ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 10. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

Короткий зміст

Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їхня класифікація. Поняття корисності, її особливості й способи досягнення. Сукупна й гранична корисність. Функція корисності як залежність між кількістю одиниць споживаного блага й рівнем корисності, що досягається споживачем.

Процес споживання й динаміка зміни сукупної й граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон убуваючої граничної корисності блага, його графічне зображення.

Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена.

Эквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору й рівновага споживача.

Питання й навчальні завдання.

 

1. Поясніть суть поняття "благо", "анті благо", "економічне благо", "корисність".

2. Розкрийте принцип чинності закону убуваючої граничної корисності?

3. Поясніть чи існує зв'язок між зміною ціни одного із благ і зміною обсягу попиту на нього?

4. Ви робите вибір між двома товарами Х и Y, гранична корисність яких наведена в табл.1.

Таблиця 1

Товар Х Товар Y
Одиниць товару Гранична корисність, ютилей Одиниць товару Гранична корисність, ютилей

 

а) Скільки одиниць кожного товару потрібно купити, щоб максимізувати корисність, якщо Ваш денний доход дорівнює 9 грн., а ціна товару Х дорівнює 2 грн., товару Y - 1 грн.

б) Визначте величину загальної корисності, що Ви одержите.

в) Ціна товару Х впала до 1 гривни. У яких кількостях Ви купите товар Х та Y?

г) Накресліть криву попиту на товар Х.

5. 1 кг. картоплі за ціною 2 грн. приносить споживачеві задоволення в розмірі 16 ютилей. Яку корисність у ютилях принесе споживання 1 кг томатів за ціною 3,5 грн., за умови, що споживач перебуває в стані рівноваги?

6. Споживач витрачає 38 грн. на місяць на яблука й апельсини. Гранична корисність яблук для нього визначається вираженням: 28-2Х, де Х - кількість яблук, кг. Гранична корисність апельсинів становить: 20 – 2У, де У - кількість апельсинів, кг. Ціни товарів відповідно: РХ = 4 грн., РУ = 6 грн. Яку кількість яблук й апельсинів придбає раціональний споживач?

7. Для Богдана споживання шоколадного батончика ціною 1 гривня приносить задоволення в розмірі 10 ютилей. Яку кількість ютилей задоволення принесе йому споживання булки за ціною 0,5 гривни, якщо він раціональний споживач?

8. Споживач робить вибір між двома товарами Х и У. Гранична корисність кожного товару для споживача наведена в таб. 2.

Таблиця 2

Одиниця товару MUx MUy

 

Яку кількість кожного товару придбає раціональний споживач, якщо його бюджет становить 18 грн., а ціни товарів: Рх=2грн., Ру=3грн.?

9. Споживач здійснює вибір між покупкою лимонів і бананів. У таблиці 3. наведено корисність різної кількості лимонів й апельсинів для споживача.

Таблиця 3

Кількість товару, кг Сукупна корисність лимонів, ютилей Сукупна корисність, бананів ютилей

 

Ціна лимонів - 6 грн., бананів - 4 грн. за 1 кг. Споживач, як правило, купує 5 кг. лимонів й 1 кг. бананів на місяць і витрачає весь свій бюджет, виділений для даних цілей. Визначте:

1. Яку корисність він одержує від споживання такого набору товарів?

2. Яку комбінацію лимонів і бананів необхідно купувати для максимізації корисності?

10. Студентка витрачає в тиждень 16 грн., які вона витрачає на газети й шоколад. Кожна газета коштує 2 грн., а кожна шоколадка 4 грн. У таблиці представлені функції сукупної корисності для студентки від перегляду газет і поїдання шоколаду.

Таблиця 4

Перегляд газет Сукупна корисність від газет З'їдений шоколад Сукупна корисність від шоколаду

Яку комбінацію газет і шоколаду повинна вибрати студентка для оптимізації загальної корисності?

11. Оксана Петренко щодня купує хліб і кефір за ціною 2 грн. один буханець хліба й 3,5 грн. один літр кефіру. Вона купує таку кількість цих продуктів, що гранична корисність їхніх останніх одиниць становить, відповідно 165 й 110 ютилей:

а) чи можна сказати, що вона купує найкращий або максимізуючий корисність набір хліба й кефіру;

б) якщо ні, то, як їй перерозподілити свої витрати між цими двома товарами?

 

Рекомендована література:

1, с.207-217; 2, с.66-72; 3, с.542-578; 4, с.39-44; 176-187; 5, 143-151; 6, с.105-132; 8, 9-15; 10, с. 101-110; 9, с.18-28; 10, с.44-51.

 

Змістовий модуль 11. Ординалістська теорія поведінки споживача

Короткий зміст

Особливості аналізу функцій корисності з ординалістських позицій.

Криві байдужності як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Спадаючий характер і неможливість перетинання кривих байдужості. Карта байдужості.

Гранична норма заміщення благ: суть і методика розрахунку.

Бюджетне обмеження й можливості споживача. Бюджетна лінія: рівність і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії й кута нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії й процес споживання.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчне, графічна інтерпретація.

Питання й навчальні завдання

1. Які фактори визначають вибір споживача в ринковій системі?

2. Від яких факторів залежить ступінь раціональності поводження споживача? Чому раціональне поводження не завжди властиве реальним споживачам?

3. Протягом останнього років в Україні спостерігається широке поширення маленьких продовольчих магазинів самообслуговування всупереч тому факту, що ціни в них, як правило, вище тих, які встановлюються великими універмагами. Чим Ви поясните їхній успіх?

4. Яким чином можна включити фактор часу в теорію споживчого поводження? Іноземці часто відзначають, що в порівнянні з іншими американці дуже марнотратні відносно їжі й інших матеріальних благ, але досить скрупульозні й надто ощадливі у витраті часу. Як Ви поясните це спостереження?

5. Яку інформацію містить в собі бюджетна лінія? Яким чином переміститься бюджетна лінія, якщо грошовий доход споживача а) збільшиться й б) зменшиться? Яким чином переміститься бюджетна лінія, якщо ціна продукту, кількість якого відзначається на горизонтальній осі, а) збільшиться й б) зменшиться?

6. Яку інформацію несе в собі крива байдужності? Чому такі криві є а) спадаючими й б) випуклими стосовно початку координат? Чому сукупна корисність збільшується у випадку переходу споживача на криву байдужності, розташовану далі від початку координат? Чому криві байдужності не можуть перетинатися?

7. Здобуваючи для задоволення своїх гастрономічних потреб продукти харчування, споживач у табл. 1 комбінує їх кількості в різних сполученнях.

Таблиця 1

Комбінація М'ясо, кг Сир, кг Гранична норма заміщення
А 1,5  
В  
С 2,5 2,5  
Д 3,5  

 

Визначте граничну норму заміщення м'яса сиром і сиру м'ясом. Поясніть за допомогою графіка, як крива байдужості відображає особливості поводження суб'єкта, що вирішує проблему альтернативного вибору споживаних кількостей двох благ, що забезпечують йому певну корисність. У якій залежності перебуває гранична норма заміщення до відносин граничних корисностей даних благ?

8. Студент, займаючись 11 годин на день, може поліпшити свою успішність. Він повинен розподілити свій час між трьома предметами: мікроекономікою, лінійним програмуванням і теорією менеджменту. Додаткові бали, які він може одержати, присвячуючи час тому або іншому предмету, позначені в табл. 2.

 

Таблиця 2

Години занять Додаткові бали: 1-ий 2-ий 3-ій 4-ий 5-ий 6-ий 7-ий 8-ий
Мікроекономіка
Лінійне програмування -6 -10
Теорія менеджменту

 

Яким чином раціональний студент розподілить свій час між предметами?

9. Графічне зображення вибору споживача наведено на рис. 1. Рівновага споживача досягається в крапці А.

Рис. 1. Бюджетна лінія й крива байдужності

1. Визначте величину місячного доходу споживача, якщо відомо, що ціна товару Х становить Рх=3грн.

2. Який у такому випадку повинна бути ціна товару У?

3. Запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.

4. Визначите граничну норму заміщення MRSХУ товару Х товаром У в крапці А.

Рекомендована література

1, с. 47-65; 2, с. 73-99; 3, с. 92-149; 4, с. 30-44; 5, 22-35; 6, с. 66-95; 9, с. 18-28; 10, с. 52-60.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти