ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модель малої відкритої економіки

 

Розглянуті раніше моделі являли собою закриту економіку, тобто економіку, яка не здійснює ні експортні, ні імпортні операції. Закрита економіка характеризується таким станом економічної системи, в якій усі ділові операції, угоди здійснюються усередині даної країни, а розрахунки відбуваються у національній валюті.

Проте така ситуація не характерна для країн, тому що жодна з них не є ізольованою від зовнішнього світу. Тому повна макроекономічна модель повинна включати операції, що чиняться як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Тому, повна макроекономічна модель це модель відкритої економіки.

Відкрита економіка – це економіка країни, яка експортує й імпортує значну частку товарів і послуг, а також надає й одержує кредити на світових фінансових ринках.

Розрізняють малу відкриту економіку і велику відкриту економіку.

Мала відкрита економіка являє собою економіку невеличкої країни. Модель малої відкритої економіки включає облік руху капіталу і поточних операцій. Вона представлена на світовому ринку невеликою часткою і практично не робить впливу на світову ставку відсотка. Приймає її як дану, оскільки її заощадження й інвестиції складають незначну частку світових заощаджень і інвестицій. Тому світова ставка відсотка залежить від світового фінансового ринку.

Велика відкрита економіка – це економіка великої країни, що володіє значної часткою світових заощаджень і інвестицій, тому вона впливає на світову ставку відсотка.

Основними показниками відкритої економіки є:

1. Зовнішньоторговельна квота у ВВП.

2. Частка експорту в обсязі виробництва.

3. Частка імпорту у споживанні.

4. Частка іноземних інвестицій стосовно внутрішніх інвестицій.

Макроекономічна рівновага буває двох видів:

часткова макроекономічна рівновага – це рівновага на окремо узятому компоненті економічної системи;

загальна економічна рівновага – це рівновага економічної системи у цілому.

Також розрізняють внутрішню і зовнішню рівновагу.

Внутрішня рівновага – це збалансованість попиту і пропозиції в умовах повної зайнятості і при відсутності інфляційних процесів.

Зовнішня рівновага передбачає підтримку нульового сальдо платіжного балансу у фіксованому або плаваючому режимі валютного курсу.

У відкритій економіці аналіз економічної політики здійснюється виходячи з моделі Мандела – Флемінга. Вона характеризує фінансування економіки у короткому періоді і є модифікованою формою моделі IS – LM для малої відкритої економіки. Головна відмінність між ними полягає в тому, що модель IS – LM – це модель закритої економіки, а модель Мандела – Флемінга є моделлю малої відкритої економіки. Функціонування економіки, відповідно до цієї моделі, обумовлене системою обмінного курсу валюти.

У моделі передбачається наступне:

1. Внесок національної економіки у світовий ринок невеликий, і тому основні параметри її розвитку задані світовим ринком.

2. Рівень цін у короткостроковому періоді є незмінним.

3. У малій відкритій економіці існує абсолютна мобільність капіталу, тобто відсутні будь-які перешкоди у переміщені капіталу з однієї країни в іншу.

4. Внутрішня процентна ставка дорівнює світовій.

Модель містить три ендогенні перемінні: прибутки, ставку відсотка і валютний курс. Положення кривої IS обумовлено рівнем обмінного курсу. Підвищення обмінного курсу зміщує криву вліво. Припустимо, що всі три криві перетинаються в одній точці і графік набуде такого вигляду:

 

i IS(e) LM

 

i0 i

 

Y

Y0

 

Рисунок 10.1 – Перетин кривих IS, LM і світової процентної ставки в одній точці

 

Проте криві можуть не перетинатися в одній точці. У такому разі можливі два варіанти.

1. Якщо обмінний курс дуже низький, то криві IS і LM перетинаються вище рівня світової процентної ставки. Подібна ситуація стимулює інвесторів вкладати капітал в економіку даної країни, що і викликає зростання курсу її валюти і зміщення кривої IS ліворуч.

i IS2 IS1(e) LM1 внутрішня процентна ставка

 

світова процентна ставка

 

 

Y

Рисунок 10.2 – Криві IS і LM перетинаються вище рівня світової процентної ставки

 

2. Якщо криві IS і LM перетинаються в точці нижче світової процентної ставки. У цьому випадку інвестори даної країни зацікавлені у вивозі свого капіталу. Внаслідок цього обмінний курс валюти знизиться, і крива IS зміститься праворуч.

i IS1 IS2(e) LM1 світова процентна ставка

 

внутрішня процентна ставка

 

 

Y

Рисунок 10.3 – Криві IS і LM перетинаються нижче рівня світової процентної ставки

 

Таким чином, і в першому і в другому випадку рівновага встановлюється на рівні світової процентної ставки.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти