ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

на тему:

«Вплив реклами на свідомість студентської молоді»

 

Підготувала студентка 0045 групи

Комендат Альона

Перевірив викладач

Бут Л.О.

Суми – 2013

План

І. Методологічна частина………………………………………………….…...3

1.Актуальність теми………………………………………………………...…….3

2.Проблемна ситуація…………………………………………………………….3

3.Наукова розробка теми…………………………………………………………4

4.Формулювання цілей роботи…………………………………………………..4

5.Інтерпретація основних питань………………………………………………..5

6.Аналіз останніх досліджень та публікацій……………………………………5

ІІ. Методична частина………………………………………………………….7

1.Процедурна частина……………………………………………………………7

2.Анкета для дослідження………………………………………………………..8

3.Аналіз дослідження……………………………………………………………12

Висновок…………………………………………………………………………17

Список використаних джерел………………………………………………...18

 

І. Методологічна частина

Актуальність теми

У середині двадцятого століття почалося серйозне вивчення того, без чого вже важко уявити наше життя – без реклами. Ми стикаємося з рекламою всюди – сидячи вдома перед телевізором, слухаючи радіо, по дорозі на роботу або навчання – скрізь, де б ми не знаходилися, ми бачимо або чуємо рекламні оголошення, що розповідають про товари або послуги. Неможливо собі уявити, щоб 10-15 років тому під час перегляду кінофільму, глядач піддавався впливу реклами. Це може тішити, дратувати, але за даними соціологів реальність така: від впливу реклами у світі щорічно сходять з розуму 2783 людини. Люди не усвідомлюють небезпеки і продовжують дивитися «добру рекламу». Ще кілька років тому пара рекламних роликів та кліпів на телеекрані не представляли собою ніякої загрози. На сьогоднішній же день, коли 20 (!)% ефірного часу «забито» рекламою, ця тема гостро постала серед соціологів і психологів.

 

Проблемна ситуація

Суперечність полягає в тому, що, незважаючи на те, що реклама на телебаченні – річ, безумовно, корисна в діяльності рекламодавця, однак у той же час вона може дратувати людей, а в подальшій діяльності розхитувати нервову систему пересічних громадян.

Певні категорії людей ставляться до рекламипо різному, це обумовлено: вихованням, освітою, різним соціальним становищем. Для підвищення ефективності рекламної компанії необхідною, щоб реклама стала більш орієнтованою на конкретні сегменти ринку. Тобто, не на масу людей в цілому, а на конкретні категорії осіб, якими і є в даному дослідженні соціальні групи. Для цього необхідно детальне вивчення проблеми.

 

Наукова розробка теми

Сприйняття телебачення телеглядачем і працівником телебачення різні. Професіонал або експерт, як правило, мають більш-менш визначену і структуровану систему критеріїв і оцінок. Телеглядач теж оцінює той чи інший рекламний ролик не аналітично-абстрактно, а з позиції свого «життєвого досвіду» - дуже особистого й унікального у своїй цілісності. Ми всі живемо в інформаційному полі, постійно вибираючи з нього ті потоки інформації, які вважаємо необхідними, корисними. Але є багато іншої інформації, яку ми можемо вважати марною і навіть шкідливою для себе, - тоді ми її просто ігноруємо. Для дослідників, що займаються вивченням ролі телебачення у повсякденному житті людини, одне із завдань зводиться до того, щоб визначити систему індикаторів, які, з одного боку, досить добре агрегувала б у собі особливості «життєвого світу» людини, а з іншого боку, мали б значимий зв'язок з установками людини щодо телебачення – його ставлення до реклами, обсягу її розміщення на телебаченні.

Климов І. (Фонд громадської думки - www.fom.ru)

 

Формулювання цілей роботи

Мета дослідження: з’ясувати вплив реклами на студентську молодь.

Завдання дослідження:

1. Визначити ставлення молоді до реклами.

2. Визначити вплив реклами на особистість.

3. Визначити дії, реакції людей на рекламу.

Методи дослідження

Під час вирішення встановлених завдань ми використовували комплекс таких взаємопов’язаних методів:

• соціологічних – соц. опитування;

• педагогічних – спостереження.

Об’єкт дослідження: студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Інституту педагогіки та психології, 4-курсу, 0045 групи (20-21 рік).

Предмет дослідження: вплив реклами на свідомість студентської молоді.

Гіпотеза дослідження: реклама негативно впливає на свідомість студентської молоді і змінює їхнє ставлення до навколишнього світу.

 

Інтерпретація основних питань

Ключові слова: вплив, телебачення, реклама, свідомість, споживач.

Вплив – це процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини.

Реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Телебачення – це масштаб аудиторії, недосяжний для інших каналів і засобів поширення реклами, а так само максимальні можливості емоційного впливу на цільові групи.

Свідомість – вміння, здатність правильно розбиратися в навколишній дійсності, визначати свою поведінку.

Споживач – людина, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари або послуги для особистих потреб.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження реклами, як засобу впливу, присвячені роботи багатьох науковців. Зокрема слід виділити роботи Д. Маерса, Г. Мюнстерберга, М. Мануйлова, Ю. Шерковіна, Дж. Уотсона, Б. Скінер, Т. Кьонінг, Ю. Шерковіна, К. Фрідлендер, В. Ценєв.

Роботи цих учених деякою мірою мають взаємодоповнювальний характер та повною мірою тлумачать дію реклами. М. Мануйлов вважав, що ціллю реклами є вплив на думки інших, виявлення інтересу, побудження до купівлі товару. Тому він вбачав ефективний вплив на людей за рахунок правильного усвідомлення їхніх потреб. Б. Скінер обґрунтовував свої тези про те, що всі люди практично повністю залежать одне від одного, і ніякого вільного вибору не існує. Така залежність стала основою для його трактувань впливу реклами на особистість людини. К. Фрідлендер вважав, що реклама дуже тісно пов’язана з пізнавальною діяльністю тих, на кого вона спрямована, і вбачав можливість впливу на свідомість людини саме реклами. Т. Кьонінг стверджував, що реклама є планомірним впливом на людську психіку в цілях викликати в неї вольову готовність до купівлі товару, при цьому потреба у володінні цим товаром Кьонінгом розглядалась як необов’язкова умова. Ю. Шерковіна говорить, що людина діє практично без усвідомлення особистого контролю над ситуацією.

В. Цeнєв у праці «Реклама, НЛП і 25-й кадр» наводить приклади гіпнотичного впливу реклами на психіку людини, доводить що реклама в сучасному світі стала потужним зомбуючим інструментом. Споживач реклами в більшій чи меншій мірі піддається її гіпнотичному впливу.

Тому моє завдання полягає у тому, щоб провести соціологічне опитування у студентської молоді, дізнатися істинну статистику впливу студентської молоді до реклами.

 

ІІ. Методична частина

Процедурна частина

Р. Складання і розмноження зразка.

На цьому етапі було остаточно вирішене питання теми дослідження. Вже відштовхуючись від теми, була визначена актуальність соціологічного дослідження, його мета, завдання, методи дослідження, об’єкт, предмет, встановлена гіпотеза та основні ключові поняття. При підготовці до соціологічного дослідження також була оброблена додаткова література, щоб краще познайомитись із проблемою впливу реклами на студентську молодь.

Потім, відбувалася розробка анкет.Питання були різнобічні, щоб охопити особистість в цілому та поспостерігати, як саме реклама впливає на свідомість студентської молоді.

Розмножений зразок складався з 14 анкет, у кожній з яких по 9 запитань. Варіанти відповідей необхідно обвести у кружечок.

Р. Проведення анкетування.

Сама процедура анкетування була запланована на 15 квітня 2013 року. Ознайомившись з темою та метою соціологічного дослідження директор Інституту педагогіки та психології дала дозвіл на проведення опитування у студентів 0045 групи.

Студентам я повідомила тематику опитування та роздала кожному студенту по анкеті. Опитування зайняло не більше 5 хвилин.

Р. Оформлення програми, аналіз анкет і групування отриманих даних.

Після збору інформації анкети підлягали сумлінній перевірці. Були перераховані усі відповіді. Отримані результати я відобразила у вигляді діаграм та таблиць.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти