ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вторинна профілактика правопорушень

 

 


Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

 


Організація індивідуальної роботи з профілактики правопорушень серед учнів

Школа покликана попередити дитину про небезпеки життя; зберегти у кризових ситуаціях; озброїти особистісними механізмами, які дозволяють молодій людині успішно долати проблеми. Тому робота з питань профілактики правопорушень – це один із головних напрямків виховної роботи педагогічного колективу школи.

Які ж форми і методи проведення індивідуальної профілактичної роботи з учнями в нашій школі? Виявити учнів схильних до правопорушень (пропуски занять без поважних причин, схильність до аморальних вчинків, вживання алкоголю і т.д.) можуть психолог, вчителі, батьки шляхом спостережень, фактів, тестів тощо. Зі своїми думками, пропозиціями вони обов'язково звертаються до класного керівника "проблемного" учня, який в свою чергу організовує з учнем вторинну профілактичну роботу. Це індивідуальні бесіди з класним керівником, зустрічі з психологом, виховні години на відповідні теми із залученням до їх підготовки "проблемного" учня, заслуховування його поведінки на класних учнівських та батьківських зборах, зустріч його батьків з батьківським комітетом. Індивідуальна робота класного керівника проходить за таким планом:

v виявлення причин правопорушення;

v постійне відвідування учня дома;

v підтримання постійного зв'язку з батьками;

v знайомство з друзями підлітка;

v залучення до гуртків, доручення;

v відвідування уроків учителів-предметників для спостереження за учнем;

v постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;

v залучення до класних і загальношкільних справ;

v проведення різноманітних бесід.

Паралельно з класним керівником з ним працюють вчителі, які викладають в цьому класі. Профілактичні бесіди за необхідністю також проводить адміністрація школи. Якщо ж вторинна профілактика класного керівника відповідних результатів не дала, то поведінка учня розглядається на засідання штабу з профілактики правопорушень. За результатами рішення штабу учні, поведінка яких заслуховувалася, ставляться на шкільний облік.

Шкільний облік

Постановка учнів на внутрішньошкільний облік спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створенню системи роботи з учнями, які здійснили правопорушення або схильні до їх вчинення. Постановка на внутрішньошкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції школи.

Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік може вважатися:

v невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;

v неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;

v жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;

v знущання над учнями іншої національності, віросповідання,т расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);

v вчинення правопорушення, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальності.

Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється штабом по профілактиці правопорушень за наявності:

v заяви класного керівника або соціального педагога;

v характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником або психологом;

v акта обстеження умов проживання неповнолітнього;

v довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками;

v виписка оцінок за останній семестр (у разі постановки на облік з приводу ухилення від навчальних занять);

v доповідні вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках;

v інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік неповнолітнього.

Для постановки неповнолітнього на внутрішньошкільний огляд на засіданні штабу з профілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо. Рішення про постановку на облік, або відмова, фіксується у протоколі засідання штабу із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи.

У випадку прийняття рішення про постановку учня на облік в протоколі зазначаються:

v терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;

v залучення спеціалістів (медичних робітників, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітнім та його батьками;

v форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідування ним занять.

З учнями, які потрапили на шкільний облік продовжується розпочата класним керівником профілактична робота "+" в дію вступають штаб по профілактиці правопорушень, психологічна служба, батьківська громадськість школи, згідно наказу по школі закріплюються наставники.

Робота наставника з "проблемним" учнем

Наставник відвідує учня вдома, з'ясовує умови проживання та навчання, прагнучи зрозуміти в чому криється проблема. Потім, аналізуючи інформацію, заводить особову справу на підшефного:

v заповнює облікову картку;

v пише характеристику на учня та його сім'ю;

v веде щоденник психологопедагогічних спостережень, де особлива роль відводиться плану індивідуальної роботи з неповнолітнім, змінам рівня вихованості;

v веде облік роботи;

v проводить роботу по залученню "проблемного" учня у секції, гуртки;

v охоплює його громадськими дорученнями, відвідує сім'ю вдома не менше одного разу на місяць;

v підтримує зв'язок з виробництвом, де працюють батьки учня;

v забезпечує 100% відвідування батьками дітей батьківських зборів, зустрічами з учителями школи не менше ніж раз на тиждень, днів відкритих дверей.

План

індивідуальної роботи з неповнолітнім(прізвище)

учнем ____ класу на 20__-20__ н. р. класного керівника (прізвище)

 

Зміст роботи Дата
1. Вивчати індивідуальні особливості підлітка Протягом року
2. Дізнатися про друзів і визначити їх вплив на нього. Протягом семестру
3. Відвідати сім'ю учня, зустрітися з мамою. 08.09
4. Вивчити пізнавальні інтереси учня. Вересень
5. Встановити контакт між вчителями і підлітком. Постійно
6. Силами учителів і учнів допомогти ліквідувати прогалини в знаннях підлітка і тим самим пробудити в ньому віру в свої сили. Протягом року
7. Систематично давати йому можливість відчувати радість успіху і в навчальній діяльності, для чого: а) давати індивідуальні завдання, які розраховані на його можливості; б) провести консультації з його батьками про їх позицію в ліквідації прогалин в знаннях і переборюванні педагогічної запущеності. По мірі можливості
8. Дати рекомендації батькам відносно допомоги в навчанні і домашньому контролі, обладнанні куточка для занять, відпочинку, виконанні режиму дня. По мірі можливості
9. Враховуючи інтереси підлітка, спробувати задіяти його суспільно-корисною роботою. По мірі можливості
10. Спостерігати за підлітком в школі і поза школою. По мірі можливості
11. Провести бесіди з підлітком: а) "Для чого потрібні в школі Правила поведінки учнів"; б) "Твій вільний час"; в) "Про дружбу, товариство"; г) "Про прочитані книги" Протягом року
12. Бесіда-попередження "Про шкідливі звички" Постійно
13. Анкетування по темах: а) "Причини неуспішності. Відношення до навчальної діяльності"; б) "Твоя життєва позиція"; в) "Твоя майбутня професія". Протягом року
14. Відвідати сім'ю вдома. Жовтень
15. Зацікавити учня життям класного колективу, перевіряти виконання доручень. Протягом року
16. Постійно перевіряти перебування учня у вечірній час. Протягом року
17. Проводити бесіди про відношення до навчання. Постійно
18. Проводити бесіди про підготовку до контрольного оцінювання. Щотижня
19. Проводити бесіди про відвідування уроків. Щотижня
20. Залучати до підготовки КВН. Жовтень
21. Провести бесіду "Шкідливість нікотину для організму людини" Грудень
22. Перевірити відвідування секцій, гуртків. Протягом року
23. Бесіда "Алкоголь – ворог праці і спорту" Січень
24. Залучити до підготовки і проведення диспуту "Що таке правомірна поведінка?" Лютий
25. Залучити до підготовки і проведення тижня з правового виховання. Листопад
26. П Провести бесіду "Твій внесок в озеленення селища" Квітень
27. Залучити до конкурсу "Танцювальний майдан" Травень

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти