ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками в міжособистій взаємодії

Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками в міжособистій взаємодії

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи прояву емпатії молодшими дошкільниками в міжособистій взаємодії……………………………………………………………5

1.1. Поняття емпатії у вітчизняній і зарубіжній науці……………………….5

1.2. Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками……………………………………………………………………...13

1.3. Шляхи і методи розвитку емпатії в молодших дошкільників у міжособистої взаємодії в аспекті морального виховання………………………..19

РОЗДІЛ ІІ. Експериментальна робота з проблеми розвитку емпатії у дітей молодшого дошкільного віку в міжособистій взаємодії………………………...25

2.1. Дослідження рівня емпатії у дітей молодшого дошкільного віку в між особистій взаємодій……………………………………………………………….25

2.2. Програма розвитку емпатії у молодших дошкільників…………….30

2.3. Аналіз результатів дослідження прояву емпатії в дітей молодшого дошкільного віку…………………………………………………………………..40

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………...44

ДОДАТКИ

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовили зміни в моральній атмосфері суспільства. Утвердження демократичних норм суспільного життя висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її підготовки до життя.

Моральне виховання — одне з найважливіших завдань, які ставить перед психологічною і педагогічною наукою суспільна практика. Поряд з громадськістю, активним творчим відношенням до дійсності необхідною моральною якістю людини нового суспільства являється дієве гуманне відношення до людей, яке складає основу справжнього колективізму.

У структурі морального розвитку особистості важливе значення відіграє емпатія.

Теоретичні основи формування емпатії засновані на ідеях М.Й. Боришевського, Л. П. Виговської, Д.Б. Ельконіна, О.В Запорожця, Г.С.Костюка, С.Д.Максименко, Л.Б.Мерфі, Ф. Олпорта, В.А. Сухомлинського, І.М. Юсупова.

Онтогенетичний аспект розвитку емпатії у дітей в роботах відомих вітчизняних психологів та педагогів Б.Г Ананьєва, Г.М. Андреєвої, Т.В. Василишиної, Т.П. Гаврилової, Я.А. Коменського та інших. У багатьох роботах показано, що молодший дошкільний вік, ще не є сенситивним для емоційного розвитку особистості дитини, але є дуже важливим етапом у соціальному розвитку дитини, у розвитку психічних процесів, моральному розвитку.

О.Запорожець та Я. Неверович у своїх дослідженнях показали, що при переході від раннього до дошкільного віку, з виникненням найпростіших видів продуктивної діяльності відбуваються зміни емоційних процесів, які здійснюють регуляцію такої діяльності. Так, виникають зміни змісту афектів (емоцій), які виявляються в першу чергу у виникненні особливих форм співпереживання, співчуття до інших людей, задля яких здійснюються дії.

Вивчення проблеми формування емпатії дає можливість проникнути в її психологічну природу, глибше зрозуміти її функцію в поведінці, її роль в моральному розвитку дитини, а як наслідок, в формуванні її особистості. Знання особливостей розвитку емоційної сфери дітей, механізмів становлення моральних мотивів буде сприяти науково обґрунтованому процесу виховання молодого покоління. Саме це й зумовило вибір теми нашого дослідження «Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками в між особистій взаємодії».

Об'єкт дослідження ― особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками.

Предмет дослідження― емпатія в міжособистій взаємодії.

Мета дослідженняполягає в теоретичному розгляді явища емпатії, розробки підходу до проблеми розвитку емпатії у дітей молодшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження. Якщо у систему роботи дитячого навчального закладу постійно запроваджувати різні форми роботи з дітьми для розвитку у них співчуття і співпереживання, вміння спілкуватися, то ефективність процесу розвитку емпатії у молодших дошкільників значно підвищиться.

Завдання дослідження:

1.Проаналізувати основні підходи у дослідженнях емпаії у вітчизняній і зарубіжній науці.

2.Виявити стан прояву емпатії молодшими дошкільниками в між особистій взаємодії.

3.Розробити та випробувати методику формування емпатії у молодших дошкільників та експериментально перевірити її ефективність.

Для розв’язання поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: бесіди, анкетування, заняття, індивідуальна робота,читання художньої літератури, спостереження.

База дослідження: ДНЗ №9, групи «Сонечко», 4-го року життя.

Структура і об’єм роботи: курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 50 сторінок, з яких 43 основного тексту. Робота містить 3 таблиці. Список використаних джерел вміщує 52 найменувань.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЯВУ ЕМПАТІЇ МОЛОДШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ В МІЖОСОБИСТІЙ ВЗАЄМОДІЇ

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ПРОБЛЕМИ ПРОЯВУ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МІЖОСОБИСТІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Дослідження рівня прояву емпатії у дітей молодшого дошкільного віку в міжособистій взаємодії

Дослідження було проведено в дошкільному навчальному закладі №9, м. Броди. В групі дітей молодшого дошкільного віку. В дослідженні брали участь 14 дітей.

1 етап ― констатуючий експеримент.

Мета: виявити рівень прояву емпатії молодшими дошкільниками стосовно однолітків. А саме дізнатись, перспективи симпатії та антипатії.

Завдання констатуючого експерименту:

1. Виявити здатність до співпереживання і співчуття;

2. Визначити рівні дитячих взаємин;

1. Методика діагностики рівня здатності до співпереживання і співчуття.Експеримент проводиться індивідуально. Дитині показують три картинки, на яких зображено проблемні ситуації, і маленькі картинки до них ― по чотири варіанти вирішення цієї ситуації.

Перша ситуація: маленька дівчинка загубилась і плаче. Повз неї йде хлопчик із покупками.

Варіанти вибору:

1. Побачивши дівчинку, хлопчик дражне її.

2. Хлопчик пропонує дівчинці цукерку.

3. Цілиться з рогатки в її ляльку.

4. Хлопчик бере дівчинку за руку і відводить.

Вибір 1-го і 3-го варіантів оцінюється по 0 балів. Вибір 2-го і 4-го варіантів оцінюється в 5 балів.

Друга ситуація: у маленької дівчинки собака забрала м'яч. Дівчинка звернулась по допомогу до хлопчика.

Варіанти вибору:

1. Хлопчик захищає дівчинку від собаки;

2. Дражне дівчинку;

3. Віддає дівчинці м'яч;

4. Лякає дівчинку собакою.

Вибір 1-го і 3-го варіантів оцінюється в 5 балів. Вибір 2-го і 4-го варіантів в 0 балів.

Третя ситуація: старенька бабуся йде з важкою сумочкою. Дівчинка гуляє з собакою.

Варіанти відповідей:

1. Дівчинка пропонує бабусі допомогу;

2. Проходить повз бабусі;

3. Допомагає бабусі донести сумку;

4. Сміється з бабусі.

Вибір 1-го і 3-го варіантів оцінюється в 5 балів. Вибір 2-го і 4-го варіантів оцінюється в 0 балів.

Таблиця 1

Діти Ситуація Усього
І ІІ ІІІ  
1. Ярослав А.
2. Аня Б.
3. Настя З.
4. Іван К.
5. Давид К.
6. Коля Л.
7. Тарас М.
8. Кароліна М.
9. Ілля Р.
10. Максим С.
11. Роман Т.
12. Кирило Т.
13. Віта Щ.
14. Марта Я.

 

Виконання завдань не потребує вербальних відповідей. Дитина під час індивідуального показу обирає певний варіант.

Рівні прояву емпатії Таблиця№2

Кількість дітей   Високий рівень Середній рівень Низький рівень

 

Отримані результати показали, що в ситуації морального вибору, дітей переважає середній рівень вияву співчуття, співпереживання. Це говорить про те, що в молодших дошкільників ще не високий рівень моральних знань.

 

Рівні дитячих взаємин

Рівні взаємин І ІІ ІІІ
П.І.Б Вибирають самостійно собі роль Вміють організовувати гру в групі Спілкуються один з одним привітно Не сваряться через іграшки Вміють об'єднуватись в ігрову групу (до 3-4) Граються переважно самостійна Дотримання простих правил поведінко
1. Саша А.     + +    
2. Аня Б.     + +    
3. Настя З.         + +
4. Іван К.     + +    
5. Давид К.     + +    
6. Коля Л.     + +    
7. Тарас М.         + +
8. Кароліна М.     + +    
9. Ілля Р.         + +
10. Максим С.         + +
11. Роман Т.     + +    
12. Кирило Т.     + +    
13. Віта Щ.         + +
14. Марта Я.         + +

 

Провівши аналіз даних взаємин дітей четвертого року життя: до І-рівня (найвищого) жодної дитини не було віднесено; до ІІ рівня віднесено 54% дітей; до ІІІ ― 46%.

Значна кількість дітей не вміє встановлювати і підтримувати позитивні стосунки з товаришами групи; для їхніх контактів властива короткочасність і несталість. Прагнення спільних ігор, ця природна соціальна потреба, не набула ще належного розвитку.

Проведене наше дослідження рівня емпатії у дітей молодшого дошкільного віку показало, що рівень сформованості емпатійності у дітей, скоріше низький ніж високий.

 

ЗАНЯТТЯ 1

Мета: встановлення позитивного емоційного контакту дітей і психолога.

Матеріал: м'яч.

Гра «Назви своє ім'я»

— Діти, зараз зробимо коло.

— Що у мене в руках? М'яч.

— Якого він кольору?

Я буду кидати вам м'яч і називати своє ім'я, а ви, повертаючи мені його, називаєте своє ім'я (Нагадувати у грі: «Як тебе звуть?»).

Гра «Вітер дме на….»

Промовляють слова: вітер дме на того, у кого світле волосся (діти із світлим волоссям збираються разом в коло). Далі тими ж словами починається інше завдання.

Психогімнастика «Запам'ятай своє місце» (з використанням музичного запису). Діти вільно рухаються по приміщенню, на слова «раз, два, три ― своє місце знайди» знаходять свої місця і завмирають.

Мовні звертання:

— Я хочу з тобою познайомитися.

— Мені хотілося з тобою познайомитися.

— Давай познайомимось!

— Будьмо знайомі!

ЗАНЯТТЯ 2

Мета: створення позитивного емоційного насрою в групі між дітьми.

Матеріал: клубок ниток.

Гра «Клубочок»

— Діти, зараз ми зробимо гарне коло і сядемо на килимок.

— Що у мене в руках? Клубок.

— Наші слова будуть, як ниточки. Я про щось Віту спитаю ― ниточка потягнеться до неї, вона відповість ― ниточка знову потягнеться до мене. (Обмотую нитку круг пальця ставлю запитання ― дитина намотує собі на палець нитку і відповідає. Якщо я вимушена допомогти дитині відповісти ― клубочок повертається до мене ― таким чином за кількістю ниток, що зв’язують мене з дитиною, визначають дітей, у яких є труднощі зі спілкуванням).

Запитання:

— Як тебе звуть?

— У тебе є братик чи сестричка?

— Що ти любиш?

— Яка твоя улюблена іграшка?

Гра «Знайди друга»

Половина дітей сидить на стільцях, інша підходить до психолога.

Діти, ви зараз знайдете собі друга з тих дітей, які сидять на стільчиках, візьмете його за руку і пройдетесь по кімнаті.

Коли знайдено всіх друзів, діти міняються місцями.

ЗАНЯТТЯ 3

Мета: формувати вміння усміхатися іншій людині, відчувати радість від усмішки, робити іншим приємно.

— Діти, у вас є друзі? Друг — це той, з ким ти завжди граєш.

— Хто твій друг?

— Як ти вважаєте, з чого починається дружба?

Я вам розкрию велику таємницю: дружба починається з усмішки (Пояснюється відмінність слів: усміхатись і сміятись).

Усмішку можна дарувати, я вам усміхнулась — подарувала усмішку, і вам стало приємно.

Гра «Дружба починається з усмішки»(тренінг).

Діти, сядьте в коло на килимку, поверніться один до одного, лагідно візьміться за руки і подаруйте один одному усмішку.

Етюд «Сонячні промінчики»Сядьте на килим уявіть, що ви граєтеся на сонячній галявині. вам весело і приємно. Сонячні промінчики обгорнули ваше тіло. Ось сонячні промінчики сіли вам на брови. Струсіть їх! А ось промінчики доторкнулися до ваших очей. Покліпайте. Розплющте широко очі. Подивіться навкруги. Знайдіть, де сяє сонечко. Ой, яке воно яскраве! Як боляче очам! Швидко їх закрийте. Розплющить очі і подивіться на свої пальчики. Станьте на коліна, підніміть угору руки. Подивіться на кінчики пальців. Там угорі сяє сонечко. Воно зігріває нас. Ой, як приємно! Усміхається.

Гра «Доторкнись до…»

А зараз ми пограємо в гру. Якщо я скажу «доторкніться до синього на светрику у Максима», ви шукайте синій колір і лагідно торкайтесь його на одязі вибраної дитини промовляючи: «Ми тебе любимо». Вибирають іншу дитину, з іншим кольором на одязі. Слідкувати, щоб доторкнулися до всіх дітей.

— Діти, з чого починається дружба?

— Ви мені усміхнулись, значить ми друзі?

— Не забувайте усміхатись один одному.

Мовні звертання:

— Дуже приємно!

— Ми тебе любимо!

— Я такий радий!

ЗАНЯТТЯ 4

Мета: закріплювати вміння рухатися в обумовленому просторі не штовхаючись; формувати уміння усміхатись іншій людині, відчувати радість від усмішки.

Матеріал: тоненький канат (для позначення лінії будинку).

«Поділися усмішкою» (тренінг)

Діти, візьмемось за руки, зробимо коло і сядемо на килимку.

Подаруємо один одному усмішку. Треба взяти товариша, який сидить поруч, за руки, подивись в очі і усміхнись (діти повторюють вправу по колу).

Ви подарували один одному усмішку — і вам стало приємно.

Психогімнастика «Дощик»

— Діти, сядьте на килим. Заплющте очі. Давайте послухаємо тишу.

Крапля раз, крапля два.

Дощик тихо накрапа,

Дощик тихо накрапа,

Ось вже краплі поспішають,

Одна одну підганяють:

Крап, крап, крап…

Маленька краплинка впала вам на голівку. Ось ще одна. Ще… Вже все ваше тіло вкрилося краплинами. Ви відчуєте приємну прохолоду. Розплющуйте очі. Подивіться, де можна сховатися від дощу. Ні, не має від нього порятунку. Краплі заважають дивитися. Покліпайте очима. Ось так. Зітріть долонями краплинки води з обличчя. Дощик вже закінчився. Визирнуло сонечко. Здійміть до нього руки: «Здрастуй, сонечко! Ми тобі раді»

Мовні звертання:

— До зустрічі!

— До завтра!

— Всього найкращого!

На все добре!

ЗАНЯТТЯ 5

Мета: практикувати дітей в умінні ввічливо запрошувати ровесника до гри. Виховувати бажання гратися разом.

Матеріал : іграшковий зайчик.

Вправа « Привітання»

Діти в колі, один до одного стоять обличчям.

— Давайте з вами усміхнемося один одному і привітаємося:

— Пальчиками.

— Лобиками.

— Носочками ніг (діти виконують обережно, ласкаво усміхаючись один одному).

ЗАНЯТТЯ 6

Мета: виховувати бажання гратися разом, викликати почуття симпатії до однолітків.

Матеріал: стільчик, картина паровоза з вагончиками.

Гра «Паровозик»

Сьогодні ми будемо грати в «паровозики». Спочатку у «паровозика» не буде «вагончиків», той, кого ми виберемо «паровозиком», буде один «їздити» по колу,голосно промовляючи «чух-чух-чух». Потім «паровозик» запросить когось з дітей стати «вагончиком». Запрошена дитина називає ім'я «вагончика», а сама стає «паровозиком». Діти рухаються промовляючи «чух-чух-чух», зупиняючись «у-у-у». Гра триває доки всі діти не стануть «вагончиками». Кожна дитина, ставши «паровозиком», називає імена всіх «вагончиків».

Етюд «Врятуй пташеня»

Уявіть, що у вас в руках маленьке безпорадне пташеня. Витягніть руки долонями вверх. А тепер зігрійте його, повільно, по одному пальчику складіть долоні, сховайте в них пташеня, подихайте на нього, зігріваючи його своїм рівним, спокійним диханням, прикладіть долоні до своїх грудей, віддайте пташці доброту свого серця і дихання. А тепер відкрийте долоні — і побачите, що пташка радісно злетіла, усміхніться їй і не сумуйте, вона ще прилетить до вас.

Гра «Впізнай за голосом»

Дорослий обирає дитину, яка буде «котиком», і сідає на стільчик в середині кола. Діти ходять по колу, промовляючи слова: Ми по колу йдемо, тихо котика звемо: «Котику, не підглядай, хто покликав — відгадай».

Дитина на яку вказав дорослий, голосно промовляє: «Няв!». Дитина в колі повинна відгадати, хто з дітей покликав.

Мовні звертання:

— Дозволь запросити тебе.

— Я можу…?

— Я хотів (ла) б (-и)…

ЗАНЯТТЯ 7

Мета: вправлятись у використанні форм ввічливості, навчати прийомів ввічливого звертання.

Вправа «Ми тебе любимо»

Я зараз по черзі викликатиму вас у коло, ми розглянемо дитину, ласкаво називаємо її ім'я, промовляючи: «Ми тебе любимо». Наприклад:

Давидику, іди в коло. Як іще можна ласкаво його назвати?

Давайте всі до нього ласкаво, лагідно торкатися, промовляючи: «Давидику, ми тебе любимо». Слідкувати, щоб доторкнулися до всіх дітей.

Гра «Качка, качка, гусак»

Діти в колі, ведучий говорить: «Качка, качка … гусак».

«Гусак» біжить у протилежну від ведучого сторону (одночасно з ведучим) до вільного місця. На місці зустрічі два учасника беруться за руки, роблять реверанс, усміхаються і вітають один одного: «Добрий ранок, добрий день, добрий вечір», потім біжать далі до вільного місця. (Коли діти засвоять гру, замість ведучого може бути інша дитина).

ЗАНЯТТЯ 8

Мета: подальше зближення дітей, виховання дружніх, доброзичливих взаємин у групі між дітьми.

Матеріал: машина і кубики, лялька і візочок, плитка, каструля, сковорідка, кеглі і кульки, ліки і лялька.

Гра «Знайди свою пару»

Розглянути всі іграшки. Згадати, як ними можна грати. Поділити дітей на дві групи. Роздати їм іграшки і запропонувати знайти собі партнера по грі, звернутися до нього з пропозицією: «Давай пограємо разом».

Діти самостійно домовляються про послідовність дій з іграшками у спільній грі. Дорослий тільки у крайньому випадку допомагає їм.

Гра «Подарунки»

Ви любите, коли вам дарують іграшки? Ось ми зараз і будемо дарувати один одному іграшки.

Діти стають у велике коло, обирають дитину, яка першою вибиратиме подарунок. Дитина виходить на середину кола, а дорослий з дітьми водить хоровод під слова:

Принесли ми подарунки,

Хто захоче, той візьме.

Ось вам лялька-неваляйка,

Кінь, вовчок і літачок.

Називати іграшки треба повільно, виразно, щоб діти встигли уявити собі кожний предмет. Після закінчення слів діти зупиняються. Дорослий звертається до дитини, яка стоїть в колі, із запитанням, який з названих подарунків він хоче отримати. Якщо дитина обирає коня, діти зображують, як стрибає кінь. Якщо вибирає ляльку, всі танцюють, як лялька, якщо вовчок — всі кружляють, а якщо вибирає літак — імітують його політ і приземлення літака.

Наведемо слова і ритмічні рухи, які діти виконують в хороводі.

Кінь

Ходить коник по лужку,

По зеленім бережку,

Коник сам себе пасе.

Коник гривою трясе.

Золота вуздечка — брень,

Золота підківка — дзень.

Діти підбігають по колу, високо піднімаючи коліна, як конячки. Руки протягнуті вперед, а корпус злегка нахилений назад. «Кінь» зупиняється.

Звертаючись до дитини всередині кола, дорослий пропонує його роздивитись: «Які гарні у нас коні!» і вибрати того, який йому більше подобається. Вибравши собі подарунок, дитина займає місце в хороводі, а той, кого він вибрав, виходить на середину кола. Діти знову беруться за руки і повторюють слова: «Принесли всім подарунки…»

Лялька

Ой чуки-чуки-на,

Наша лялька чепурна.

Вільно танцюють на місці обличчям до центру, під мелодію, зображаючи ляльку.

Вовчок

Ой, як крутиться вовчок

Продзищав — і на бочок

(Повторюється два рази).

Кружляють на місці, потім присідають, легко вклонивши голову на бік.

Літак

Дитина «заводить мотор» — під звук «р-р-р» робить кругові рухи руками перед собою, потім широко розводить руки і «летить» по колу зі звуком «ж-ж-ж». Зробивши повне коло, літак уповільнює рух і повільно приземляється, дитина присідає навшпиньки.

Щоб розвинути емпатію та емоційну сферу дитини недостатньо лише роботи вихователя, потрібно залучати також батьків. Для цього ми розробили методичні рекомендації, призначені надання батькам уявлень про особливості емоційного розвитку дитини див. Додаток Б.

ВИСНОВКИ

Проблема формування в дитини з перших років його життя таких взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з моральних принципів гуманізму — актуальна сьогодні як в теорії, так і на практиці виховання підростаючого покоління.

Емпатія в розвинених особистісних формах — це складне функціональне утворення, в якому пізнавальні та емоційні процеси складають взаємообумовлену спільність, опосередковану дію і розвиток актуальних потреб і, яка в свою чергу, розвивається під їх впливом.

Спрямованість особистісних форм емпатії виявляє їх склад. Співпереживання — більш безпосередня імпульсивна форма емпатії, порівнюючи зі співчуттям. В силу оцентралізації співпереживання об'єкт і зміст його переживань відбиваються індивідом мимовільно. Умовно кажучи, співпереживаючий індивід не відчуває себе об'єктом власних переживань. Інший являється для співпереживаю чого лише стимулом для переживання для себе, і справжнього співчуття в даному випадку не відбувається.

Співчуття, на відміну від співпереживання — осмислена узагальнена форма емпатії, яка проявляється засвоєною моральною нормою і досвідом емоційно-моральних відносин.

Співпереживання більш характерне для старших дошкільників, але саме в молодшому дошкільному віці дитиною накопичується емоційний і моральний досвід.

Розвиток емпатії — це не лише процес розвитку і когнівітизації емоцій, це процес формування мимовільно діючих моральних мотивів, мотивації на користь іншого. За допомогою емпатії виникає зв'язок дитини зі світом переживань інших людей,формується уявлення про цінність іншого, розвивається і закріплюється потреба в благополуччі інших людей. По мірі психічного розвитку дитини і структуризації його особистості емпатія стає джерелом морального розвитку.

Дослідження показують, що між дітьми дошкільного віку існують доволі складні відносини. Задовго до того, як в процесі організованої вихователем сумісної діяльності складуться ділові контакти, між дітьми виникають особливі відносини, що базуються на почуттях симпатії, антипатії тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню позитивних якостей між його членами, впливає на клімат та настрій дітей.

Після проведення констатуючого експерименту дослідження показали, що в ситуації морального вибору, в дітей переважає середній рівень вияву співчуття, співпереживання.

На підставі аналізу спостережень та характеристик можна визначити трирівні дитячих взаємин:

І. Діти легко і вільно долучаються до спільної діяльності

ІІ. Діти з позитивного боку виявляють себе у взаєминах з дорослими і ровесниками.

ІІІ. Діти рідко беруть участь в іграх

Провівши аналіз даних взаємин дітей четвертого року життя: до І-рівня (найвищого) жодної дитини не було віднесено; до ІІ рівня віднесено 54,0% дітей; до ІІІ ― 46,0%.

Для формування і засвоєння в дітей молодшого дошкільного віку елементарних форм співпереживання, співчуття в процесі міжособистої взаємодії, ми використовували розвивальну методику «Школа спілкування», і рівень емпатії у дітей став значно вищим. Після проведення аналогічної методики в контрольній підгрупі, помітно, що ніяких змін не відбулося. А в експереминтальній підгрупі діти стали більш дружніми та співчутливими. Стали краще розуміти своїх однолітків та батьків, намагаючись їм допомогти.

Отже, вихователі повинні формувати емпатію на різних заняттях; враховувати вікові та індивідуальні особливості кожної дитини; читати періодичну літературу з питань формування емпатії, проводити серію дидактичних ігор і вправ, направлених на розвиток емпатії.

ДОДОТОК А

Список дітей експериментальної групи:

1. Ярослав А.

2. Аня Б.

3. Настя З.

4. Іван К.

5. Давид К.

6. Коля Л.

7. Тарас М.

Список дітей контрольної групи:

1. Кароліна М.

2. Ілля Р.

3. Максим С.

4. Роман Т

5. Кирило Т.

6. Віта Щ.

7. Марта Я.

 

ДОДАТОК Б

Пропонуємо використати поради батькам:

ü Радійте своїй дитині!

ü Розмовляйте з дитиною спокійно.

ü Будьте терплячими.

ü Намагайтеся кожного дня читати з дитиною.

ü Заохочуйте зацікавленість і фантазії дитини.

ü Піклуйтесь про те, щоб дитина мала можливість отримувати нові враження, які можуть стати джерелом її фантазій, мрій.

ü Намагайтесь ставитись до всього з гумором.

ü Намагайтеся не відволікатись, не зупинятися, не переривати дитину, не підганяти її, говорячи, що ви все зрозуміли, поки дитина не розповість вам до кінця свою історію.

ü Бажано не давати дитині надто багато запинань.

ü Не можна постійно виправляти дитину,повторюючи: «Не так», «Перероби це».

ü Бажано не критикувати дитину навіть на одинці, а тим більше в присутності інших людей.

ü Намагайтесь не встановлювати для дитини багато правил: вона просто перестане звертати на них увагу.

ü Намагайтесь не порівнювати дитину з іншими.

 

Діти вчаться тому, чого їх навчають:

• Якщо діти живуть в критиці, вони вчаться осуджувати;

• Якщо діти живуть ворожості, вони вчаться битись;

• Якщо діти живуть зі страхом, вони вчаться боятися;

• Якщо діти живуть у жалості, вони вчаться жаліти себе;

• Якщо діти живуть з насмішками, вони вчаться бути нерішучими;

• Якщо діти живуть зі стидом, вони вчаться відчувати себе винними;

• Якщо діти живуть із заохоченням, вони вчаться довірі;

• Якщо діти живуть з похвалою, вони вчаться бути вдячними;

• Якщо діти живуть з визнанням, вони вчаться любити;

• Якщо діти живуть зі схваленням, вони вчаться любити себе;

• Якщо діти живуть з розумінням, вони вчаться цілеспрямованості;

• Якщо дітей вчать ділитися, вони вчаться бути щедрими;

• Якщо діти живуть в чесності, вони вчаться бути правдивими;

• Якщо діти живуть в справедливості, вони вчаться бути справедливими;

• Якщо діти живуть у безпеці, вони вчаться вірити в себе й довіряти іншим.

• якщо діти живуть у приязні, вони вчаться розуміти, що наш світ прекрасний.

 

Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками в міжособистій взаємодії

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи прояву емпатії молодшими дошкільниками в міжособистій взаємодії……………………………………………………………5

1.1. Поняття емпатії у вітчизняній і зарубіжній науці……………………….5

1.2. Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками……………………………………………………………………...13

1.3. Шляхи і методи розвитку емпатії в молодших дошкільників у міжособистої взаємодії в аспекті морального виховання………………………..19

РОЗДІЛ ІІ. Експериментальна робота з проблеми розвитку емпатії у дітей молодшого дошкільного віку в міжособистій взаємодії………………………...25

2.1. Дослідження рівня емпатії у дітей молодшого дошкільного віку в між особистій взаємодій……………………………………………………………….25

2.2. Програма розвитку емпатії у молодших дошкільників…………….30

2.3. Аналіз результатів дослідження прояву емпатії в дітей молодшого дошкільного віку…………………………………………………………………..40

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………...44

ДОДАТКИ

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовили зміни в моральній атмосфері суспільства. Утвердження демократичних норм суспільного життя висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її підготовки до життя.

Моральне виховання — одне з найважливіших завдань, які ставить перед психологічною і педагогічною наукою суспільна практика. Поряд з громадськістю, активним творчим відношенням до дійсності необхідною моральною якістю людини нового суспільства являється дієве гуманне відношення до людей, яке складає основу справжнього колективізму.

У структурі морального розвитку особистості важливе значення відіграє емпатія.

Теоретичні основи формування емпатії засновані на ідеях М.Й. Боришевського, Л. П. Виговської, Д.Б. Ельконіна, О.В Запорожця, Г.С.Костюка, С.Д.Максименко, Л.Б.Мерфі, Ф. Олпорта, В.А. Сухомлинського, І.М. Юсупова.

Онтогенетичний аспект розвитку емпатії у дітей в роботах відомих вітчизняних психологів та педагогів Б.Г Ананьєва, Г.М. Андреєвої, Т.В. Василишиної, Т.П. Гаврилової, Я.А. Коменського та інших. У багатьох роботах показано, що молодший дошкільний вік, ще не є сенситивним для емоційного розвитку особистості дитини, але є дуже важливим етапом у соціальному розвитку дитини, у розвитку психічних процесів, моральному розвитку.

О.Запорожець та Я. Неверович у своїх дослідженнях показали, що при переході від раннього до дошкільного віку, з виникненням найпростіших видів продуктивної діяльності відбуваються зміни емоційних процесів, які здійснюють регуляцію такої діяльності. Так, виникають зміни змісту афектів (емоцій), які виявляються в першу чергу у виникненні особливих форм співпереживання, співчуття до інших людей, задля яких здійснюються дії.

Вивчення проблеми формування емпатії дає можливість проникнути в її психологічну природу, глибше зрозуміти її функцію в поведінці, її роль в моральному розвитку дитини, а як наслідок, в формуванні її особистості. Знання особливостей розвитку емоційної сфери дітей, механізмів становлення моральних мотивів буде сприяти науково обґрунтованому процесу виховання молодого покоління. Саме це й зумовило вибір теми нашого дослідження «Психологічні особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками в між особистій взаємодії».

Об'єкт дослідження ― особливості прояву емпатії молодшими дошкільниками.

Предмет дослідження― емпатія в міжособистій взаємодії.

Мета дослідженняполягає в теоретичному розгляді явища емпатії, розробки підходу до проблеми розвитку емпатії у дітей молодшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження. Якщо у систему роботи дитячого навчального закладу постійно запроваджувати різні форми роботи з дітьми для розвитку у них співчуття і співпереживання, вміння спілкуватися, то ефективність процесу розвитку емпатії у молодших дошкільників значно підвищиться.

Завдання дослідження:

1.Проаналізувати основні підходи у дослідженнях емпаії у вітчизняній і зарубіжній науці.

2.Виявити стан прояву емпатії молодшими дошкільниками в між особистій взаємодії.

3.Розробити та випробувати методику формування емпатії у молодших дошкільників та експериментально перевірити її ефективність.

Для розв’язання поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: бесіди, анкетування, заняття, індивідуальна робота,читання художньої літератури, спостереження.

База дослідження: ДНЗ №9, групи «Сонечко», 4-го року життя.

Структура і об’єм роботи: курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 50 сторінок, з яких 43 основного тексту. Робота містить 3 таблиці. Список використаних джерел вміщує 52 найменувань.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти