ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мал. 5.4. Функція інвестиційного попиту

Крім % ставки на інвестиційний попит впливають наступні невідсоткові чинники:

1. Витрати на основний капітал.При зростанні витрат, інвестиційний попит скорочується і навпаки. 2. Податки на підприємця. Зростання податків приводить до зниження доходності і зміщує криву попиту на інвестиції ліворуч, зменшення податків -праворуч. 3. Технологічні зміни. Прискорення НТП зміщує криву попиту на інвестиції праворуч і навпаки. 4. Очікування. При оптимістичних прогнозах на економічні умови в країні, попит на інвестиції зростає, крива попиту зміщується праворуч, песимістичні-ліворуч.

Ставка відсотка

       
   
 
 

 


I1

I0

I2 Інвестиції

Мал. 5.4. Вплив невідсоткових чинників на інвестиції

5.4. Мультиплікатор інвестицій.Розрізняють автономні інвестиції та індуційовані. Автономні інвестиції-інвестиції, які не залежать від рівня доходу. Найпростіша функція автономних інвестицій має вигляд: I=e-dR, де I-автономні інвестиційні витрати, e-автономні інвестиції, які визначаються зовнішніми економічними чинниками (запаси корисних копалин), R-реальна відсоткова ставка, d-емпіричний коефіцієнт чутливості інвестицій до динаміки ставки відсотка.

Мультиплікатор інвестицій mI -це число, яке показує, у скільки разів зростає рівноважний доход DY, при зростанні автономних інвестицій на D I

1 1 1

mI =-------=------- DY=------- DI mI>1 DY=mI DI

1-с’ 1-MPC 1-c’

 

ТЕМА 6. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

1. Модель ”витрати-випуск”.

2. Модель “вилучення - ін’єкції”.

3. Рецесійний та інфляційний розриви.

 

Модель “витрати-випуск”.

Кейнсіанська модель рівноваги або “кейнсіанський хрест”. Припущення в моделі:

1) Відсутність впливу держави і заощаджень підприємців. 2) Рівень цін є постійним.

Сукупний попит AD представлений плановими витратами -сумою, яку домогосподарства та фірми мають намір витратити на купівлю товарів та оплату послуг: Eпл.=AD=C+I.

Сукупна пропозиція AS представленафактичними витратами: Eф.=AS= Y.

Фактичні витрати відрізняються від планових тим, що фірми змушені здійснювати неплановані інвестиції в товарно-матеріальні запаси при неочікуваних змінах у рівнях продажів, тобто:

Якщо сукупні витрати <ВВП, Епл.<Еф.,то відбувається непланове зростання інвестицій в товарні запаси і виробництво буде мати тенденцію до спадання, оскільки економіка постійно прагне досягти рівноваги. Якщо сукупні витрати >ВВП, Епл>Еф. то відбувається непланове зменшення інвестицій в товарні запаси і виробництво буде мати тенденцію до зростання. Якщо сукупні витрати =ВВП, Епл.= Еф. то непланові інвестиції=0. Незалежно від того, знаходиться економіка у стані рівноваги чи ні, фактичні сукупні витрати завжди = ВВП. Вони врівноважуються за рахунок непланових інвестицій.

Рівноважний ВВП- такий обсяг виробництва, якому відповідають сукупні витрати, які необхідні для закупки усієї продукції, виробленої в поточному періоді.

Таблиця. Визначення рівноважного ВВП (млрд.дол.) на основі моделі “витрати-випуск” (гіпотетичні дані).

Фактичний обсяг ВВП, Y Споживання, С Інвестиції, Iпл. Сукупні витрати С+Iпл Непланові інвестиції I н Тенденція виробництва
-15 -10 -5 Зростання Зростання Зростання Рівновага Спад

 

За таблицею сукупні витрати зростають із зростанням доходу, а планові інвестиції є постійними при будь-якому значенні доходу.

Рядки 1, 2, 3 означають, що сукупні витрати перевищують фактичний рівень виробництва, це супроводжується неплановим зменшенням інвестицій в товарні запаси і тенденцією ВВП до зростання. Рядок 4 означає рівновагу. Сукупні витрати = ВВП. Плани фірм та покупців збігаються. Рядок 5 означає, що сукупні витрати<фактичного рівня ВВП. Відбувається непланове зростання інвестицій в товарні запаси і фірми будуть вимушені зменшувати виробництво продукції.

Графічна інтерпретація моделі “витрати-випуск”має назву “кейнсіанський хрест”.

Сукупні витрати

Фактичні витрати

Планові витрати

А

 

45 ° Дохід, Y

0 Y2 Y * Y1

Мал. 6.1. „Кейнсіанський хрест”.

 

a-незаплановане зростання інвестицій в товарно-матеріальні запаси (приріст, +),

b- незаплановане зменшення інвестицій в товарно-матеріальні запаси (зменшення-)

Бісектриса означає, що фактичні і планові сукупні витрати співпадають.

У точці А, де доход=плановим витратам, досягається рівність між плановими та фактичними інвестиціями та заощадженнями, або встановлюється макроекономічна рівновага.

Якщо фактичний обсяг виробництва Y1>Y*, це означає, що фірми виробляють більше товарів, ніж можуть купити покупці.AD<AS. Різниця між ними є нереалізованою продукцією і це викликає зростання ТМЗ. Це примушує фірми зменшувати виробництво, зайнятість, що в результаті зменшує ВВП. Поступово Y1 зменшується доY* і досягається рівновага.

Якщо фактичний обсяг виробництва Y2<Y*, це означає, що фірми виробляють менше товарів, ніж готові придбати покупці.AD>AS. Попит зростає за рахунок незапланованого скорочення ТМЗ фірм, це викликає тенденцію зростання виробництва і зайнятості. ВВП поступово зростає від Y2 до Y* і знову досягається рівновага: AD-AS.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти