ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Фіскальна політика. Кейнсіанська модель товарного ринку з участю держави.

Дискреційна фіскальна політика - це свідома маніпуляція в області державних витрат і податків з метою впливу на реальний обсяг національного доходу, зайнятість та інфляцію. Це - активна фіскальна політика.

Фіскальна політика в ході економічного циклу.

Дискреційна фіскальна політика використовується державою для активної протидії циклічним коливанням. Для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду, уряд цілеспрямовано створює дефіцит державного бюджету, збільшуючи державні витрати, або знижуючи податки. В період піднесення цілеспрямовано створюється бюджетний надлишок.

Економічний цикл можна характеризувати двома типами фіскальної політики:стимулюючою та стримуючою.

Стимулююча фіскальна політика-це бюджетно-податкова політика, яка спрямована на збільшення державних витрат та скорочення податків з метою розширення сукупного попиту в економіці в період спаду.

Стримуюча фіскальна політика - це бюджетно-податкова політика, спрямована на скорочення державних видатків та збільшення податків з метою стабілізації економіки в умовах інфляційного надлишкового сукупного попиту в період пожвавлення.

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика- фіскальна політика, яка не потребує спеціальних рішень уряду, оскільки основана на дії вбудованих стабілізаторів. Це-пасивна фіскальна політика.

Вбудований (автоматичний) стабілізатор-це економічний механізм, який дозволяє зменшити циклічні коливання в економіці без проведення спеціальної економічної політики.

Вбудовані стабілізатори підтримують економічну стабільність на основі саморегуляції. Прикладом є: прогресивний подоходний податок, допомога по безробіттю, субсидії. За допомогою стабілізаторів змінюються податкові надходження і державні трансферти. Вони зглажують циклічні коливання, але не усувають їх. В період спаду податкові надходження в державний бюджет зменшуються, соціальні виплати і дефіцит бюджету зростає. У період піднесення навпаки.

Кейнсіанська модель товарного ринку при втручанні держави.

Розглянемо модель (1)-(5) з точки зору кейнсіанської необхідності державного втручання для забезпечення загальної рівноваги.

Отже. держава проводить податково-бюджетну політику. Зауважимо, що для класичної моделі це є неможливим, оскільки вона грунтується виключно на ідеї саморегулювання економіки.

Припустимо, держава збирає податки T та здійснює витрати на придбання товарів нарівні з домогосподарствами та підприємствами G.

Модель приймає наступний вигляд:

Y=AD (1)

AD=C+Y+G (2)

C=c +c’ (Y-T) (3)

I=I(r) (4)

G=Gconst (5)

Y=AD=c +c’(Y-T)+I+G (6)

За моделлю. G-стала величина.

Споживання залежить від величини податків T. Чим менше T, тим більше Y і тим більше C.

 

Мультиплікатори фіскальної політики

Вплив державних видатків на рівноважний ВВП

Сукупні

витрати E E=C+I+G+ DG

 
 


E=C+I+G

 

 
 


0 Y * Y* Дохід, випуск

Мал. 7.2. Вплив державних закупок на рівноважний ВВП (за моделлю “витрати-випуск”)

 

Мультиплікатор державних витрат дорівнює:

D Y 1

mG =--------- = -------

D G 1-MPC

MPC - частина приросту доходу, яку домогосподарства спрямовують на споживання.

Якщо планові витрати враховують вплив податкових надходжень T=t Y, мультиплікатор державних витрат(складний мультиплікатор) відображує залежність автоматичних податкових вилучень від зміни ВВП і має вигляд:

mG = -------------

1-MPC(1-t) де t-гранична ставка оподаткування

Приклад. Економіка країни характеризується наступними даними.

Фактичний ВВП=50 млрд.дол. MPC=0.8. Рівноважний ВВП=54 млрд.дол. Як повинні змінитись урядові витрати (при інших рівних умовах) для того, щоб економіка досягла рівноважного стану?

D Y =mG D G mG=1/(1-0.8)=5 D G=(54-50)/5=0.8 Повинні зрости на 800 млн.дол.

Вплив податків на ВВП

Припущення. Чисті податки будуть змінюватись лише внаслідок зміни податкових ставок та рівня трансфертів і не будуть залежати від зміни ВВП..

Сукупні витрати

E E1

В E0

 

А

D Y

0 Y0* Y*1 Дохід, випуск

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти