ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кейнсіанська модель грошового ринку.

У кейнсіанців визначальним у теорії грошей є попит, у класиків-пропозиція грошей.

Кейнс вирізняв три мотиви за якими породжується попит на гроші: трансакційний мотив (мотив попиту на гроші для угод), 2) мотив зостережливості, 3) спекулятивний мотив.

1. Попит на гроші для угод (Трансакційний попит-Transaction demand), transaction - операція, трансакція, угода. Трансакційний попит на гроші показує, скільки грошей економічний агент бажає тримати на руках для того, щоб здійснювати повсякденні трансакційні угоди.

Кількість грошей, яка необхідна для укладання угод, визначається у рівнянні кількісної теорії грошей, яке є макроекономічним рівнянням обертання:

Кількісне рівняння M V = P Y, де M-кількість грошей в обігу, V-швидкість обертання грошей, P-рівень цін, Y-обсяг випуску у реальному вираженні. Рівняння обміну показує зв’язок між сумою грошей та загальним обсягом операцій в економіці. P Y - номінальний ВВП. M V - це кількість грошей, які мають бути сплачені при купівлі виробленої продукції.

Найпростішіа функція трансакційного попиту на гроші має вигляд: Mt=k(PY),

де k-кембріджський коефіцієнт, який обернено пропорційний швидкості обертання грошей.

Реальна величина трансакційного попиту виражається наступним чином:

M/P=Lt=kY.

Lt 45° Lt=1/4Y

50

40 Lt=1/5Y

 


0 150 Y , млрд.гр.од.

Мал.8.1 . Функція трансакційного попиту на гроші.

Кут нахилу лінії трансакційного попиту завжди менший за 45°, оскільки величина k на практиці набуває значення від 1/4 до 1/5. У стабільній ринковій економіці за результатами емпіричних досліджень швидкість обертання грошової маси на рік становить від 4 до 5 обертів на рік.

Приклад. Швидкість обертання грошей в економіці становить 4., реальний доход дорівнює 200 млрд.гр.од., рівень цін становить 1.2. Розрахувати: 1) кембріджський коефіцієнт, 2) номінальний доход, 3) величину трансакційного попиту на гроші.

Розв’язок.1) Кембріджський коефіцієнт k=1/V=1/4. 2) Номінальний доход PY=1.2 200=240. 3) Трансакційний попит на гроші Lt=kY=1/4 200=50 млрд.гр.од.

2. Мотив зостережливості.

Попит на гроші за цим мотивом показує, яку кількість грошей економічний агент бажає бажає тримати у випадку непередбачених обставин. Із зростанням доходу сума відкладених грошей зростає. Отже, попит на гроші за мотивом зостережливості включається у рівняння трансакційного попиту на гроші , оскільки він також залежить від доходу. Різниця між пергим та другим мотивом полягає у тому, що попит на гроші за трансакційним мотивом пов’язаний з плновими витратами, за мотивом зостережливості-з неплановими.

3. Спекулятивний мотив (попит на гроші як на майно) пов’язаний з тим, що для економічних суб’єктів існує невизначеність у майбутньому щодо цін активів. У домогосподарств виникає питання-у якій формі тримати своє багатство? У грошах чи цінних паперах? Кейнс доводить це , грунтуючись на наступних положеннях.

1) Існує обернена залежність між ціною цінних паперів та відсотковими ставками. 2) Вибір між цінними паперами та спекулятивними грошима залежить від очікувань домогосподарств відносно майбутніх змін відсоткової ставки. 3) Кожне домогосподарство має власні очікування щодо змін.

Рівновага на грошовому ринку

Ставка Ставка Ставка Пропозиція

% 10 Dt % Da % D S

 

5 5 5 Рівноважна

ставка %

Грошова Грошова Грошова

0 50 маса 0 100 маса 0 100 150 маса

а) Попит на гроші б) Попит на гроші в) Загальний попит

для угод Dt зі сторони активів Da на гроші D

Мал.8.2. Рівновага на грошовому ринку.

Загальний попит на гроші D , визначається шляхом зміщення по горизонтальній осі прямої попиту на гроші зі сторони активів на величину, що дорівнює попиту на гроші для угод.

Рівновага грошового ринку досягається в точці, де попит на гроші дорівнює їхній пропозиції. Пропозиція грошей контролюється Центральним банком і фіксується на рівні M .Точці рівноваги грошового ринку відповідає проценгна ставка r*. Модель грошового ринку показує, що існує лише одна відсоткова ставка, в якій попит та пропозиція збігаються.

Банківська система та ефект мультиплікатора.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти