ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра селекції та насінництва

 

 

Курсова робота

 

На тему : « Проектування комплексу агротехнічних заходів, які забезпечують одержання високих врожаїв насіння озимого ячменю

В умовах: КООП «Мрія» Хмельницької області, Новоушицького

району.

 

Виконала: студентка 4 курсу 2 групи агрономічного факультету

Московчук О. І.

Перевірив: Жемойда В.Л.

 

Київ – 2008

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………... .3

1. Коротко про господарське значення культури……………………... 4

2. Грунтові умови та кліматичні умови господарства………………… 6

3. Коротка господарсько-економічна характеристика господарства… 8

4. Організація насінництва окремих культур в України…………...…… 10

5. Стан та обсяг насінницької роботи в господарстві…………………... 13

5.1 Стан насінницької роботи в господарстві……………………… . 13

5.2 Підбір сортів………………………………………………………. 14

5.3 Планові і фактичні строки сортозміни та сортооновлення……….16

5.4 Розрахунки потреби насіння, насінницьких площ і обсяг насінницької…………………………………………………………..19

6. Технологія вирощування високоякісного насіння……………………..20

6.1 Насінницька сівозміна та система добрив у ній……………………20

6.2 Система обробітку грунту…………………………………………....21

6.3 Підготовка насіння до сівби……………………………………….....22

6.4 Способи, строки та норми висіву…………………………………....24

6.5 Система заходів щодо боротьби з хворобами, шкідниками та бур’янами……………………………………………………………...26

6.6 Сортофітопрочистка……………………………………………….…28

6.7 Апробація та реєстрація сортових посівів…………………………..29

7. Технологія збирання та післязбиральної обробки насіння…………….31

7.1 Збирання насіннєвих посівів…………………………………………31

7.2 Післязбиральна обробка насіння…………………………………….34

7.3 Розрахунок складських приміщень і зберігання насіння…………..37

7.4 Характеристика посівного матеріалу заданими районної насінницької інспекції та актів апробації………………………….. . . . . . . . . .40

8.Економічна характеристика насінництва в господарстві………………..42

8.1 Урожайність на загальних посівах…………………………………...42

8.2 Собівартість насіння, рівень рентабельності та шляхи її зниження.43

Висновки…………………………………………………………………… . 46

Список використаної літератури ……………………………………………..47

Технологічна карта виробництва насіння культури в господарстві ……….44

 

Вступ

Насінництво – це важлива ланка в організаційній структурі виробництва. Насінництво реалізує досягнення селекції шляхом розмноження нових сортів і впровадження їх у виробництво. Це спеціальна галузь сільськогосподарського виробництва забезпечує:

- розмноження високоякісного насіння;

- зберігання в процесі розмноження всіх морфологічних ознак, біологічної чистоти й сортової якості, властивих цьому насінню і рослинам;

- формування високих врожаїв і посівних якостей насіння спеціальними прийомами вирощування, збирання й післязбиральної обробки насіння.

Насінництво безпосередньо пов’язане з селекцією. В результаті селекційної роботи створюються нові сорти. Насінництво реалізує досягнення селекції шляхом впровадження у виробництво нових сортів і вирощування на насінних посівах високоврожайного насіння.

Головним завданням насінництва є планове розмноження насіння районованих та перспективних сортів з метою широкого впровадження їх у виробництво. Важливим і постійним завданням в насінництві є збереження чистосортності та систематичне поліпшення якостей сортового насіння.

Сортове насіння – найбільш доступний кожному господарству резерв збільшення виробництва продукції землеробства та підвищення її якостей.

Врожай будь-якої культури залежить від якостей садивного матеріалу, тобто забезпечення господарств високопродуктивним оздоровленим садивним матеріалом є головним завданням насінництва. Більшість господарств повинна засівати поля насінням кращих районованих сортів, що відповідає кондиціям першого класу або еліти посівного стандарту і належить до ІІІ-ої не нижче І\/ класу репродукції.

У даний час основна насінницька робота зосереджена в науково – дослідних установах на виробництві насіння високих категорій, де діють опорні пункти з первинного насінництва, які в науково – методичному плані підпорядковані Інститутам УААН. Розпочата робота з елітного насінництва також у господарствах, що одержали в останні роки паспорт на її здійснення за результатами атестації й занесені до державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Основна мета і завдання яке ставиться в процесі розробки курсової роботи це набути навички щодо розробки комплексу агрономічних і насінницьких заходів для господарства. Оволодіти методами вирощування, зберігання і використання насіння в сільськогосподарських підприємствах.

В кінці написання курсової роботи я повинна закріпити та поглибити свої теоретичні знання і професійні навички з організації насінництва й технології вирощування сортів та гібридів сільськогосподарських культур на насінницьких посівах, збирання, використання насіннєвого матеріалу.

 

Господарське значення культури

Озимий ячмінь вирощують як продовольчу і кормову культуру. Зерно його містить багато незамінних амінокислот таких як лізин, меті он і триптофан що дає йому значні переваги порівняно з озимою пшеницею і кукурудзою. Ячмінна солома цінний корм для великої рогатої худоби. Зерно ячменю містить багато білка, тому його використовують у пивоварній промисловості. Збирають озимий ячмінь раніше ніж інші зернові культури, що дає змогу краще використовувати робочу силу і техніку. У передових підприємствах і на сортодільницях вирощують по 30-50 ц/га зерна ячменю. Озимий ячмінь у районах його вирощування часто врожайні ший ніж ярий.

У південних районах озимий ячмінь досить поширений. Він менш зимостійкий ніж пшениця , тому його сіють переважно у районах з м’якими зимами.

Озимий ячмінь - найпристосованіша культура для вирощування в сівозмінах із високим насиченням зерна і зав дяки високій урожайності витісняє озиме жито та овес.

Загальна посівна площа озимого ячменю в СНД становить близько 2 млн.га 1990 р. утому числі в Україні близько 300-400 тис/га що свідчить про його велике народно господарське значення.

Зерно озимого ячменю містить у середньому понад 12% білка до 65 БЕР близько 2,1 жиру. Його використовують як концентрований корм в 1 кг його 1,2 кормо одиниць і 100 гр перетравного протеїну .

Урожайність ранніх зернових культур в 2002 р на Хмельниччині 24,2ц/га, при цьому вона займає 11 місце.

Озимий ячмінь використовують як фуражну і круп`яну культуру. У його зерні мало білка (12 % ), в зв`язку з чим воно є цінною сировиною для пивоваріння. Солома і полова – цінний грубий корм. Має також значення і зелена маса при вирощуванні ячменю на зелений корм.

Озимий ячмінь недостатньо зимостійкий ,тому його вирощують переважно в західних і південних областях України на площі 300 – 400 тис га.

Разом з тим озимий ячмінь більш урожайний , ніж ярий. У роки сприятливі для перезимівлі врожайність зерна досягає 50 – 55 ц/ га, а на сортодільницях – 79 - 84 ц/га. Середня врожайність – 28 -30 ц/га.

Озимий ячмінь менш зимостійкий , ніж озима пшениця і жито. Тривалі , навіть незначні морози (-12 – 15 С), різкі коливання температури рано навесні призводять до вимерзання посівів. Вегетаційний період озимого ячменю на 5-7 днів коротший , ніж озимої пшениці. Насіння проростає при температурі 1-2 С. відзначається високою посухостійкістю. Транспіраційний коефіцієнт не перевищує 400. внаслідок недостатньо розвиненої кореневої системи озимий ячмінь , як і пшениця , вибагливий до ґрунтів. Краще росте , розвивається і формує високі врожаї на чорноземах, каштанових та темно-сірих суглинкових ґрунтах.

Ячмінь вимогливий до наявності в ґрунті доступних елементів живлення і добре реагує на удобрення, особливо азотне, що пов`язане з його інтенсивним кущенням, наростанням вегетативної маси і коротким періодом засвоєння поживних речовин.

Для сівби використовують відсортоване, крупне насіння зі схожістю не нижче 92 %, чистотою 98%. Перед сівбою насіння протруюють і інкрустують, як і насіння озимої пшениці і жита.

Під час зимівлі на посівах проводять снігозатримання. Навесні їх боронують , підживлюють азотними добривами, проводять боротьбу з бур`янами, шкідниками і хворобами, обробляють ретардантами з використанням препаратів у дозах, рекомендованих для озимої пшениці. Збирання проводять переважно роздільним способом у фазі воскової стиглості зерна. У ячменю ламкий колос і при прямому комбайнуванні в повній стиглості бувають великі втрати зерна.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти