ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виключення подвійного рахунку.

Для правильного розрахунку сукупного обсягу виробництва, необхідно, щоб усі продукти та послуги, які вироблені в даному році, були враховані 1 раз.

Більшість товарів проходять декілька виробничих стадій, перш ніж попадають на ринок. В результаті окремі частини одного й того самого продукту купляються та продаються декілька раз. Для того, щоб запобігти подвійного рахунку таких товарів, при розрахунку ВВП враховується тільки ринкова вартість кінцевих продуктів та виключається проміжна продукція.

Кінцеві продукти- товари та послуги, які купляються для кінцевого користування. Ці товари не перепродуються і не перероблюються. Отже, з розрахунку ВВП виключаються продажі проміжних продуктів для запобігання подвійного рахунку і завищення оцінки ВВП. Проміжні продукти(товари) - товари, які використовуються для виробництва інших товарів: сировина, матеріали, паливо, електроенергія та інші.

3. Показник ВВП виключає невиробничі угоди.

Невиробничі угоди бувають двох типів: 1) фінансові угоди, 2) продаж утриманих товарів. Фінансові угоди:1) трансфертні видатки, 2) приватні трансфертні платежі, 3) купівля-продаж цінних паперів.

1. До трансфертних видатків державного бюджету відносяться видатки по соціальному страхуванню, зокрема допомога безробітним, пенсії ветеранам тощо.

Для трансфертів характерним є те, що вони не створюють поточного обсягу виробництва. Тому включення цих показників у ВВП його завищило б.

2. Приватні трансфертні платежі - щомісячні субсидії студентам батьками або дарчі від одних осіб іншим. Ці виплати не є виробництвом, а лише відображають перехід коштів від особи до особи.

3. Купівля-продаж цінних паперів-акції, облігації, сертифікати тощо.

Продаж утриманих речей. Ці продажі виключаються з підрахунку ВВП, оскільки не відображають поточне виробництво і містять в собі подвійний рахунок. Вартість нового автомобіля, який Ви придбали 3 роки тому і хочете продати зараз, вже була включена в підрахунок ВВП 3 роки тому.

4. З розрахунку ВВП виключається “тіньова” економіка.

Ще одна особливість підрахунку ВВП та, що з нього виключається незаконна діяльність. Ця економіка не входить до офіційної статистики, не сплачує податки, не фіксується звітними та декларуючими документами і, отже, не буде включена у підрахунок ВВП. В переглянутому варіанті системи національних рахунків 1993 року економічне виробництво охоплює також і тіньову економіку. Практично це зробити дуже важко.

У сучасних умовах “тіньова економіка” складає від 5 до 15% від ВВП.

5. Циклічні сезонні коливанняреального ВВП не впливають на сумарний показник ВВП. Обсяг виробництва в економіці країни зростає упродовж року і досягає найменшого значення на початку , а найбільшого значення наприкінці року.

Причини сезонних коливань пов’язані з природними умовами (наприклад, будівельні роботи найбільш інтенсивно проводяться влітку), з періодом літніх відпусток (зростають платні послуги населенню), із святкуваннями (зростає закупівля товарів).

Показник ВВП розраховуєтьсятрьома методами:

1) виробничий метод (за доданою вартістю); 2) метод кінцевого використання (за витратами. 3) розподільчий метод (за доходами).

Розрахунок ВВПвиробничим методом підсумовує додану вартість, створену всіма галузями економіки при виробництві товарів та послуг.

Стадія виробництва характеризується показниками: 1) випуску, 2) проміжного споживання, 3) доданої вартості.

Випуск - вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої суб’єктів у звітному періоді. Проміжне споживання - витрати на товари, матеріальні і нематеріальні послуги, які використані економічними (інституційними) одиницями для виробничих потреб. Додана вартість - ринкова ціна обсягу продукції, виробленого фірмою, за мінусом вартості споживленої сировини та матеріалів, які придбані у постачальників.

Розрахунок ВВП методом кінцевого використання (витратний метод) підсумовує витрати усіх економічних суб’єктів, які використовують ВВП: домогосподарства, фірми, держава та іноземці. Отже, ВВП за методом кінцевого використання, це-сукупна вартість усіх товарів і послуг, яка необхідна для того, щоб викупити на ринку весь обсяг виробництва.

С - споживання(Consumtion) - кінцеві споживчі витрати домогосподарств на товари і послуги (за винятком витрат на придбання житла): витрати домогосподарств на предмети споживання тривалого користування (автомобілі, телевізори...), на товари поточного користування (хліб, молоко,...), споживчі витрати на послуги(лікарів, перукарів...)

Споживчі витрати в структурі ВВП мають найбільшу частку.

I - інвестиції(Investment). Інвестиційні витрати є найбільш мінливою компонентою ВВП. I - валові приватні внутрішні інвестиції. До I відносяться витрати фірм на:

1) будівництво будівель і споруд, у тому числі житлове будівництво.

2) витрати домогосподарств на придбання житла.

3) придбання обладнання, машин, механізмів, нових технологій,

4) зміна товарно-матеріальних запасів В СНР України, це - зміна запасів матеріальних оборотних коштів),-1.2% до ВВП.

Запаси - товари та послуги, які вироблені, але не продані в даному році. Виключення запасів призвело б до заниження ВВП. Додавання - до завищення.

Якщо у підприємств накопичилось на складах до кінця року більше товарів, ніж було на початку року, це означає, що в економіці протягом даного року було вироблено більше, ніж спожито. Приріст запасів додається до ВВП як показник поточного виробництва.

Якщо у підприємств накопичилось на складах до кінця року менше товарів, ніж було на початку року, це означає, що в економіці було вироблено менше, ніж спожито. Різниця між обсягом продукції, який продається, та обсягом поточного виробництва виражається у зменшенні запасів. Зменшення запасів віднімається від ВВП.

5) амортизація,амортизаційні відрахування (capital consumption allowance).

Щорічні відрахування, які показують обсяг капіталу, котрий споживається в ході виробництва в окремі роки, називається амортизацією.

G - державні витрати (Government) органів влади на утримання армії, апарату управління, виплату заробітної плати працівникам державного сектору за мінусом трансфертів.

NX - чистий експорт(Net export). Чистий експорт - врахування зовнішньоторгівельних угод в розрахунку ВВП.NX - чистий експорт товарів і послуг за кордон. Щоб запобігти завищення загального обсягу виробництва країни, обсяг імпорту вилучається з розрахунку. Чистий експорт товарів та послуг являє собою величину, на яку зарубіжні витрати на вітчизняні товари і послуги перевищують вітчизняні витрати на іноземні товари і послуги. NX=X-M

Метод кінцевого використання (витратний метод) ВВП вимірюється як сума кінцевого попиту на продукцію. Продукція, яка вироблена в економіці, може бути використана для споживання домашніми господарствами (С), державою (G), на інвестиції в новий капітал (I), або на чистий експорт (NX).

Розподільчий метод. За розподільчим методом означення ВВП наступне: ВВП - сума доходів, створених резидентами країни за рік.

Розрахунок ВВП розподільчим (доходним) методом підсумовує усі види чинникових доходів (чинники виробництва: праця і капітал, які беруть участь у виробничому процесі), а також включає два компоненти (амортизаційні витрати і непрямі податки на бізнес), які не є доходами.

Складові ВВП:

1) амортизаційні витрати, А=Валові інвестиції - Чисті інвестиції , A=I-Ic

2) чисті непрямі податки на бізнес (T - Inderect taxes)=повні непрямі податки на бізнес - субсидії. Фірми розглядають ці податки як витрати виробництва і тому додають їх до цін на продукти. До непрямих податків на бізнес відносяться податок на додану вартість, акцизи, мито, ліцензійні платежі.

3) заробітна плата, внески підприємств на соціальне страхування та у різні фонди.

4) рентні платежі - прибуток( доход), який отримують власники нерухомості, включаючи приписану ренту за проживання у власних будинках, Приписана вартість -вартість товарів та послуг, які не продаються на ринку і не мають ринкової ціни. Орендна плата, яку власникові будинку довелося сплатити за умови, якби він орендував аналогічний будинок, або якби його будинок дійсно здавався в аренду, є імпутованою рентою, і вона входить у рахунки ВВП і як витрати, і як доходи власника будинку.

5) чисті відсотки (interest)- це різниця між відсотковими платежами фірм іншим секторам економіки та відсотковими платежами, які фірми отримали від інших секторів,

6) доход від власності (Property Income) - це чистий прибуток підприємств, які перебувають у приватній власності,

7) прибуток корпорацій(profit): а) податок на прибуток корпорацій, який одержує уряд, б) дивіденди акціонерам, в) нерозподілений прибуток корпорацій.

Ці нерозподілені доходи корпорацій поряд з відрахуваннями на відновлення споживаного капіталу інвестуються або зразу або в майбутньому на створення нових підприємств і купівлю обладнання.

Три методи підрахунку повинні привести до однакового результату:

Купівля, тобто витрата грошей, і продаж, тобто одержання грошей - це дзеркальне відображення однієї і тієї ж угоди.

Вибір методу визначається інформаційною базою. Кожен спосіб має практичне застосування і повинен приводити до однакового результату. Невеликі розходження мають місце із-за помилок, які містяться в даних. Найбільш поширеними методами розрахунку ВВП є методи кінцевого користування та виробничий.

Валовий внутрішній продукт на душу населення. Для полегшаного розуміння показника ВВП вводять ще один показник -Валовий внутрішній продукт на душу населення або вартість виробленої продукції на 1 люд.-год. Його одержують діленням ВВП країни на чисельність населення в даному році.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти