ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Короткострокова пряма сукупної пропозиції

Рівень цін

P1 AS

 

P2

 
 


0 Y2 Y1 Дохід, випуск

Мал. 4.7. Короткострокова пряма сукупної пропозиції

Причинами додатної залежності можуть бути: 1) невірні уявлення економічних суб’єктів про рівень цін, 2) жорсткість заробітної плати.Заробітна плата змінюється дуже повільно. А це означає, що при низькому рівні цін на товари виробництво стає невигідним і сприяє зменшенню обсягу пропонуємих товарів і послуг. 3) негнучкість цін. Ціни змінюються повільно, тому вони є жорсткими в короткостроковому періоді.

Цінові чинники сукупної пропозиції.1. Зміна відсоткової ставки. 2. Зміна рівня цін.

Рівень цін

AS

 
 


 

0 Дохід, випуск

Мал. 4.8. Цінові чинники сукупної пропозиції.

 

Нецінові чинники сукупної пропозиції.1. Зміни цін на ресурси. 2. Зміни в продуктивності праці. 3. Зміни податків з підприємств та субсидій.

Рівень цін

AS

P

 

 
 


0 Y2 Y0 Y1 Обсяг випуску

Мал. 4.9. Нецінові чинники сукупної пропозиції

При зміні нецінових чинників змінюються середні витрати. Залежність між ними обернена. При зменшенні середніх витрат під дією нецінових чинників, сукупна пропозиція зростає, пряма сукупної пропозиції переміщується праворуч. І, навпаки, при зростанні середніх витрат, сукупна пропозиція зменшується, пряма сукупної пропозиції зміщується ліворуч.

Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Рівень цін AS

Рівноважний

рівень цін

AD

0 Рівн дохід Дохід

Мал. 4.10 . Кейнсіанська модель “AD-AS”

Кейнсіанська модель описує економіку в короткостроковому періоді і грунтується на наступних припущеннях: а) неповна зайнятість в економіці, б) жорсткість номінальної заробітної плати та цін на товари.

Рівень цін AD1 AS

AD0

P1 AD2 B

P0 A

P2 C

0 Обсяг випуску

Y2 Y0 Y1

Мал. 4.11. Зміна сукупного попиту за кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції

При збільшенні сукупного попиту, обсяг сукупної пропозиції в короткостроковому періоді може перевищувати потенційний випуск, при зменшенні - бути меншим за потенційний. Рівень цін впливає на обсяг виробництва, а обсяг виробництва - на рівень цін. Модель зміщення прямої сукупного попиту, що призводить до зростання рівня цін має назву інфляції попиту.

Рівень цін AS1 AS0

P1 AD0

P0

 

 

0 Обсяг випуску

Y1 Y0

Мал. 4.11. Зміна сукупної пропозиції за кейнсіанською моделлю рівноваги

Модель зміщення прямої сукупної пропозиції ліворуч має назвуінфляції витрат(пропозиції).

Класична модельрозглядає економіку в довгостроковому періоді. Довгостроковий період - це період, протягом якого ціни на ресурси встигають пристосуватись до цін на товари так, щоб в економіці підтримувалась повна зайнятість. Довгострокова пряма відображує виробничі можливості країни. Вертикальна пряма AS характеризує потенційний рівень виробнцтва, або обсяг виробництва в умовах повної зайнятості. Довгострокова пряма сукупної пропозиції є вертикальною. Це відповідає принципам класичної теорії, основними положеннями якої є: 1. Обсяг випуску залежить тільки від чинників виробництва (праці, каріталу) і технології та не залежить від рівня цін. 2. Зміни у чинниках виробництва відбуваються повільно. 3. Економіка функціонує в умовах повної зайнятості, а отже рівноважний обсяг виробництва дорівнює потенційному. 4. Ціни та заробітна плата є гнучкими. В довгостроковому періоді ціни і заробітна плата є гнучкими, тому рівноважний рівень також є гнучким і може змінюватись у будь-якому напрямку.

Рівень цін

Довгострокова

Р сукупна пропозиція

Р

Дохід, випуск

0 Потенційний ВВП

Мал. 4.12. Довгострокова пряма сукупної пропозиції

Обсяг продукції в довгостроковому періоді залежить від наявних в економіці величин праці, капіталу та технології. Обсяг пропозиції (реальна змінна) не залежить від загального рівня цін (номінальна змінна) і тому довгострокова пряма сукупної пропозиції є вертикальною в точці потенційного ВВП.

Класична модель сукупної пропозиції має наступний вигляд.

Рівень цін

Рівноважний

рівень цін

 
 


0 Рівноважний дохід Дохід

Мал. 4.13. Класична модель “AD-AS”

Рівень цін AS

 
 

 


P1 B

P0A AD1

C AD0

P2 AD2

Обсяг випуску

0 Y*

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти