ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МАСШТАБ І НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ

Передмова

В підготовці спеціалістів із середньою технічною освітою велику роль відіграє предмет “Технічне креслення”. В процесі його вивчення студенти повинні виробити навички креслярської роботи, оволодіти технікою креслення, розвити просторову уяву. Це можливо в тому випадку, якщо студенти добре засвоїли теоретичний матеріал з різних тем курсу, знають та вміють застосовувати в своїй роботі нормативи, положення різних стандартів та оволоділи раціональними засобами роботи. Останнє досить важливе для отримання креслень гарної якості і з високою продуктивністю праці. Все це можливо досягти вдумливою самостійною роботою при вивченні теоретичного матеріалу, раціональною організацією робочого місця та ретельним виконанням великої кількості різних вправ.

Технічне креслення - одна з навчальних дисциплін, що складають основу підготовки з інженерно-технічних спеціальностей, вона є першою сходинкою навчання студентів правилам виконання та оформлення конструкторської документації.

Мета вивчення дисципліни - отримати знання та навички у роботі з креслярським інструментом, вивчити засоби техніки креслення, правила та умовності на кресленнях, установлені державними стандартами ЄСКД, виконувати зображення предметів на основі метода прямокутного проектування, а також освоїти читання загально технічних та будівельних креслень.

Основна мета посібника – допомогти студентам вивчити предмет “Технічне креслення”, придбати навички у виконанні графічних вправ, навчитися читати креслення.

Робочий зошит містить навчальні завдання для домашнього й аудиторного виконання з основних тем курсу “Технічне креслення”.

 

 

ТЕМИ ГРАФІЧНИХ РОБІТ

№ п/п Назва графічних робіт Кількість годин  
 
1. Графічна робота №1. Лінії креслення. Шрифт креслярський  
2. Графічна робота №2. Спряження. Лекальні криві  
3. Графічна робота №3Ортогональне креслення групи геометричних тіл  
4. Графічна робота №4 Проекції геометричних тіл і моделі  
5. Графічна робота №5Ескіз деталі з різьбою  
Графічна робота №6 Робоче креслення деталі з різьбою  
6. Графічна робота №7Технологічна схема за спеціальністю  
Графічна робота №8Виконання плану поверху промислової споруди  
  Графічна робота №9Виконання поздовжнього розрізу промислової споруди  
Графічна робота №10Виконання поперечного розрізу промислової споруди  
Всього  

 

 

ВСТУП

Вправа№1.

 

Заштрихуйте приведені фігури, відстань між лініями штриховки приблизно 3мм.

 
 

 

 


Рис.1

 

Вправа №2

Виконайте вправу на проведення різних типів ліній у квадраті із стороною 120мм. Відстань між лініями 10мм, а між лініями штриховки 3мм.

 

 

Рис.2.

Модуль 1. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Т 1.1. «ТЕХНІКА КРЕСЛЕННЯ»

Вправа №3

1. Виконати креслення різних типів ліній під різними кутами:

ñ Вертикальні;

ð Горизонтальні;

ö Похилі

2. Розділити прямий кут на рівні частини за допомогою циркуля

 

Т1.2. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ

 

На рисунку 3 показано зображення предметів. На них цифра­ми позначено різні лінії. Складіть таблицю за наведеним зразком і заповніть її:

 

№ лінії на креслен-ні Назва Призначення Товщина по відношенню до товщини суцільної товстої лінії
     
     
     
     
     
     
     
     

Рис.3.

Вправа 4.

Накресліть наступні лінії:

· суцільну товсту,

· суцільну тонку,

· штрихову,

· штрих пунктирну,

· розімкнену,

· хвилясту,

· суцільну із ізломами.

Лінії провести горизонтально, відстань між ними 5мм, довжина 70мм.

 

 

Вправа 5.

Виконайте домашнє завдання.

На форматі А4 виконайте вправу у відповідності з розмірами, вказаними в таблиці, що відповідають вашому варіанту.

 

ЗРАЗОК КРЕСЛЯРСЬКОГО ШРИФТУ

Вправа 6.

 

Вправа 6.

Впишіть у вільні місця за зразком букви, цифри та знаки (ГОСТ 2.304-81).

 

Вправа 7.

В модульній сітці напишіть своє прізвище, ім’я, по-батькові шрифтом №28.

Зразок виконання модульної сітки.

А б

Рис.4: а – модульна сітка прямого шрифту; б – модульна сітка шрифту з нахилом

Вправа 8.

Заповніть основний напис

Вправа 9.

Виконайте креслення основного напису за вказаним зразком

 

 

 

МАСШТАБ І НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ

Вправа10.

Визначити необхідну кількість розмірів для планки, нанести їх на кресленні.

 

Вправа11.

Виконати креслення пластинок у масштабі М2:1

 

 

Т.1.3. КРЕСЛЕННЯ КОНТУРІВ ДЕТАЛЕЙ

 

 

Вправа 10.

Виконайте креслення деталей з елементами ділення кола на рівні частини в натуральну величину..

 

Рис. 4. Рис. 5.

 

 

СПРЯЖЕННЯ

 

Вправа 11.

Виконайте креслення деталі зі спряженням за вказаними розмірами.

 

ЛЕКАЛЬНІ КРИВІ

Вправа 12.

Виконайте креслення лекальних кривих за зразком.

 

Еліпс

АВ=100 і СД=60мм.

Еліпс

Парабола

ВС = l1 = 60мм, СО = l = 80мм.

Парабола

Циклоїда

Діаметр кола = 30мм.

Циклоїда

Синусоїда

Діаметр кола = 40мм.

Синусоїда

Вправа 13.

Побудувати наочне зображення точки А.

 

 

 

Вправа 14.

За наочним зображенням точки А побудувати її проекції

 

Вправа 15.

Задані точки А,В,С, Д. Побудувати:

а) точку Е, розташовану під точкою А на 15мм;

б) точку N, розташовану над точкою В на 20мм;

в) точку М, розташовану за точкою С на 10мм;

г) точку К, розташовану перед точкою Д на 5мм.

 

 

Вправа 16.

Сv
Побудувати недостаючі проекції точок А, В, С і Д

 
 


Вправа 13.

Побудувати проекції відрізка АВ:

 
 


АВ Н АВ V АВ W АВ – пряма загального

Х
положення

 

                           
       
 
   
Х
 
Х
 
Х

 


Вправа 14

Розділити відрізок АВ точкою С у відношенні: АС : СВ = 1 : 5

       
   
 
 

 


Вправа 15.

Побудувати проекції відрізка АВ по заданих координатах його кінців

А (30; 10; 10); В(10; 25; 40). Побудувати проекції точки С, яка ділить відрізок у відношенні АС : СВ = 1:2

 

 

Вправа 16.

Побудувати проекції точки N, яка належать відрізку АВ прямої.

 


Т. 2.2. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИНИ

Вправа 17

Побудуйте проекцію точки А, що лежить у площині.

       
 
 
   
Х

 

 


Вправа 18.

Пряма АВ належить площині. Побудуйте проекцію цієї прямої.

       
 
   
 

 


Вправа 19.

Побудувати головні лінії заданої площини: горизонталь та фронталь.

       
   
 
 

 

 


Т. 2.3. ПРОЕКТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

Вправа 20.

Побудувати третю проекцію геометричного тіла та знайти недостаючі проекції заданих точок.

 

   
 
 
 

 


Вправа

Виконати комплексне креслення тіл обертання: циліндра, конуса, кулі. На поверхні тіла розташувати три точки: А – на твірній, В – на передній бічній поверхні, а точку С – на задній бічній поверхні. Знайти всі проекції заданих точок.

Вправа

Побудуйте в ізометрії циліндр і конус. Вісь циліндра перпендикулярна до площини V, а вісь конуса перпендикулярна до площини Н.

 

Т. 2.5. ПРОЕКЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Вправа

Визначте відповідність проекцій моделей їх наочному зображенню (рис. 80).

Вправа

Виконайте креслення моделі з натури, вкажіть всі необхідні розміри.

Т. 2.6. ТЕХНІЧНЕ РИСУВАННЯ

Вправа

Виконати технічний рисунок геометричного тіла: призми, піраміди, циліндра або конуса (на вибір). На поверхні фігури нанести розподіл світлотіні штриховкою.

Вправа

Виконати технічний рисунок моделі за зразком. Нанести відтінення поверхні моделі будь-яким способом.

Модуль 3. ОСНОВИ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ

 

Вправа

Виконайте перерізи деталей за вказаним положенням січної площини. Розміри відповідають натуральним.

Рис.

 

Рис.

 

Передмова

В підготовці спеціалістів із середньою технічною освітою велику роль відіграє предмет “Технічне креслення”. В процесі його вивчення студенти повинні виробити навички креслярської роботи, оволодіти технікою креслення, розвити просторову уяву. Це можливо в тому випадку, якщо студенти добре засвоїли теоретичний матеріал з різних тем курсу, знають та вміють застосовувати в своїй роботі нормативи, положення різних стандартів та оволоділи раціональними засобами роботи. Останнє досить важливе для отримання креслень гарної якості і з високою продуктивністю праці. Все це можливо досягти вдумливою самостійною роботою при вивченні теоретичного матеріалу, раціональною організацією робочого місця та ретельним виконанням великої кількості різних вправ.

Технічне креслення - одна з навчальних дисциплін, що складають основу підготовки з інженерно-технічних спеціальностей, вона є першою сходинкою навчання студентів правилам виконання та оформлення конструкторської документації.

Мета вивчення дисципліни - отримати знання та навички у роботі з креслярським інструментом, вивчити засоби техніки креслення, правила та умовності на кресленнях, установлені державними стандартами ЄСКД, виконувати зображення предметів на основі метода прямокутного проектування, а також освоїти читання загально технічних та будівельних креслень.

Основна мета посібника – допомогти студентам вивчити предмет “Технічне креслення”, придбати навички у виконанні графічних вправ, навчитися читати креслення.

Робочий зошит містить навчальні завдання для домашнього й аудиторного виконання з основних тем курсу “Технічне креслення”.

 

 

ТЕМИ ГРАФІЧНИХ РОБІТ

№ п/п Назва графічних робіт Кількість годин  
 
1. Графічна робота №1. Лінії креслення. Шрифт креслярський  
2. Графічна робота №2. Спряження. Лекальні криві  
3. Графічна робота №3Ортогональне креслення групи геометричних тіл  
4. Графічна робота №4 Проекції геометричних тіл і моделі  
5. Графічна робота №5Ескіз деталі з різьбою  
Графічна робота №6 Робоче креслення деталі з різьбою  
6. Графічна робота №7Технологічна схема за спеціальністю  
Графічна робота №8Виконання плану поверху промислової споруди  
  Графічна робота №9Виконання поздовжнього розрізу промислової споруди  
Графічна робота №10Виконання поперечного розрізу промислової споруди  
Всього  

 

 

ВСТУП

Вправа№1.

 

Заштрихуйте приведені фігури, відстань між лініями штриховки приблизно 3мм.

 
 

 

 


Рис.1

 

Вправа №2

Виконайте вправу на проведення різних типів ліній у квадраті із стороною 120мм. Відстань між лініями 10мм, а між лініями штриховки 3мм.

 

 

Рис.2.

Модуль 1. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Т 1.1. «ТЕХНІКА КРЕСЛЕННЯ»

Вправа №3

1. Виконати креслення різних типів ліній під різними кутами:

ñ Вертикальні;

ð Горизонтальні;

ö Похилі

2. Розділити прямий кут на рівні частини за допомогою циркуля

 

Т1.2. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ

 

На рисунку 3 показано зображення предметів. На них цифра­ми позначено різні лінії. Складіть таблицю за наведеним зразком і заповніть її:

 

№ лінії на креслен-ні Назва Призначення Товщина по відношенню до товщини суцільної товстої лінії
     
     
     
     
     
     
     
     

Рис.3.

Вправа 4.

Накресліть наступні лінії:

· суцільну товсту,

· суцільну тонку,

· штрихову,

· штрих пунктирну,

· розімкнену,

· хвилясту,

· суцільну із ізломами.

Лінії провести горизонтально, відстань між ними 5мм, довжина 70мм.

 

 

Вправа 5.

Виконайте домашнє завдання.

На форматі А4 виконайте вправу у відповідності з розмірами, вказаними в таблиці, що відповідають вашому варіанту.

 

ЗРАЗОК КРЕСЛЯРСЬКОГО ШРИФТУ

Вправа 6.

 

Вправа 6.

Впишіть у вільні місця за зразком букви, цифри та знаки (ГОСТ 2.304-81).

 

Вправа 7.

В модульній сітці напишіть своє прізвище, ім’я, по-батькові шрифтом №28.

Зразок виконання модульної сітки.

А б

Рис.4: а – модульна сітка прямого шрифту; б – модульна сітка шрифту з нахилом

Вправа 8.

Заповніть основний напис

Вправа 9.

Виконайте креслення основного напису за вказаним зразком

 

 

 

МАСШТАБ І НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ

Вправа10.

Визначити необхідну кількість розмірів для планки, нанести їх на кресленні.

 

Вправа11.

Виконати креслення пластинок у масштабі М2:1

 

 

Т.1.3. КРЕСЛЕННЯ КОНТУРІВ ДЕТАЛЕЙ

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти