ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Взаємозв'язок інфляції і безробіття

 

Порівняння конкретних даних про зміну інфляції і безробіття призвело до розуміння взаємозв'язку між цими економічними явищами. Уявлення про співвідношення норми безробіття і рівня інфляції дає крива Філіпса. Вона показує обернену взаємозалежність, чим вищий темп інфляції, тим нижча частка безробітних. У короткостроковому періоді держава маніпулює сукупним попитом для вибору певної комбінації показників безробіття й інфляції на кривій.

 

 
 


рівень

цін, %

 

 

Безробіття, %

 

Рисунок 3.4 – Крива Філіпса у короткостроковому періоді

 

У довгостроковому періоді крива Філіпса набуває іншого вигляду. Припустимо, що економіка знаходиться в положенні А, що показує рівень безробіття при відсутності інфляції й інфляційних очікувань, тобто в положенні природного рівня безробіття. Уряд намагається скоротити безробіття нижче цього рівня за допомогою політики розширення попиту. Працюючі за наймом не очікують інфляції і сприймуть зростання номінальної заробітної плати як підвищення її реальної купівельної спроможності. Багато хто в такій ситуації почне шукати роботу. Підприємці також сприймають підвищення цін як ознаку підвищення купівельної спроможності, тому вони бажають більше виробляти і більше приймати на роботу. Активність в економіці внаслідок цього зростає і безробіття скорочується. У результаті економіка переміщується уздовж кривої Філіпса до точки В. Тут інфляція вища, а безробіття нижче, ніж початкове. Підвищення інфляції породжує інфляційні очікування і підвищені вимоги до заробітної плати, крива Філіпса зміщується вгору, тобто економіка потрапляє в точку С. Інфляція зростає знову. Знову посилюються інфляційні очікування найманих робітників і підвищуються їхні вимоги до заробітної плати. Крива Філіпса продовжує переміщатися вгору. Таким чином, може виникнути інфляційна спіраль. У довгостроковому періоді підприємці і працюючі за наймом можуть пристосуватися до інфляції і стануть цілком враховувати її в розрахунках та вимогах заробітної плати, вони почнуть приймати ті ж самі рішення щодо виробництва і зайнятості, що і до початку процесу інфляції. Тоді економіка повернеться до початкового рівня безробіття, але тепер уже на більш високому рівні інфляції. Вона переходить у точку Д на кривій. Крива Філіпса в довгостроковому періоді набирає форми вертикальної лінії на рівні природної норми безробіття.

 
 


рівень

цін, %

Д 3

С

2

В

А 1 Безробіття, %

 

Рисунок 3.5 – Крива Філіпса у довгостроковому періоді

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що економісти розуміють під поняттям “економічний цикл”?

2. Назвіть і охарактеризуйте фази економічного циклу.

3. Які показники економічного циклу ви знаєте? Які з них характерні для тієї або іншої фази?

4. Що таке криза в економіці? Назвіть види криз.

5. Перерахуйте і дайте стислу характеристику різноманітним економічним циклам.

6. Які відмінності сучасних економічних циклів ви знаєте?

7. Що таке безробіття? Назвіть основні види безробіття.

8. Що ви розумієте під природним рівнем безробіття? Яким він повинен бути?

9. Поясніть закон Оукена. Як він розраховується?

10. Які види інфляції ви знаєте?

11. Перерахуйте основні причини розвитку інфляції попиту й інфляції пропозиції.

12. Якого вигляду набуває крива Філіпса в довгостроковому періоді і чому?

 

ТЕМА 4

МЕХАНІЗМ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ: СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

1. Сукупний попит: структура і чинники динаміки.

2. Сукупна пропозиція і чинники її динаміки. Кейнсіанський і класичний підходи до аналізу сукупної пропозиції.

3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний рівень обсягу національного виробництва.

4. Споживання, заощадження, інвестування і чинники їх динаміки. Середня і гранична схильності до споживання, заощадження, інвестування. Функції споживання, заощадження, інвестування.

5. Теорія мультиплікатора.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти