ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Бланк для пред'явлення індивідуального попиту

 

П. І. П.  
товар  
ціна попит
   
   
   
   

 

Примітка. Пропоновані для продажу товари повинні бути відносно недорогими: пиріжки, морозиво, авторучки і т. п. Для більшої визначеності поняття «недорогі» треба умовно припустити, що кожний з присутніх студентів має в своєму розпорядженні однакову невелику суму грошей (100-200 грн.). Це обмеження студенти-покупці повинні враховувати при пред'явленні індивідуального попиту. Передбачувані витрати покупця на той або інший товар при будь-якій ціні не повинні перевищувати даної суми.

4. Запропонувати студентам-продавцям рекламувати свій товар перед аудиторією.

5. Взяти у студентів-продавців значення цін покупки відповідних товарів, дотримуючи при цьому конфіденційність.

Примітка. При подальшому обговоренні діапазону ціни може трапитися, що заявлена ціна закупівлі виявиться більше, ніж максимальна ціна діапазону. В цьому випадку прибуток продавця негативний при будь-якій ціні діапазону, тобто, продавець терпить фіаско як підприємець, оскільки він придбав товар за дуже високою ціною.

6. Провести дискусію про можливий діапазон ціни кожного товару. Розбити цей діапазон на три рівні частини, набути 4 можливі значення ціни (округляти до цілих г).

Приклад. Студенти-покупці зійшлися на тому, що ціна морозива «Холодок» може знаходитися в межах 12-20 грн. Величина діапазону складає 20 - 12 = 8 грн. Різниця між сусідніми цінами рівна 8 : 3 = 2,7 грн. (округлено — 3 грн.). Тоді можливі значення ціни будуть: 12, 15, 18 і 21 грн.

7. Видати всім студентам «бланки» індивідуального попиту.

8. Запропонувати студентам вибрати один товар і записати чотири значення індивідуального попиту, що відповідають встановленим раніше чотирьом можливим значенням ціни. Студент повинен прагнути дати максимально правдиву інформацію про попит, тобто вказати, скільки одиниць товару, сподобався він купив би за кожною ціною, якби раптом зараз в аудиторії йому стали продавати даний товар. При цьому необхідно враховувати дію закону попиту і обмеженість засобів покупця. Примітка. Продавцю заборонено вибирати свій товар, оскільки заявлений попит на нього, швидше за все, не буде об'єктивним, оскільки по умові гри продавець зацікавлений в максимізації сумарного попиту на свій товар.

9. Зібрати заповнені бланки і розкласти їх на дві (або більш — по числу продавців) пачки.

10. Не розглядати бланки, в яких порушений закон попиту.

11. Виробити на дошці необхідні розрахунки для визначення рівноважної ціни першого товару і максимального прибутку першого продавця, заздалегідь «розсекретивши» ціну покупки.

12. Виробити аналогічні розрахунки для визначення параметрів рівноваги другого монополіста.

13. Визначити монополіста, прибуток якого максимальний. Він є переможцем гри.

Приклад гри

1. Початкові дані:

* студентів — 6;

* товарів — 2;

* можливих цін — 4.

2. Студент Іван — продавець бубликів. Ціна закупівлі бублика — 2 грн.

3. Студент Олена — продавець дискет. Ціна закупівлі дискети — 10 грн.

4. Можливі ціни бублика: 4, 6,8, 10 грн.

5. Можливі ціни дискети: 8,11, 14, 17 грн.

6. Попит на бублики пред'явили Катерина, Олена і Петро. Індивідуальний попит кожного покупця і необхідні розрахунки представлені в табл. 8.

 

Таблиця 8

Ринок бубликів: розрахунок рівноважної ціни

 

Ціна Катерина Олена Петро Q TR ТС П

 

* рівноважна ціна бублика — 6 грн.;

* рівноважний об'єм продажів — 8 бубликів.;

* рівноважний прибуток Івана — 32 грн.

7. Попит на дискети пред'явили Іван, Надя і Миша. Значення попиту, представлені Мишей, не підкоряються закону попиту: при цінах 8, 11, 14 і 17 грн. вони рівні відповідно 0, 0, 5 і 0 штук. Тому заявка Миші не враховується.

Індивідуальний попит Івана і Наді, а також необхідні розрахунки представлені в табл. 9:

* рівноважна ціна дискети — 14 грн.;

* рівноважний об'єм продажів — 1 дискета;

* максимальний прибуток Олени — 4 грн.

8. Прибуток у Івана більше, ніж у Олени (32 проти 4). Іван — переможець гри.

Таблиця 9

Ринок дискет: розрахунок рівноважної ціни

 

Ціна Іван Надя Q TR ТС П
-10

 

Ділова гра «Створення товариства»

Цілі ДІЛОВОЇ гри

 

1. Засвоїти поняття «колективний інтерес» і «товариство».

2. Набути елементарні навички пошуку партнерів і створення товариства.

 

Поняття

Колективний інтерес — мета, яку людина не може досягти без допомоги деяких інших людей, які також прагнуть до досягнення цієї мети.

Товариство — підприємство, створене за угодою двох або більшого числа окремих осіб шляхом об'єднання їх капіталу і підприємницьких зусиль. Товариші розподіляють між собою ризик, прибутки і збитки, вони відповідають своїм майном за зобов'язаннями товариства.

 

Теорія

У грі використовується формула відстані між двома точками площини, яка є однією з форм запису відомої теореми Піфагора: квадрат відстані між крапками (12; 24) і (15; 28) рівний:

(12-15)2 + (24-28)2 = 25.

Отже, відстань між цими крапками рівна 5.

 

Правила гри

1. Кожен студент виступає в ролі власника молочної ферми.

Всього — 11 фермерів.

2. Для того, щоб вироблюване на фермі молоко не скисало в жарку погоду, необхідно, щоб вона знаходилася поблизу молокозаводу. Максимально допустима відстань від ферми до молокозаводу рівна 5 км. Якщо відстань буде більше, фермер розориться.

3. При визначенні місцеположення об'єктів як орієнтир використовується млин. Місцеположення кожної ферми задається двома числами: видаленням на схід від млина і видаленням на північ від млина. Іншими словами, місцерозташування ферми задається звичними декартовими координатами, причому млин знаходиться на початку координат. На рис. 1 зображена ферма з координатами (5 км; 2 км).

 

Рисунок 1. Визначення місцеположення ферми

 

4. Студентам довільно роздають картки (купчі) з вказівкою номера ферми і її координат. Всі координати — цілі числа.

5. Кожен фермер має в своєму розпорядженні суму 1 млн. грн. для будівництва молокозаводу, проте молокозавод коштує 4 млн. грн. Тому для споруди молокозаводу фермерам необхідно об'єднуватися в товариства.

6. Оскільки всі ферми можуть виділити на будівництво 11 млн. грн., то всього можна утворити два товариства, тобто можна побудувати два молокозаводи.

7. У товаристві може бути тільки чотири члени: виробничих потужностей молокозаводу не вистачає для обробки молока від п'яти ферм. В той же час трьом фермерам не вистачить засобів для споруди заводу.

8. У товариство не можна приймати фермера, ферма якого розташована далі 5 км до планованого молокозаводу. Якщо такий фермер все ж таки прийнятий (або, іншими словами, незручне для нього місцеположення заводу затверджене товариством), він розориться, а разом з ним розоряться всі його товариші.

9. Товариство реєструється тільки в тому випадку, якщо всі його члени приходять до єдиного рішення про місце споруди молокозаводу. Його координати повинні бути цілими числами.

10. Задача кожного фермера — добитися того, щоб молокозавод знаходився від ферми на мінімальній відстані. Досягнута в результаті цього економія на транспортних витратах і часі дозволить одержувати додатковий прибуток.

11. Для реєстрації товариства викладачу треба здати:

* список членів товариства з вказівкою відстані від кожної ферми до планованого молокозаводу, а також самі координати заводу;

* картки (купчі) всіх членів товариства.

12. Відстань студенти визначають або за допомогою лінійки і паперу в клітку, або за допомогою формули. Краще вибрати перший варіант — він більш наочний і простий.

13. Переможе в грі фермер, чия ферма буде розташована на мінімальній відстані від молокозаводу. Він «розбагатіє».

14. Бали присуджуються за наступними правилами:

* п'ять балів. Ферма знаходяться на мінімальній відстані від молокозаводу;

* чотири бали. Ферма знаходиться на мінімальній відстані від молокозаводу серед членів товариства (але не серед всіх фермерів);

* три бали. Фермер є членом якого-небудь товариства, причому відстань від його ферми до молокозаводу не є мінімальною в його товаристві (рядовий член товариства);

* два бали. Фермеру не вдалося стати членом якого-небудь товариства. Його молоко скиснуло, і він розорився. Таких фермерів не менше три;

* один бал. Фермер подав заяву про вступ до товариства, але відстань від його ферми до планованого молокозаводу більше 5 км. Він розорився, як і його три товариші, що не відбудуться (вони одержують по 2 бали).

 

Підготовка гри

1. Встановити координати ферм так, щоб у фермерів були приблизно рівні можливості. Цього можна добитися, якщо розмістити всі ферми на колі. Приблизна схема розміщення ферм представлена на рис. 2.

2. Координати ферм представлені в табл. 10.

 

Рисунок 2. Схема розташування ферм

Таблиця 10

 

Координати молочних ферм

 

Ферма X Y Ферма X Y
     

 

3. Заготовити 11 карток з номером ферми і її координатами.

4. Заготовити два бланки заявки на реєстрацію товариства. У бланку передбачити місце для внесення координат молокозаводу, а також накреслити таблицю з чотирма стовпцями:

* порядковий номер ферми (від 1 до 4);

* номер ферми на картці (купчою);

* прізвище студента-фермера;

* відстань від ферми до молокозаводу.

5. Заготовити таблицю (табл. 11), за допомогою якої викладач може швидко перевірити вказані в заявках відстані і виявити переможця. У таблиці треба вказати: всі крапки, в яких теоретично може розташовуватися завод;

Таблиця 11

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти