ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Обмінний курс і обсяг виробництва

 

Модель Мандела – Флемінга може використовуватися при аналізі економічної політики держави в умовах плаваючого і фіксованого обмінних курсів.

Економічна політика в умовах змінного курсу. Припустимо, що уряд проводить стимулюючу фіскальну політику шляхом зниження податків або збільшення державних витрат. У малій відкритій економіці стимулююча фіскальна політика в умовах змінного курсу не впливає на обсяг виробництва. Процентна ставка, в результаті проведеної політики, стане вище світової і це буде стимулювати приплив капіталу з-за кордону. Збільшиться пропозиція іноземної валюти і зросте попит на національну валюту. Курс валюти зросте і зробить більш дорогими вітчизняні товари, що зменшить чистий експорт. Зменшення чистого експорту нейтралізує вплив стимулюючої політики на обсяг національного виробництва.

e LM1

 

 

e2

IS2

e1 IS1

 

Y

 

Рисунок 10.4 – Проведення фіскальної стимулюючої політики в умовах плаваючого валютного курсу

 

Проведення монетарної політики при плаваючому валютному курсі. ЦБ стимулює економічне зростання, зменшуючи норму резервування. У короткостроковому періоді при незмінному рівні цін це призведе до збільшення пропозиції грошей. Крива LM1 переміститься у положення LM2.

e LM1 LM2

 

 

e1

 

e2 IS1

 

Y

 

Рисунок 10.5 – Проведення монетарної політики в умовах плаваючого валютного курсу

Монетарна політика у відкритій економіці впливає на обсяг національного виробництва у тому ж напрямку, що й у закритій, проте механізм цього впливу інший. Збільшення пропозиції грошей у закритій економіці зменшує процентну ставку, стимулює податки на внутрішні інвестиції, що розширює обсяг виробництва. У малій відкритій економіці внаслідок абсолютної мобільності капіталу внутрішня процентна ставка дорівнює світовій. Із збільшенням пропозиції грошей внутрішня процентна ставка знизиться, що призведе до відпливу капіталу за кордон. Цей відплив нейтралізує зниження внутрішньої процентної ставки. Одночасно відплив капіталу за кордон збільшує пропозицію національної валюти на міжнародних ринках, тому її обмінний курс знижується і це стимулює експорт і стримує імпорт. Згодом стан торгового балансу поліпшується, сукупний попит і обсяг виробництва збільшуються.

Таким чином, у відкритій малій економіці монетарна політика впливає на виробництво через валютний курс і не впливає через процентну ставку.

Економічна політика в умовах фіксованого валютного курсу. Уряд проводить стимулюючу фіскальну політику через зниження податків і збільшення державних витрат. Збільшення державних витрат перемістить криву IS1 вправо, у положення IS2 і підвищить обмінний курс.

e LM1 LM2

 

IS2

е ф IS1

 

Y

 

Рисунок 10.6 – Проведення стимулюючої фіскальної політики в умовах фіксованого валютного курсу

Щоб утримати обмінний курс на встановленому рівні, ЦБ буде купувати запропоновану іноземну валюту. Це автоматично збільшує пропозицію грошей, і крива LM1 також переміститься вправо, у положення LM2. Таким чином, стимулююча фіскальна політика в умовах фіксованого валютного курсу збільшує обсяг виробництва, а нова рівновага на товарному і грошовому ринках установлюється на попередньому рівні фіксованого курсу і процентної ставки.

Монетарна політика. Припустимо, що ЦБ для збільшення обсягу національного виробництва знижує норму резервування і купує державні облігації в економічних суб'єктів. Це збільшує пропозицію грошей. На початку крива LM1 переміщується вправо, а курс національної валюти і внутрішньої процентної ставки знижується.

e LM1 LM2

 

 

е ф IS1

 

Y

 

Рисунок 10.7 – Проведення монетарної політики в умовах фіксованого валютного курсу

 

Із зниженням ринкового курсу національної валюти продавці валюти будуть продавати її ЦБ, який обмінює національну валюту на іноземну за фіксованим курсом. Пропозиція грошей в економіці зменшується, і крива LM2 повертається у своє початкове положення. У результаті обсяг національно виробництва і валютний курс не змінюються.

Таким чином, у системі фіксованих валютних курсів монетарна політика не дає результатів.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому ви бачите відмінність відкритої економіки від закритої?

2. Яка різниця між малою відкритою економікою і великою відкритою економікою?

3. Назвіть відмінності, що існують між внутрішньою рівновагою і зовнішньою.

4. Назвіть основні положення, на яких будується модель Мандела – Флемінга.

5. Поясніть механізм проведення урядом стимулюючої фіскальної політики в умовах плаваючого валютного курсу.

6. Що дає проведення монетарної політики при плаваючому валютному курсі?

7. Які заходи здійснює держава при проведенні стимулюючої фіскальної політики в умовах фіксованого валютного курсу?

8. Які заходи здійснює держава при проведенні монетарної політики в умовах фіксованого валютного курсу?

 

 

 

 

ТЕМА 11

 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 

1. Сутність, типи і джерела економічного зростання.

2. Моделі економічного зростання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти