ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 8. Олігополія та монополістична конкуренція

Короткий зміст

 

Основні ознаки олігополії. Причини виникнення й існування. Ступінь поширення. Визначення ціни й обсягу виробництва. Чотири моделі: ламана крива попиту, обумовлене таємною змовою ціноутворення, мовчазна згода (лідерство в цінах), ціноутворення за принципом "витрати плюс". Роль нецінової конкуренції. Ефективність олігополії в порівнянні з іншими ринковими структурами.

Характеристика монополістичної конкуренції. Відносно невелика кількість фірм. Диференціація продукту. Нецінова конкуренція. Легкий вхід у галузь. Крива попиту фірми. Визначення ціни й обсягу виробництва. Короткостроковий період: беззбитковість. Надлишкові виробничі потужності. Нецінова конкуренція. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажів і витрати.

Порівняльна характеристика ринкових структур.

Питання й навчальні завдання

1. Чому існують олігополії? Що відрізняє олігополію від монополістичної конкуренції?

2. Як взаємодія фірм в умовах олігополії впливає на встановлення цін й обсягів випуску?

3. Наведіть відомий Вам випадок, коли фірма робить спеціальне стимулювання продажу або випуску продукції. Якою мірою дії фірми визначаються тим, що зробили її конкуренти (якщо вони взагалі цим визначаються). У якому ступені її конкуренти перетворили свої продажі або стимули (якщо вони взагалі їх перетворили)?

4. "Нечисленність конкурентів означає загальну взаємозалежність, а загальна взаємозалежність означає невизначеність у відношенні того, як ці конкуренти будуть реагувати на зміну ціни якою-небудь однією фірмою". Поясніть, яке значення це має для визначення попиту й граничного доходу? При всіх інших рівних умовах стали б Ви думати, що загальна взаємозалежність зміниться прямо або протилежно пропорційно ступеня диференціації продукту; числу фірм?

5. Які пропозиції щодо реакції конкурентів на зміни цін якою-небудь однією фірмою лежать в основі ламаної кривої попиту? Чому існує розрив у кривій граничного доходу? Як ламана крива попиту допомагає пояснити негнучкість олігополістичних цін? Які недоліки моделі ламаної кривої попиту?

6. Чому нецінова конкуренція найчастіше зустрічається в олігополістичних галузях економіки? Чи одержують у цьому випадку фірми економічний прибуток? Які можуть бути джерела такого прибутку?

7. Чому могла би відбутися таємна змова щодо ціни в олігополістичних галузях? Визначте економічну бажаність, обумовлену таємною угодою ціноутворення. Поясніть. Якщо кожна фірма знає, що ціна, установлена кожним з її конкурентів, залежить від її власної ціни, як можуть бути визначені ціни? Які основні перешкоди для таємної змови?

8. Яким чином можна оцінити ефективність олігополії? Чи завжди витрати олігополії перевищують її вигоди?

9. Які міри державної політики застосовуються для регулювання олігополістичного ринку? Чи завжди таке регулювання необхідно й вигідно з погляду суспільного добробуту?

10. Поясніть, як лідерство в цінах могло б розвиватися й здійснюватися в олігополістичній галузі. Чи є ціноутворення за принципом "витрати плюс" сумісним з таємною угодою?

11. "Олігополістичні галузі мають і засоби й схильність до технічного прогресу". Ви згодні із цим? Поясніть.

12. "Якщо олігополісти дійсно хочуть конкурувати, їм варто було б робити це скоріше шляхом зниження своїх цін, а не розтрачуючи мільйони грн. на рекламу й інші форми стимулювання збуту". Ви згодні? Чому олігополісти звичайно не займаються конкуренцією через зниження цін?

13. Скористайтеся табл. 1. попиту для виробника, що діє в умовах чистої монополії, що має постійні граничні витрати в 4 грн.

 

Таблиця 1.

Ціна, грн. Обсяг попиту, од. Ціна, грн. Обсяг попиту, од.
7,0 4,5
6,5 4,0
6,0 3,5
5,5 3,0
5,0 2,5

 

Які ціна й обсяг виробництва будуть найбільш правильними для монополіста? Тепер допустимо, що крива попиту застосовується для галузі, що складає з 2-х фірм (дуополія), і що кожна фірма має постійні граничні витрати в 4 грн. Якщо фірми мають таємну угоду, які ціна й обсяг виробництва будуть максимізувати їхні спільні прибутки? Покажіть, чому для однієї з фірм могло б бути вигідним шахраювати. Якщо інша фірма довідається про цей обман, що відбудеться?

14. При яких умовах підсумки діяльності чистої монополії за ціною й обсягом виробництва могли б бути краще, з погляду суспільства, чим при олігополії?

15. На олігополістичному ринку оперують дві фірми, що випускають однорідний товар. Обидві фірми мають рівні частки ринку й установлюють однакові ціни на товар. У табл. 2 наведена інформація про попит на товар і витратах кожної фірми.

Таблиця 2

Ціна, тис. грн. Обсяг попиту, шт. Обсяг випуску, шт. Загальні витрати, тис. грн.

а) Яка ціна буде встановлена на ринку, якщо припустити, що кожна фірма, визначаючи ціну на свій товар, упевнена, що її конкурент вибере таку ж ціну?

б) Якщо зберігається дане припущення, то який обсяг випуску вибере кожна фірма?

в) Чи з'являться на ринку в довгостроковій перспективі нові фірми?

г) Чи є в кожної із цих двох фірм стимул призначати ціну на свій товар нижче ціни конкурента? Якщо так, то який він?

16. На рис. 1 показана специфічна модель ринку для олігополіста.

 
 

Рис.1. Ринок олігополіста.

а) Яка модель олігополістичного ринку представлена?

б) Припустимо, що МС постійні й рівні 3,50 гривень. Який обсяг випуску вибере фірма, і яку при цьому встановить ціну?

в) Якщо граничні витрати збільшаться до 5,00 гривень, то, як зміняться параметри (обсяг випуску й ціна) рівноваги фірми?

г) У якому інтервалі обсягу випуску олігополіст зіштовхується із власною кривою попиту?

д) У якому інтервалі обсягу випуску олігополіст зіштовхується із кривою ринкового попиту?

17. Чим монополістична конкуренція відрізняється від чистої конкуренції? Від чистої монополії? Поясніть, до чого приводить диференціація продукту.

18. Чому цінова конкуренція мало ефективна в умовах ринків з диференціацією продукту? Чому в умовах монополістичної конкуренції фірми часто віддають перевагу неціновій конкуренції ціновий?

19. Як досягається рівновага в умовах монополістичної конкуренції, і наскільки продуктивні ці ринки?

20. Зрівняйте еластичність кривої попиту виробника в умовах монополістичної конкуренції із кривою попиту виробника в умовах а) чистої конкуренції, б) чистої монополії. Припускаючи ідентичні витрати в довгостроковому періоді, зрівняйте графічно ціни й обсяг виробництва, які з'явилися б результатом чистої конкуренції й монополістичної конкуренції. Зрівняйте дві ринкові структури з погляду ефективності розподілу ресурсів і виробничої ефективності. Поясните твердження: "Галузь із монополістичною конкуренцією характеризується занадто більшим числом фірм, кожна з яких робить мало".

21. Поясніте, чому монополістична конкуренція являє собою монополію до того моменту, коли в споживачів з'являється бажання купити продукти, що є близькими замінниками, і стає конкурентною за межами цієї крапки.

22. Критично оціните й поясните твердження:

а) "У галузях з монополістичною конкуренцією економічні прибутки в довгостроковому періоді зникають у результаті конкуренції; отже, немає вагомої підстави для критики поводження й ефективності таких галузей".

б) "У довгостроковому періоді монополістична конкуренція приводить до монополістичної ціни, а не до монополістичних прибутків".

23. Чи згодні Ви або не згодні з наступними твердженнями й чому?

а) "Імовірно, що обсяг реклами, що здійснює фірма, змінюється протилежно пропорційно дійсним розходженням у її продукті".

б) "Якщо витрати на рекламу кожної фірми мають тенденцію просто анулювати результати реклами її конкурентів, мабуть, недоцільно для цих фірм зберігати більші рекламні бюджети".

24. Ретельно оцініть два погляди, виражені в наступних твердженнях:

а) "Реклама створює масовий попит. Виробництво росте, витрати знижуються. Чим більше люди можуть купити, тим більше створюється робочих місць. Це складові економічного росту. Одне стимулює інше в циклі продуктивності й достатку, а в цілому приводить до поліпшення нашого життя".

б) "Реклама являє собою "перекручену освіту": дороге зусилля спонукати людей купувати без певного наміру речі, які їм не потрібні. Більше того, реклама підсилює економічну нестабільність, тому що витрати на рекламу змінюються прямо пропорційно рівню споживчих витрат".

Яка точка зору на Ваш погляд є більше правильною? Обґрунтуйте Вашу позицію.

25. На чому заснована ринкова влада (джерело монополістичної влади) у фірм - монополістичних конкурентів: адже обсяг їхнього виробництва й продажів може бути дуже малим?

26. Фірма робить біжутерію (тис. шт. у рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний доход цієї фірми описується формулою МR = 20-2Q, її граничні витрати в довгостроковому періоді (на зростаючій ділянці) - формулою МС = 3Q -10. Якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (АС) становить 11, то який буде надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

27. На рис. 2 представлене положення фірми, що оперує в умовах монополістичної конкуренції.

 

 
 

Рис. 2. Фірма в умовах монополістичної конкуренції.

Визначте:

а) за якого обсягу виробництва фірма максимізує прибуток?

б) За якою ціною фірма буде продавати даний обсяг продукції?

в) Чи буде фірма одержувати в цій ситуації економічний прибуток? Якщо так, то яка його величина?

г) На якому тимчасовому інтервалі функціонує фірма: довгостроковому або короткостроковому? Поясніть Вашу відповідь;

д) Поясніть, як може змінитися ситуація на іншому тимчасовому інтервалі (тобто на тім, що Ви не вибрали в попередньому пункті).

28. Припустимо, що Ви маєте справу з фірмою, що працює в умовах монополістичної конкуренції рис. 3. Яке з наступних тверджень вірно?

 

 
 

Рис. 3. Фірма в умовах монополістичної конкуренції.

а) Надприбутки рівні Р2 В С Р1.

б) Надприбутки рівні Р3 А В Р2.

в) Економічні втрати рівні Р3 А С Р1.

г) Економічні втрати рівні Р3 А В Р2.

29. Рис. 4 демонструє положення фірми на ринку монополістичної конкуренції.

 

 

Рис. 4. Фірма на монополістично конкурентному ринку.

 

Використовуючи наявну інформацію, дайте відповіді на наступні питання:

а) на якому тимчасовому інтервалі перебуває фірма;

б) чи буде фірма отримувати економічний прибуток незалежно від того, на якому тимчасовому інтервалі вона перебуває;

в) чи існують у фірми надлишкові виробничі потужності;

г) чи максимізує фірма загальний доход при обсязі випуску продукції Q1; д) крапка d лежить на еластичній ділянці кривої попиту фірми;

е) площі якого прямокутника дорівнює валовий прибуток фірми;

ж) загальні постійні витрати фірми рівні площі прямокутника Р0Р1ВС.

30. Чи характеризується монополістична конкуренція обмеженням конкуренції? Чому "так" або чому "ні"? У якому випадку ми можемо казати про перевагу конкуренції, а в яких - про перевагу монополії при дослідженні монополістичної конкуренції?

31. Сучасний ринок - сполучення в різних пропорціях самих різних типів конкуренції. Ви згодні? Заповніть табл. 3 порівняльних характеристик ринкових структур, зіставляючи особливості їхнього ринкового поводження (вплив на ціни, можливості максимізації прибутку або мінімізації витрат).

Таблиця 3

Тип ринкової структури Ступінь контролю над цінами Співвідношення між ціною й граничними витратами Економічний прибуток при довгостроковій рівновазі
Досконала конкуренція      
Монополістична конкуренція      
Монополія      
Олігополія      

 

 

Рекомендована література:

1, с.139-161; 2, с.235-272; 3, с.460-486; 4, с.92-111; 124-141; 5, 117-130; 130-142; 6, с.215-240; 7, 319-362; 8, 211-224; 9, с.95-120; 10, с.197-224.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти