ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі

 

Методи макроекономіки – це сукупність засобів, прийомів вивчення предмета даної науки, тобто конкретний набір інструментів.

1. Метод наукової абстракції виявляється у створенні економічних теорій окремих економічних процесів, із використанням економічних законів, категорій і принципів функціонування національної економіки. Він поєднує в собі два основних прийоми – індукцію і дедукцію. Індукція – це побудова теорії виходячи з фактів. Дедукція – це одержання певних фактів виходячи з теорії.

2. Системний метод – визначає взаємозв'язок і взаємоположення окремих складових національної економіки, а також її структуру.

3. Діалектичний метод – означає єдність кількісного і якісного аналізів, розвиток явищ і процесів, подолання протиріч. Є загальним методом пізнання економічного життя суспільства. Будь-яке явище розглядається з різних боків, із виділенням причини і наслідку, кореляційної залежності.

У макроекономіці широко використовуються економічні моделі – це спрощений опис різноманітних економічних процесів, що відбуваються в економічному житті суспільства.

Для побудови макроекономічної моделі необхідно використовувати ряд найбільш істотних чинників, придатних для макроаналізу конкретної економічної проблеми на певний період часу.

Моделі можуть бути графічні, табличні й економіко-математичні. Проте, головне в них - спроможність відображати реальну економічну дійсність.

При побудові моделі використовуються екзогенні (зовнішні) і ендогенні (внутрішні) перемінні.

Екзогенні перемінні – це вихідні дані, одержані до побудови моделі.

Ендогенні перемінні – це дані, одержані всередині моделі в ході розв'язання певної задачі.

Розрізняють позитивну і нормативну макроекономіку. Позитивна макроекономіка – аналізує реальне функціонування економічної системи. Нормативна макроекономіка – визначає, які чинники бажані, а які негативні, тобто має рекомендаційний характер.

 

Модель кругових потоків

 

Ринок ресурсів
прибутки плата за ресурси

       
   
 
 


 

чистий приплив капіталу

інвестиційні

заощадження кошти


 

державні позики

Державний сектор
податки податки

трансферти субсидії

           
   
 
   


державні

закупівлі

 

Ринок товарів
витрати на споживання інвестиційні витрати

прибутки фірм

           
   
 
 
   
 


імпорт

Іноземний сектор
експорт

Рисунок 1.1 – Схема кругопотоку з урахуванням державного й зарубіжного секторів

В основу макроекономічного аналізу покладена модель кругопотоку. Це модель економічної системи, що відображає обмін економічних суб'єктів потоками товарів та послуг і основана на балансі потоків грошових платежів.

Розрізняють три основні моделі кругопотоку.

1. Модель кругопотоку в закритій економіці передбачає участь двох економічних суб'єктів: домашніх господарств і фірм.

2. Модель кругопотоку за участю держави – домашні господарства, фірми і держава.

3. Модель відкритої економіки – домашні господарства, фірми, держава, іноземний сектор.

 

Питання для самоконтролю

1. На яких фактах ґрунтується макроекономіка?

2. Які ви знаєте розбіжності між економічними системами?

3. Що є об'єктом макроекономіки?

4. Що виступає суб'єктом у макроекономіці? Назвіть їх.

5. Які засоби координації економічної діяльності ви знаєте?

6. Перерахуйте моделі змішаної економіці, охарактеризуйте їх.

7. Назвіть функції макроекономіки і поясніть, у чому полягає кожна з них?

8. Які цілі переслідує макроекономіка при розв'язанні проблем національної економіки?

9. Назвіть і охарактеризуйте методи дослідження, що використовуються в макроекономіці.

10. У чому ви бачите розбіжності між позитивною і нормативною макроекономікою?

11. Що таке модель кругопотоку? Перерахуйте й охарактеризуйте моделі кругопотоку.

 

ТЕМА 2

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ ЇХ ВИМІРУ

 

1. Система національних рахунків, принципи її побудови.

2. Основні макроекономічні показники: ВНП і ВВП, засоби їх виміру.

3. Інші показники системи національних рахунків.

4. Номінальні і реальні макропоказники.

5. Проблеми оцінки добробуту нації.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти