле КТ2 знеструмлюється і з витримкою часу замикає блок-контакт в колi котушки КМ2, пiдготовлюючи коло для наступної швидкостi. В колі сигналізації висвітлюється табло П1.

В четвертому положенні пiднiмання (опускання) вантажу через контакт КТ2 отримує живлення котушка КМ2, яка спрацьовує і шунтує силовими контактами другу ступінь опорiв в колi ротора двигуна, а блок-контакт КМ2 розмикається і знеструмлює котушку реле КТ3, яка з витримкою часу замикає контакт КТ3 в колi котушки КМ3, пiдготовлюючи коло для наступної швидкостi. Висвітлюється табло П2.

В п’ятому положенні пiднiмання (опускання) вантажу отримує живлення котушка КМ3 i силовими контактами в колi ротора шунтує останню ступiнь опорiв. Електродвигун обертається з максимальною швидкiстю. Висвiтлюється табло ПЗ.

Зупинка двигуна здійснюється ручкою командоконтролера, яку треба встановити в нейтральне положення “0”.

При досягненні верхнього і нижнього положень зупинка двигуна здійснюється за допомогою кінцевих вимикачів SQВ і SQН.

 

 

Рисунок 11.2 – Принципова схема керування підйомною установкою

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕНЬ

 

4.1 Зiбрати схему керування.

4.2 Перевiрити схему керiвником роботи.

4.3 Увімкнути автоматичні вимикачі QF i SF.

4.4 Натиснути кнопку SBC.

4.5 Рукоятку командоконтролера перевести в положення 1 піднімання вантажу або 2 для його опускання.

4.6 За допомогою секундомiра вимiряти час розгону двигуна до встановленої швидкостi.

4.7 Записати покази амперметра, вольтметра, ватметра i секундоміра.

4.8 Виміряти час руху вантажу між кінцевими вимикачами (час рівномірного руху).

4.9 Записати покази приладів в таблицю 11.1.

 

Таблиця 11.1 – Результати досліджень і розрахунків

№п/п Режим роботи Дані досліду Розрахункові дані
U, В I, А w, об/хв t, с P, Вт Pроз., Вт Pнаг., Вт Pвиб., Вт
Розгін двигуна                
               
               
               
  Рівномірний рух                
               
               
               
Гальмуван-ня двигуна                
               
               
               

 

 

5 ЗМІСТ ЗВІТУ

У звіті необхідно подати:

5.1 Схему управління та її короткий опис.

5.2 Технічні дані електрообладнання.

5.3 За отриманими даними побудувати навантажу-вальну діаграму двигуна .

5.4 За методом еквівалентних потужностей розрахувати потужність електродигуна та вибрати його по каталогу.

5.5 Зробити висновки по роботі установки.

 

 

6 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

6.1 Як визначити потужність двигуна підйомної установки?

6.2 Від чого залежить час розгону двигуна?

6.3 Поясніть, як працює схема при підніманні вантажу?

6.4 Які функції виконує командоконтролер?

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти