ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок секційних водонагрівачів

Вибір схеми водонагрівачів гарячого водопостачання здійснюється в залежності від співвідношення , де величини та розраховані за формулами (1.1) і (2.2). При

 

0,2<1,2 · / ≤1, (2.8)

 

застосовуються двоступеневі схеми, а в інших випадках – паралельна схема.

Двоступенева змішана схема застосовується при роботі по опалювальному температурному графіку з регульованим елеватором витрат води.

Розрахунок водонагрівачів гарячого водопостачання (ГВ) приводиться для мінімальної температури мереженої води, тобто для точки «зламу» температурного графіка.

 

 

Підбір секційних водоводяних підігрівачів для ГВ

При двоступеневій змішаній схемі

2.2.1.Розрахункова тепловидатність водонагрівачів гарячого

водопостачання розподіляється між першим ( ) і другим ( ) ступенями (кВт):

 

; (2.9)

 

. (2.10)

2.2.2.Розрахункова витрата водопровідної води ( Gh в кг/с ) для обох ступенів визначається за формулою:

 

. (2.11)

 

2.2.3.Розрахункова витрата граючої води для першої ступені ( G1 в кг/с ) визначається за формулою:

 

. (2.12)

 

2.2.4.Розрахункова витрата граючої води ( G2 в кг/с ) для другої ступені визначається за формулою:

 

. (2.13)

 

 

2.2.5.Визначаються орієнтовні значення живого перетину у м2 трубного і міжтрубного простору водонагрівача, виходячи з витрати води на першій ступені і швидкості води, що дорівнює 1 м/с:

 

; (2.14)

 

. (2.15)

 

За отриманими даними на основі табл. Д3 «Додатку» проводиться підбір типорозміру водонагрівачів, однакових для обох ступенів.

 

2.2.6.Визначаються дійсні значення швидкості води w в трубах першої і другої ступені:

 

, (2.16)

 

а також швидкість води в міжтрубному просторі першого (і=1) і другого (і=2) рівня:

 

. (2.17)

 

2.2.7.Для вибраного типорозміру підігрівача знаходять поверхню нагріву F (м2) і еквівалентний діаметр міжтрубного простору Дмт екв з перерахунком його у м.

Визначається коефіцієнт тепловіддачі від граючої води до стінки трубки 1,і) у Вт/(м2·К) для першої (і=1) і другої (і=2) ступені:

 

,(2.18)

 

де ; (2.19)

 

. (2.20)

 

2.2.8.Визначається коефіцієнт тепловіддачі від стінки до води, що нагрівається 2,і) у Вт/(м2·К) для першої (і=1) та другої (і=2) ступені:

 

, (2.21)

 

де ; (2.22)

 

. (2.23)

 

 

2.2.9.Визначається коефіцієнт тепловіддачі Кі для першої (і=1) і другої (і=2) ступені в Вт/(м2·К):

 

 

. (2.24)

 

 

2.2.10.Визначається значення необхідної поверхні нагріву для першої (F1) та другої (F2) ступеней водонагрівача і необхідна кількість секцій для першої (Z1) та другої (Z2) ступені:

 

, (2.25)

 

де: ∆t1 – середньологарифмічна різниця температур у підігрівачі I ступені;

 

; (2.26)

 

 

, (2.27)

 

де: ∆t2 – середньологарифмічна різниця температур у підігрівачі II ступені;

 

; (2.28)

 

; (2.29)

 

. (2.30)

 

(з округленням Z1 і Z2 до цілого числа у бік збільшення).

 

2.2.11.Виконується перевірка для літнього режиму при t s=15 °C (тут і далі застосовується індекс «S» (summer)):

 

, (2.31)

де: β = 0,8 (для південних і курортних міст β = 1).

 

Витрати водопровідної води, що нагрівається (кг/с):

 

; (2.32)

 

Витрати мережної води через водопідігрівач:

 

 

; (2.33)

 

; (2.34)

 

; (2.35)

 

; (2.36)

 

; (2.37)

 

За формулою (2.18) для знаходиться , а за формулою (2.21) для розраховується . За формулою (2.24) визначається КS .

 

; (2.38)

 

; (2.39)

 

. (2.40)

 

Якщо ZS > Z1 + Z2 , тоді різниця ZS – (Z1 + Z2) додається до першої ступені водонагрівача гарячого водопостачання.

 

 

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Гідравлічний розрахунок подаючих трубопроводів при

Водорозборі

Гідравлічний розрахунок систем ГВ здійснюється з урахуванням циркуляційної витрати води л/с), яка враховується тільки на дільниці від підвищувального насосу до першого водорозбірного стояка з врахуванням втрат напору в секційних водопідігрівачах. Загальні витрати води розраховуються за формулою:

 

, (3.1)

 

де: Gmax - максимальна витрата води в системі ГВ, яка визначається за формулою (2.4); - загальна циркуляційна витрата, що враховується тільки в водонагрівачах і початкових дільницях системи (до першого водорозбірного стояка). Значення розраховується за формулою:

 

, (3.2)

 

де: α = 0,03 - при розміщенні висушувачів рушників на водорозбірних стояках; α = - 0,07 - при розміщенні висушувачів рушників на циркуляційних стояках; α = 0 - при відсутності висушувачів рушників.

На основі розрахункових витрат Gh при умові, що швидкість води в трубах не повинна перевищувати 3,0 м/с, за номограмою на рис. 3.1 здійснюється вибір діаметру трубопровода, визначається в ньому швидкість води V та гідравлічний уклін і.

Втрати напору H на дільницях трубопроводу системи ГВ, в м водяного стовпа, визначається, з урахуванням звуження діаметру трубопроводу за рахунок корозії та осадження накипу, за формулою:

 

, (3.3)

 

де: l – довжина дільниці, що розраховується, м; і – питомі втрати натиску в мм. вод. ст. на 1 м труби, що визначаються згідно з [3] за номограмою (рис. 3.1) на основі заздалегідь вибраних діаметрів труб, витрат і швидкості води; Кl – коефіцієнт, який враховує втрати тиску в місцевих опорах і дорівнює:

0,2 – для подаючих і циркуляційних розподільчих трубопроводів;

0,5 – для трубопроводів в межах теплових пунктів, а також для трубопроводів водорозбірних стояків із висушувачами рушників;

0,1 – для трубопроводів водорозбірних стояків без висушувачами рушників і циркуляційних стояків.

Швидкість води в трубопроводах не повинна перевищувати 3,0 м/с.

Втрати напору в трубках водонагрівачів гарячого водопостачання Нвп в м водяного стовпа визначаються за формулою:

- при довжині секції 2 м:

 

; (3.4)

 

- при довжині секції 4 м:

 

. (3.5)

 

Тут , (3.6)

 

де: Gh – приймається за формулою (3.1) на дільниці до першого водорозбірного стояка; Fтрте ж, що і в формулі (2.14).

Втрати напору Нсч в лічильнику, в м , приймаємо за табл.. Д4 [3] для всієї системи ГВ і розраховуємо за формулою:

 

, (3.7)

 

де: Gh - визначають в л/с.

 

Таблиця 3.1

Таблиця гідравлічного розрахунку трубопроводів подачі

№ дільниці , м К go, кг/c m G, л/c D, мм V, м/с i, мм вод. ст. Н, м вод. ст. з накопиченням
                     
                     

 

Нев’язку напорів на відгалуженнях секційних вузлів усувають за допомогою діафрагм, розрахунок яких ведеться за формулами:

 

; (3.8)

 

. (3.9)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти