ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 12. Аналіз поведінки споживача

Короткий зміст

 

 

Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і побудова лінії "доход - споживання". Нахил лінії як свідчення відносин споживача до благ. Поняття "нормальних" й "неякісних" товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля.

Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни товарів. Побудова лінії "ціна - споживання". Траєкторія зміни споживання внаслідок зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.

Ефекти заміщення й доходу як основа побудови функції індивідуального попиту й блага в ординалістській теорії корисності. Однонаправлений і різнонаправлений вплив ефектів. Парадокс Гіффена.

Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком.

Поняття невизначеності й ризику. Об'єктивна й суб'єктивна ймовірність. Вимір ризику: очікуване значення, відхилення, дисперсія. Відношення до ризику. Методи зниження ризику: диверсифікованість, об'єднання ризику або страхування, розподіл ризику, пошук інформації. Моральний ризик. Ринкові сигнали. Аукціони. Ринкова рівновага при асиметрії інформації. Спекуляція. Активи ризикові й безризикові. Взаємозв'язок ризику й прибутку. Проблема вибору для вкладника капіталу.

Питання й навчальні завдання

1. У чому різниця між невизначеністю й ризиком, об'єктивною й суб'єктивною ймовірністю?

2. Поясніть, чому при страхуванні поводження людей міняється й імовірність настання несприятливої події зростає, і тому страхова компанія "АСКО" перекладає частину такого ризику на людину, що страхується.

3. Витрати на навчання вчені розглядають як інвестиції. Чому безкоштовне навчання надається молодим, а не літнім? Як пояснити прийняття урядом або фірмою такого рішення в термінах інвестиційного ризику?

4. Поясните, чому результати лотереї не є ризиком для суспільства, хоча кожен учасник окремо ризикує програти?

5. Ви можете купити відеомагнітофон у фірмовому магазині "SONY" за 800 грн. й точно таку модель магнітофона можна придбати за 600 грн. на ринку стадіону. Чим визначається ця різниця в ціні (за інших рівних умов)?

6. Ви чуєте по радіо рекламне оголошення про страхування життя будь-якої особи старше 46 років без медичного огляду. Які повинні бути страхові внески: високі, середні, низькі? Чому?

7. Чому людина може вирішити доповнити свій портфель цінних паперів ризиковим активом з очікуваною нормою прибутку всього 0%.

8. Вам пропонують купити акції підприємства, що збирається інвестувати засоби в розробку нового родовища газу. Імовірність успіху дорівнює 1/3, а невдачі - 2/3. У випадку успіху за акцію можна буде одержати 60 грн., у випадку невдачі - 12 грн. За яку ціну Ви будете готові купити ці акції?

9. Ви маєте прибуток в 800 грн. Зненацька Вам роблять пропозицію про нове місце роботи з негарантованим рівнем доходу. При успішному результаті справи, Ваш доход може скласти 2400 грн., при несприятливому - 600 грн. Причому рівень загальної корисності для Вас при доході в 800 грн., становить 15 одиниць, при доході в 2400 грн. - 20 одиниць, а при доході - 600 грн. - 12 одиниць. Імовірність результату пропонованої Вам пропозиції становить 0,5. Визначте очікуваний доход й очікувану корисність. Чи варто приймати пропозицію про нове місце

 
 

роботи?

10. Підприємець максимізує функцію корисності, зображену на рис. 1.

 

Рис. 1. Залежність доходу від обсягу випуску продукції (корисності).

 

Доход підприємця за угодою дорівнює 1000 грн., а участь у ризикованій угоді може з рівною ймовірністю збільшити доход до 1500 грн. або зменшити до 500 грн. Визначте:

а) Чи буде підприємець брати участь у ризикованій угоді?

б) Як він ставиться до ризику?

в) Від якої суми він готовий відмовитися, щоб уникнути ризику?

 

11. Яка крива рівня життя відповідає ситуаціям, коли А - високоякісне благо, а В - низькоякісне?

Рис. 2. Криві рівня життя

 

12. На графіку (рис. 3.) показані бюджетна пряма й карта кривих байдужості. Як повинна змінитися ціна блага Х, щоб споживач при незмінному бюджеті міг збільшити свій добробут, підвищивши його до рівня V2? Який мінімальний споживчий набір зможе при цьому придбати покупець?

Рис. 3. Бюджетна пряма й карта кривих байдужості

 

Рекомендована література

1, с. 47-65; 2, с. 100-124; 3, с. 92-149; 4, с. 30-44; 6, с. 66-95; 9, с. 53-69; 10, с. 109-137.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти